Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Використання учнівських портфоліо як способу оцінювання навчальних досягнень учнів.

НУШ

Для кого: Дорослі

20.10.2021

91

7

0

Опис документу:

Портфоліо – це метод оцінювання, який «передбачає формування в учнів уміння ставити цілі, планувати й організовувати власну навчальну діяльність, а також становить накопичення різних видів робіт, що засвідчують рух в індивідуальному розвитку учня, активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок, підвищення ролі

Перегляд
матеріалу
Отримати кодВикористання учнівських портфоліо як способу оцінювання навчальних досягнень учнів.

Початок навчання – це новий етап у житті дитини. Він наповнений незвичайними речами: новий розклад, правила та вимоги. Часом першокласникам важко пристосуватися до нових умов. Але освітяни далі шукають та впроваджують у навчальний процес нові інструменти, покликані полегшити перехідний період. Тому сьогодні кожна школа вимагає від батьків портфоліо першокласника.

Портфоліо – це метод оцінювання, який «передбачає формування в учнів уміння ставити цілі, планувати й організовувати власну навчальну діяльність, а також становить накопичення різних видів робіт, що засвідчують рух в індивідуальному розвитку учня, активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок, підвищення ролі

ЩО ТАКЕ ПОРТФОЛІО УЧНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ?

Портфоліо першокласника – це звіт у довільній формі про інтереси, знання та навички учня. Такий метод навчання використовують для виявлення прагнень школяра, оцінки його потенціалу та успіхів. Також портфоліо допомагає дорослим краще розуміти зміни в характері, досягненнях та захопленнях учнів.

Портфоліо допомагає безпосередньо спостерігати за інтелектуальним, фізичним та психоемоційним розвитком дитини. А отже є чудовим інструментом моніторингу. Завдяки йому дорослі можуть сформувати ефективну стратегію заохочення та мотивації школяра. Довільна форма портфоліо також створює додатковий простір для спільної творчості батьків та дитини, що покращує взаємини.

ЧИМ КОРИСНЕ ПОРТФОЛІО ?

Для вчителя

- розкрити індивідуальні можливості дитини;

- стежити за динамікою навчальних досягнень учня за певний проміжок часу;

- визначати ефективність та відповідність ІНП можливостям дитини, а відтак – коригувати його;

- стежити за розвитком соціалізації та формування особистості учня;

- здійснювати зворотний зв'язок між дитиною, батьками, учителем.

Для батьків

Нерідко буває так, що дитина вже добре читає, але зовсім не розуміє математику чи навпаки. Украй важливо не відбити в маленького учня бажання вивчати навіть ті предмети, які даються йому складно. Батьки можуть вчасно помітити не лише проблеми в засвоєнні навчального матеріалу, але й зафіксувати емоції, що їх відчуває дитина. У такий спосіб дорослі можуть оперативно визначити проблему та виправити її.

Для учня

За умови коректної поведінки батьків, спільне заповнення портфоліо досягнень сприятиме більшій самостійності та відповідальності, допомагатиме дитині краще розуміти та висловлювати свої емоції. Крім того, портфоліо розвиває в школяра здатність до адекватної оцінки власних знань та вмінь, вчить планувати, визначати пріоритетні завдання та сфери для розвитку. Усі ці навички допоможуть дитині в майбутньому дорослому житті.

У навчальному процесі має здійснюватися контроль за виконанням навчального плану. Дітям із ЗПР, з порушенням мовлення, притаманні порушення процесів пізнавальної діяльності – сприймання, пам’яті, мислення. Їм властиві неадекватний рівень сформованості самооцінки, недостатня саморегуляція, словесна регуляція дій. Для більшості з них характерні пасивність, залежність від оточуючих, схильність до спонтанної поведінки. Вони не вміють адекватно оцінювати власні можливості. У дітей недостатньо сформована мотиваційна сфера. Вони залишаються в колі дошкільних інтересів, у них переважають ігрові форми поведінки, а шкільні інтереси мають нестійкий і вибірковий характер. У більшості з них не сформований основний механізм особистісної готовності до школи у вигляді домінування навчальної пізнавальної та соціальної мотивацій. Тому на початковому етапі навчання, окрім засвоєння пропедевтичних знань та вмінь з навчальних предметів, має відбуватися розвиток складових психологічної готовності до шкільного навчання. Тому необхідний контроль за цими процесами.

Особливо важливим у здійсненні контролю є оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень учня в оволодінні предметними знаннями, вміннями та навичками відповідно до навчальної програми. Оцінка виражається в оцінних судженнях і висновках учителя, які є якісними (словесними) показниками .

У програмі школи для дітей з тяжкими вадами мовлення враховується рівень засвоєння знань, умінь і навичок, що співвідноситься з типом розумової діяльності, який переважає під час виконання навчальних завдань.

Мета учнівського портфоліо полягає у:

• формуванні в учня відповідальності та самостійності навчання;

• розвитку вміння давати якісну оцінку результатів власного навчання та діяльності;

• розвитку вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і співвідносити їх з наявними можливостями. (Цей чинник, зважаючи на низьку спроможність дитини з особливими освітніми потребами адекватно оцінити свій фізичний стан, інтелектуальні можливості, помітно завищену або знижену самооцінку, порівняно з нормою, допоможе розвивати позитивні якості особистості);

• формуванні пізнавальних інтересів і готовності до самостійного пізнання;

Самостійна добірка матеріалів портфоліо породжує ситуацію успіху, призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних можливостях.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.