вивчення нової теми через самостійну роботу

Опис документу:
Для успішного засвоєння курсу математики необхідна добровільна, зацікавлена, активна самостійна навчальна робота студентів на всіх етапах навчального процесу. У вирішенні цього завдання допомагають ефективні засоби організації самостійної роботи студентів на уроці, у вигляді набору карток.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

 

ВИВЧЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ ЧЕРЕЗ САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

 

Методичні рекомендації 

Дидактичні матеріали спрямовані на здійснення диференціювання навчання та індивідуального підходу до кожного студента, а також створення умов для розвитку пізнавального інтересу студентів художнього училища з предмету «математика».

Під розвиваючим розуміється таке навчання, при якому студенти не тільки запам'ятовують факти, засвоюють правила і визначення, а й навчаються раціональним прийомам застосування знань на практиці та переносу своїх знань і умінь як в аналогічні, так і в змінені умови.

Сучасного підлітка вже не влаштовує роль пасивних слухачів на уроці, їм не цікаво записувати під диктовку викладача або списувати готові рішення з дошки. Вони не схильні слухати занадто докладні пояснення викладача. Вони чекають нових форм знайомства з новим матеріалом, в яких могли б втілитися їх активність, діяльний характер мислення, тяга до самостійності.

Для успішного засвоєння курсу математики необхідна добровільна, зацікавлена, активна самостійна навчальна робота студентів на всіх етапах навчального процесу. У вирішенні цього завдання допомагають ефективні засоби організації самостійної роботи студентів на уроці, у вигляді набору карток. Вони призначені для індивідуального підходу до студентів в процесі навчання на уроках. Ця робота спирається на диференційований підхід до студента. При розробці дидактичних матеріалів враховуються індивідуальні особливості кожного студента, його рівень знань, умінь і навичок. Індивідуальна робота зі студентами трудомістка, але, врешті-решт результативна.

Дидактичні матеріали надають студенту можливість диференціювати навчання на всіх етапах і рівнях засвоєння знань, при підготовці до вивчення нового матеріалу, при ліквідації прогалин в знаннях, первинному ознайомленні, виробленню умінь і навичок застосовувати отримані знання в східних і нових ситуаціях.

Дидактичні матеріали можуть містити такі види карток-завдань:

Інформаційного, інструктивного, тренувального і контролюючого характеру.

Картки інформаційного характеру використовуються в якості індивідуальних - завдань, призначених для повторення раніше пройденого матеріалу, а також для швидкого ознайомлення з матеріалом, вивченим студентом через пропуски занять. У цих картках викладена навчальна інформація в стислому, компактному вигляді, яка не збільшується від різноманітної навчальної інформації і відповідає своєму дидактичному призначенню. Студент читає текст і робить відповідні записи в зошиті, тим самим він бере на себе частину управлінських функцій викладача. Вони допомагають студентам ефективніше засвоювати новий навчальний матеріал і впорядкувати самостійну роботу по заповненню виявлених прогалин в математичній підготовці, володіючи властивістю швидкодії, що дозволяє підключити окремих студентів, які не засвоїли цей матеріал своєчасно, до роботи групи.

Великий обсяг навчальної інформації ділитися на складові частини, доступні для самостійного проблемного вивчення. При цьому пасивне навчання змінюється на уроці активної розумової діяльністю студента.

Картки інструктивного характеру містять зразки рішень типових прикладів і вправ. У цих картках використовуються алгоритмічні або програмні вправи. Під алгоритмом використовується точне загальноприйняте припис про виконання в певній послідовності елементарних операцій для вирішення будь-якої із завдань, що належать даному типу, використовуючи алгоритм можна завжди прийти до правильного рішення.

Після знайомства з теоретичним текстом і зразками розв'язання задач студенту пропонується самостійно записати в зошити головну думку викладеного або суть способу вирішення завдання та приступити до виконання вправ, записаних на тренувальних картках.

У тренувальних картках наведені завдання обов'язкового стандарту, які дозволяють зробити першу перевірку - «зріз» отриманих знань і визначити недоліки в знаннях окремих студентів і зміст їх подальшої роботи. Для основної частини студентів цього буває достатньо. Для інших потребується робота і нова корекція до тих пір, поки вони не досягнуть заданого рівня засвоєння матеріалу. Картки полегшують організацію поточного контролю процесу формування знань, умінь і навичок, проведення самостійної роботи студентів, тобто допомагають керувати процесом розумового розвитку студентів. Це особливо важливо для студентів зі зниженим рівнем знань. Тривалий «стаж неуспішності» підриває у таких підлітків віру у власні сили. Отже, дані картки застосовують для тематичного контролю з метою виявлення якості засвоєння студентами вивченої теми і окремих її питань.

Робота за алгоритмом надає студентам можливість перейти на просунутий рівень в своєму розвитку. Це дозволяє студентам перейти до карток контролюючого характеру.

Картки з вирішення творчих завдань, які вимагають більшої або повної самостійності і розраховані на пошукову діяльність, неординарний, нетрадиційний підхід і творче застосування знань. У процесі вирішення таких завдань студентам самостійно, без участі викладача або при його незначної допомоги, відкривають нові для себе знання і способи їх добування.

Це завдання на знаходження закономірностей, на знаходження найбільш раціонального способу розв'язання, на знаходження декількох варіантів вирішення студент повинен проводити кожен раз як би міні-дослідження, яке і несе в собі розвиваючий ефект. При цьому складність завдання і ступінь самостійності його виконання поступово наростає.

Ця методика дозволяє працювати в зоні найближчого розвитку підлітка і прогнозувати просування підлітка в своєму розвитку.

У вік гаджетів, які активно використовують підлітки, дидактичні матеріали можуть бути розроблені за допомогою різноманітних інтернет – ресурсів.

Дидактичні матеріали

Тема: “Рішення найпростіших тригонометричних рівнянь”.

Информаційна картка.

Рішення рівняння cos x = a

Період косинуса дорівнює 2.

Щоб знайти рішення рівняння cos x = a, достатньо знайти всі рішення рівняння на любому відрізку длиною 2та к кожному з них додати числа, кратні 2, тобто. числа виду 2.

cos x = a, якщо x , то два кореня

cos x = a, якщо , то ,

Рішення та можно записати одною формулою: .

a

рівняння

Формула корня

cos x = a

Немає рішень

cos x = a

a=0

cos x = 0

a=1

cos x = 1

a= - 1

cos x = -1

Для рішення рівняння sin x = a аналогічно (самостійно).

T=2

sin x = a, если , то

Рішення та можно записати однією формулою (см. у таблиці)

a

Рівняння

Формула корня

sin x = a

Немає корня

sin x = a

a=0

sin x = 0

a=1

sin x = 1

a= - 1

sin x = -1

Рішення рівняння:

tg x = a, a, T=.

x=arctg a + , .

Інструктивна картка

Приклад 1.

sin x = 1

sin x =

sin x =

x = (-1)n arcsin + n, nZ

Ответ: (-1)n + n, nZ

Приклад 2.

3cos x = 4

cos x =

т.к. > 1, то рівняння не має рішення.

Тренувальна картка

Варіант 1.

  1. 2cos x - = 0.

  2. 2sin x + 4 = 0.

  3. tg x + 1 = 0.

  4. 2sin x - = 0.

Контрольна картка

Розв’язати рівняння

1. ;

2.

3.

4.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00