Виховна робота "Критерії оцінювання моральної вихованості школяра".

Опис документу:
Завдання морального виховання — це оволодіння нормами й правилами моральної поведінки, формування почуттів та переконань, вироблення умінь і навичок моральної, адекватної поведінки в процесі суспільних відносин. Основою морального виховання є етика. Джерело: Інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Критерії оцінювання моральної вихованості школяра

 

 •    Когнітивний компонент — уявлення про етику і мораль, гуманістичні цінності суспільства і риси характеру особистості; знання правил спілкування, ставлення, поведінки.

 

 •    Процесуально-діяльнісний компонент — виявлення культури моральної дії: спроможність на гуманний вчинок; уміння спілкуватись і розв'язувати конфліктні ситуації; співчутливий відгук на переживання іншого; дотримання етикету, хороших манер, які сприяють створенню атмосфери доброзичливості, делікатності, такту.

 

 •    Ціннісно-смисловий компонент — виявлення інтересу до внутрішнього світу людини; доцільне використання прийомів і способів пізнання іншої людини; ціннісне ставлення до себе, прагнення самовдосконалення.

 

 •    Рефлексивний компонент—виявлення моральної рефлексії, самооцінки особистісних рис, саморегуляції поведінки; усвідомлення себе як індивідуальності, носія соціальних ролей.

 

 • Індивідуальна поведінка кожного учня залежить від засвоєння ним морально-етичних норм.

 

 Механізм перетворення морально-етичних норм в індивідуальну поведінку учня складається з трьох компонентів: змістовно-когнітивного, мотиваційного та поведінкового. Змістовно-когнітивний охоплює знання норм, усвідомлення їх значення у керуванні поведінкою; мотиваційний — це бажання дотримуватися таких норм; поведінковий — дії для дотримання норми, реалізація знань у власній практичній діяльності.

 

 Такий механізм передбачає, що морально-етичний вчинок підлітка покладає на нього відповідальність за здійснений вибір, за спосіб його реалізації, а також за кінцевий результат.

 

 Ступінь морального розвитку індивіда визначають за критеріями. Як зазначає Н. Хамська, критерії дають змогу прогнозувати розв'язання виховних завдань, передбачити результат, оцінити його відповідно до окресленої мети.

 

Критерії, базові для розвитку в учнів морально-етичних норм:

 

 - • працьовитість, старанність, організованість, дисциплінованість, наполегливість;

 

 •    доброзичливість, чесність, чуйність, ввічливість, людяність, толерантність, емпатія;

 

 •    самоповага, самокритичність, самооцінка, самореалізація, совість.

 

 Перша група критеріїв характеризує знання і ставлення учнів до праці, друга — до інших людей, третя — до самого себе.

 

 Під критеріями морально-етичних норм ми розуміємо ті відмінні ознаки свідомості та поведінки, які формуються внаслідок засвоєння учнями комплексу відповідних знань і знаходять відображення смислової змістовної характеристики у взаємозв'язку зі сферою діяльності, у якій розгортаються реальні дії розумово відсталих.

 

Показники, що визначають рівні морально-етичної вихованості та поведінки: повнота, усвідомленість, мотивованість, дієвість.

 

 Повнота — наявність знань про морально-етичні норми поведінки і взаємодії. Усвідомленість — розуміння сутності, значущості морально-етичних норм, здатність вербалізувати знання, аргументувати власні вчинки. Мотивованість — спрямованість дій, вчинків і норм на досягнення мети практичної діяльності. Дієвість — готовність застосовувати морально-етичні норми у практичній діяльності.

 

 Отже, характер рівнів морально-етичних норм визначається через освіченість учня, його позицію в колективі, наявність морально-етичного досвіду, вмінь використовувати отриману інформацію про норми у власній поведінці, спрямовувати її на досягнення мети.   

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.