Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Використання сучасних форм і методів навчання з метою розвитку ключових компетентностей школярів

Виховна робота

Для кого: 1 Клас

06.04.2021

140

0

0

Опис документу:
Використання сучасних форм і методів навчання з метою розвитку ключових компетентностей школярів. Самодіагностування власної пізнавальної потреби в розширенні наявних професійних знань Вивчення нормативно-правової бази, психолого-педагогічної і наукової літератури Вивчення прогресивного педагогічного досвіду з проблеми дослідження . Складання картотеки літературних джерел Опрацювання літератури з теми Виписки з літературних джерел Ознайомлення з досвідом роботи Зламанюк Л. М. – кандидата
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Використання сучасних форм і методів навчання з метою розвитку ключових компетентностей школярів
Слайд № 1

Використання сучасних форм і методів навчання з метою розвитку ключових компетентностей школярів

Нехай заслужено пишаються своїми відкриттями вчені, нехай гордяться своїми патентами винахідники, нехай не без підстав уважають свою місію особливо...
Слайд № 2

Нехай заслужено пишаються своїми відкриттями вчені, нехай гордяться своїми патентами винахідники, нехай не без підстав уважають свою місію особливо вагомою медики, священики, державні діячі, але коли до класу заходить педагог і розпочинається священне дійство, ім'я якому урок, кермо планети й доля людства, його майбутнє - саме в руках учителя. Борис Степанишин

Школа – організатор освітнього середовища для розвитку особистості
Слайд № 3

Школа – організатор освітнього середовища для розвитку особистості

Функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально-значимих якостей ...
Слайд № 4

Функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально-значимих якостей особистості.

Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, сам...
Слайд № 5

Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.

Що таке сучасний урок? Яким він має бути? Що визначає його сутність?
Слайд № 6

Що таке сучасний урок? Яким він має бути? Що визначає його сутність?

Сучасний урок – це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де навчають ...
Слайд № 7

Сучасний урок – це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, де діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де навчають не тільки словом, а й організованою справою, де створені умови для розвитку ініціативності, самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблем, реалізації власних можливостей як в освітній, так і в практичній діяльності.

Ми переорієнтовуємо навчання з засвоєння величезної суми знань, на освоєння компетентностей, необхідних для життя в XXI столітті. Вміння критично м...
Слайд № 8

Ми переорієнтовуємо навчання з засвоєння величезної суми знань, на освоєння компетентностей, необхідних для життя в XXI столітті. Вміння критично мислити, працювати в команді, фінансова грамотність, підприємництво, культурна компетентність — усьому цьому українська школа дітей досі не вчила. Ми декларуємо компетентнісний підхід до стандартів змісту середньої освіти та компетентнісний підхід до викладання. Для тих, хто працює в системі освіти, абсолютно ясно, що розуміють, що це таке, 10% учителів. І це засвідчує кризу, в якій ми  знаходимося. Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України

Невідповідність освіти: запитам особистості: - 4 – 7 % учнів – хочуть учитися - 40 % учнів - узагалі не хочуть ходити до школи - 50 % учнів - незад...
Слайд № 9

Невідповідність освіти: запитам особистості: - 4 – 7 % учнів – хочуть учитися - 40 % учнів - узагалі не хочуть ходити до школи - 50 % учнів - незадоволені шкільними знаннями суспільним потребам: низький рівень професійної підготовки (пріоритетом є життєві блага, які забезпечує професія, а не рівень підготовки) не користуються повагою виробничі професії світовим досягненням: за порівняльним дослідженням успішності (PISA-Test) у галузі читання (Росія): високий рівень – 2% достатній рівень – 36% не досягають нижньої межі – 13%

Під компетентнісним підходом в освіті розуміється спрямованість навчально-виховного процесу на формування і розвиток компетентностей учня як кінцев...
Слайд № 10

Під компетентнісним підходом в освіті розуміється спрямованість навчально-виховного процесу на формування і розвиток компетентностей учня як кінцевого результату навчання.

компетенція - належна обізнаність із чим-небудь; коло повноважень організації, установи чи особи компетентність - якість особистості, що проявляєть...
Слайд № 11

компетенція - належна обізнаність із чим-небудь; коло повноважень організації, установи чи особи компетентність - якість особистості, що проявляється в готовності і здатності застосовувати набуті знання й вироблені уміння в будь-якій ситуації залежно від виниклих потреб компетентний - такий, що має достатні знання в якій-небудь галузі, із чимось добре обізнаний, тямущий; такий, що вміє застосовувати знання, уміння й навички в будь-якій ситуації; який уміє дати собі раду в будь-якій ситуації

Компетентність – це набута в процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть...
Слайд № 12

Компетентність – це набута в процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. КОМПЕТЕНТНІСТЬ знання уміння досвід цінності ставлення

Знання – це результат процесу пізнання Знання – це не просто набір правил, а та корисна інформація, яка допомагає в житті. Це не завжди вчені ступе...
Слайд № 13

Знання – це результат процесу пізнання Знання – це не просто набір правил, а та корисна інформація, яка допомагає в житті. Це не завжди вчені ступені, а знання певних простих правил про те, як влаштований світ, як все взаємодіє, і як правильно в ньому існувати. Результатом навчання мають стати не окремі знання, а набута сума компетенцій, які дозволяють організувати діяльність на високому рівні. Критично мисляча людина завжди ставить запитання: (що це таке? що я про це знаю? навіщо це мені потрібно? що я дізнався? що я з цим буду робити? де я це зможу застосувати?

Уміння – засвоєний спосіб діяльності у процесі розв’язання практичних завдань Формуються у процесі практичної діяльності (відводиться достатньо час...
Слайд № 14

Уміння – засвоєний спосіб діяльності у процесі розв’язання практичних завдань Формуються у процесі практичної діяльності (відводиться достатньо часу). Предметні (уміння розбирати речення як синтаксичну одиницю… вміння аналізувати художній твір…). Загальнонавчальні (пізнавальні, комунікативні, інформаційні, організаційно-діяльнісні). Володіння вміннями допоможе учням здійснити свідомий вибір способу життя, виробити модель поведінки, що відповідає власним потребам і запитам суспільства.

Досвід — сукупність знань, умінь і навичок, здобутих у процесі практичної діяльності Компетентність – це відображення набутого досвіду. Наявність д...
Слайд № 15

Досвід — сукупність знань, умінь і навичок, здобутих у процесі практичної діяльності Компетентність – це відображення набутого досвіду. Наявність досвіду свідчить про набуття відповідної властивості – досвідченості, яка є близькою до змісту поняття “компетентність”. Досвід – це практична складова компетентності, яка є цінністю для особистості і визначає її подальшу мотивацію щодо збагачення досвіду певної діяльності або відмову від повторних спроб отримання досвіду.

Цінності – це система переконань, яка керує нашими рішеннями і діями Виникають у ході практичної діяльності, яка зорієнтована на кінцевий результат...
Слайд № 16

Цінності – це система переконань, яка керує нашими рішеннями і діями Виникають у ході практичної діяльності, яка зорієнтована на кінцевий результат. Досягнення його є значущим, ціннісним для особи. Отже, важливо вміло організовувати навчально-пізнавальну діяльність школярів, зорієнтовану на формування правильних ціннісних орієнтацій. Визначають мотивацію індивідуальної поведінки і складають світогляд людини. Як застосує набуті знання особа, якими цінностями вона керується – матеріальними, соціально-політичними чи духовними; загальнолюдськими чи індивідуальними (для власної вигоди)? Це важливо!

Ставлення – це зв’язки людини з іншими людьми, явищами, об’єктами Ставлення до оточуючого породжує відповідні почуття та емоції (подобається/не под...
Слайд № 17

Ставлення – це зв’язки людини з іншими людьми, явищами, об’єктами Ставлення до оточуючого породжує відповідні почуття та емоції (подобається/не подобається, потрібно/не потрібно, буду виконувати/не буду виконувати), які або спрямовують діяльність на формування конкретних цінностей і набуття знань, або гальмують розвиток особистості. Тому важливо формувати позитивне ставлення до навчальної діяльності, викликати бажання удосконалювати себе як особистість засобами виучуваної теми.

Традиційне навчання - знання про предмет; уміння здійснювати предметну діяльність. Компетентнісне навчання - знання про діяльність і про себе як ді...
Слайд № 18

Традиційне навчання - знання про предмет; уміння здійснювати предметну діяльність. Компетентнісне навчання - знання про діяльність і про себе як діяча; уміння здійснювати й осмислювати діяльність. Компетентнісно орієнтована освіта відрізняється від традиційної саме практичною спрямованістю. Вона акцентує увагу не на знаннях, а на результаті навчання, і в якості результату розглядається не сума певної розпорошеної інформації, а здатність школяра використовувати здобуті знання, засвоєну інформацію в комплексі у різноманітних нестандартних умовах, проблемних ситуаціях.

ОСВІТНІ ПАРАДИГМИ ЗНАННЄВА РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ (В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Занков, І.Лернер, В.Рєпкін; Н.Бібік, Г.Костюк, В.Паламарчук, О.Савченко) ...
Слайд № 19

ОСВІТНІ ПАРАДИГМИ ЗНАННЄВА РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ (В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Занков, І.Лернер, В.Рєпкін; Н.Бібік, Г.Костюк, В.Паламарчук, О.Савченко) ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ (В.Сєриков, А.Хуторський, І.Якиманська; І.Бех, М.Гузик, І.Підласий, С.Подмазін, О.Савченко та ін.) КОМПЕТЕНТНІСНА ОСВІТА (К.Баханов, Н.Бібік, С.Бондар, І.Гудзик, І.Єрмаков, О.Пометун, О.Савченко)

Ключові (життєві) компетентності (соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти) – стосуються загального (метап...
Слайд № 20

Ключові (життєві) компетентності (соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти) – стосуються загального (метапредметного) змісту освіти й формуються засобами усіх навчальних дисциплін. Загальнопредметні компетентності – стосуються певного кола навчальних предметів і освітніх галузей і, відповідно, формуються їх засобами. Предметні компетентності – часткові стосовно перших двох рівнів, можуть формуватися засобами конкретних предметів

Відповідно до проекту нового базового Закону «Про освіту» ключовими для нової української школи визначено такі ключові компетентності: Спілкування ...
Слайд № 21

Відповідно до проекту нового базового Закону «Про освіту» ключовими для нової української школи визначено такі ключові компетентності: Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична грамотність. Компетентності в природничих науках і технологіях. Інформаційно-цифрова компетентність. Уміння навчатися впродовж життя. Соціальні і громадянські компетентності. Підприємливість. Загальнокультурна грамотність. Екологічна грамотність і здорове життя.

ЗА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ВМІЄ ВЧИТИСЯ ТОЙ УЧЕНЬ, ЯКИЙ усвідомлює мету навчання мотивований до ефективної освітньої діяльності уміє організувати ...
Слайд № 22

ЗА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ВМІЄ ВЧИТИСЯ ТОЙ УЧЕНЬ, ЯКИЙ усвідомлює мету навчання мотивований до ефективної освітньої діяльності уміє організувати свою навчальну діяльність уміє відібрати потрібні знання працює за продуманим планом, який веде до поставленої мети уміє рефлексувати власну діяльність та її результати і прагне до самовдосконалення

ВИМОГИ ДО ВИПУСКНИКА ШКОЛИ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Бути гнучкими, мобільним, конкурентоспроможним, уміти інтегруватися в суспільство, презентув...
Слайд № 23

ВИМОГИ ДО ВИПУСКНИКА ШКОЛИ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Бути гнучкими, мобільним, конкурентоспроможним, уміти інтегруватися в суспільство, презентувати себе на ринку праці. Використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем. Генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відпові­дальність. Бути комунікабельним, уміти працювати в команді. Уміти запобігати та виходити з конфліктних ситуацій. Уміти здобувати та аналізувати інформацію, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення. Дбайливо ставитись до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності. Бути здатним до вибору серед численних альтернатив, що пропонує сучасне життя. Уміти аналізувати і коригувати власну діяльність.

Із численного арсеналу методів навчання доцільними для формування компетентностей є: метод проектів дебати ігрові технології програма “Читання й пи...
Слайд № 24

Із численного арсеналу методів навчання доцільними для формування компетентностей є: метод проектів дебати ігрові технології програма “Читання й письмо для розвитку критичного мислення” (ЧПКМ) інтерактивні технології метод портфоліо частково-пошукові методи дослідницькі методи

АЛГОРИТМ УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ Формування переліку ключових компетентностей. Визначення змісту кожної із них. З'ясування можливостей ...
Слайд № 25

АЛГОРИТМ УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ Формування переліку ключових компетентностей. Визначення змісту кожної із них. З'ясування можливостей навчальних предметів для формування відповідних компетентностей. Виокремлення у ключовій компетентності надпредметних умінь. Відбір змісту предмета, який може забезпечити їх формування. Включення надпредметних умінь до змісту освіти. Планування системи роботи з їх формування. Вибір адекватних методів, прийомів, технологій роботи. Визначення показників сформованості компетентностей. Оцінка ефективності навчальної діяльності.

Компетентності складно формувати, а ще складніше вимірювати, але без цього якісна шкільна освіта у ХХІ столітті неможлива. Савченко О.Я., академік ...
Слайд № 26

Компетентності складно формувати, а ще складніше вимірювати, але без цього якісна шкільна освіта у ХХІ столітті неможлива. Савченко О.Я., академік АПН України

ЗАПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ Як діяти в ситуації, коли у навчальних планах не передбачено спеціально відведених годин на формування загальнонавчальних ...
Слайд № 27

ЗАПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ Як діяти в ситуації, коли у навчальних планах не передбачено спеціально відведених годин на формування загальнонавчальних умінь? Як забезпечити ефективність формування компетентностей в умовах знаннєвої, перенасиченої фактичним матеріалом навчальної програми? Хто готовий взяти на себе турботу про підготовку вчителя до роботи в нових умовах? Хто розроблятиме спеціальні завдання і методики для оцінювання? Що маємо зробити, аби компетентнісно зорієнтоване навчання не стало черговою модою?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.