Виступ "Профорієнтаційна робота в дошкільному навчальному закладі"

Опис документу:
Професійна орієнтація малюків є важливою складовою змісту виховання особистості. Вона передбачає усвідомлення дітьми соціальної значущості праці. Матеріали виступу призначені вихователям дошкільних закладів щодо профорієнтаційної роботи з дітьми дошкільного віку

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»

(Виступ)

Вибір професії не може бути стихійним, залежати від випадкових факторів.

Він повинен будуватися таким чином, щоб можливості того, хто обирає професію, відповідали потребам суспільства.

Мета й завдання профорієнтаційної роботи в дошкільному навчальному закладі у процесі формування перших умінь і навичок загальної праці на користь людей, техніку; виховання поваги до людей праці в житті людини.

Форми організації пізнавальної діяльності.

Заняття як спеціально організована форма навчання (блок навчальної діяльності);

Нерегламентовані види діяльності (спільна та індивідуальна діяльність - блок партнерської діяльності;

Вільний час, передбачений для дитини впродовж дня ( блок самостійної діяльності).

Заняття - основна форма організації пізнавальної діяльності дітей , тому його роль залишається центральною у розв'язанні завдань раннього прояву інтересу до професії, закріплення цього інтересу й розширення знань дошкільників про сучасний світ професій. Для досягнення високих результатів щодо розвитку рівня знань у дошкільників про світ професій, необхідно проводити спеціалізовані заняття з профорієнтації.

Завдання профорієнтаційних занять

1. Систематично в ігровій формі озброювати дітей профорієнтаційними знаннями.

2. Стимулювати дітей до самопізнання, виховувати потребу в постійній самооцінці своїх реальних можливостей і самовиховання професійно важливих якостей.

Тематика і зміст занять із профорієнтації

1. Що таке професія?

2. Якими мають бути професії?

3. Професії батьків.

4. Ким я хочу бути.

5. Нові професії.

Інтерактивна бесіда про зміст професії.

Най краще розповідати про професію самому фахівцеві, розмовляючи з ним і ставлячи запитання. Розповідь про професію повинна тривати не більше ніж 5-7 хвилин, супроводжуватися демонстрацією фотографій, малюнків, знарядь праці та ін.. Рекомендується подавати розповідь про професію у формі історії про один день фахівця та його біографію. Бесіда повинна бути зрозумілою дошкільникові та містити собі розповіді про:

Умови праці;

Знаряддя праці;

Історію професії (звідки з'явилося слово, як змінювалася професія);

Обмеження при роботі за цим фахом;

Цікаві випадки.

Ця інформація може бути розділена на уривки й розповідатися фрагментами впродовж тематичного тижня.

Зустріч з цікавими людьми

Специфіка функціонування дошкільного закладу передбачає окреслене коло людей, які працюють з малечою. Тому дітям завжди цікаво поспілкуватися у межах групи з цікавою людиною. Фахів потрібно готувати, навчати їх говорити мовою, зрозумілою дітям. Звісно , у першу чергу, вихователь звертається до батьків, які можуть у певний день прийти й розповісти про свою професію. Для цього необхідно заздалегідь оформити «банк професій батьків» і надати можливість кожному з батьків, згідно із запланованою темою, улаштувати власну міні - презентацію.

Важливо пам'ятати, що багато батьків соромляться виступати перед аудиторією, самостійно не можуть скласти план виступу.

Дані про професії батьків систематизуються в загальному альбомі, що значно розширює можливості спілкування з різними фахівцями.

ПІБ дитини

Мати

Професія

Батько

Професія

Індивідуальна робота

Під час організації роботи з профорієнтації, необхідно впроваджувати принцип індивідуального підходу, що дає можливість ураховувати :

Рівень розумового розвитку дитини;

Рівень її знань, умінь;

Працездатність;

Рівень пізнавальної та практичної самостійності;

Темп роботи;

Ставлення до навчання;

Наявність і характер пізнавальних інтересів;

Рівень вольового розвитку.

Можливості реалізації принципу індивідуального підходу на заняттях:

Індивідуальне завдання

Похвала

Порада

Підказка

Зацікавлення

Стимул (якщо дитина виконає завдання правильно та охайно, то отримає наклейку у власний творчий зошит).

Рисункові методики

Для того щоб оцінити, наскільки діти засвоїли основні елементи професії, можна попросити їх намалювати, як вони собі уявляють людину, яка виконує цю роботу. Особливо рисункові методи доречні для дітей старшого дошкільного віку, якщо вони вже вміють малювати людину. На початку заняття можна об'єднати дітей у пари і попросити зобразити протягом 4- 5 хвилин у лівій частині аркуша А4 те, як вони собі уявляють цю професію, а наприкінці заняття - вони зображують свої відчуття після проведення заняття у правій частині. Порівняльний аналіз дозволить оцінити ефективність заняття.

Ігри, пов'язані із професією

Гра - провідна діяльність у дітей дошкільного віку, саме в ній удосконалюються практичні рухи й розумові операції. Тому профорієнтаційні заняття для дошкільників повинні будуватися у вигляді ігрового проекту, який містить дві - три ігри, пов'язані з якимись простими операціями, що стосуються теми заняття.

Діти можуть визначити :

- структуру предметів;

-їх просторові особливості;

- співвідношення частин.

Існує багато дидактичних та рухливих ігор і вправ, спрямованих на осмислення певних елементів досліджуваної професії, (наприклад, «Відгадай професію за жестами», «Згадай якнайбільше слів на літеру...», «Обери з карток тільки знаряддя праці, що пов'язані із цією професією», ін..

Необхідно навчити дітей спрямовувати знання, отримані з різних джерел, у сюжети ігор (бесіди з дорослими й однолітками, спостереження, ознайомлення з художньою та пізнавальною літературою та ін..)

Однією з форм організації ігри є ігри , сюжети яких створюються за мотивами казок і невеликих розповідей. Вони є нібито зразком для створення сюжетів самими дітьми.

У старшому дошкільному віці в дітей повинні з'явитися складніші ігри. їх тематика пов'язана переважно із сучасним життям («Кондитерська фабрика», «Консервний завод», «Служба порятунку», «Банк» ін..)

Оформлення куточка професії у просторі групи

У цьому куточку можуть бути книги, фотоматеріали, так чи інакше пов'язані із професією, особисті порт фоліо дітей «Калейдоскоп професій», результати проектних занять: саморобні книжки , буклети, стінгазети тощо.

Організація екскурсій на підприємства міста

У проведенні екскурсій важливо зосередитись на якійсь одній професії, а не оглядати «магазин узагалі». Бажано організовувати екскурсії на підприємства, що розташовані поруч із дитячим садком, у вигляді цільових прогулянок (магазин, пошта, перукарня).

Проводячи екскурсії, спостерігаючи з дошкільниками окремі трудові операції (закрійник знімає мірку, кроїть, приміряє), варто демонструвати результат праці, його значення(нам необхідний одяг, тому є ткачі, швачки й модельєри; люди хочуть знати й уміти, тому є вчителі, вихователі, письменники та ін..)

Ведення дітьми власного «Професійного портфоліо»

Під час планування індивідуальної роботи з профорієнтації, цікаво завести з дітьми «Професійні порт фоліо» , у які вони вкладають вирізки з газет, свої малюнки, цікаві записи - помітки педагога.

Професійні свята

Під час складання річного плану музичних та спортивно масових розваг і свят необхідно приділити увагу професійним святам (наприклад : «Школа юних пожежників», «Світлофор Моргайлик», «Свято професій» та ін..). Проводяться свята у формі вікторин, конкурсів, малюнків, бесід, рухливих ігор.

Практична діяльність

У старших дошкільників тільки починається формуватися інтерес до професій. Суспільно - корисна праця, у якій діти беруть участь, впливає на формування їх інтересів.

Вікові психологічні особливості дошкільників дозволяють уже з молодшої групи проводити певну роботу щодо розширення знань дітей про працю дорослих, ознайомити з найпопулярнішими професіями в промисловості, сільському господарстві, сфері обслуговування.

Під час праці в куточку природи на городі, у квітнику дитина виконує практичні дії, що притаманні фермерам, квітник оводам, тощо.

За Базовою програмою «Я у світі» практична діяльність дитини організовується у вигляді партнерської спільної діяльності вихователя і дітей.

Партнерська діяльність

Партнерська діяльність - вид діяльності, що переважає над іншими впродовж дня.

Переваги партнерської діяльності

Можливість працювати як групою, так і індивідуально, ураховуючи особливості дітей;

Можливість більше уваги приділяти дітям, які потребують допомоги вихователя;

Вихователь може самостійно залучати дітей до тієї чи іншої діяльності;

Гнучкість , не регламентованість спільної діяльності дозволяють не обмежувати Ті, утворюють можливість роботи з «відкритим кінцем».

Розкриття дитини , вияв її інтересів;

Розвиток особистої активності дитини (ігри, спостереження, дії з предметами, практична експериментальна діяльність);

Обговорення будь -якої проблеми завершується продуктивним видом діяльності, яку дитина виконує, взаємодіючи з дорослим та однолітками.

Професійна орієнтація малюків є важливою складовою змісту виховання особистості.

Вона передбачає усвідомлення дітьми соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності; ініціативність; схильності до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання; готовність до творчої діяльності, сформованість працелюбності, як базової якості особистості.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
1
6
дн.
1
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!