Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Креативні методики читання, що мотивують та виховують
»
Взяти участь Всі події

Вимірювання довжини, площі та об’єму фізичних тіл

Фізика

23.09.2020

1370

18

0

Опис документу:
Презентація до уроку фізики у 7 класі. Тема уроку "Вимірювання довжини, площі та об’єму фізичних тіл". Рекомендовано учителям фізики для використання на уроці, учням - для самостійного опрацювання матеріалу. Учні засвоять поняття стадартного вигляду числа, познайомляться з величинами довжина, площа та об'єм як фізичними величинами, познайомляться з методами вимірювання цих величин. Також у презентації є завдання для опрацювання теми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Вимірювання довжини, площі та об’єму фізичних тіл
Слайд № 1

Вимірювання довжини, площі та об’єму фізичних тіл

Стандартний запис числа Будь-яке натуральне число або кінцевий додатний десятковий дріб можна записати у вигляді: a · 10n, де 1 ≤ a < 10  та n – на...
Слайд № 2

Стандартний запис числа Будь-яке натуральне число або кінцевий додатний десятковий дріб можна записати у вигляді: a · 10n, де 1 ≤ a < 10  та n – натуральне число. Такий запис називається – стандартний вигляд числа. При цьому число «n» называють порядком числа «a». Приклади: 1. Записати число 3200 у стандартному вигляді. За означенням необхідно, щоб перед комой стояла тільки одна цифра від 1 до 9. У числі 3200 перша цифра – 3, а після неї праворуч стоять три знака (200). Тобто, 3200 = 3,2·1000 = 3,2·103 2. Записати число 9700 у стандартному вигляді. 9700 = 9,7 · 103

За допомогою від’ємної степені запишемо остаточний вигляд числа «0,0026» в стандартному вигляді. 0,0026 = 2,6 · 10–3 Приклади: Записати число 0,000...
Слайд № 3

За допомогою від’ємної степені запишемо остаточний вигляд числа «0,0026» в стандартному вигляді. 0,0026 = 2,6 · 10–3 Приклади: Записати число 0,000046 у стандартному вигляді. 0,000046 = 4,6 · 10–5 2. Записати число 0,051 у стандартному вигляді. 0,05 = 5 · 10–2

Довжина та її вимірювання Довжина – це фізична величина, яка характеризує протяжність тіл та відстаней. Довжину позначають літерою , h – висота, b ...
Слайд № 4

Довжина та її вимірювання Довжина – це фізична величина, яка характеризує протяжність тіл та відстаней. Довжину позначають літерою , h – висота, b – ширина. Одиниця вимірювання в СІ: [ ] = 1 м Вимірювальні прилади: лінійка, мірна стрічка, рулетка та ін.

Згадаємо перевод одиниць вимірювання довжини Приклади: 235 км = 235000 м = 235 ·103 м 5 мм = 0,005 м = 5 ·10 -3 м 245 см = 2,45 м 1км = 1000 м; 1м ...
Слайд № 5

Згадаємо перевод одиниць вимірювання довжини Приклади: 235 км = 235000 м = 235 ·103 м 5 мм = 0,005 м = 5 ·10 -3 м 245 см = 2,45 м 1км = 1000 м; 1м = (1/1000) км = 0,001км = 1·10-3км 1 м = 100 см; 1см = (1/100) м = 0,01 м 1 км = 1000 · 100 = 100000 см =1·105см 1см = (1/ 105) км =0,00001 км = 1·10-5км 1 см = 10 мм; 1мм = (1/10) см = 0,1 см 1 км = 1000·100·10 =1000000 мм=1·106мм 1мм = (1/103) м = 0,001 м = 1·10–3м 1 дм = 10см 1см = (1/10) дм = 0,1 дм

Завдання №1 Знайдіть довжини сторони прямокутників та діаметр кулі.
Слайд № 6

Завдання №1 Знайдіть довжини сторони прямокутників та діаметр кулі.

Площа та її вимірювання Площа – це фізична величина, що визначає розмір поверхні. Площу позначають літерою S Одиниця вимірювання в СІ: [S] = 1 м2 В...
Слайд № 7

Площа та її вимірювання Площа – це фізична величина, що визначає розмір поверхні. Площу позначають літерою S Одиниця вимірювання в СІ: [S] = 1 м2 Вимірювальні прилади: 1. лінійка (для вимірювання площі поверхні правильної геометричної форми); 2. палетка (для вимірювання площі поверхні неправильної геометричної форми)

Згадаємо перевод одиниць вимірювання площі 1 км2 = (1000 м)2 = (1000·1000) м2 = 1000000 м2 = 1 · 106 м2 1 м2 = (1/103 км)2 = (1/106 ) км2 = 0,00000...
Слайд № 8

Згадаємо перевод одиниць вимірювання площі 1 км2 = (1000 м)2 = (1000·1000) м2 = 1000000 м2 = 1 · 106 м2 1 м2 = (1/103 км)2 = (1/106 ) км2 = 0,000001 км2 = 1 · 10–6 км2  1км2= 1000000 м2=1·106м2; 1 м2= (1/1000000) км = 0,000001 км2 1 м2= 10000 см2=1·104м2; 1 см2= (1/10000)м= 0,0001 м2=1·10–4м2 1 км2= 10000000000 см =1·1010см2 1 см2= (1/ 1010) км =1·10–10км2 1 см2= 100 мм2; 1 мм2= (1/100) см2= 0,01 см2 1 км2= 1000000000000 мм2=1·1012мм2 1 мм2= (1/ 1012) км =1·10–12км2

Вимірювання площі плоских фігур правильної геометричної форми зводиться до вимірювання їх лінійних розмірів і подальшим обчисленням на основі відом...
Слайд № 9

Вимірювання площі плоских фігур правильної геометричної форми зводиться до вимірювання їх лінійних розмірів і подальшим обчисленням на основі відомих формул. = 15 см b = 10 см S = b S = 15 10 = 150 см2 = 15010-4 м2 = = 0,015 м2 r = 5 см S = r2 S = 3,1452 = 78,5 см2 = 78,5 10-4 м2

Для вимірювання площі плоских фігур неправильної геометричної форми застосовують палетку. Палетка – прозора плівка (або папір) розділений на рівні ...
Слайд № 10

Для вимірювання площі плоских фігур неправильної геометричної форми застосовують палетку. Палетка – прозора плівка (або папір) розділений на рівні квадрати з одиничною площею. Тобто 1 квадрат може мати площу 1 мм2, 1 см2, 1 дм2 тощо. Щоб обчислити площу за допомогою палетки, необхідно підрахувати кількість цілих (n) та нецілих (k) клітинок. Тоді S = (n + 0,5 k)S0, де S0 – площа однієї клітинки. На рисунку площа хмаринки 24,5 см2 n = 16 k = 17 S0 = 1 см2

Завдання №2 Знайдіть площі фігур (чорні ділянки – отвори), якщо площа однієї клітинки 1 мм2.
Слайд № 11

Завдання №2 Знайдіть площі фігур (чорні ділянки – отвори), якщо площа однієї клітинки 1 мм2.

Об’єм та його вимірювання Об’єм – це фізична величина, що характеризує властивість тіл (речовини) займати певну частину простору. Об’єм позначають ...
Слайд № 12

Об’єм та його вимірювання Об’єм – це фізична величина, що характеризує властивість тіл (речовини) займати певну частину простору. Об’єм позначають літерою V Одиниця вимірювання в СІ: [V] = 1 м3 Позасистема одиниця вимірювання об’єму – літр (л). Вимірювальні прилади: 1. лінійка (для вимірювання об’єму тіла правильної геометричної форми); 2. мензурка (для вимірювання об’єму тіла неправильної геометричної форми)

Перевод одиниць вимірювання об’єму 1 м3 = (100 см)3 = (100·100·100) см3 = = 1000000 см3 = 1·106 см3 1 см3 = (1/106) м3 = 0,000001 м3 = 1·10–6 м3 1 ...
Слайд № 13

Перевод одиниць вимірювання об’єму 1 м3 = (100 см)3 = (100·100·100) см3 = = 1000000 см3 = 1·106 см3 1 см3 = (1/106) м3 = 0,000001 м3 = 1·10–6 м3 1 м³ = 1000 дм³ 1 л = 0,001 м3 = 1·10–3 м3 1 л = 1 дм3  1 мл = 1 см3

Вимірювання об’єму тіла правильної геометричної форми зводиться до вимірювання його лінійних розмірів і подальшим обчисленням на основі відомих фор...
Слайд № 14

Вимірювання об’єму тіла правильної геометричної форми зводиться до вимірювання його лінійних розмірів і подальшим обчисленням на основі відомих формул. = 10 см b = 5 см h = 5 см V = bh V = 10  5  5 = 250 см3 = 0,00025 м3 = 2,5·10–4 м3

Для вимірювання об’єму твердих тіл неправильної геометричної форми, рідин та сипких речовин використовують мірний циліндр (мензурку). Для вимірюван...
Слайд № 15

Для вимірювання об’єму твердих тіл неправильної геометричної форми, рідин та сипких речовин використовують мірний циліндр (мензурку). Для вимірювання об’єму рідини або сипкого матеріалу за допомогою мірного циліндра необхідно: 1. Визначити ціну поділки приладу; 2. Налити рідину (насипати речовину) у циліндр; 3. Визначити, навпроти якої позначки шкали розташована поверхня рідини. На рисунку ціна поділки мірного циліндра: Об’єм рідини у мірному циліндрі: V = 70 см3

Запам’ятайте! Щоб правильно зняти покази з мірного циліндрі, слід дивитися горизонтально на поверхню рідини, як показано на рисунку (б). На рисунка...
Слайд № 16

Запам’ятайте! Щоб правильно зняти покази з мірного циліндрі, слід дивитися горизонтально на поверхню рідини, як показано на рисунку (б). На рисунках (а) та (в) показано неправильне зняття показів.

Для вимірювання об’єму твердого тіла за допомогою мірного циліндра необхідно: 1. Визначити ціну поділки приладу; 2. Налити в мірний циліндр стільки...
Слайд № 17

Для вимірювання об’єму твердого тіла за допомогою мірного циліндра необхідно: 1. Визначити ціну поділки приладу; 2. Налити в мірний циліндр стільки води, щоб тіло могло зануритися у неї; 3. Визначити об’єм води V1; 4. Опустити тіло у воду і визначити об’єм тіла та води V2; 5. Визначити об’єм тіла: V = V2 – V1. Об’єм води V1 = 60 см3 Об’єм тіла та води V2= 80 см3 Об’єм тіла: V = V2 – V1.= 80 – 60 = 20 см3

Завдання № 3 Знайдіть об’єм бруска, якщо лінійні розміри подано у мм. Відповідь подайте в одиницях СІ.
Слайд № 18

Завдання № 3 Знайдіть об’єм бруска, якщо лінійні розміри подано у мм. Відповідь подайте в одиницях СІ.

Метод рядів https://www.youtube.com/watch?v=FUyUiwj2PoE Цей метод застосовують для вимірювання тіл малих розмірів, менших за ціну поділки вимірювал...
Слайд № 19

Метод рядів https://www.youtube.com/watch?v=FUyUiwj2PoE Цей метод застосовують для вимірювання тіл малих розмірів, менших за ціну поділки вимірювального прилада. Завдання № 4 Визначте середній діаметр однієї кульки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.