+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Вимоги щодо оформлення портфоліо вчителя музичного мистецтва 1-7 кл та мистецтва (8-9 кл)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вимоги щодо оформлення портфоліо вчителя музичного мистецтва 1-7 кл та мистецтва (8-9 кл)

Портфоліо – це спосіб фіксування, накопичення та оцінки особистих досягнень педагога в певний період його професійної діяльності. Портфоліо дозволяє враховувати результати, яких досяг педагог в різних видах діяльності (навчальній, творчій, соціальній, комунікативній та ін.) і є важливим елементом практико-орієнтованого підходу до освіти.

Матеріал портфоліо збирається не один рік, а впродовж всього періоду професійної діяльності педагога. Портфоліо є формою аутентичного оцінювання професійних результатів за продуктом, створеним педагогом в процесі навчальної, творчої, соціальної та інших видів діяльності

 

Портфоліо допомагає вирішувати наступні важливі педагогічні завдання:

 • мотивація  педагога до самовдосконалення;

 • розвиток навичок рефлексивної й оціночної діяльності педагога;

 • визначення мети, планування та організація особистісної професійної діяльності.

 

Вимоги до оформлення портфоліо.


1. Системність самомоніторингу.
2. Достовірність.
3. Об’єктивність.
4. Націленість автора на самовдосконалення.
5. Структуризація матеріалів, логічність та лаконічність.
6. Охайність та естетичність оформлення.
7. Цілісність, тематична завершеність наданих матеріалів.
8. Наочність результатів роботи.
9. Технологічність.

Портфоліо репрезентує собою базову збірку матеріалів, яка складається з: детального опису професійного росту, офіційної документації щодо професійних досягнень педагога, детального опису набутих професійних навичок та вмінь.

 Зміст портфоліо:

 1. Титульна сторінка.

 2. Офіційні документи.

 3. Результати педагогічної діяльності.

 4. Науково-методична діяльність.

 5. Методична скарбничка.

 

І. Титульна сторінка

  1. Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, фото педагога;

  2. Освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність та кваліфікація за дипломом);

  3. Загальний педагогічний стаж;

  4. Педагогічний стаж роботи в даному навчальному закладі.

 

ІІ. Офіційні документи

Розділ містить матеріали, які відображують досягнення педагогічного працівника в різних галузях:

 • підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів);

 • копії документів, підтверджуючих наявність наукових та почесних звань та ступенів;

 • найбільш вагомі нагороди, грамоти, листи подяки;

 • дипломи різних конкурсів;

 • сертифікати за результатами участі у проектах професійного розвитку;

 • інші документи на розсуд учителя.

Цей розділ дозволяє здійснити оцінку процесу індивідуального розвитку педагога. Тут розміщують всі наявні в педагога сертифіковані індивідуальні досягнення в різних галузях діяльності.

 

ІІІ. Результати педагогічної діяльності
          Цей розділ містить:

 • матеріали про результати засвоєння дітьми державних програм та 

          сформованості в них ключових компетентностей;

 • порівняльний аналіз діяльності учителя за 5 років на  основі перевірок, участі вихованців в  конкурсах.
            Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності педагога за певний період.

 

ІV. Науково-методична діяльність

          Розділ  містить методичні матеріали, які засвідчують рівень професіоналізму педагога:

 • обґрунтування вибору педагогом, що атестується, проблеми самоосвіти; (с)

 • обґрунтування вибору педагогом, що атестується, використаних освітніх технологій; (І)

 • обґрунтування використання педагогом, що атестується, в своїй практиці тих чи інших  засобів педагогічної діагностики для оцінки навчальних результатів; (ІІ)

 • використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі (ІІ), технологій навчання дітей з вадами розвитку та ін.; (І)

 • робота в районній науково-методичній комісії вчителів мистецтва, співробітництво з іншими освітніми закладами; (ІІ)

 • участь у конкурсах професійної майстерності; (І)

 • організація та проведення семінарів, «круглих столів», майстер-класів та ін.(В);

 • проведення експериментальної роботи (В);

 • розробка авторських програм (В);

 • підготовка творчого звіту, реферату, докладу, статті (ІІ);

 • інші документи.

 

V. Методична скарбничка

          Розділ містить матеріали:

 • розробки занять та виховних заходів (з дітьми, батьками вихованців) відповідно до теми самоосвіти педагога;

 • фотозвіти проведених заходів;

 • авторські дидактичні матеріали до занять;

 • інше.


          Портфоліо повинно відображати повну картину творчого росту педагога. Підходи до побудови портфоліо можуть бути різноманітними, в залежності від індивідуальних особливостей педагога. Важливо, щоб педагог проаналізував свою роботу, особисті успіхи, узагальнив та систематизував педагогічні досягнення, об’єктивно оцінив свої можливості та побачив шляхи подолання труднощів та перспективи власного розвитку.

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн