і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Визначення жанрової приналежності публікацій

Перегляд
матеріалу
Отримати код

14

РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

МІЖГІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЛАН-КОНСПЕКТ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

«ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»

Місце проведення: Присліпський НВК І-ІІ ст.

Дата проведення: 15.11.2017 р.

Керівник гуртка: Мазур Марина Михайлівна

Заняття №18 Дата проведення: 15/11/2017 року

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЖАНРОВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ПУБЛІКАЦІЙ. СТВОРЕННЯ ПОРТФОЛІО.

МЕТА: узагальнити та систематизувати знання з теми «Жанри журналістики»; вдосконалювати навички роботи з джерелами інформації; виховувати почуття толерантності при спілкуванні.

УНАОЧНЕННЯ: виставка періодичних видань області, презентація, відеофрагменти, інфографіка, стенд-портфоліо гуртка.

ТИП ЗАНЯТТЯ: узагальнення

ФОРМА ЗАНЯТТЯ: практичне заняття з елементами тренінгу

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Організація робочих місць вихованців, перевірка готовності до заняття.

Гостинне привітання

О мужнє плем'я журналістів!

Вітаю нині Вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір’ю була.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

І з повагою говорю Вам: «Хвала!»

Виступ вихованки

Бути у вирі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

А також державною мовою,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом -

Тоді будь ти журналістом!

Виступ вихованки

Важливо про життя нам більше знати,

Де інформацію цю нам взяти?

А журналісти багато чого знають,

І нам всім новини розповідають.

Якщо журналіст ти, боятись не треба,

Визнання народу - ось головна потреба.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з вихованцями

1.Пригадайте назву розділу, який ми завершили вивчати.

2.Дайте визначення поняттю «журналістика».

Вправи на встановлення відповідності

 1. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

Відповідь: 1-В; 2-Г;3-Б;4-А.

1)ГАЗЕТА

А)періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, що містить стислі офіційні матеріали з питань, що входять до кола ведення випускає його організації.

2)ЖУРНАЛ

Б)збірник, що містить літературно-художні та науково-популярні твори, об'єднаних за певною ознакою;

3)АЛЬМАНАХ

В)періодичне видання, що має постійну назву, виходить через короткі проміжки часу, містить, відповідно до своєї програми оперативну інформацію, різножанрові тексти та зображальні матеріали, може містити рекламу.

4)БЮЛЕТЕНЬ

Г)періодичне зброшуроване видання, що має постійну назву, виходить через тривалі проміжки часу, містить статті з різних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, літературно-мистецькі твори, що має постійну рубрикацію, офіційно затверджене як таке.

 1. Розташуйте подані ілюстрації та зображення у відповідності до видів ЗМІ.

 2. Переглянувши трейлери фільмів, скажіть до якого жанру їх потрібно віднести.

 3. Впізнай кіно персонажа та відгадай назву фільму/мультфільму.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з епіграфом

Нема вічних друзів і вічних ворогів, є вічні інтереси (В. Черчілль).

Люди перестають думати, коли перестають читати (Д. Дідро).

Вступне слово керівника гуртка

Читач, щодня розгортаючи газету, сподівається побачити в ній не тільки імена улюблених журналістів, але й добре знайому йому систему жанрів: короткі інформаційні замітки, репортаж, проблемну статтю, портретний нарис про видатну людину, рецензію на нову книгу чи театральну виставу та ін. Ефект жанрового очікування є важливим фактором формування читацьких інтересів і задоволення читацьких потреб. Поза жанром неможливо вести мову про дієвість та ефективність журналістики. Таким чином, і з зовнішнім світом журналіст так само говорить мовою жанру.

Під жанрологією розуміємо ту частину теорії журналістики (й літератури), що вивчає поділ текстів на роди і жанри. Слово «жанр» запозичене в українську мову з французької, де вживається в двох значеннях: «рід» і «вид».

Словникова робота

Жанр – історично складений внутрішній підрозділ у всіх видах мистецтва; усталений тип публіцистичного твору, який склався історично і відзначається особливим способом освоєння життєвого матеріалу та характеризується чіткими ознаками структури. Розрізняють інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні жанри.

Повідомлення теми та мети заняття

ІV. ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

План заняття

 1. Жанрові різновиди публікацій та робота з ними.

 2. Тренінг «У світі журналістських професій» та практичні поради зі створення порт фоліо.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ПЕРШОГО ПИТАННЯ

Для виділення жанрового різновиду враховуються окремі сторони змісту твору, а саме:

1) тематика (історичний, родинно-побутовий, пригодницький і т. д. роман),

2) проблематика (філософський, політичний, публіцистичний тощо роман),

3) різновид естетичного пафосу твору (лірична чи сатирична комедія, гумористична новела, лірична чи епічна поема),

4) головна особливість поетики (роман у новелах, роман у листах тощо).

Ієрархію журналістських родів/жанрів можна зобразити у вигляді жартівливої схеми.

Робота зі схемою

Бесіда з вихованцями над запитаннями

1. Охарактеризуйте особливості художньо-публіцистичних жанрів, аналітичних та інформаційних жанрів.

Орієнтовані відповіді вихованців

До інформаційних належать жанри, завданням яких є повідомлення про подію чи явище. До цієї групи зазвичай відносять замітку, репортаж, звіт, інтерв'ю. Ці жанри характеризуються оперативністю, стислістю, точністю і ясністю подачі інформації. Вони не потребують аналізу чи коментаря, мають бути представлені об'єктивно і точно. Найважливіша ознака інформаційних жанрів - новизна факту, що повідомляється та оперативність.

Аналітичні жанри журналістики дають широке та докладне висвітлення фактів з їхньою оцінкою, узагальненням, коментуванням. До них відносять: рецензію, огляд, коментарі, кореспонденцію, статтю, розслідування.

Художньо-публіцистичні жанри, в першу чергу, представляють авторські враження про події чи явища, думки, роздуми стосовно тих чи інших проблем. До цих жанрів належать есе, нарисфейлетонпамфлет. Художньо-публіцистичні жанри можуть носити експресивний характер. Вони досить складні у виконанні та вимагають від журналіста не тільки майстерності, а й наявності життєвого досвіду.

Розгадування кросворду «Жанри журналістики»

Р

Е

П

О

Р

Т

А

Ж

П

А

М

Ф

Л

Е

Т

Ф

Е

Й

Л

Е

Т

О

Н

З

А

Р

И

С

О

В

К

А

Р

Е

Й

Т

И

Н

Г

Ж

А

Р

Т

О

П

И

Т

У

В

А

Н

Н

Я

І

Н

Т

Е

Р

В’

Ю

К

О

Р

Е

С

П

О

Н

Д

Е

Н

Ц

І

Я

С

Т

А

Т

Т

Я

О

Г

Л

Я

Д

Р

Е

Ц

Е

Н

З

І

Я

Е

С

Е

З

В

І

Т

Н

А

Р

И

С

З

А

М

І

Т

К

А

Л

И

С

Т

Запитання для кросворду див. у словничку юного журналіста (С. 116-123)

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ПЕРШОГО ПИТАННЯ

Методична порада. Вихованці об’єднуються в три групи. Спочатку вихованцям пропонується переглянути відео фрагменти, газетні публікації тощо з приводу однієї теми. Основним завданням для кожної з груп буде: визначити, до якого жанру журналістики слід віднести та проаналізувати запропоновані матеріали.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ДРУГОГО ПИТАННЯ

Випереджувальне завдання. Дві вихованки гуртка підготували українські народні прислів’я та приказки про слово.

 • Випущене слово, як і стрілу, не завернеш. 

 • Від слова до діла далека дорога. 

 • Вода все сполоще, тільки злого слова ніколи. 

 • Гостре словечко коле сердечко. 

 • Ласкаве слово веселить цілий день. 

 • На словах города бере, а на ділі жаби боїться. 

 • На словах милості просить, а за халявою ніж носить.

 • Слова ласкаві, та думки лукаві. 

 • Слова, як мед - діла, як полин. 

 • Словами і туди, і сюди, а ділами нікуди. 

 • Слово вилетить - не піймаєш. 

 • Слово не горобець, як вилетить - не піймаєш.

 • Слово може врятувати людину, слово може і вбити. 

 • Слово - не стріла, а глибше ранить.

 • Хто не додержує свого слова, той сам себе зневажає. 
  Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

 • Умій сказати, умій і змовчати.

 • Шабля ранить голову, а слово – душу.

 • Від теплого слова і лід розмерзає.

 • Удар забувається, а слово пам’ятається.

 • Більше роби та менше говори.

 • Він пан своєму слову.

Робота з джерелом інформації (роздатковий матеріал)

Кодекс етики українського журналіста – документ, що визначає основні морально-етичні орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов'язків. Затверджений 12 грудня 2013 року на пленумі Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та місяцем раніше – рішенням Комітету Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ).

В основі даного Кодексу лежить першопочатковий Кодекс професійної етики українського журналіста, схвалений 14 квітня 2002 року на Х з'їзді Національної спілки журналістів України.

Кодекс містить 19 статей. Вони написані на основі прав і свобод людини, викладених у Загальній декларації прав людини, Всесвітній Хартії свободи преси ООН, Декларації принципів поведінки журналіста Міжнародної Федерації журналістівКонституції України та чинного законодавства.

Випадки порушення кодексу розглядає Комісія з журналістської етики, що складається з 15 членів, обраних на з’їзді підписантів Етичного кодексу українського журналіста.

 1. Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності журналіста.

 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста.

 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. При цьому не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або іншими подіями і фактами, якщо суспільна значущість інформації, яка збирається і поширюється журналістом, є вищою, ніж приватні інтереси особи.

 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду.

 5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації, окрім випадків, передбачених законодавством України.

 6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналісти та редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіоматеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел.

 7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією.

 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо не повинні фальсифікувати зміст. Необхідно повідомляти аудиторію про подання відрепетируваних та реконструйованих новин.

 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення.

 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів.

 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту. Журналістські опитування громадян не повинні фабрикуватися з метою отримання наперед визначеного результату.

 12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.

 13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України і може вдатися до будь-яких законних, в тому числі судових, процедур проти осіб, які перешкоджають йому в зборі інформації. Використання негласних прийомів збирання новин допускається лише тоді, коли це необхідно для забезпечення достовірності або точності матеріалу. Такі прийоми можуть бути виправдані лише у разі, коли іншими способами зібрати інформацію неможливо.

 14. Плагіат несумісний із званням журналіста.

 15. Ніхто не може бути дискримінований через свої стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу. Необхідно утримуватися від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики.

 16. Журналіста не можна службовим порядком зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. Необхідно протистояти проявам зовнішнього втручання в контент – як безпосередньому тиску, так і діям, що мають непрямі ознаки такого втручання.

 17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є несумісним із званням журналіста. Журналіст не повинен використовувати службове становище в особистих цілях, з метою наживи, самореклами, у кар'єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам. Журналіст не має права використовувати фінансову інформацію до її оприлюднення з метою власного збагачення.

 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обґрунтовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) та дозвіл на це від її батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх (або вказування ознак, за якими їх можна розпізнати), які мали відношення до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов’язаних із насильством.

 19. Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою, піддається громадському осуду, може бути підставою для позбавлення прес-карти чи членства в професійних спілках та НСЖУ. Розгляд конфліктних ситуацій етичного та професійного характеру здійснює Комісія з журналістської етики.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ

І. Вступ

Керівник гуртка нагадує вихованцям, що заняття проходитиме у формі тренінгу. Звертає увагу на те, що для продуктивності співпраці необхідна плідна робота всіх присутніх на занятті. Всі присутні сідають так, щоб вийшло коло.

1. 1. Гра-розминка «Незакінчені речення».

Мета: знайомство всіх учасників тренінгу, підготовка групи до подальшої спільної роботи.

Перший учень називає своє ім’я та позитивну рису характеру на першу букву імені. Бажано. Щоб якості не повторювалися. Наприклад, Оксана – організована.

1.2. Повідомлення «Що відбуватиметься на тренінгу»

Мета: ознайомити учнів із метою та завданнями тренінгу.

Після завершення навчання у школі абсолютна більшість із вас продовжить навчання у вищих навчальних закладах. Там ви здобудете вищу освіту й професію. Хтось із вас буде інженером, а хтось – програмістом, одні бухгалтерами, а інші – менеджерами. А хтось можливо захоче стати журналістом. Тому тема сьогоднішнього заняття: «У світі журналістських професій».

Сьогодні :

- ознайомимося з окремими журналістськими професіями;

- опишемо вимоги до осіб, які бажають працювати за журналістським фахом;

- називати навчальні заклади, що надають освіту журналіста;

- висловлювати судження щодо причин популярності журналістських професій у світі.

1.3. Вправа «Мої очікування»

Мета: визначити сподівання й очікування учасників тренінгу.

Гуртківцям роздаються стікери, на яких записують свої очікування від тренінгу. Потім, виголошуючи свої очікування, приклеюють їх на плакаті.

1.4. Вправа «Правила»

Мета: сприяти створенню доброзичливої, комфортної атмосфери для конструктивної роботи.

Для того щоб спілкування на занятті було ефективним, нам потрібно прийняти правила роботи.

 • Добровільна участь у виконанні вправ та завдань.

 • Говорити від свого імені, стисло, по суті.

 • Один говорить – усі слухають.

 • Поважати думки інших.

 • Будь-яку відповідь приймати позитивно.

ІІ. Основна частина заняття

2.1. Інформаційне повідомлення «Які журналістські професії (спеціальності) існують»

Основними журналістськими професіями (спеціальностями) є:

 • редактор;

 • телерепортер;

 • оглядач;

 • коментатор;

 • ведучий новин;

 • шоумен;

 • інтерв’юер;

 • репортер (стрінгер).

Людина, яка здобула юридичну освіту, може працювати:

 • в газеті;

 • на телебаченні;

 • на радіо.

2. 2. Вправа «Реклама професії» та створення портфоліо

Мета: охарактеризувати основні положення журналістських професій.

Вихованці по черзі із торбинки витягують картки із написами журналістських професій. Потім знаходять тих вихованців, в яких та ж сама карточка і об’єднуються в групи.

Завдання групам. Зробити рекламу певній професії у вигляді портфоліо чи усної розповіді за планом чи схемою.

Схема реклами

1. Які професійні обов’язки виконує.

2. Яким чином здобуває фах.

3. В яких випадках ми звертаємося до представника цієї професії.

Кожній групі надається інформація про професію, журнали. Учні за допомогою вирізок із журналів, наданої інформації, олівців створюють рекламу обраної професії професії. Кожна група презентує свою рекламу.

Редактор. У всіх них спільна справа. І головна роль в досягненні такого розуміння належить продюсерам і редакторам. Ці люди, як правило, не працюють в кадрі. Поділ праці між займають ці посади фахівцями в Росії тільки складається, і тому ми обмежимося наступним нагадуванням: продюсер, на відміну від редактора, відповідає і за фінансову сторону підготовки програм. В іншому їх функції близькі.

Отже, телевізійний редактор - це не тільки літературний працівник, але перш за все організатор «видобутку» і оформлення екранної «картинки» - візуальної інформації в усьому її розмаїтті .. Редактор, що підміняє факт не мають дати чином, просто «підходящої картинкою», не розуміє істинної специфіки телевізійної журналістики.

Редактор новин наділений великими правами по відношенню до репортерів. Він може зажадати від репортера скоротити матеріал або змінити його компонування; редактор, нарешті, може і зовсім не випустити репортерської роботу в ефір.

Репортер - неупереджений і точний посередник між глядачем і реальністю. Суть професійної майстерності репортера зводиться до трьох компонентів: 1) опинитися разом зі знімальною технікою там і тоді, де і коли відбувається щось общеинтересное, загальнозначуще; 2) разом з оператором вибрати, зафіксувати, вибудувати ряд кадрів, який би дав яскраве уявлення про те, що відбувається, і, нарешті, 3) супроводити кадри лаконічним розповіддю, що розкриває суть видимих подій. Своє розуміння, бачення майбутніх подій і бажаного їх відображення репортер повинен ще до зйомок передати оператору. З одного і того ж об'єкта два оператора можуть привезти абсолютно різні кадри. Тому так важливі для репортера знання можливостей камери і повне взаєморозуміння з оператором, що володіє засобами екранної виразності.

Коментатори. Коментар - це точка зору на факти, але не самі факти. В ролі коментатора виступає досвідчений журналіст, який володіє історією питання, що спеціалізується на цій темі, що має моральне право виступати з прогнозами і оцінками. Але і він прагне згадати про існування інших точок зору, можливо, піддавши їх сумніву або критиці. Отже, коментатор з'являється в новинній програмі (або після неї), коли необхідно роз'яснити будь-яку складну політичну проблему, поставити тільки що повідомлений в новинах факт в певний історико-політичний контекст. Коментатор зазвичай повністю пише для себе текст майбутнього виступу, дотримуючись стилю усного мовлення. Про це тексті глядач не повинен здогадуватися: виступ виглядає як імпровізація

Оглядач. Це фахівець в якійсь галузі, який веде персональну телепередачу, висловлюючи особисті судження, розкриваючи зміст показуються відеофрагментів, розмовляючи з гостями студії. Як правило, це людина з багатим життєвим досвідом: мандрівник, що об'їхав всю земну кулю, або космонавт, заслужений лікар або видатна балерина. По-перше, оглядач відрізняється від коментатора умінням створювати сценарії складної передачі «журнального» типу і вести спілкування в студії. По-друге, оглядач намагається бути вище політичних пристрастей на відміну від політично заангажованого коментатора. Він, швидше за енциклопедист, ніж пропагандист і агітатор. Але робота оглядача і коментатора має і багато спільного: той і інший існують на екрані заради їхніх поглядів, суджень, ерудиції. Їх особистість знайома і цікава глядачеві. Той і інший, як правило, люди зрілого віку, що мають солідний життєвий досвід як основу для узагальнень, порівнянь, висновків. І оглядач і коментатор блискуче володіють словом, і здатні артистично вимовляти публіцистичні монологи.

Інтерв'юер - Самостійна журналістська спеціалізація, хоча немає журналіста, який не займався б интервьюированием. Будь-репортер обов'язково задає питання. Однак велике портретне або проблемне інтерв'ю якісно відрізняється від репортерської, інформаційного. Інформаційне інтерв'ю буває коротким і «по справі»: психологічні характеристики співрозмовника грають лише другорядну, допоміжну роль. У портретному інтерв'ю саме психологія виходить на перший план. А в проблемному співрозмовник часом ставиться в складне становище, інтерв'юер тоді може нагадувати слідчого прокуратури. Гарне інтерв'ю - плід тривалого планування і миттєвого реагування.

Шоумен, ведучий «ток-шоу», розмова стає видовищем. У «ток-шоу» може бути перетворено обговорення підготовки великого міста до зими або конкурс архітектурних проектів. Тримати »таку велику групу, формуючи з людських характерів, темпераментів, уподобань єдине видовище, - особлива професія. Це, так би мовити, «масовик-витівник» вищого класу. Можливо, ця робота вимагає більше акторських, ніж журналістських, навичок.

Модератор. «Круглі столи», за якими збираються прихильники протилежних думок . Ці передачі бувають досить гострими, якщо ведучий заздалегідь продумав свою тактику, вивчив опубліковані висловлювання майбутніх співрозмовників і можливий розвиток подій в їх суперечці. Глибоке - по можливості - знання суті проблеми є найважливіша умова роботи в такій передачі. Ведучий (в деяких країнах його називають модератор). Стежить за справедливим розподілом часу висловлювань. Його завдання - не «втратити тему», не давати учасникам йти від предмета спору, який може бути окреслено і в попередній бесіді, до ефіру.

Ведучий програми новин - це її обличчя, голос, стиль. Основні характеристики роботи ведучого - це престижність і відповідальність. Телеведучий робить те ж, що і диктор: читає рядки, що біжать по телесуфлера. Але його головна задача - передати глядачеві відчуття, викликати емоції. Ведучий новин має вселяти симпатію і вільно триматися в кадрі. Його поведінка повинна бути демократичним, але не вульгарним. Завдання ведучого - вміло, з розумінням і тактовно подати новини, підготовлені його колегами. Дуже важливими є чітка дикція і виразна інтонація. Професійний ведучий інтелігентний і ерудований, вміє «зберегти обличчя» в будь-яких ситуаціях, дає глядачам впевненість в тому, що вони отримують найбільш достовірну, саму об'єктивну інформацію. У веденні інформаційного випуску текст значною мірою сприяє виразності телеведучих.

Слово керівника гуртка

Словникова робота

Портфоліо (від італ. portafoglio  «портфель») — збірка (широке портфоліо) виконаних робіт та напрацювань певної особи (компанії). Портфоліо — це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки особистих досягнень за певний проміжок часу.

Термін «портфоліо» запозичений через посередництво англ. portfolio з італійської мови (portafoglio — «портфель»), де утворений від porta («носи») + foglio («аркуш»).

Портфоліо може бути як на папері, так і в електронному вигляді. Електронне портфоліо, в свою чергу, може зберігатись локально (бути доступним лише визначеному колу людей) та глобально (бути доступним для всього світу — для користувачів інтернету). Глобально доступне портфоліо інакше називається веб-портфоліо.

Деякі автори у своїх статтях про електронне портфоліо вчителя виділяють кілька видів портфоліо:

- Портфоліо досягнень - в цьому випадку найбільший наголос слід зробити на документах які підтверджують успіхи Вашої діяльності.

- Презентаційне портфоліо - необхідне при працевлаштуванні на нове місце роботи, особливо у тих випадках, коли заробітна плата призначається за підсумками співбесіди.

- Тематичне портфоліо - у цьому варіанті наголоси розміщуються на тематично відокремлених творчих роботах у різних сферах діяльності.

- Комплексне портфоліо – об’єднує в собі перелічені вище види портфоліо і придатне для презентації портфоліо вчителя школи.

Мета портфоліо: накопичення досягнень, відслідковування професійного прогресу, представлення діяльності і професійного розвитку за окремий проміжок часу.

Завдання:

 • проаналізувати і узагальнити свою роботу;

 • відобразити динаміку свого професійного росту;

 • представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно.

Функції портфоліо:

 • діагностична — фіксує зміни за певний проміжок часу;

 • змістовна — розкриває спектр виконуваних робіт;

 • розвиваюча — забезпечує безперервний процес освіти і самоосвіти;

 • мотиваційна — відзначає результати діяльності;

 • рейтингова — дозволяє виявити кількісні і якісні індивідуальні досягнення.

Практичне значення портфоліо:

 • систематизація діяльності власника портфоліо;

 • фактор, який стимулює професійний розвиток.

Стандартів щодо оформлення порт фоліо не існує. Головне — логічна послідовність. Декілька рекомендацій:

Можна оформити у вигляді файлової папки з заголовками розділів;

Кожну роботу, документ, підбірку кладіть в окремий файл;

На кожному елементі портфоліо бажано ставити дату, щоб прослідкувати динаміку;

В друкованому варіанті обовязково робіть посилання на документи чи їх копії, вказавши номер додатку;

В електронному варіанті треба оформити гіперпосилання на документи та інші матеріали з презентації портфоліо.

В рамках всебічного розвитку дітей, в освітніх установах регулярно вводяться нововведення і однією з останніх новомодних «родзинок» стало портфоліо учнів та вихованців.

Тут показуються усі успіхи, досягнення дитини, позитивні емоції, виражені в творчих роботах, думці дитини, та і в цілому його відношення до навколишнього світу.

На сьогодні яких-небудь жорстко встановлених правил і вимог, що регламентують структуру портфоліо учня початкової школи не існує. Тому рекомендується використати перерахований нижче набір розділів, оскільки на нашу думку, він не містить нічого зайвого і дозволяє повною мірою досягти цілей, що стоять за створенням портфоліо. Помітимо, що запропонований нами варіант не є єдиним вірним рішенням.

1. Титульний лист (обкладинка документу). Містить інформацію про адресу і найменування освітньої установи, ПІБ учня і клас. За бажання ви можете опублікувати на титульному аркуші фотографію учня.

2. Мої фотографії. На цій сторінці портфоліо ви можете опублікувати як ваші сімейні фотографії, так і фотографії самого учня – все на ваш розсуд.

3. Моя сім’я. Тут вказується інформація про склад сім’ї учня. За бажання ви можете вказати (у загальних рисах або детально) дані про місце роботи і спеціальності того або іншого члена сім’ї.

4. Що я умію і люблю робити. Цей розділ дозволяє проілюструвати навички і захоплення учня. У полі “Я умію робити” рекомендується вказати найбільш значимі, на ваш погляд, досягнення учня. У полі “Я люблю робити” рекомендується вказати відомості про інтереси і захоплення учня. В процесі навчання ця інформація може допомогти педагогам розвинути наявні у дитини здібності, а також знайти серед однокласників однодумців і друзів.

5. Мій режим дня. Цей розділ портфоліо дає учневі навички планування.

6. Мої досягнення і плани. Інформація в цьому розділі дозволяє педагогам зорієнтуватися в сильних сторонах учня/вихованця, зрозуміти його прагнення і бажання отримати додаткові знання і навички, або ж переконатися в тому, що в учня вже існує деякий план дій, послідовне виконання якого дозволить йому зрештою досягти поставленої мети.

7. Моя зайнятість в гуртках, секціях і клубах. Тут необхідно вказати інформацію про назву гуртка, секції або клубу, назву установи, в якій проводяться заняття і час, впродовж якого учень/вихованець приймав або бере участь в діяльності гуртка або клубу.

Обговорення

 • Чи легко було створити рекламу юридичної професії?

 • Чи хотіли б ви особисто обрати одну з цих професій?

 • Чи вважаєте ви, що ці професії популярні, престижні? Чому?

2. 3. Вправа «Мапа журналістських професій»

Мета: визначити, які навчальні заклади надають освіту журналіста.

Журналістів готують у 39 українських університетах четвертого, найвищого рівня акредитації. 

Вихованці позначають на карті України / світу навчальні заклади, де можна отримати освіту журналіста.

Обговорення.

Про які провідні ВУЗи ви дізналися?

Які з них є у нашому регіоні?

Які особливості підготовки журналістів?

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ.

3. 1. Вправа «Підведення підсумків»

 1. Чи справдилися ваші очікування?

 2. Які знання ви сьогодні отримали?

 3. Які знання ви використаєте в особистому житті?

V. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

Асоціативний кущ «Журналіст»

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завершити роботу над своренням портфоліо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бауман Юрій. Міфологія в суспільній свідомості України (аналіз української преси) // Історична міфологія в сучасній українській культурі. — К., 1998. — С. 5-67.

 2. Бочковський О. І., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний досвід, нові завдання) / За ред. К. Костева й Г. Кошаринського. — Мюнхен: Український техніко-господарський інститут, 1993. — 204 с.

 3. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської майстерності: Підручник. – К.: ПАІС, 2004. – 576 с.

 4. Мартинчук Н. Б. Журналістика у школі. – Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2010. – 128 с.

 5. Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. - 284 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
В поданому конспекті гурткового заняття узагальнено та систематизовано знання вихованців з теми «Жанри журналістики». Дане заняття дозволить вдосконалювати навички роботи з джерелами інформації; виховувати почуття толерантності при спілкуванні.
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Журналістика
 • Клас
  10 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  296
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  7
 • Номер матеріала
  DX545573
 • Вподобань
  0
Курс:«Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь