Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Виступ на педраді. Стан викладання інформатики в закладі освіти

Інформатика

Для кого: Дорослі

22.03.2021

326

25

0

Опис документу:
Матеріал містить інформацію про результати навченості учнів 2-11 класів з інформатики, вимоги до викладання та реалізацію завдань в 2020-2021 навчальному році. З метою об’єктивної оцінки діяльності вчителів було вивчено рівень навчально-матеріальної бази та можливості, які надає вчителю обладнання кабінету інформатики та інформаційно-комунікативних технологій для забезпечення виконання вимог навчальних програм.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

2- 11 класів з інформатики

Розглянута на засіданні педагогічної ради школи _________________

Освітній процес на уроках інформатики здійснюється відповідно до чинної нормативно-правової бази, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу

Кадрове забезпечення

Викладання курсу інформатики здійснюють вчителі

ПІБ вчителя

Освіта

Стаж

Кваліфікаційна категорія

Курсова підготовка

Тижневе

наванта

ження

1

Новак Анадрій Петрович

вища освіта Дніпропетровський державний університет, учитель фізики

14 років

І, 2016 р

2017 р

29.5годин

2

Сергеєва Тетяна Володимирівна

Дніпропетровське педучилище, середня спеціальна

33

роки

Відповідає посаді, 2016 р

2020 р

24.5 години

3

Фінченко марина Володимирівна

ДНУ, вища

11 р.

ІІ, 2018

2018

12 годин

4

Луценко Юлія Віталіївна

ДНУ, вища

6р.

ІІ, 2020

2019

26.5 годин

Забезпеченність комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням

З метою об’єктивної оцінки діяльності вчителів було вивчено рівень навчально-матеріальної бази та можливості, які надає вчителю обладнання кабінету інформатики та інформаційно-комунікативних технологій для забезпечення виконання вимог навчальних програм. За результатами перевірки визначено, що обладнання кабінету дозволяє забезпечувати організацію навчально-виховного процесу для виконання програмних вимог.

Кабінет інформатики обладнано сучасними навчально-комп’ютерним комплексами з 12 учнівських комп’ютерів та 1 учительського, які підключені до мережі Інтернет.

Навчальний кабінет має паспорт, перспективний план розвитку на три роки та план роботи на поточний рік.

Слід звернути увагу, що вчителі мають можливість проводити уроки у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікативних технологій з використанням Інтернет-ресурсів.

Кабінет інформатики оснащено:

  1. Персональними комп’ютерами - 15 одиниць

  2. Медіа проектор – 1 одиниця

  3. Мультимедійна дошка (Smart Board) – 1 одиниця

  4. Інструкціями з безпеки життєдіяльності учнів – 15 одиниць

  5. Наочні таблиці з інформатики – 1 комплект

  6. Програмне забезпечення (ОС) –

Безпека життєдіяльності

У відповідності до Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікативних технологій загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених листом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013р. № 1/9-497, учителі інформатики проводять наступні інструктажі з безпеки життєдіяльності:

  1. перед початком роботи учнів у кабінеті – первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який знайомить їх з правилами поведінки в кабінеті, про що свідчать наявні в “Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів”, який зберігається в кабінеті, записи про проведення інструктажу, підписи учнів 9-11 класів та підписи вчителя інформатики в разі ознайомлення учнів 2-7 класів;

  2. первинний інструктаж перед кожним практичним заняттям у кабінеті за інструкціями з безпеки життєдіяльності відповідно до виконуваних робіт, який реєструється в класному журналі на сторінці предмета у розділі про зміст уроку: “Інструктаж з БЖД”.

Виконання навчальних програм, рівень навчальних досягнень учнів

У відповідності до освітньої Програми школи в 5-7 класах предмет «Інформатика» викладається по 1 годині на тиждень, у 8-9 – по 2 години на тиждень, у 10-му, 11 -му класах – по 1.5 годин на тиждень .

Викладання інформатики ведеться відповідно до державних програм:

Забезпеченість підручниками учнів складає 100%.

Вчителі ведуть необхідну шкільну ділову документацію: календарне, поурочне планування, класні журнали, учнівські зошити.

Класні журнали вчителі заповнюють відповідно до вимогам щодо ведення шкільної документації. Записи ведуться в усіх журналах українською мовою чітко й охайно; уроки записуються своєчасно, ведеться тематичний облік знань учнів, достатня накопиченість поточних оцінок упродовж уроку.

Поурочні плани вчителями складаються постійно, відповідають темі уроку календарного планування. Під час аналізу поурочних планів учителів простежується розвиток самостійності мислення учнів, формування розвивальних якостей. Вчителі ведуть плани згідно з методичними вимогами та рекомендаціями щодо складання і ведення поурочних планів – указують тему, номер уроку, мету ( навчальну, розвиваючу, виховну) обладнання уроку. Структура уроку визначена відповідно його типу, простежуються форми та методи, які використані вчителями протягом уроку.

Аналіз перевірки робочих зошитів демонструє, що існує система письмових робіт ( домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам навчальних програм. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності в цілому відповідає змісту вивченого матеріалу в класі. Приділяється певна увага дотриманню у зошитах норм єдиного орфографічного режиму.

На уроках вчителі приділяють достатньо уваги інтелектуальному розвитку учнів, їхньому логічному мисленню, пам’яті, увазі, вмінню аналізувати, класифікувати, узагальнювати. Вчителі в повній мірі володіють та впроваджують сучасні освітні технології в навчанні, вдало впроваджують ІКТ.

Якість навчальних досягнень учнів з інформатики достатня і складає в 5–11 класах — 56%

Позакласна робота.

Вчителі ведуть позаурочну роботу з предмету: предметний тиждень, індивідуальні консультації, створення презентацій про шкільне життя, участь у виховних заходах.

Вчителі працюють над підвищенням свого науково-методичного фахового рівня. Згідно з графіком проходить курси підвищення кваліфікації та атестацію.

Рекомендовано:

  1. Вважати стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з інформатики на достатньому рівні.

  2. Вчителям інформатики:

2.1 Удосконалювати та урізноманітнювати прийоми та методи навчання учнів.

2.2 Приділяти особливу увагу підвищенню якості знань в 10 ,11 класах

2.3 Продовжити позакласну роботу з інформатики з учнями школи, залучаючи їх до активної участі в предметних тижнях, інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах.

2.4 Забезпечити науково-методичне поповнення кабінету інформатики.

3. Заступнику директора з навчально виховної роботи Горобець В.М.

3.1 Продовжити контроль за станом викладання інформатики, провести відкриті уроки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.