Виступ на тему «Що дає сучасному вчителю ведення блогу(сайту)»

Опис документу:
Учителю потрібно вчитись, підвищувати свою кваліфікацію для себе, для учнів, яких навчаєш і яким цікаво навчатись, використовуючи комп’ютер. Сьогодні Інтернет надає вчителю велику кількість ресурсів та інструментів для створення свого Інтернет - представництва і використання його в освітньому процесі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Виступ на тему: «Що дає сучасному вчителю ведення блогу(сайту)»

Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту.

Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині.

Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні, 

якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух...

А. Дістєрвег


Інформаційне суспільство спонукає сучасного педагога працювати на випередження. Учитель повинен бути координатором інформаційного потоку, володіти сучасними методиками та новітніми технологіями.

Сучасних школярів уже не задовольняє лише крейда та дошка, вони прагнуть інноваційних форм навчання, так чи інакше пов’язаних з електронними матеріалами. Це вимагає від учителя теж іти в ногу з часом, оволодівати новими ІТ-навичками. 
Майбутнє наших учнів – це життя та праця в новому цифровому суспільстві, у якому володіння ІКТ є запорукою успіху. Тому в даний час Інтернет-сервіси стають надійними помічниками вчителя, відкриваючи безліч можливостей для урізноманітнення навчально-виховного процесу. Ми повинні навчити учнів учитись самостійно, це потреба часу. Але й учителю потрібно вчитись, підвищувати свою кваліфікацію для себе, для учнів, яких навчаєш і яким цікаво навчатись, використовуючи комп’ютер.

Видатний учений, мислитель і гуманіст Алі Апшероні писав: «Педагоги не можуть успішно когось навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі». Мій досвід підтверджує тезу, що найважливішою складовою процесу навчання є не комп’ютери, а вчителі, озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій. Насправді завести блог є надзвичайно легко і зовсім безкоштовно. 
Для цього потрібно лише три речі:

перша - знання самого педагога; 

друга - його бажання, відчуття потреби в навчальному блозі; 

третя - наявність доступу до Інтернету як у вчителя, так і в його учнів. 

Блоги, особливо професійні, учительські, порівняно нове явище в середовищі педагогів. Створюючи блоги, педагоги не завжди уявляють, які додаткові можливості відкриваються як для них самих, так і для інших учасників і читачів їх блогу.

Мені, як і кожному вчителеві, хочеться бути значущою особистістю. З одного боку це вимога часу, а з іншого боку і внутрішня потреба. При нових вимогах, що ставить перед учителями освітня галузь, я вчуся по-новому ставитися до організації власної педагогічної діяльності. Це прагнення самій ставати активним суб'єктом вдосконалення. Така діяльність стимулює професійний розвиток, сприяє самореалізації, вирішенню професійних і особистих завдань, дозволяє отримати більше задоволення від роботи. Створюючи сайт, хотіла, щоб відвідувач сайту, знаходячи потрібний для себе матеріал, бачив за ним автора, виділяючи даний ресурс з багатьох подібних. Блог був створений мною відносно недавно.
Сьогодні Інтернет надає вчителю велику кількість ресурсів та інструментів для створення свого Інтернет - представництва і використання його в освітньому процесі. Уже близько чотирьох років у своїй педагогічній діяльності я використовую особистий блог: https://getalosveta.blogspot.com/. Створення та ведення блогу стає серйозним стимулом для самореалізації та саморозвитку, так як надає мені найширші можливості: освоїти нові інформаційні та технічні можливості.

Блог - інструмент педагогічної взаємодії.

Учителю-словеснику, як і іншим педагогам, необхідно постійно створювати такі умови, які сприятимуть максимальному розкриттю можливостей учня, стимулюватимуть його внутрішні сили до творчого саморозвитку та вдосконалення.

Особлива роль нині відводиться мережі Інтернет – засобу розповсюдження інформації, середовищу співпраці та спілкування людей, що є найбільшим засобом надання різноманітних освітніх послуг, навчальної інформації, відкриття широких можливостей використання різноманітних ресурсів, включаючи навчальні дистанційні курси, тренінги, дистанційні олімпіади й конкурси, бібліотеки, текстові сховища, інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі, віртуальні музеї та виставки і т. ін.

Одним з ефективних засобів організації навчального процесу є блог учителя-предметника. Ріст популярності блогів пов’язують із тим, що вони, як доступні інструменти розповсюдження інформації, стали відігравати визначну роль у творенні інформаційного суспільства.

Найвищою винагородою для учителя, безперечно, є авторитет серед учнів. Якщо вчитель має свій блог чи сайт, він просто виростає в очах своїх учнів. Для учня це означає, що його наставник іде в ногу з часом, цікавиться сучасними технологіями і з ним можна говорити про багато речей на рівних. Учитель не має права відставати від часу, у якому живе. Адже він – не лише основне джерело знань, а й організатор самостійної діяльності учнів. 

Викладаючи в блозі свої матеріали, учитель заявляє про себе, а підтримуючи (шляхом читання і коментування) блоги колег (як українських, так і зарубіжних), він сприяє утворенню професійної учительської спільноти в Мережі Інтернет. На жаль, серед багатьох педагогів, особливо старшого покоління, тих, кому за 50, побутує думка, що для навчання вчителю достатньо мати крейду і дошку. Безумовно, без них теж не обійтись. Але на часі – нові технології, які оптимізують навчальний процес, зрештою, наближають нас до сучасних учнів, які досить гідно обізнані з цими технологіями. Тому блогерство вчителів, на мою думку, на даний час стає все актуальнішим.

Розвиток нових форм взаємодії всіх учасників освітнього процесу сьогодні не обходиться без освоєння інформаційно-комунікаційних технологій. Комп'ютерні технології - це вже реальність, яку використовують у своїй роботі вчителі школи. Учитель не може залишатися осторонь, адже одним із ключових компонентів професійної компетентності сучасного педагога є інформаційна компетенція. Існує безліч інструментів у розпорядженні вчителя, який ризикнув разом зі своїми учнями випробувати нові освітні методики: спеціальні навчальні середовища, платформи для блогів, і, звичайно, безкоштовний веб-сервіси, використання яких може зробити навчальний процес більш захоплюючим.

Слово "блог" порівняно недавно отримало поширення серед учителів. У даний час інтерес і потреби в Internet-блозі дуже зросли, і педагоги починають їх активно використовувати у своїй діяльності. Бо інноваційний потенціал діяльності з використання блогів в освіті надзвичайно високий.

Блог може і повинен стати для вчителя дієвим інструментом формування та розвитку інноваційної культури. Цьому сприяють такі особливості блогового середовища:

• публічність робить матеріали доступними для читання колегами, учнями, батьками;

• інтерактивність, відкритість - можливість залишати в блогах коментарі, які також доступні для читання, отримувати зворотний зв'язок від учнів, батьків, колег, відповідаючи на коментарі;

• авторство - можливість представити свій досвід роботи, висловити власну позицію;

• «перемішування», яке дозволяє у форматі блогу об'єднувати вміст декількох авторських блогів на одній сторінці, що дає можливість порівнювати свою роботу з роботою колег.

Блоги відкривають перед учителем новий шлях в інформаційне середовище і дають нові широкі можливості в організації освітнього процесу та професійного зростання. Одне з сучасних педагогічних завдань - зробити блог робочим інструментом учителів і включити цей інструмент в навчальну практику. Не секрет, що кожен педагог вважає свій предмет важливим і цікавим. Так чому ж не скористатися новим додатковим інструментом для підвищення інтересу учнів до свого предмета? Необхідно тільки пам’ятати, що блог не може повністю замінити класичну форму навчання і живе спілкування учителя і учня.

Яким чином даний блог «включений» у навчальний процес і які нові форми позаурочного взаємодії вчителя й учня? Наведу деякі приклади такої роботи.

На власному блозі я ділюсь своїми методичними наробками, корисними для колег та учнів посиланнями. Публічність, яка відрізняє блог від звичайного щоденника, робить матеріали доступними для читання учнями та батьками; можливість залишати до записів блогу коментарі, які також доступні для читання, отримувати зворотний зв'язок від батьків, колег, учнів.

У блозі поміщені посилання на інші освітні сайти. Можливість звернення учнів у будь-який зручний для них час до матеріалів ресурсу: при виконанні домашніх завдань, тестів. На блозі також розміщена сторінка «відео», де діти можуть переглянути фільм за темою, яка була пройдена на уроці, або на повторення. Для випускників буде корисна сторінка: ЗНО. Де розміщені корисні посилання, для тих хто буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання.

Позитивні моменти використання блогу:

• Використання блогу допомагає учням отримати більше інформації з теми, що вивчається.

• Використання блогу посилює інтерес до процесу навчання. Новизна технологій є одним з мотивуючих факторів в навчанні. Мотивація дітей при використанні блогу зумовлена ​​новими можливостями застосування комп'ютера, можливістю самостійно знаходити інформацію, дізнатися думки інших людей.

• Блог виводить виконані завдання за рамки навчального процесу та взаємовідносин «учитель-учень», дозволяючи всім охочим оцінити і прокоментувати роботи мої роботи та роботи дітей.

• Використання блогів відкриває нові можливості для роботи в класі та за його межами.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що блог є затребуваним засобом навчання, «живим» джерелом систематизованої інформації щодо шкільного предмету, «провідником інновацій і творчості».

Які можливості отримує вчитель, створюючи персональний сайт?

 • презентація свого професійного рівня (через презентацію вчителя - презентація навчального закладу);

 • організація інтерактивного взаємодії з вчителями, батьками та адміністративними працівниками напр., консультації (поради педагога і психолога, правова освіта (нормативні акти) тощо;

 • використання дистанційних форм навчання учнів;

 • підвищення рівня ІКТ (інформаційно-комунікативні технології) компетенцій;

 • здійснення дисемінації власного досвіду на широку аудиторію;

 • створення систематизованого архіву власних матеріалів, що зберігаються на сервері;

 • здійснення участі в професійних конкурсах Web-сайтів педагогів;

 • створення мотивації та умов для власного професійного зростання і творчого розвитку (процес пошуку нових ресурсів для сайту супроводжується відкриттями і для самого вчителя);

 • отримання балів за сайт та участь у конкурсах для атестації;

 • персональний сайт може використовуватися як періодичне видання, що дає можливість педагогу та його учням публікувати свої роботи.

Блог служить засобом організації процесу навчання й спілкування всіх учасників освітнього процесу.

Використання блогу допомагає учням отримати більше інформації з теми, що вивчається, посилює інтерес до процесу навчання, формує здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити, застосовувати здобуту інформацію у власному житті, адаптувати учня до умов сучасного життя. Новизна технології є одним з мотивуючих факторів в навчанні. Блог виводить за рамки навчального процесу та взаємовідносин "учитель-учень", дозволяючи всім охочим оцінити і прокоментувати роботи вчителя та учнів.

Останні десятиліття поставило школу в ситуацію необхідності введення істотних змін у систему навчання і виховання учнів. Я думаю, що застосування предметних блогів у якійсь мірі сприяють вирішенню цієї проблеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Богданова О.О. Використання технологій Веб 2.0 у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.moippo.mk.ua/index.php/koneferencz/164-lshlyaxi-formuvannya-nformaczjno-kulturi-ta-nformatichno-kompetentnost-/960-vykorystannja-tehnologij-veb-20-v-navchalno-vyhovnomu-procesi

 2.  Георгіаді О.А. Особливості навчання майбутніх учителів-філологів із застосуванням сучасних медіа-освітніх технологій / Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). - 2013 г. - №2.- С. 140-150

 3. Кізім С.С. Реалізація програми Intel "Навчання для майбутнього" на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://svitlanakizim.blogspot.com/2012/11/800x600-normal-0-false-false-false-ru-x.html

 4. Кудрявцева В. А. Освітній блог в діяльності вчителя-предметника / В. А. Кудрявцева // Теорія і практика освіти в сучасному світі: матеріали міжнар. навч. конф. (р. Санкт-Петербург, лютий 2012 р.).-СПб.: Реноме, 2012.-С. 408-410.

 5. Менякіна М.С. Педагогічні можливості сервісів Веб 2.0 / М.С. Менякіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 8. – С. 24-26

7

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.