і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Мета:  вчити дітей утворювати і правильно вимовляти прикметникові форми з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-; розвивати культуру мовлення; виховувати почуття гордості за героїчне минуле і славне сьогодення української держави.

Обладнання: мультимедійна презентація до уроку, картки для роботи в парі, картки – схеми для групової роботи.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Емоційне налаштування (до гостей)

Хай легко працюється,

Добре живеться,

Все вміється, множиться і додається.

Здоров'я міцного,щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! (всі разом)

Уч. – Я знаю, що ви, діти, творчі, працьовиті, завзяті і урок буде продуктивним.

Уч. – Діти, доповніть речення (екран)

 • Від уроку я очікую…

 • Від однокласників я очікую..

 • Від учителя я очікую…

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

 • Сьогодні на уроці ми будемо працювати над темою «Вимова і правопис префіксів у прикметниках»

 • Плідний урок - це співпраця. Давайте складемо план, за яким ми будемо працювати. (Пропозиції дітей)

План

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Повторення вивченого матеріалу

 3. Хвилинка каліграфії

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Робота в групі

 6. Робота в парі

 7. Творча самостійна робота

 1. Перевірка домашнього завдання

 • Яку тему ми зараз вивчаємо? (Прикметник)Чого навчилися на попередньому уроці?(Відмінювати прикметники)

 • Домашнє завдання було за рівнями. Перевіряємо виконання впр. №186 (Перевірка на екрані). Потрібно було списати текст, поставивши прикметники, що в дужках, у потрібному відмінку. Над прикметниками скорочено надписати відмінок. Група дітей додатково усно готувала питання за темою «»Що я знаю про прикметник?

 • Прочитайте словосполучення іменників та прикметників, які ви поставили у потрібний відмінок. (У тихому небі (М.в.), на південному сході (М.в.), у казкові білі шати (З.в.), бліде сонце (Н.в.), дивними самоцвітами (О.в.), на чистому снігу (М.в.)

 • Група дітей підготувала опитування за темою «Що я знаю про прикметник?» Запитання дітей. На дошці вивішується схема «Все, що я знаю про прикметник»

 • Що називає прикметник? (Ознаку предмета)

 • На які питання відповідає в початковій формі?(Який? Яка? Яке? Які?)

 • Як визначити відмінок прикметника в реченні? (Визначити від якого іменника залежить прикметник. Визначити відмінок іменника, прикметник завжди стоїть у тому ж відмінку, що і прикметник)

 • Від якої частини мови найчастіше можна утворити прикметник? (від іменника)

 • Якими способами ми утворюємо нові слова? (префіксальним та суфіксальним). (Під час перевірки домашнього завдання, один учень біля дошки з картки утворює прикметники від іменників. Калина – калиновий, вересень – вересневий, народ - народний)

 • Яким способом утворили прикметники від іменників? (суфіксальним)

ІІІ. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

 • Зараз продовжимо творення прикметників від іменників утворення прикметників від іменників суфіксальним способом. .

(На екрані іменники, діти утворюють усно від них прикметники)

 • Народ – народний;

 • Україна – український ;

 • Козак – козацький; (козакський)

 • Запоріжжя – запорізький (запоріжський)

 • Назвіть суфікси за допомогою яких утворилися прикметники. Діти можуть утворити слова невірно)У слові народний – н, український – ськ, козак – цьк, запорізький – цьк. Якщо утворили невірно, спитати :»А як же вірно?»

 • Нам потрібно розв’язати цю проблему.

Отже, тема нашого уроку: «Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк- -цьк».

 1. Хвилинка каліграфії

 • Що ви помітили спільного в написанні суфіксів – ськ, -зьк, -цьк? (Пишуться з м’яким знаком). Отже, вимовляємо звуки [сʼ], [зʼ], [цʼ] мʼяко.

 • Це завдання сміливих, відважних людей запорізької землі. А хто на нашій землі славився сміливістю і відважністю?(Козаки). Ви будете мої маленькі козачата.

 • Відкриваємо зошити. Запишіть каліграфічно ці суфікси. У кого виникли питання щодо зʼєднання букв? (Всі зʼєднання верхні, мʼякий знак відкритий)

 • Запишіть прикметники український, козацький, запорізький (сі слайду на екрані). Позначте суфікси.

 1. Словникова робота.

 • Дайте тлумачне визначення цих прикметників. (На екрані)

 • Козацький - належний козакові, козакам.

 • Український – приналежність до України, українського народу.

 • Запорізький – належний до Запоріжжя.

 1. При творенні прикметників козацький та запорізький виникли труднощі. Ми утворювали ці прикметники від іменників. А куди поділася буква к з основи слова козак? А зі слова Запоріжжя, при утворенні прикметника взагалі зникли дві літери ж? Саме цю таємницю ми спробуємо розкрити, працюючи протягом уроку.

 2. Робота в групах (4 групи)

 • Діти, як ви гадаєте, чому козацький, а не козакський? Запорізький, а не запоріжжський? (Відповіді дітей)

 • Українська мова милозвучна, тому при творенні нових слів можуть змінюватися приголосні звуки. Тому в прикметниках кінцевий приголосний основи та суфікс –ськ у деяких випадках змінюється на –зьк та - цьк.

 • Щоб правильно утворювати прикметники, за допомогою цих суфіксів, потрібно ознайомитися з правилами. Працювати будете в 4 групах . Кожна група опрацює свою частину правила, потім ознайомить з нею весь клас.

Групи отримують картки зі словосполученнями. Діти повинні проаналізувати основи іменників, звернути увагу на кінцевий приголосний основи іменника та на чергування приголосних в суфіксах прикметників. Кінцевий приголосний основи буде підкреслений.

1 група «Сміливі» ( картка) 

Чумак -чумацький, ткач – ткацький, німець – німецький . (Учні повинні самостійно вивести правило).

 • Якщо основа закінчується на к, ч, ц, то  відбувається чергування приголосних звуків  - пишемо суфікс цьк 

2 група «Відважні»(картка) 

Прага – празьк.ий, Париж – паризький, Кавказ – кавказький 

 • Якщо основа закінчується на г, ж, з відбувається чергування приголосних звуків – пишемо суфікс  зьк 

3 група «Рішучі»

Товариш – товариський, Одеса – одеський, волох – волоський.  

 • Якщо основа закінчується на х, ш, с відбувається чергування приголосних звуків – пишемо суфікс  ськ 

Висновок: (після 3 груп) – у всіх інших випадках пишемо суфікс ськ

4 група «Кмітливі»

Мʼякість звука [лʼ] перед суфіксом - ськ позначається знаком м’якшення

Сіл?ський, пол.?ський, уман?ський

 • Учні презентують свої картки біля дошки.

 • У вас на парті лежать конверти. Дістаньте карти з них. Подивіться, що там написано. (Для кожного учня правило написання суфіксів у прикметниках. Без правила 4)

 • Це підказка. Вона допоможе нам при творенні прикметників.

 • Потренуємося, користуючись таблицею (усно) слайд

Житомир - житомирський, Кагарлик- кагарлицький, Хорол - хорольський, Волинь- волинський, Прилуки - прилуцький

 • Якого правила немає? (Мʼякість звука [лʼ].

 • А немає його тому, що воно є в підручнику на сторінці 98.

 1. Фізкультхвилинка

 1. Робота в парі.

 • Зараз потренуємося утворювати прикметники.

 • Що ви знаєте про козаків? (Відповіді дітей)

 • Візьміть картки. Прочитайте, що нового дізналися про козаків?


На Запоріій Січі був цікавий звичай. Новачок, котрий вступав у Січове товариство, мав поміняти своє попереднє прізвище на нове, козае. Основою появи прізвиськ могли бути діяльність (Пушкар), схожість з якоюсь рисою тварин (Горобець) чи рослин(Береза), риси характеру(Задеріхвіст), зовнішній портрет (Носань).  Часто за козаком закріплювалась назва місцевості або міста, села, звідки він прибув. Якщо з міста Чигирин -Чигирин…ий, з міста Прилуки – Прилу…ий,  з села Кодак – Кода…ий, з села Потоки – Пото…ий, з річки Кальміус-Кальміу…ий.

 • Доберіть до тексту заголовок. Впишіть у картці пропущені суфікси в прикметниках. Запишіть у зошит прізвища козаків, які ви утворили від назв населених пунктів. (Перевірка за екрані)

IV. Закріплення та систематизація знань.

 1. Самостійна диференційована робота.

 • Перевіримо наші знання. Завдання на картках за рівнями. Ми сьогодні говоримо про козаків. А це були мужні воїни, які захищали свою землю. Що потрібно мати для захисту? (Зброю). Зброя козаків – рушниця і шабля. Дехто з козаків мав короткий спис і стріли, але рідше. Найважливішою козацькою зброєю була рушниця. (Показ малюнків на екрані)

 • Учні, у яких на картці малюнок списа (с.р.) – виконують вправу 189 на сторінці 98. Спишіть прізвища, позначте суфікси.

 • Учні, у яких на картці малюнок шаблі (д.р.). зʼєднайте частини прислівʼїв, вставте пропущениі суфікси. Запишіть прислів’я в зошит

 • Коза цьк ому роду …– нема переводу.

 • Коза цьк е життя коротке, … а слава вічна.

 • Не пив води дніпров ськ ої…, не їв каші коза цьк ої.

 • Учні, у яких на картці зображена рушниця (в.р.) – на картці. Прочитайте текст, спишіть його в зошит, вставляючи пропущені суфікси. (Перевірка на слайді)

(У військовій музиці україн…их козаків була поширена дерев’яна труба. Її називали сурмою, або коза...ою трубою . Це був сигнальний інструмент війська Запорі…ого.)

 1. Перевірка самостійної роботи.

 2. Оцінювання учнів

V. Рефлексія

- Над якою темою працювали?

- Чого навчилися на уроці?

- Чи справдилися ваші очікування?

VI. Домашнє завдання.

 • Вивчити правило на картці та в підручнику на ст.89

 • Учні, які самостійно працювали з карткою із зображенням списа (с.р.) – виконують вправу 187на ст. 98 завдання (Виписати з тексту прикметники із суфіксами - ськ, - цьк, - зьк. Позначити суфікси)

 • Учні, які самостійно працювали з карткою із зображенням шаблі (д.р.) – виконують вправу 191 на ст. 99 завдання 1

 • Учні, які самостійно працювали з карткою із зображенням рушниці (в.р.) – виконують вправу 191 на ст. 99 всі завдання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Презентаційний урок з елементами критичного мислення
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Українська мова
 • Клас
  4 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  1323
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  15
 • Номер матеріала
  YK227758
 • Вподобань
  0
Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь