Вплив біотичних факторів на організм людини

Опис документу:
Людина – складна біосоціальна система, продукт довготривалої біологічної і соціальної еволюції, в процесі якої формувалися її біологічні потреби та вимоги до середовища проживання. Навколишнє середовище людини, утворене безліччю фізичних, хімічних і біологічних факторів, які присутні в атмосфері, грунті і воді. Всі вони, формуючи середовище проживання людини, забечують її життєдіяльність

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Вплив біотичних факторів на людину Презентацію створила учениця 11 класу Савченко Єлизавета
Слайд № 1

Вплив біотичних факторів на людину Презентацію створила учениця 11 класу Савченко Єлизавета

Людина – складна біосоціальна система, продукт довготривалої біологічної і соціальної еволюції, в процесі якої формувалися її біологічні потреби та...
Слайд № 2

Людина – складна біосоціальна система, продукт довготривалої біологічної і соціальної еволюції, в процесі якої формувалися її біологічні потреби та вимоги до середовища проживання. Навколишнє середовище людини, утворене безліччю фізичних, хімічних і біологічних факторів, які присутні в атмосфері, грунті і воді. Всі вони, формуючи середовище проживання людини, забечують її життєдіяльність

Екологічні фактори Екологічні фактори(екологічні чинники) - усі складові навколишнього середовища, які впливають на стан і властивості живих органі...
Слайд № 3

Екологічні фактори Екологічні фактори(екологічні чинники) - усі складові навколишнього середовища, які впливають на стан і властивості живих організмів та їхніх угруповань. Залежно від природи та особливостей дії їх ділять на біотичні, абіотичні і антропогенні

Біотичні фактори: У природному середовищі на кожний організм або групу організмів діють не тільки абіотичні чинники, а й живі істоти, які є невід'є...
Слайд № 4

Біотичні фактори: У природному середовищі на кожний організм або групу організмів діють не тільки абіотичні чинники, а й живі істоти, які є невід'ємною частиною середовища проживання і належать до категорії біотичних чинників. Їхня дія на організми може бути як прямою (харчування тварин, запилення комахами, паразитування одних організмів на інших), так і непрямою (зміна абіотичних чинників середовища). Представники кожного виду здатні існувати у такому біотичному оточенні, де зв'язки з іншими організмами забезпечують їм нормальні умови життя. Основною формою цих зв'язків є трофічні (харчові) взаємовідносини, на базі яких формуються складні ланки і ланцюги харчування. Крім харчових і угрупованих рослин і тварин, виникають просторові зв'язки. Біотичні чинники, що впливають на рослинні організми як первинні продуценти органічної речовини, класифікують на зоогенні і фітогенні.

Рослини, які переважно входять у склад рослинних угруповань, відчувають вплив сусідніх рослин і при цьому самі впливають на них. Форми взаємовіднос...
Слайд № 5

Рослини, які переважно входять у склад рослинних угруповань, відчувають вплив сусідніх рослин і при цьому самі впливають на них. Форми взаємовідносин досить різноманітні і залежать від способу і ступеня контактів рослинних організмів, різноманітних чинників. Взаємодія організмів (рослинних і тваринних) може бути корисною або, навпаки, шкідливою, залежно від того, стимулюється чи обмежується життєдіяльність кожного з них. Власне саморегулюючі процеси, в основі яких лежить взаємодія організмів, є, як правило, відповідальними за стан динамічної рівноваги з зовнішнім середовищем. Розглянемо форми біотичних відносин.

Фітогенні чинники: Рослинні організми в межах екосистеми знаходяться між собою в складних відносинах, які формують сукупність фітогенних факторів. ...
Слайд № 6

Фітогенні чинники: Рослинні організми в межах екосистеми знаходяться між собою в складних відносинах, які формують сукупність фітогенних факторів. Традиційно до них відносять не лише взаємний вплив рослин, але і грибів та мікроорганізмів. Як правило, це різні форми симбіозу.

Зоогенні чинники Безпосередньою і відчутною формою впливу представників тваринного світу на рослини є споживання рослинної маси для харчування (фіт...
Слайд № 7

Зоогенні чинники Безпосередньою і відчутною формою впливу представників тваринного світу на рослини є споживання рослинної маси для харчування (фітофагія). Практично всі класи тварин мають представників, які належать до типових фітофагів. Серед фітофагів виділяються: великі тварини — лосі, олені, косулі, кабани; дрібні звірі — зайці, білки, мишоподібні гризуни; різноманітні птахи; численні представники комах, шкідників тощо. За характером споживання рослинної маси для харчування фітофаги поділяють на монофагів, олігофагів і поліфагів. Монофаги — рослиноїдні тварини, які харчуються лише певними рослинами (колорадський жук, тутовий шовкопряд та інші). Олігофаги споживають для харчування групу близьких видів рослин (горіхотворки галові, пильщики, попелиця та інші). Поліфаги з'їдають рослинну масу багатьох видів (копитні, мишоподібні гризуни, гриби-паразити та інші). Негативний характер має механічний вплив тварин на рослини. Найбільш помітно це виражається у руйнуванні і пошкодженні рослин при поїданні їх відповідних морфологічних частин і тканин копитними та гризунами

Форми біотичних відносин: 1.Конкуренція – форма взаємовідносин, що виявляється у змаганні за засоби існування й умови розмноження між особинами одн...
Слайд № 8

Форми біотичних відносин: 1.Конкуренція – форма взаємовідносин, що виявляється у змаганні за засоби існування й умови розмноження між особинами одного виду (внутрішньовидова) або різних (міжвидова) видів. Наприклад, сірий пацюк конкурує з чорним, сосни в одновіковому лісовому насадженні та ін.

2.Паразитизм — форма біотичних зв'язків організмів різних видів, за якої один живе за рахунок іншого, знаходячись у середині або на поверхні його т...
Слайд № 9

2.Паразитизм — форма біотичних зв'язків організмів різних видів, за якої один живе за рахунок іншого, знаходячись у середині або на поверхні його тіла. При цьому організм-споживач використовує живого господаря не тільки як джерело харчування, а й як місце постійного або тимчасового проживання. До них належать паразитичні комахи (оводи, кліщі, комари), паразитичні рослини, паразитичні черв'яки (аскариди).

5.Хижацтво – форма взаємовідносин, при якій представники одного виду поїдають представників іншого. Хижаки є серед тварин (леви, тигри), рослин (ко...
Слайд № 10

5.Хижацтво – форма взаємовідносин, при якій представники одного виду поїдають представників іншого. Хижаки є серед тварин (леви, тигри), рослин (комахоїдні рослини), грибів (хижі гриби, які живляться нематодами).

4.Мутуалізм – форма взаємовідносин, при якій сумісне співіснування є вигідним для обох видів і вони не можуть жити самостійно. Наприклад: гриби і в...
Слайд № 11

4.Мутуалізм – форма взаємовідносин, при якій сумісне співіснування є вигідним для обох видів і вони не можуть жити самостійно. Наприклад: гриби і водорості, які утворюють лишайники, комахи (терміти, таргани) і джгутикові найпростіші.

4.Коменсалізм – форма взаємовідносин, при якій один з двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування, не завдаючи шкоди іншому в...
Слайд № 12

4.Коменсалізм – форма взаємовідносин, при якій один з двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування, не завдаючи шкоди іншому виду. Коменсалізм може проявлятися у формах квартирантства (наприклад, оселення на поверхні дерев орхідей, гатерія, яка мешкає в норах буревісників на островах Нової Зеландії) чи нахлібництва (наприклад, жуки-стафіліни, які живуть у мурашнику і виманюють їжу в мурашок)

6.Аменсалізм — форма біотичної взаємодії двох видів, за якої один із них чинить шкоду іншому і не дістає при цьому відчутної користі для себе (дере...
Слайд № 13

6.Аменсалізм — форма біотичної взаємодії двох видів, за якої один із них чинить шкоду іншому і не дістає при цьому відчутної користі для себе (деревні рослини і трав'яниста рослинність під їх кронами).

7.Алелопатія — хімічний взаємовплив одних видів рослин на інші за допомогою продуктів метаболізму (ефірних масел, фітонцидів). Сюди можна віднести ...
Слайд № 14

7.Алелопатія — хімічний взаємовплив одних видів рослин на інші за допомогою продуктів метаболізму (ефірних масел, фітонцидів). Сюди можна віднести "цвітіння води" за участю синьо-зелених водоростей, явище "червоного припливу" — виділення гігантськими скупченнями мікроорганізмів токсичних речовин, які викликають загибель риби.

7.Антибіоз у тварин. Деколи два види, які мають однакові кормові потреби, живуть на одній території і не конкурують один з одним. Р. Дажо наводить ...
Слайд № 15

7.Антибіоз у тварин. Деколи два види, які мають однакові кормові потреби, живуть на одній території і не конкурують один з одним. Р. Дажо наводить приклад такого співжиття двох видів англійських бакланів — аристотелівського і карбо, які живуть на одних і тих самих скелях, однак, як виявляється, виловлюють різний корм. Наприклад, баклан карбо пірнає глибоко і виловлює глибоководних камбалових риб і креветок, а баклан аристотелівський полює в поверхневих водах на оселедцевих риб і піскарів (кобликів). Чому ж тут не спостерігається кормова конкуренція? А тому, що кожний із видів в процесі еволюції пристосувався до своєї екологічної ніші

Вплив біотичних факторів на здоров'я людини: До найважливіших біотичних факторів, які впливають на здоров´я людини, належать ті з них, що визначают...
Слайд № 16

Вплив біотичних факторів на здоров'я людини: До найважливіших біотичних факторів, які впливають на здоров´я людини, належать ті з них, що визначають санітарно-епідеміологічну ситуацію. Згідно з ученням про природні осередки інфекцій, збудники багатьох хвороб зберігаються в довкіллі через їх розвиток у диких тваринах-господарях. Наприклад, збудник туляремії (гостре інфекційне захворювання) може нескінченно довго передаватися від покоління до покоління в популяціях норки, а за сприятливих умов — заразити людину. Природні осередки інфекцій пов´язані з певними біогеоценозами, й у цих біогеоценозах збудники, переносники й тварини-хазяї еволюціонують разом, пристосовуючись одне до одного. При цьому збудник зазвичай не знищує хазяїна. Саме такий характер мають природні осередки чуми, туляремії, жовтої гарячки, малярії, вірусного гепатиту, кліщового енцефаліту. Переносниками багатьох таких хвороб є комахи-кровососи — москіти, комарі, блохи, кліщі

У природі хвороботворні організми відіграють дуже важливу роль обмежувачів надмірного розвитку популяцій. Тільки-но якась популяція починає вибухоп...
Слайд № 17

У природі хвороботворні організми відіграють дуже важливу роль обмежувачів надмірного розвитку популяцій. Тільки-но якась популяція починає вибухоподібно зростати, на неї відразу ж накидаються численні хвороботворні віруси, бактерії, найпростіші, гриби. Людина до останніх двох століть не була винятком: у давніх і середньовічних містах епідемії були частими гостями. Факторами, що спричинювали виникнення епідемій, були висока густота населення (передусім у містах) і катастрофічний санітарний стан. Чума, природними носіями якої є гризуни, а переносниками — блохи, передавалася людині через «свійських» щурів. Серед людей хвороба поширювалася вже не тільки блохами, а й повітряно-крапельним шляхом або під час безпосереднього контакту. Чума мала в ті часи майже 100 % смертельний кінець. Завдяки розвитку в XVII—XIX ст. гігієни й медицини ймовірність епідемій знизилася. Проте густота людських популяцій, особливо в містах, не тільки не зменшилась, а навпаки, зросла. Через це біологічний фактор час від часу дається взнаки — трапляються спалахи туляремії, холери, гепатиту, не ліквідовані осередки малярії, енцефаліту, поширюються венеричні захворювання, з´являються нові захворювання, наприклад СНІД.

Інший аспект непрямого впливу на людину біологічного фактора пов´язаний із продуктами харчування. Наприклад, у середні віки був надто поширений ерг...
Слайд № 18

Інший аспект непрямого впливу на людину біологічного фактора пов´язаний із продуктами харчування. Наприклад, у середні віки був надто поширений ерготизм — захворювання, викликане токсинами, що містяться в ріжках гриба клавіцепсу, котрий паразитує на злаках. При ерготизмі уражається мускулатура (гладка та скелетна), внаслідок чого починається суха гангрена кінцівок («антонів вогонь») і спазми дихальної мускулатури («злі корчі»). Людина захворює на ерготизм, якщо концентрація в борошні розмелених ріжків становить більш як 0,1 %. Монокультура (основна технологія землеробства) сприяє розселенню ріжків і збільшує ймовірність захворювання. Токсини ріжків відносно нестійкі й у разі зберігання зерна протягом двох-трьох років руйнуються. Сьогодні ерготизм — хвороба слаборозвинених країн.

Тяжкі наслідки може мати також необґрунтована інтродукція нових видів. Наприклад, 1956 р. в Бразилію з метою селекції нових перспективних гібридів ...
Слайд № 19

Тяжкі наслідки може мати також необґрунтована інтродукція нових видів. Наприклад, 1956 р. в Бразилію з метою селекції нових перспективних гібридів було завезено диких африканських бджіл, які набагато агресивніші за європейських. Африканські бджоли почали швидко розселятися, винищуючи місцевих бджіл або схрещуючись з ними. Від їхніх нападів у Латинській Америці загинуло кілька сотень людей; бджоли знищили десятки тисяч свійських тварин. Сьогодні африканські бджоли вже почали «освоювати» територію Північної Америки. Ці приклади показують, що природа людиною не підкорена, і вона має багатий арсенал для приборкування агресора — хомосапіенза.

Висновок: На відміну від абіотичних факторів, інтенсивність впливу яких на біо- та екосистеми можна вимірювати кількісно з достатньою точністю, біо...
Слайд № 20

Висновок: На відміну від абіотичних факторів, інтенсивність впливу яких на біо- та екосистеми можна вимірювати кількісно з достатньою точністю, біотичні фактори характеризуються значною невизначеністю та часто неможливістю їх безпосереднього виміру. Проте, це абсолютно не означає їх менше значення для існування окремих живих організмів та екосистем.

Джерела: https://pidruchniki.com/12980108/ekologiya/biotichni_faktori_formi_biotichnih_vidnosin https://pidruchniki.com/77507/prirodoznavstvo/formi...
Слайд № 21

Джерела: https://pidruchniki.com/12980108/ekologiya/biotichni_faktori_formi_biotichnih_vidnosin https://pidruchniki.com/77507/prirodoznavstvo/formi_biotichnih_zvyazkiv https://pidruchniki.com/1780121937929/ekologiya/biotichni_ekologichni_faktori https://ecologyknu.wixsite.com/ecologymanual/4-4 http://poradum.com/wp-content/uploads/2016/05/b76054f1ba2bada78a2f18a52466bd3e.jpg

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»