• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Різне
  • Виступ на тему:« Використання ігрових технологій на уроках української літератури як засіб формування обдарованої особистості»

Виступ на тему:« Використання ігрових технологій на уроках української літератури як засіб формування обдарованої особистості»

Опис документу:
Особливо актуальним є застосування на уроках української літератури – ігрових технологій. Адже саме вони, дидактичні ігри, ігрові заняття та прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню діяльність, вносять у неї елемент цікавості. Ігри виховують самостійність, формують певні естетичні та світоглядні позиції, співробітництво, комунікабельність.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Виступ на тему:« Використання ігрових технологій на уроках української літератури як засіб формування обдарованої особистості»

Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку.

Гра — це величезне світло, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ.

Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості та зацікавленості.

В.Сухомлинський

XXІ століття означене складним пошуком нових технологій навчання дітей. Ефективне навчання – це завжди розвиток людини, зміна його поглядів, установок, цінностей, норм. Кожний урок української літератури – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед спрямовується на засвоєння матеріалу, зазначеного в темі уроку. Мета уроку збігається в цілому з метою навчального процесу в цілому.

Особливо актуальним є застосування на уроках української літератури – ігрових технологій. Адже саме вони, дидактичні ігри, ігрові заняття та прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню діяльність, вносять у неї елемент цікавості. Ігри виховують самостійність, формують певні естетичні та світоглядні позиції, співробітництво, комунікабельність. Використання ігрових завдань сприяє розвитку мислячої особистості. По-перше, такі завдання здебільшого є пошуковими. Вони ставлять учня перед необхідністю самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати мовні факти, зіставляти їх і формулювати висновки. А це розвиває творчі здібності школяра, увагу, ініціативність. По-друге, робота з ігровими завданнями створює позитивну мотивацію навчання, пробуджує бажання знати. По-третє, самостійно відкриваючи для себе певні мовні явища, учень дістає задоволення, упевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості.

  Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні(обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібностях, і удосконалюють їх, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога- управляти процесами творчого пошуку, ідучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розвʼязувати дедалі складніші творчі завдання. Для себе прийнятною вважаю таку модель творчої особистості учня як творча діяльність, творче спілкування, творчий пошук, творча активність  та творче мислення. І єдиним, на мою, думку найефективнішим  засобом досягнення мети є ігрові технології навчання. Вони забезпечують позитивну  мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяють розвитку творчої особистості.

Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина –   індивідуальність, що потребує особливого підходу. Під час роботи з такими дітьми постійно виникають педагогічні й психологічні труднощі, обумовлені розмаїтністю видів обдарованості, зокрема віковою та прихованою, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти.

Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси.

Гра-це один з важливих форм життєдіяльності дитини. Вона насичує собою дитячу працю, спілкування, художньо-творчу діяльність, спорт, побут. Забезпечуючи необхідні емоційні умови, гра сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості. В арсеналі педагога гра є важливим інструментом виховання, розвитку, удосконалення пізнавальної діяльності, організації вільного часу учнів різного віку.

Технології ігрового навчання - це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, "проживання" ситуації). Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, умінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання. Тож розвивати творчі компетентності учнів на уроках можна слідуючи тільки, коли: складне зробити простим, просте зробити звичним, звичне зробити приємним.

Складові ефективності й успішності уроку:

Глибокі теоретичні    + ретельне планування   + творчий підхід
          знання                       та підготовка уроку           учителя

Гра – самостійна форма діяльності людей, імітують ті чи інші практичні ситуації, один із засобів активізації навчального процесу.

Гра дозволяє дитині засвоювати загальнолюдські цінності, культуру різних національностей.

Щоб урок був цікавим і ефективним, на його різних етапах можна використати такі ігрові технології:

Асоціативні ігри

«Сенкан»

Мета: розвивати образне асоціативне мислення, здатність до узагальнення художніх явищ, виражати власне ставлення до певної інформації, фокусувати увагу на художній деталі.

Схема складання сенкана.

1.Одне слово, яке позначає тему.

2.Два означення (найчастіше прикметники).

3.Три слова – дія, пов’язана з темою.

4.Фраза з чотирьох слів – ставлення до теми.

5.Одне слово – перефразування сутності теми.

«Сонечко»

Мета: тренувати вміння створювати власні асоціації, враження та емоційні відгуки, конкретизувати та узагальнювати художній образ.

Фраза або слово вписується в кружечок, а в промінчики сонечка кожен вписує все, що спадає на думку, коли чує цю фразу або слово. Попередньо слід пояснити гравцями, що вписувати можна не тільки речення, а й слова, словосполучення, іменники, дієслова, особисті враження, вигуки – політ фантазії не обмежений.

Образне моделювання, шліфування письменницьких навичок

«Складання кіносценарію»

Мета: закріпити та узагальнити знання, розвивати навички аналітичного читання, формувати образне мислення учнів, збуджувати їх асоціативну уяву.

Укладання фільмових уривків – своєрідний спосіб зримо явити зображувані автором картини й образи, адже проектуючи фільм, режисер постійно прокручує в уяві зримі картини. Гравець змушений виявляти асоціативну уяву там, де художньої інформації недостатньо, тому під час складання сценарію учні продумують власні художні тексти, окрім того, методика передбачає проблемні моменти, дослідницькі та дискусійні елементи.

«Розповідь з кінця»

Мета: удосконалювати вміння моделювати художній текст, враховувати логічно смислові зв’язки між його частинами. Перший учасник говорить речення, яке вважається останнім у розповіді. Наступний складає речення, яке логічно передує останньому і так далі. Таким чином складається розповідь.

Вправи на сценічне самовираження

«Пантоміма»

Мета: добитися найбільшої правдивості й виразності рухів, сформувати навички художньої спостережливості.

«Увійди в образ»

Учень проходить на середину «сцени», сідає, потім встає і проходить уже в образі певної людини: старої, хворої, пораненої, людини, що щось шукає, підкрадається тощо.

Ігри на актуалізацію навчального змісту

«Писана Тайстра»

Мета: актуалізація первинних читацьких вражень, здійснення учнями спроб інтерпретації художньої інформації, обміну думками, ідеями, забезпечення навчальної комунікації між дітьми.

У традиційну торбинку всі учні скидають написані на картках і загорнуті запитання, що стосуються тільки-но прочитаного твору. Потім кожен по черзі витягує папірці та відповідає на запитання. Якщо серед запитань буде більше семи однакових за змістом, клас штрафується.

Вікторини

«Вірю не вірю»

Мета: перевірити знання сюжетних нюансів тексту, закріпити навчальні здобутки, забезпечити навчальний фон навчання. Учитель ставить запитання кожному гравцеві. Той, хто відповідає правильно, залишається в грі, той, хто помиляється, вибуває.

Навчальна комунікація в парах та групах

«Детектив»

Мета: розвивати логіку, уміння групувати персонажі художнього твору.

Один учень загадує літературного героя з художнього твору, який вивчається; другий відгадує за допомогою запитань, на які перший відповідає лише «так» або «ні». Виграє той, що ставить мінімум запитань.

«Мозковий штурм»

Мета: збудити мотивацію навчання, творчу мотивацію, максимально напружити мислення.

«Бюро літературних знахідок»

Учні встановлюють, кому належать речі (письменникові, літературному героєві)

«Змагання наймудріших»

Одна команда загадує іншій загадки. Варіанти гри: командне змагання на краще тлумачення прислів’я, приказки, запропонованих учителем

«Літературні асоціації»

Школярі відгадують, з текстами яких творів асоціюються вказані вчителем предмети, явища

«Літературне лото»

Учні з’єднують розрізнені картки з найменуванням літературних понять та їх визначеннями, назвами творів та іменами авторів, іменами героїв та їх репліками

«Ми казкарі»

Школярі складають казку: починає перша команда – одне речення, продовжує друга – наступне речення і т. ін..

Гра «Розшифруй вислів»

Прочитати слова героїні твору В. Короліва – Старого «Хуха – Моховинка» (Читати треба, починаючи з цифри 1 до 20). Як ви розумієте її слова

Гра «Відгадай назву твору»

Прочитавши зашифровану назву твору, ви дізнаєтеся, який твір ми сьогодні вивчатимемо. (Читати треба знизу вгору, справа наліво)

Гра «Римована мозаїка»

Відновити порушений ритм віршованих рядків

Яка назва твору? Хто автор?

Сам піти в цей край схочеш,

Запам’ятай то маршрут:

Спочатку прямо треба йти.

Вправо завернуть потім,

Поміж дубами, а тоді

Наліво путь поведе.

Вже помалу після цього

Куди попало чимчикуй.

Не впадеш од втоми як -

Попадеш у цю країну.

(В. Симоненко «Цар Плаксій і Лоскотон»)

Акродиктант

1) Героїня твору Л.Глібова «Що за птиця»?

2) Про кого сказано:

Химерний, маленький

Бокастий, товстенький

Коханчик удавсь;

У тісто прибрався,

Чимось смачним напхався,

В окропі купався.

3) Результат великої та наполегливої праці письменника.

4) Хто брат із акровірша «Хто сестра і брат?»

5) Відомий український поет і байкар.

6) У чому скакав вареник?

7) Леоніда Глібова називали – Дідусь ….

8) Римований твір.

Відповіді: 1. Мука 2. Вареник 3. Твір 4. Просо 5. Глібов 6. У макітрі 7. Кенар 8. Вірш

З останніх літер утвориться слово «Акровірш»

Гра «Літературне лото»

Шифрограма

Розшифрувати назву вірша П. Тичини допоможуть картки – дешифратори

18 7 2 24 31 3 23 11 24 18 1 29 15 21 1 33 26

У грі органічно поєднується цікавість, що робить процес пізнання доступним і захоплюючим для учнів, і діяльність, завдяки участі якої в процесі навчання, засвоєння знань стає більш якісним і міцним. Можна зробити висновок, що якщо вчасно за допомогою ігор розвивати учнів, то покращиться увага, пам’ять, мислення, уява.

У даний час суспільство потребує такої організації діяльності учнів, яка забезпечила б розвиток індивідуальних творчих здібностей і творчого ставлення до життя кожного учня, упровадження різних інноваційних навчальних форм, реалізацію принципу гуманного підходу до дітей. Використання гри як засіб розвитку особистості через який діти пізнають світ. Ігрова діяльність дає потрібний ефект при дотриманні наступних умов: 

  • Ігри повинні носити гуманний характер, переслідувати виховну та пізнавальну, розвивальну мету.

  • При організації слід враховувати вікові, психолого-педагогічні особливості підлітків.

  • Виховний і освітній вплив ігор залежить від самої організації і проведення, яка, у свою чергу, залежить від педагогічної майстерності педагога.                                      

   Спираючись на гру, педагог має можливість зміцнювати знання учнів, здобуті під час навчання, розвивати пізнавальні інтереси та самостійність школярів, створювати в дитячому середовищі атмосферу вільної, творчої діяльності, змістовного, емоційно-насиченого духовного життя дитячого колективу.

   Отже, гра з одного боку, постає як улюблена дитяча діяльність, а з іншого - як педагогічний засіб,  спрямований на розвʼязання багатьох завдань освіти, серед яких чільне місце посідають завдання розвитку, навчання та виховання школярів.

   Використання ігрових елементів на уроках української літератури забезпечує їх проведення відповідно до найсучасніших умов, адже гра враховує вікові та індивідуальні особливості учнів, робить урок емоційним, формує пізнавальну активність й інтереси дітей, дає змогу раціонально використати час.

   Діти, які щойно перейшли до середньої ланки, значною мірою сприймають життя як гру. Їхні очі широко відкриті назустріч чомусь казковому, незвичайному, досі незвіданому.  За моїми спостереженнями, вони охоче, з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість їм виявити творчу індивідуальність.  І тому уроки з елементами казки, гри, у такому віці надзвичайно  ефективні.  

  Неодмінною  умовою має бути принцип новизни, жодне заняття не повинне бути схоже на інше. Тільки тоді, воно захопить уяву школяра, активізує його розумову діяльність. Це може бути урок- казка, урок-подорож, урок-змагання, урок-гра або ж традиційний урок з нестандартними елементами. Використана на уроці гра урізноманітнює види діяльності, у гармонійному поєднанні з іншими методичними формами сприяє глибшому засвоєнню знань, індивідуалізації навчання, визначенню й виявленню особистих інтересів учнів, рівня сформованості в них необхідних умінь та навичок. Доречною виступає гра і як форма контролю знань дитини, оскільки дає можливість оцінити роботу всього класу, зняти з дітей напруження, уникнути страху, властивого для контролю робіт. Форма гри результативно розкріпачує дитину, знімає її скутість, адже помилки, яких дитина припускається під час гри, не дошкуляють так сильно, як під час звичайних вправ. До того ж у грі вчитель не контролер, а гравець або ведучий - це додатково полегшує налагодження спілкування на уроці.

   Отже, ігрова діяльність школярів є важливим засобом формування особистості дитини. Успішність ігрової діяльності учнів у навчально-виховному процесі залежить від її спрямування на реалізацію завдань освіти, в особистісно-орієнтованому керівництві грою, у здійсненні в контексті гри завдань національного виховання, в організації педагогічного впливу на ігрову діяльність в напрямках забезпечення ефективного функціонування її структурних складових.

   Підводячи певні підсумки своєї роботи зрозуміла, що формування творчих здібностей учнів є важливим завданням школи. Ефективне його здійснення-запорука виховання самовідданих ініціативних громадян нашої країни. Можна сказати, що є певний результат моєї роботи. Відповідно до вимог часу і програми я обумовлюю застосування на уроках української літератури практики мовленнєвого спілкування, формування образного мислення і сприйняття художнього слова. Щоб діти працювали на уроці творчо, я обґрунтовую умови, потреби в цьому, створюю певні ситуації, спонукаю до мислення.

Отже, у процесі своєї роботи я зрозуміла, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного, особистісно-орієнтованого навчання на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість учня.

  Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці вчителя і учня. Стосовно цього приходить на думку одна давня притча. У середні віки у французькому місті Шарті будували собор. Якось трьох тачечників, які виконували однакову роботу-перевозили камінь, запитали: « Слухайте, друзі, що ви робите?» Перший робітник похмуро глянув і роздратовано відповів: «Тобі що, повилазило? Не бачиш-камінь тягаю на майданчик, хай йому грець!» Другий спокійно сказав: «Що роблю? Заробляю на кусень хліба для своєї родини.»   А третій розігнувся, витер спітніле чоло, усміхнувся і з гордістю сказав: «Я будую Шартський собор!»

   Ідея цієї притчі актуальна і нині: праця не лише нестерпний тягар чи засіб для матеріального забезпечення, а й – найперше - джерело творчості й щастя. У Святому письмі сказано: «Блаженна людина, що насичується від плодів своєї праці і шукає в ній утіху.» Це є істина.

11

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»