Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Музика
 • Вокальне мистецтво – особистісно-орієнтований підхід. Шлях розвитку та становлення творчої особистості вихованця гуртка естрадного співу «Колорит»

Вокальне мистецтво – особистісно-орієнтований підхід. Шлях розвитку та становлення творчої особистості вихованця гуртка естрадного співу «Колорит»

Музика

Для кого: 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас

09.12.2019

595

13

0

Опис документу:
У статті проаналізовано важливість музики у процесі формування творчої особистості дитини, безпосередній вплив вокального мистецтва на розвиток дитини та педагогічний досвід керівника гуртка естрадного співу «Колорит».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Крилова О.А., керівник гуртка

естрадного співу «Колорит»

Кам’янець-Подільського Центру дитячої

та юнацької творчості Хмельницької області

Вокальне мистецтво – особистісно-орієнтований підхід. Шлях розвитку та становлення творчої особистості вихованця гуртка естрадного співу «Колорит»

Анотація. У статті проаналізовано важливість музики у процесі формування творчої особистості дитини, безпосередній вплив вокального мистецтва на розвиток дитини та педагогічний досвід керівника гуртка естрадного співу «Колорит».

Ключові слова: вокальне мистецтво, вплив, формування творчої особистості, діяльність гуртка естрадного співу.

Сучасні освітні концепції вимагають від нас швидкого реагування на новітні технології навчання та виховання. Одним з ключових завдань освітнього процесу стає розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчої самореалізації у соціокультурному просторі. Життя у XXI ст. стало безперервним процесом адаптації, і саме від нього у значній мірі залежать можливості самореалізації творчої особистості дитини.

Важливе місце в освітньому процесі займає естетичне виховання підростаючого покоління.

У Законі України «Про позашкільну освіту» в освітніх галузях «Мистецтво» та «Естетична культура» зазначається, що головна мета позашкільної освіти полягає у створенні можливостей постійного розвитку та самовдосконалення особистості. Тому завданням сучасної позашкільної освіти є розкриття та розвиток творчих здібностей вихованців, сприяння їх творчій активності. У досягненні цієї мети важливу роль відіграють заняття з вокального мистецтва у закладах позашкільної освіти.

Концепції сучасних освітніх напрямків ґрунтуються на дослідженнях видатних науковців у різних галузях. Важливе значення мають психологічні теорії діяльності та розвитку особистості Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна; гуманістичні ідеї українських педагогів-музикантів В. Верховинця, М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка; концепції музичної освіти: Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая, Д. Кабалевського; дослідження функціонування та розвитку педагогічних систем: В. Беспалька, М. Запрудського, О. Коберніка та інших; прогресивні авторські підходи до формування музичної культури молодших школярів Л. Горюнової, Н. Гузій, О. Ростовського, Л. Хлєбникової, Л. Школяр та інших; результати психолого-педагогічних досліджень у галузі розвивального навчання В. Давидова, О.Савченко, В. Сухомлинського, Г. Тарасенко, К. Ушинського. Концепції інноваційних змін освіти на засадах особистісно-орієнтованого, розвивального, компетентнісного підходів розглянуто в працях І. Беха, Н. Бібіка, В. Бондаря, В. Кременя, В. Лозової, О. Савченко. Питання, пов’язані з вивченням способів формування художнього сприйняття та музично-творчого розвитку дітей у працях Б.Яворського Б.Асаф’єва, В.Каратигіна, Н.Брюсова, В.Шацької, та ін. Цю проблему розробляли представники майже всіх європейських країн. Класик української музики і визначний музичний педагог М. Лисенко зробив перші кроки у вирішенні окремих завдань на цьому шляху. Широкого резонансу ця проблема набула в діяльності та наукових працях відомого австрійського композитора і педагога Карла Орфа.

Об’єктом статті є особистісно-психологічний вектор освітнього процесу в ході занять гуртка естрадного співу «Колорит».

Метою статті є аналіз впливу музичного мистецтва на розвиток, формування та становлення особистості вихованців гуртка естрадного співу «Колорит».

Мистецтво – найважливіший засіб залучення особистості до загальнолюдських духовних цінностей через власний внутрішній досвід, через особисте емоційне переживання. Природно й ненав’язливо вводячи дитину в контекст культури людських взаємин, воно виражає та формує ставлення людини до всіх явищ буття й до самої себе. Музика в цьому сенсі виконує особливу роль як вид мистецтва, який безпосередньо впливає на чуттєву сферу особистості. Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою успіху. І здатність творити можна розвинути. Тому перед керівником гуртка вокального співу стоїть завдання розвинути природну творчість, притаманну дитині, за допомогою вокальних занять.

Яка вона – дитина, яка приходить на гурток? Весела, непосидюча, активна. А може бути навпаки з недостатньо розвиненою емоційною сферою. Вона може лякатися, соромитися, а може прагнути успіху та бути майбутнім переможцем. Педагоги-музиканти вважали, що музичні уявлення, починаючи з елементарного рівня, накопичуються одночасно з загальним розвитком особистості й тому важливо слідкувати за тим, щоб музичний розвиток не відставав від розвитку загального. Вважаємо, що академічний підхід дає гарне уявлення про те, чому ми маємо навчати дітей. Проте, найчастіше ми не знаємо, якими методами слід досягати цієї мети. Це питання спонукало нас до пошуків сучасних дієвих методів навчання.

Музично-педагогічні концепції К. Орфа в музичній освіті та вихованні ХХ століття відіграли особливу роль. Результатом практики К. Орфа став знаменитий «Шульверк» – унікальна школа для виховання дітей за допомогою музики, у якій вся система занять побудована на інтеграції рухів, співу та гри на спеціально створених дитячих музичних інструментах. Центром Орф-педагогіки у світі є м. Зальцбург (Австрія), де знаходиться Інститут Карла Орфа. Але зараз у багатьох країнах є національні Орф-асоціації. Одна з них – українська Орф-Шульверк асоціація. Вона створена нещодавно і вже встигла дуже потужно заявити про себе рядом конференцій, семінарів та проведенням літнього міжнародного левел-курсу.

Чим надихає орф-підхід? Творчість у концепції К.Орфа складається з цілої системи взаємопов'язаних здібностей-елементів і передбачає розвиток уяви, асоціативного мислення, фантазії, пізнавального інтересу, мовної діяльності, пам'яті.

Провідними принципами орф-підходу є:

 • система гуманістичних цінностей;

 • процес навчання базується на грі, легко залучаючи дітей до навчального процесу;

 • поступовість, доступність, оскільки кожен новий крок базується на інерції успіху;

 • принцип спіралі – ми не повторюємося у процесі вивчення матеріалу, а постійно додаємо нові елементи до того, що було попередньо засвоєно;

 • на основі традицій народного мелосу, властивого кожній країні, викладач може створювати власні навчальні моделі;

 • кожен учень стає співавтором заняття, адже це живий творчий процес;

 • імпровізація як важлива складова заняття та одна з форм діяльності.

Наша творча діяльність – кожен рух, кожна музична інтонація, спільно виконаний ритмічний малюнок, - насамперед має бути осмислений вихованцем та перетворитися на його особистий досвід. Спочатку формуються відчуття за допомогою його власного тіла, а потім вони стають основою для абстрактного уявлення. Таким чином під час кожного заняття ми створюємо багатогранні форми діяльності, щоб давати дитині більше можливостей для досліджень. Таке заняття буде постійно цікавим. В сучасному інформаційному світі дитина хоче побути собою, погратися, відчути себе, звернути увагу на свої відчуття. Вона прагне спробувати себе в різних комунікаційних ролях з іншими дітьми, спонтанно імпровізувати, не завчаючи матеріал, охопити різні види діяльності, найголовнішою з яких стає рухово-ритмічна діяльність, яка поєднується зі співом та театралізацією.

З метою розвитку, формування та становлення особистості вихованців гуртка естрадного співу «Колорит» саме орф-підхід надає можливість враховувати всі індивідуальні особливості дітей, формувати творче середовище та привносити глибинні емоційні відчуття, уявлення, творчі ідеї у всі форми роботи під час занять.

Інсценування пісень з використанням танцювальних елементів, театралізації відбуваються в контексті взаємодії музично-мовленнєвої та пластично-рухової діяльності. Постановка невеликих дитячих вистав дає можливість дітям спробувати себе як у ролі лідерів, так і розвивати соціальні навички в групових формах виконання.

Студійна робота (створення аудіо- та відеозаписів, кліпів) допомагає передбачати кінцевий (концертний) результат наших творчих пошуків. Така діяльність дає можливість виправляти помилки, шукати свій неповторний стиль, робити його ще виразнішим, ще кращим.

Концерти, різні тематичні програми, які ми готуємо, перетворюються на справжні родинні свята. За своєю тематикою вони можуть бути присвячені Дню сім’ї, Дню матері, різдвяним та новорічним святам, пов’язані з календарними святами, народними традиціями, наприклад, Андріївські вечорниці, літні розваги на Івана Купала, тощо. Через вивчення фольклору діти залучаються до сприймання різноманітної народної музики, навчаються виконувати українські твори, заохочуються до імпровізації. Зміст фольклорних пісень, відображаючи різноманітну життєву дійсність, основні її сфери, є інформативно-пізнавальним, естетично привабливим, цікавим, корисним, доступним, сприятливим для спілкування й виховання дітей у колективі. Важливою складовою виховної діяльності гуртка є проведення патріотичних заходів.

Побудова освітнього процесу в роботі гуртка з урахуванням здібностей, нахилів та інтересів вихованців, створює можливості для їх саморозвитку та самореалізації, а також має значний вплив на допрофесійне самовизначення. Про успішність такої моделі свідчать перемоги дітей в конкурсах та фестивалях різних рівнів:

 • міжнародні проекти: «Різдвяні зустрічі в Татрах» (м. Поронін, Польща), «Музичні номінації» (м. Утена, Литва);

 • Всеукраїнський конкурс «Пісня над Бугом» (м. Хмельницький);

 • Міжнародний фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «ВЕРНІСАЖ. ЕнергоФест» (м. Нетішин);

 • Міжнародний фестивальний проект «Хвиля ідей» (м. Пезаро, Італія);

 • Гран-прі міжнародних та всеукраїнських конкурсів «Сонце. Радість. Краса»
  (м. Несебр, Болгарія), «Арт-Ленд Фест» (м. Кам’янець-Подільський), «Open music for child» (м. Київ);

 • Національний відбір на Дитяче Євробачення-2017 року;

 • Всеукраїнський телевізійний дитячий пісенний фестиваль-конкурс «Соловейко України-2017» (м. Миргород);

 • XVI та XVII Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри» (м. Скадовськ);

 • Всеукраїнський благодійний проект «Яскраві діти України»;

 • Всесвітній чемпіонат з виконавчих видів мистецтв (WCOPA-2019, м. Лос-Анжелес, США).

Отже, навчання у гуртку естрадного співу – це втілення мрій, розвиток дитячої творчості, формування та становлення творчої особистості. Як показує практика, розвиток особистості найбільш ефективним є тоді, коли спостерігається гармонійне поєднання внутрішніх задатків і мотивів дитини з активною діяльністю у зовнішньому середовищі. Інноваційність підходу полягає у переміщенні акценту з виконавсько-технологічних аспектів на ціннісно-змістові, що забезпечує постійну зацікавленість дітей у процесі навчання, всебічно розкриває емоційну сферу дитини, надає можливість самопізнання, додає впевненості та вміння ділитися своїм досвідом та відчуттями з іншими, формує зростання інтересу до вивчення національно-культурних традицій свого народу, виступає дієвим засобом впливу на формування національної самосвідомості вихованців, їх духовності, моральності та вміння жити в мультикультурному світі. Саме така освітня діяльність сприяє розвитку дітей не тільки як творчих особистостей, а й як громадян-патріотів України.

Список використаних джерел

 1. Горбенко С. С. Історія гуманізації музичної освіти: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання / С.С.Горбенко. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2007. – 348 с.

 2. Горбенко С. С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання: Навчально-методичний посібник / С.С.Горбенко. – К: Освіта України, 2010. – 180 с.

 3. Гумінська О. О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник./ О. Гумінська. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 102 с.

 4. ЗавалкоК.В., Фір С.В. Основи Орф-педагогіки: Навчально-методичний посібник./К.Завалко, С.Фір. Чернігів:ПАТ «ПВК»Десна», 2018-162 с.

 5. Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчальний посібник / О.М.Олексюк. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с. 7. Печерська Е.П. Уроки музики у початкових класах: Навчальний посібник. / Е. П. Печерська. – К.:Либідь, 2001. - 272 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.