• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Зарубіжна література
  • Виступ на методичному об'єднанні "Формування інформаційної компетентності учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках світової літератури та російської мови"

Виступ на методичному об'єднанні "Формування інформаційної компетентності учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках світової літератури та російської мови"

Опис документу:
Одним із основних завдань школи на сьогодні є формування інформаційної культури учнів, розвиток критичного й самостійного мислення, креативних здібностей, підготовка їх до життя в глобалізованому цифровому світі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Формування інформаційної компетентності учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках світової літератури та російської мови

Хто володіє інформацією,

той володіє світом.

Натан Ротшильд

Інформаційна компетентність - це добра обізнаність у світі інформації. Як зазначено в «Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)", освіта ХХІ ст. - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити,опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя , життя своєї країни.

Етапи
формування інформаційних компетентностей

ознайомлення - учень визначає кількість інформації з проблеми та можливість її опрацювання;

репродукція - учень вивчає масив інформації з проблеми, накопичує її;

перетворення- критичне осмислення масиву інформації, порівняння фрагментів з різних джерел однієї тематики, визначення їх достовірності;вилучення робочої інформації: її узагальнення;

творчий етап - створення власного інтелектуального продукту на основі отриманої таперетвореної інформації: формулювання гіпотез, їх перевірка і доведення, створення власних теорій. написання творчих робіт, художніх творів.

Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене;

вони будуть відкривати це нове самостійно.

Моє основне завдання — допомогти їм розкритися.

М. Песталоцці

Одним із основних завдань школи на сьогодні є формування інформаційної культури учнів, розвиток критичного й самостійного мислення, креативних здібностей, підготовка їх до життя в глобалізованому цифровому світі.

Сучасні школярі залюбки виконують ті види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу та самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості, творчості та нестандартного підходу до вирішення поставлених перед ними завдань.

Відзначається високий рівень мотивації учнів до навчання у випадках, коли вони за допомогою інформаційних технологій представляють результати цікавого для них навчального проекту.

Як учитель нового покоління практикую урок в електронному вигляді.

Відео- та аудіосупровід, графіки, схеми, моделі, відеопрезентації та інші мультимедійні проекти – звична справа на уроці світової літератури. Однак, у процесі їх створення прагну уникати ілюстративності і дублювання з паперових носіїв. Самостійно розробляю для своїх вихованців електронні тести, електронні уроки контролю.

Тож хочу детальніше зупинитися на використанні інформаційно-комунікаційних технологій на кожному етапі уроку.

1. Організаційний етап люблю розпочинати з мультимедійного

привітання (нерідко це – аудіо вітання учням від поета чи письменника, чию творчість вивчаємо), або лист з далекої доби Відродження із побажаннями гарного дня.

2. Перевірка домашнього завдання на уроках світової літератури

диференційована – часто частина учнів працюють з теоретичними експрес-тестами, інша ж - презентує створені самостійно мультимедійні проекти.

Нерідко учні створюють цитатну характеристику героїв через

відеопрезентацію, або ролик у програмі Movie Maker. Так відбувається розвиток фантазії дитини, адже до цитатної характеристики обов’язково додається портрет головного героя, створений у Adobe Photoshop.

3. Найчастіше актуалізація на уроці світової літератури відбувається за допомогою прийому «Аудіозапитання» або «Подивися на екран і відгадай особистість».

4. Новий матеріал на уроці подаю нелінійно. Це й традиційна

евристична бесіда, й робота з підручником, а головне – створення мною відеороликів про життя письменників, нерідко на етапі засвоєння нового матеріалу демонструю вихованцям уривки документальних чи художніх фільмів, часто використовую аудіовірші у виконанні артистів. Я та мої учні полюбляємо відеоекскурсії.

5. Практичне закріплення нового матеріалу відбувається шляхом роботи у групах чи парах, мають місце й індивідуальні завдання. Нерідко дозволяю за «пошуком істини» звернутися вихованцям до світової мережі.

6. Підсумок уроку найчастіше – у формі гри «Відповідай на питання картинки» або ж міні-тести на ПК.

7. Варто пропонувати учням домашні завдання такого типу:

  • підготувати комікси за мотивами літературних творів, повідомлення, реферати, використовуючи джерельну базу Інтернету;

  • прорекламувати художній твір, дотримуючись усіх вимог, що висувають до рекламного продукту;

  • створити міні-фільм (анімаційний ряд);

  • дібрати музику, яка б відповідала настрою поезії, передавала основну думку, відображала б внутрішній світ автора;

  • опрацювати за допомогою інтернет-ресурсів додаткові джерела інформації про письменника; створити домашню інтернет-сторінку (блог), на якій розмістити власні міні-роздуми про особистість митця;

  • укласти бібліографію з теми, що вивчається, використовуючи паперові носії та мережеві ресурси тощо.

Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Готуючи уроки з використанням комп’ютерних технологій, вчитель ставить перед собою завдання підвищити їх ефективність, створити умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, розвивати інтелектуальні, творчі здібності учня, виховувати гармонійну особистість, готувати учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі. Завдяки мультимедіа (презентацій, добору ілюстрацій, використання кіно- чи відеофрагментів) навіть сухий теоретичний матеріал оживає, стає цікавим, наочним. Особливо важливим вважаю саме такий підхід до навчання учнів середньої ланки, уяких відповідно до їхніх психолого-вікових особливостей ефективність засвоєння нового матеріалу певною мірою залежить від візуалізації отриманої інформації, а концентрування уваги на окремому предметі чи явищі нестійке чи швидкоплинне. До того ж у процесі засвоєння знань в учнів одночасно працюють різні види пам'яті. Використання на уроках інноваційних методів навчання, які більш затратні в часовому вимірі, ніж традиційні, вимагає особливого підходу і до оцінювання знань учнів. Тому найчастіше у якості форм поточного оцінювання використовую тести, експрес-опитування, самооцінку.

Я вважаю, що завдяки мультимедійним засобам теоретичний матеріал набуває нових обрисів: визначні історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища. Тому особливу увагу приділяю використанню мультимедійних презентацій. Активно працюючи над цією проблемою, розробила класифікацію презентацій в залежності від мети їх використання:

- опорний конспект;

- віртуальна подорож;

- художня галерея;

- творчий звіт по проекту;

- звіт по дослідженню;

- гра.

Мультимедійна презентація дозволяє мені створити анімаційний

опорний конспект уроку, зобразити в динаміці явище, подію. Такий прийом, по-перше, допомагає вільно орієнтуватися у великій кількості інформації, у доступній формі донести її до учнів, чітко дотримуватися етапів уроку, по-друге, викликає цікавість до теми, допомагає легше засвоїти новий навчальний матеріал. Наприклад, під час введення в тему «Література Середньовіччя», спираючись на презентацію протягом усього уроку, не лише надаю учням нову інформацію, а й ілюструю її.

Віртуальні подорожі на моїх уроках дають можливість учням

«мандрувати» різними країнами світу, бачити найвидатніші музеї та галереї, «стати свідками» історичних подій, відвідати визначні місця, пов’язані з життям чи творчістю того або іншого письменника. Особливо ефективні такі віртуальні подорожі на уроках – знайомствах із життям та творчістю письменників. Часто використовую перегляд документальних роликів або мультимедійних презентацій з випереджувальним завданням. Наприклад, під час вивчення біографії М. Гоголя ми здійснюємо віртуальну подорож гоголівськими місцями. Перед переглядом мультимедійної презентації учні, в залежності від підготовленості класу, отримують завдання: скласти план розповіді про життя М. Гоголя, хронологічну таблицю, тези .

Немає сумнівів, що література нерозривно пов’язана з іншими видами мистецтва. Тому під час вивчення творчості того чи іншого прозаїка, поета обов’язково звертаю увагу на те, як його творчість відобразилася в музиці, образотворчому мистецтві. І ось тут, на мій погляд, незамінні презентації –художні галереї. У поєднанні з музичним супроводом, вони створюють реальні відчуття присутності в найбільших музеях, галереях, виставках світу.

Так, на заключному уроці по вивченні творчості Байрона, використовую презентацію «Образ Мазепи в образотворчому мистецтві». Під час знайомства з репродукціями полотен різних художників у супроводі уривків з музичних творів відомих композиторів, виховую в учнів естетичний смак, почуття прекрасного, розширюю їхній кругозір.

Я вважаю, що неможливо вивчати творчість письменника, оминувши традиції, історію, культурні надбання його народу. На таких уроках, на мій погляд, необхідний яскравий, вражаючий ілюстративний матеріал, який незалишить учнів байдужими. У цих випадках мені на допомогу приходить слайд-шоу.

Наприклад, знайомлячи учнів 5 класу з творчістю Мацуо Басьо, на етапі формування мотивації навчання, під час перегляду слайд-шоу «Культура Японії» знайомлю учнів зі світом автора, готую до сприйняття його філософських поглядів, внутрішніх переконань, за допомогою пояснень та ілюстрацій збільшую ефект мотивації навчання.

Широко застосовую у педагогічній практиці метод проектів, як

інноваційну технологію. Результатом роботи над проектом можуть бути публікації, афіші, плакати, листівки, візитні картки героїв. Найчастіше мої учні для захисту проекту використовують мультимедійні презентації. Їх створення вимагає від школярів умінь аналізувати, порівнювати, оцінювати факти, події та літературні тексти. Це дає змогу дітям творчо пов’язати між собою різні аспекти теми, відчувати та здійснювати взаємозв’язки з іншими навчальними предметами та їх особистим досвідом.

У мережі Інтернет можна скачати будь-які за тематикою презентації, але особливе задоволення отримуєш, створюючи їх самостійно. Цьому я навчаю і своїх учнів. Деякі з них стали моїми незамінними помічниками. Отримавши випереджальні завдання, вони залюбки шукають цікаву інформацію про письменників та поетів, історію написання творів, «мандрують» музеями та галереями світу, використовують електронні бібліотеки, щоб прочитати

твори в повному обсязі. Найбільш вдалі мультимедійні презентації потім використовую на своїх уроках .

Під час узагальнення знань часто використовую нетрадиційні форми уроку: урок-подорож, конференція, семінар, творчі звіти та інші. Однією з улюблених форм став для мене та учнів урок-гра. Готуючись до підсумкового заняття по творчості Ф.М. Достоєвського, я замислилась як зацікавити учнів і зробити урок ефективнішим. Ідею мені підказали самі школярі, запропонувавши провести інтелектуальне шоу «Найрозумніший».

Для її проведення, я створила презентацію. Вважаю, що такі нетрадиційні уроки в наш час неможливі без комп’ютерної підтримки.

Урок літератури в моєму розумінні і втіленні – не просто навчальний предмет, а вид мистецтва, тому намагаюся побудувати його як пошук істини.

Це чудова можливість для учнів у самоствердженні та самореалізації,особливо за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Для мене, вчителя, урок літератури - це поєднання авторського «я», художнього тексту, душевного стану, який обов’язково передається учням, співтворчості «учень-вчитель» та багатогранне використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
9
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!