і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Використання мультимедійних презентацій на уроках української мови та літератури

Використання мультимедійних презентацій на уроках української мови та літератури

Опис презентації окремими слайдами:
Використання мультимедійних презентацій на уроках української мови та літератури
Слайд № 1

Використання мультимедійних презентацій на уроках української мови та літератури

Етапи оволодіння комп’ютерними технологіями: вивчення нових інформаційних технологій;  застосування нових інформаційних технологій, зокрема мультим...
Слайд № 2

Етапи оволодіння комп’ютерними технологіями: вивчення нових інформаційних технологій;  застосування нових інформаційних технологій, зокрема мультимедійних, у навчанні. 

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання:  урізноманітнення форм подання інформації;  урізноманітнення типів навчальних завдань;  ство...
Слайд № 3

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання:  урізноманітнення форм подання інформації;  урізноманітнення типів навчальних завдань;  створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації; 

широке застосування ігрових прийомів;  широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно- операційного...
Слайд № 4

широке застосування ігрових прийомів;  широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно- операційного і рефлексивного);  активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчальної діяльності; посилення мотивації навчання . 

У своїй практичній діяльності вчителі найчастіше  використовують презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види:  пр...
Слайд № 5

У своїй практичній діяльності вчителі найчастіше  використовують презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види:  презентації для лекційного викладу матеріалу; презентації для повторювально- узагальнюючих уроків; презентації для підсумкових уроків.

Вимоги до електронної розробки освітнього ресурсу: відповідність змісту матеріалу вимогам програми; гранично доступний виклад матеріалу; продуманіс...
Слайд № 6

Вимоги до електронної розробки освітнього ресурсу: відповідність змісту матеріалу вимогам програми; гранично доступний виклад матеріалу; продуманість обсягу матеріалу, що розміщується в конкретний момент на робочому екрані, для підтримки концентрації уваги.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання: посилення мотивації навчання; активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як ...
Слайд № 7

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання: посилення мотивації навчання; активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності; індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів; урізноманітнення форм подання інформації;

урізноманітнення типів навчальних завдань; створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і вир...
Слайд № 8

урізноманітнення типів навчальних завдань; створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації; постійне застосування ігрових прийомів; забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії; можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

Мультимедійні уроки будуємо за такою структурою: 1. Мотивація уроку – короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації створюється проблемна сит...
Слайд № 9

Мультимедійні уроки будуємо за такою структурою: 1. Мотивація уроку – короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою проблемного запитання. 2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інфо...
Слайд № 10

3. Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів). 4. Підбиття підсумків уроку включає: рефлексію почуттів; способів діяльності учнів; відтворення учнями  основних понять уроку з демонстрацією слайдів з текстовими фрагментами.

Переваги використання мультимедійних технологій на уроці: дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на уроці без використання комп’ют...
Слайд № 11

Переваги використання мультимедійних технологій на уроці: дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на уроці без використання комп’ютера; основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, творчий звіт з виконання індивідуального завдання; мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи.   Іноді створюємо презентації разом з учнями, пояснюючи, який результат є очікуваним, але обов’язково враховуємо їхню думку.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, сприяє : підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; зро...
Слайд № 12

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, сприяє : підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; зростанню продуктивності уроку; реалізації міжпредметних зв’язків; уможливленню організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керуванням учителів інформатики та української мови; логічному викладу навчального матеріалу; покращенню взаємин "учень-учитель".

Методика проведення уроків в комп’ютерному класі  з проблемно-пошуковим методом навчання.
Слайд № 13

Методика проведення уроків в комп’ютерному класі  з проблемно-пошуковим методом навчання.

Урок засвоєння нових знань Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі учні розподіляються на три групи. Актуалізація й корекція опо...
Слайд № 14

Урок засвоєння нових знань Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі учні розподіляються на три групи. Актуалізація й корекція опорних знань учнів перевіряються за допомогою комп'ютера (перша група), інші працюють з учителем за запитаннями, картками (5-7 хвилин). Пізнання учнями матеріалу: група учнів з високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп'ютером, інші слухають пояснення вчителя чи працюють над поставленою проблемою за підручником (10 хв.).

Шляхи рішення проблеми. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують завдання самостійно за підручником; слабші учні працюють з...
Слайд № 15

Шляхи рішення проблеми. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують завдання самостійно за підручником; слабші учні працюють з учителем; третя група перевіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп'ютера (15 хв.). Вирішення проблеми. Підсумок уроку і домашнє завдання.

Комбінований урок Методика проведення комбінованого уроку з вико­ристанням комп'ютерів дає можливість використовувати їх на будь-якому етапі. Учням...
Слайд № 16

Комбінований урок Методика проведення комбінованого уроку з вико­ристанням комп'ютерів дає можливість використовувати їх на будь-якому етапі. Учням оголошується тема, яка буде розглядатися на уроці, але підкреслюється, що для її вивчення необхідно перевірити засвоєння попереднього матеріалу. Частина учнів працює на комп'ютері над завданнями, інші - з учителем, причому форми роботи можуть бути різними (фронтальна бесіда, самостійна робота, диктант, перфокарти тощо).

Учитель переходить до наступного етапу уроку - пояснення нового матеріалу. Певна група учнів вивчає новий матеріал самостійно за комп'ютером, а реш...
Слайд № 17

Учитель переходить до наступного етапу уроку - пояснення нового матеріалу. Певна група учнів вивчає новий матеріал самостійно за комп'ютером, а решта працюють з учителем. Опрацювавши новий матеріал, учитель і учні переходять до закріплення вивченого. Одна з груп учнів виконує диференційовані завдання, що складені за новим, щойно вивченим матеріалом, працюючи самостійно на комп'ютері, інші учні класу працюють з учителем або самостійно. У кінці уроку підводиться підсумок, визначається домашнє завдання.

Урок узагальнення й систематизації знань Постановка мети уроку й мотивація навчальної діяльності учнів - 3 хв. Відтворення та корекція опорних знан...
Слайд № 18

Урок узагальнення й систематизації знань Постановка мети уроку й мотивація навчальної діяльності учнів - 3 хв. Відтворення та корекція опорних знань - 6 хв. Повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ -6хв. Узагальнення та систематизація понять, засвоєння системи знань та їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань - 20 хв. Підведення підсумку уроку - 10 хв.

Типи уроків з використанням комп’ютера: Уроки-презентації Уроки - дослідження Віртуальні екскурсії Проектна діяльність Тестування
Слайд № 19

Типи уроків з використанням комп’ютера: Уроки-презентації Уроки - дослідження Віртуальні екскурсії Проектна діяльність Тестування

Завдання можуть бути різних типів: питання з декількома варіантами відповідей; питання, відповіді на які повинні вводитися тестованим з клавіатури;...
Слайд № 20

Завдання можуть бути різних типів: питання з декількома варіантами відповідей; питання, відповіді на які повинні вводитися тестованим з клавіатури; питання, для відповіді на які потрібно встановити відповідність між елементами двох або трьох списків; питання, де як відповідь потрібно вказати правильну послідовність елементів в пропонованому списку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Методичні рекомендації
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Різне
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  2842
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  HY636800
 • Вподобань
  0
Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь