• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Різне
 • Виступ на тему "Як не втратити обдарованість? Робота зі здібними дітьми на уроках української мови та літератури"

Виступ на тему "Як не втратити обдарованість? Робота зі здібними дітьми на уроках української мови та літератури"

Опис документу:
Матеріал про роботу з обдарованими дітьми. Роль учителя є суттєвою в процесі розвитку дитини. Нелегко знайти правильний індивідуальний підхід до учнів, у яких сильніше та яскравіше, ніж в інших, виявляються ознаки розумової обдарованості. Учителям бажано пам’ятати, що здібний учень потребує такого навчання, яке забезпечувало б розвиток творчого мислення, самостійності й активності в навчальній діяльності, уміння набувати нових знань, а не заучувати чужі висновки, слова, думки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Відділ освіти Бердянського виконавчого комітету

Бердянської міської ради

Методичний кабінет

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Виступ на тему: «Як не втратити обдарованість?

Робота зі здібними дітьми на уроках української мови та літератури»

Підготувала

вчитель української

мови та літератури

Гетало С.В.

Обдарованість – Божий дар, успішність – дар,

помножений на щоденну працю. Інколи праця переважає те, що дароване.

А.Маслоу

Розумний учитель здатний бачити зірок серед учнівського

товариства і сприяти тому, щоб вони не згасли, а засяяли яскравіше.

В.Сухомлинський

Поняття здібність слід розуміти як сукупність можливостей, що дозволяють дитині досягти вагомих результатів в одному або кількох видах діяльності. Здібні учні можуть без спеціальних вправ і вказівок учителя самостійно здійснювати узагальнення вивченого матеріалу, у таких дітей простежується гнучкість мислення. Вони вміють побачити в буденному незвичне, в очевидному – неймовірне, їх називають «чомусиками». Це учні, у яких добре розвинена пам'ять. Вони запам’ятовують великий обсяг інформації й надовго його зберігають. Таким учням властивий нестандартний погляд на навколишній світ, прагнення до критичного осмислення дійсності, намагання відійти від шаблонів та стереотипів, відкинути нестандартні вимоги. Але варто прятати що їм притаманна емоційна незбалансованість, гостро розвинуте почуття справедливості, вони боляче реагують на вияви суспільної несправедливості. Крім того, іноді бажання займатися всім, до чого виникає інтерес, може стати причиною поверховості знань.

Роль учителя є суттєвою в процесі розвитку дитини. Нелегко знайти правильний індивідуальний підхід до учнів, у яких сильніше та яскравіше, ніж в інших, виявляються ознаки розумової обдарованості.

Учителям бажано пам’ятати, що здібний учень потребує такого навчання, яке забезпечувало б розвиток творчого мислення, самостійності й активності в навчальній діяльності, уміння набувати нових знань, а не заучувати чужі висновки, слова, думки.

Але ж шкільні навчальні програми укладено відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, який визначає оптимальний рівень навчальних компетенцій здібних учнів, які можуть швидко розібратися в основах і перейти до опрацювання значно складніших питань. Отже, звикнувши працювати впівсили, здібна особистість у майбутньому може бути не готовою до напруженої праці. Тому в роботі зі здібними школярами учитель має відмовитися від жорстокої заорганізованості навчального процесу й обмеження учнів у рамках стандартних навчальних планів.

Зважаючи на специфіку обдарованих дітей, головними умовами ефективної організації роботи зі здібними учнями є:

 • відхід від форм і методів навчання, які гальмують розвиток дитини й не залишають місця вільному вибору видів і методів її самостійної інтелектуально-творчої діяльності;

 • заохочення будь-яких навчальних та творчих успіхів;

 • активне запровадження гуманістичних моделей і технологій спілкування, навчання, виховання.

А щоб навчальний процес був цікавим, різнобічним, результативним, поінформованими.

З досвіду роботи

Досвід педагогічної роботи в школі свідчить, що реалізація потенціалу здібних учнів є актуальним завданням для сучасної української освіти, оскільки загальний рівень знань в учнів помітно знижується, що викликає занепокоєння та керівників навчальних закладів, і вчителів.

Педагогічний колектив нашого закладу розробив кілька основних заходів щодо роботи зі здібними учнями.

Передусім це надання їм можливості виконувати більший обсяг навчальних завдань. При цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження. Збільшення кількості завдань поєднуємо з обов’язковим підвищенням їхньої складності. Це сприяє інтелектуальному розвитку, стає ефективним засобом для формування здібностей вихованців.

Тому ми почали активніше застосовувати найсучасніші й найбільш оптимальні методи, прийоми та форми роботи на уроках.

«Слід шукати нових форм тренування мозку, викладу і передачі знань»,- сказав академік А.Несмєянов. Джерелом таких нових форм у нашій практиці є інтерактивні методи, такі як «Мікрофон», незакінчені речення, робота в парах, робота в малих групах, метод «Прес», дискусія, рольові ігри, «Мозковий штурм», «Карусель», «Акваріум», «Ажурна пилка», аналіз ситуації, розв’язання проблем, «Займи позицію» тощо.

Обов’язковим є те, щоб на заняттях були питання проблемності, пошуку, учнівського дослідження, вправи на розвиток творчої уяви, образного мислення, спостережливості, словникова робота, мовні ігри і т.ін.

Самостійна робота

Важливе місце в системі освіти розвитку здібностей посідає самостійна робота учнів, тому що ефективність роботи школяра визначають його розумовою активністю. Слушно писав з цього приводу В.О.Сухомлинський, наголошуючи, що учень повинен не просто слухати і думати, а щось робити. Мислення має відображатись у діяльності, лише тоді на уроці будуть думати всі, не буде неуважних. Тому до уроку, присвяченого новій темі, я пропоную самостійно опрацювати окремі питання, двом-трьом учням даю конкретні завдання за новою темою. Для допомоги у вивченні питання пропоную план, за яким необхідно підготуватися до відповіді, список літератури, призначаю консультантів; усіх інших учнів прошу підшукати цікаві питання до теми, яку будуть вивчати.

Таким чином, під час підготовки до уроку і на самому уроці створюється атмосфера здорової конкуренції, яка сприяє зростанню інтересу до предмета і бажання оволодіти знаннями, розширенню знань з даної теми.

Учень як творча особистість розкривається під час написання рефератів, творчих робіт. Саме творчі роботи є наслідком тривалої й серйозної інтелектуальної праці. Під час підготовки до написання роботи учень опрацьовує багато літературних джерел, отримує нові знання, аналізує їх. Усе це дає змогу дитині проявитися як особистості, розкрити свої здібності.

Так, на уроках української мови даю учням завдання написати твір-мініатюру(враховуючи культурологічну тему) і, використовуючи ОЧР, художні засоби і т.д., пропоную скласти діалог із застосуванням тих синтаксичних конструкцій, морфологічних одиниць, які було вивчено. Таким чином перевіряємо не тільки засвоєння матеріалу, але й уміння використовувати вивчене в мовленні, мотивується необхідність здобутих знань у житті, спілкуванні з людьми.

У старших класах поєдную творче завдання із завданням теоретичного матеріалу уроку. Це може бути, наприклад, твір-мініатюра з використанням або дієслів теперішнього часу, або якісних прикметників, або односкладних означено-особових речень тощо. Крім того, учні мають чи то визначити рід, число, відмінок прикметників, чи то визначити вид, дієвідміну вжитих ними дієслів. Зазвичай учні добре виконують такі види робіт.

Дуже важливо, щоб усі творчі роботи вчитель ретельно й доброзичливо проаналізував і в кожній знайшов те позитивне, що заслуговує на похвалу. Тільки в такому разі в дітей не зникне бажання вдосконалювати свої творчі вміння.

Добре, якщо уроки мови розпочинаються з розминки, головна функція якої – створення сприятливого клімату для творчого розвитку особистості на уроці. З цією метою я використовую технології колективного, групового навчання:

 • незакінчене речення;

 • гру «Вірю - не вірю».

Під час групової роботи найбільш підготовлені учні, виконуючи роль консультантів, навчаються критично оцінювати дійсність, доходити суті явища, робити рецензії відповідей учнів на уроках.

Завдяки навичкам об’єктивно оцінювати дії свого товариша учні стають помічниками учителя під час проведення уроків, у роботі зі слабшими учнями.

Допомагає підтримувати інтерес до навчання в учнів з різними здібностями, нахилами та потребами застосування рівневої диференціації, тому що учень має право і можливість обрати обсяг та глибину засвоєння навчального матеріалу, оптимізувати своє навантаження. Функція такого навчання полягає насамперед, у створенні необхідних умов для розвитку особистості. На перший план виходить завдання допомогти кожному учневі вдосконалювати індивідуальні здібності, дати можливість здібним дітям максимально розвинути свої позитивні нахили і задовольнити свої пізнавальні інтереси. У здійсненні рівневої диференціації закладено великий виховний резерв, оскільки, ставлячи перед учнем посильні вимоги, учитель створює йому ситуацію успіху, умови для підвищення почуття відповідальності, розвитку самостійності.

Розвивати творчі здібності на уроках як мови, так і літератури мені допомагає використання творчих п’ятихвилинок. Вони дають можливість переключити увагу учнів на інший вид роботи, а також удосконалювати їхні творчі вміння й навички.

Люблять такі п’ятихвилинки не тільки старшокласники, а й учні середньої ланки. Учителеві необхідно намагатися урізноманітнювати завдання творчих п’яти хвилинок залежно від теми уроку.

Здібні діти не люблять одноманітності, тому на уроках української мови та літератури використовую елементи технології особистісно-орієнтованого навчання, які вчать учнів:

 • самостійно визначати мету;

 • складати план подальшої діяльності на уроці;

 • послідовно викладати думки;

 • не боятися їх висловлювати;

 • доводити свою думку;

 • з повагою ставитися до думки інших.

Ще одним завданням, яке розвиває здібності учнів, є повідомлення про літературного героя від імені дійової особи. Невеличкі розповіді учнів від імені літературних, казкових героїв, учать школярів не тільки переказувати певний епізод твору, а й відчувати себе цим персонажем, за допомогою власних почуттів, використовуючи мову героя, розповісти про нього. Таким чином, подібні завдання розвивають творчу уяву та відчуття мови на уроках української мови та літератури.

Творчі здібності учнів розвивають і такі завдання, як підготовка інтерв’ю з письменником або персонажем твору, «Проба пера», тобто написання невеличких прозових або ліричних творів за зразком, складання сенкану для характеристики найголовніших якостей персонажа.

Усі ці завдання можна й необхідно вводити на уроках починаючи з 5 класу. Спочатку їх отримують окремі, найбільш підготовлені учні, а поступово їх можна запропонувати і всьому класу. Таким чином, розвиваючи образне мислення учнів за допомогою слова, тексту, ми готуємо їх до більш складного аналізу літературного твору, уміння розуміти позицію самого автора, пов’язувати епоху, письменника і його творчість.

Будь-який урок необхідно планувати таким чином, щоб діти проявили себе у своїх висловах, думках, пояснили не тільки мету автора, а й висловили своє ставлення до проблеми, поставленої письменником, уявили себе на місці героя, пояснили та довели свою точку зору стосовно визначеної проблеми.

Для цього я розподіляю учнів на групи, серед яких є і філософи, і психологи, і літературознавці, і критики, і літературні персонажі, і, якщо це необхідно, сам автор. Досить дієвою на уроках є експертна група, яку утворюємо зі здібних, заздалегідь підготовлених дітей для підбиття підсумків певних етапів уроку.

Розвиткові творчих здібностей учнів сприяють також письмові роботи на уроках літератури: твори-описи, роздуми, мініатюри, за вивченими творами письменників, перекази.

Основою літератури є власне слово, а метою – формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного. Тому, щоб уроки літератури були ефективними, я використовую такі методичні підходи, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, власне процесу вивчення літератури.

Загалом розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учнів, їхнього мислення, уяви, формування моральних якостей за допомогою слова для мене є важливим складником вивчення учнями не тільки рідної мови, а й літератури, який сприяє і розвиткові літературних здібностей.

Переконана, що кожна особистість має потенціал здібностей, а завдання сучасного вчителя – розвивати ці здібності та управляти процесом їхнього розвитку.

7

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
1
міс.
2
1
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!