Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Власне висловлення: підготовка до написання творчої роботи

Українська мова

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

12.06.2020

781

19

0

Опис документу:
У презентації надано рекомендації вчителям-словесникам та широкій учнівській спільноті щодо написання власного висловлення на ЗНО: основні вимоги щодо написання творчої роботи, а також практичний матеріал, опрацювання якого допоможе учням вдосконалити правописні та комунікативні вміння.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
В Л А С Н Е В И С Л О В Л Е Н Н Я ЗОВНІШНЄ НЕЗЕЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Слайд № 1

В Л А С Н Е В И С Л О В Л Е Н Н Я ЗОВНІШНЄ НЕЗЕЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Структура власного висловлення 2. Аргументи (не менше двох) 1. Теза 4. Висновок 3. Приклади (не менше двох) Чому? Наприклад… Тому що…
Слайд № 2

Структура власного висловлення 2. Аргументи (не менше двох) 1. Теза 4. Висновок 3. Приклади (не менше двох) Чому? Наприклад… Тому що…

Зміст власного висловлення Теза – це думка, припущення, правдивість якого треба довести. Основні вимоги до формулювання тези: Формулюється чітко і ...
Слайд № 3

Зміст власного висловлення Теза – це думка, припущення, правдивість якого треба довести. Основні вимоги до формулювання тези: Формулюється чітко і однозначно. Не змінюється в процесі обґрунтування. Тезу потрібно довести незаперечними доказами. Наприклад: Становлення особистості – доволі тривалий процес, на який впливає чимало чинників, таких як: походження, родинне виховання, суспільство, освіта тощо. Проте я вважаю, що визначальними у формуванні особистості є зусилля самої людини, її бажання та спроможність до повсякчасної роботи над собою.

Низка кліше, якими можна ввести тезу Я вважаю, що… На мою думку… На моє глибоке переконання… Переконаний, що важко не погодитися з тим, що… Цілком ...
Слайд № 4

Низка кліше, якими можна ввести тезу Я вважаю, що… На мою думку… На моє глибоке переконання… Переконаний, що важко не погодитися з тим, що… Цілком справедливим буде твердження, що… Істинним можна вважати позицію про те, що… Багато хто вважає, що… . Не можу не приєднатися до такого погляду. Уважаю, що не може бути піддана сумніву позиція, згідно з якою… . Адже вона, ця позиція, ґрунтована на досвіді багатьох поколінь.

Аргументація Аргументація – це наведення доказів, підстав для обґрунтування, підтвердження висловленої тези. Аргументація має бути переконливою і с...
Слайд № 5

Аргументація Аргументація – це наведення доказів, підстав для обґрунтування, підтвердження висловленої тези. Аргументація має бути переконливою і спиратися на такі рівні: логічність доказів та послідовність їх мовної презентації, доречність аргументів, їх життєвість (конкретність, а не абстрактність) та різноманітність. Від тези до аргументів можна поставити запитання: “Чому?”, а аргументи відповідають: “Тому що…” Аргументи потрібно наводити в системі (радимо розміщувати аргументи таким чином, щоб їх доказова сила зростала). Потрібно навести принаймні два доречних докази. Необхідно, щоб аргументи не суперечили один одному; у сукупності аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування наведеної тези.

Аргументація Аргументи можуть бути у такій послідовності: Аргумент 1 Приклад 1 Аргумент 2 Приклад 2
Слайд № 6

Аргументація Аргументи можуть бути у такій послідовності: Аргумент 1 Приклад 1 Аргумент 2 Приклад 2

Приклади Аргумент підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указано проб...
Слайд № 7

Приклади Аргумент підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указано проблему, порушену у творі, художній образ, через який проблему розкрито, назву й автора твору. Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів розв’язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в творі

Учасник може використовувати приклади НЕ тільки з літератури, а й з інших видів мистецтва
Слайд № 8

Учасник може використовувати приклади НЕ тільки з літератури, а й з інших видів мистецтва

Приклади Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя. Ілюстрація логіч...
Слайд № 9

Приклади Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя. Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів розв’язання певної проблеми підтверджуються в особистому житті конкретних людей або в суспільному минулому чи нинішньому житті. Учасник може покликатися на факти з життя митців, які стосуються його суспільно-політичного життя

Учасник покликається на факти з біографії митця, які стосуються його суспільно-політичного життя (немає проєкції на творчість )
Слайд № 10

Учасник покликається на факти з біографії митця, які стосуються його суспільно-політичного життя (немає проєкції на творчість )

Приклад із суспільно-політичного життя не конкретизова-ний
Слайд № 11

Приклад із суспільно-політичного життя не конкретизова-ний

Словесний вияв прикладів Достатньо навести такий приклад… Це можна довести таким чином… Підтвердженням цього може бути… Наведу ще один приклад, що ...
Слайд № 12

Словесний вияв прикладів Достатньо навести такий приклад… Це можна довести таким чином… Підтвердженням цього може бути… Наведу ще один приклад, що підтверджує мій погляд… У цьому легко переконатися, якщо звернутися до… Наприклад... Прикладом може слугувати... Не можна не згадати...

Аргументи й приклади Наприклад: Свою позицію, заявлену вище, хотіла б аргументувати низкою міркувань. По-перше, родина не завжди визначає твою долю...
Слайд № 13

Аргументи й приклади Наприклад: Свою позицію, заявлену вище, хотіла б аргументувати низкою міркувань. По-перше, родина не завжди визначає твою долю, адже кожен сам має право вирішувати, як йому жити. Питання лише в тому, чи зможеш ти щось зробити для того, аби змінитися. Яскравим прикладом людини, яка, незважаючи на “шкідливі звички” своїх батьків, виросла ввічливою, доброю, законослухняною, самодостатньою особистістю, є “польова царівна” або ж “розбишацька дочка” Галя - героїня соціально-психологічного роману Панаса мирного та івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Дочка запеклих розбійників Максима та Явдохи Гудзів лише завдяки праці над собою стала гідним членом суспільства. По-друге, суспільство теж інколи не може вплинути на світосприйняття людини. Незважаючи на те, що “думки проте течії” зараз не в пошані, усе-таки залишаються сильні особистості, які не зраджують своїх принципів та ідеалів. Життя дає нам багато прикладів подібної поведінки людей. Мій шістнадцятирічний брат у той час, коли всі довкола не поважали Україну, вважаючи її безперспективною, був щирим патріотом, вірив, що настане день, коли наша батьківщина вийде із кризи й доведе всьому світові, “що ми, браття, козацького роду”. Така ідеологічна незалежність хлопця була досягнута шляхом його постійного самовдосконалення.

Висновок У висновку резюмується чітка позиція автора, що є наслідком усього міркування, пошуку потрібної мисленнєвої константи, яка й конкретизуєть...
Слайд № 14

Висновок У висновку резюмується чітка позиція автора, що є наслідком усього міркування, пошуку потрібної мисленнєвої константи, яка й конкретизується висновком. Допомагають оформити висновок такі слова і вирази: отже; тож; що ж; як бачимо; підбиваючи підсумки; з огляду на сказане; обміркувавши проблему тощо. Зверніть увагу на те, що кожен висновок чітко акцентує позицію автора, навіть якщо проблема неоднозначна і знайти її розв'язання складно.

Вимоги до формулювання висновку Висновок: потрібно сформулювати грамотно й конкретно; повинен послідовно випливати із попередніх міркувань; має бут...
Слайд № 15

Вимоги до формулювання висновку Висновок: потрібно сформулювати грамотно й конкретно; повинен послідовно випливати із попередніх міркувань; має бути логічно пов’язаний із висунутою тезою. Наприклад: Логіка моїх міркувань підводить до висновку, що ми самі маємо змогу обирати, яким обставинам підкорюватися, а які змінювати. Адже кожен сам творить себе, свою долю, а для цього необхідно повсякчас внутрішньо працювати над собою, незважаючи на те, хто ти за національністю, хто твої батьки, учителі та хто тебе оточує.

Узагальнюємо… Основні етапи написання власного висловлення Прочитайте умову завдання. Визначте свій погляд на порушену в умові проблему. Сформулюйт...
Слайд № 16

Узагальнюємо… Основні етапи написання власного висловлення Прочитайте умову завдання. Визначте свій погляд на порушену в умові проблему. Сформулюйте тезу. Наведіть два-три аргументи. Проілюструйте думки посиланнями на приклади з худ. літератури, історичними фактами або випадками з життя. Сформулюйте висновки. Працюючи з чернеткою, продумайте логічні зв'язки між частинами. Перевірте правильність членування на абзаци. Переписуючи текст у бланк відповіді, будьте уважні. Перечитайте власне висловлення з метою виправлення допущених помилок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.