Виховна година"Закон і право"

Опис документу:
Мета: розповісти учням про державні документи, які визначають права і обов'язки дитини; поглибити знання учнів у правовій сфері; виховувати відповідальність перед законом за свої дії, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Мета: розповісти учням про державні документи, які визначають права і обов'язки дитини; поглибити знання учнів у правовій сфері; виховувати відповідальність перед законом за свої дії, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина.

Обладнання: аудіозапис музики.

Коментар: для проведення заходу вчитель пропонує учням підготувати малюнки на тему «Я люблю свою країну».

ДІЙОВІ ОСОБИ

Ведуча

Учні-читці (вісім осіб)

Виховний захід відбувається в класі. Приміщення прикрашене жовтими

й блакитними повітряними кульками та стрічками. На класній дошці написано назву заходу. Біля дошки влаштовано виставку учнівських малюнків на тему «Я люблю свою країну».

Звучить музика. Наперед виходить ведуча.

Ведуча. 28 червня 1996 року назавжди увійде в історії нашої держави. Ця урочиста дата стала днем народження Конституції України, молодої незалежної держави. Нарешті здійснилася багатовікова мрія українців — ми стали вільним нам народом , здобули право самостійно обирати своє майбутнє.

Прийняття Конституції є закономірною і важливою віхою в історичному розвитку України. Ми стали свідками воістину тину знаменної історичної події. Варто лише пам'ятати, І розбудова держави, її майбутнє, дієвість Основного Закону у неабиякій мірі залежить від свідомості й особистого внеску кожного з нас.

Наперед виходить учень-читець.

1-й учень. Гортаючи сторінки Конституції і читаючи її рядки, найбільше привертає увагу другий розділ — «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина», статті якого безпосередньо стосуються нас і наших батьків.

У статті 51 Конституції говориться про те, що батьки зобов'язані виховувати дитину до повноліття, дбати про її здоров'я, матеріальне забезпечення та навчання, готувати до самостійного життя. Батько й мати мають однакові обов'язки ти права щодо дітей.

Ведуча. «Шануй батька свого і матір свою» — кожен із нас повинен завжди пам'ятати і виконувати цю Божу заповідь. Мине час, ви станете дорослими, створите власні сім'ї, і тоді у нас також з'являться обов'язки дбати не лише про своїх дітей, але й про батьків. Це також зазначає 51 стаття нашої Конституції.

Наперед виходять учні-читці.

2-й учень

Щоб не мучила совість потому,

Приїжджайте скоріше додому,

Ні грошей не привозьте, ні слави —

Будьте з рідними ніжні й ласкаві..

3-й учень. Так, саме батьки дали нам життя, саме вони переживають за нас, хочуть, щоб ми були завжди здоровими і щасливими.

Як мені вас не любити,

Рідний батьку, нене,

Та ви ж мене згодували

І дбали про мене.

Та ви ж мене згодували

Щирими руками,

Ой нема то ніде в світі,

Як в батька і мами.

4-й учень

Батько розуму навчає

Мати приголубить.

Ніхто мене так на світі,

Як вони, не любить.

Дай же, Боже, щоб я виріс,

В школі гарно вчився,

Щоб я батькові і ненці

Добре відплатився.

Ведуча. Конституція надає дітям рівні права незалежно від їхнього походження, не допускає ніякого насильств над людиною та її експлуатації. Держава бере на себе утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо них. Про все це йдеться у 52 статті Конституції України.

5-й учень. Основою духовного, економічного й культурного розвитку суспільства й держави є освіта. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості і як найвищої цінності суспільства, розвиток талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей.

З давніх часів в Україні важливого значення надавали освіті. Великий князь Київської Русі Володимир Мономах радив: «А коли добре щось умієте — то не забувайте, а чого не вмієте — того учітеся...». Батько української літератури Тарас Григорович Шевченко також писав: «Учітеся, читайте, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь!».

У статті 53 Конституції записано, що «для кожного учня загальна середня освіта є обов'язковою». Конституційно забезпечено доступність і безкоштовність освіти у держави навчальних закладах, вільність вибору щодо форми навчання.

6-й учень. Крім прав і обов'язків, які передбачає і забезпечує Основний Закон нашої держави, учні мають права й обов'язки, що визначаються Законом України «Про освіту»

(Читає витяг із Закону.)

Основними завданнями загальної середньої освіти є:

виховання громадян України;

формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності;

реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як вищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

Після виступу 6-го учня-читця ведуча запитує учнів, як вони розуміють завдання загальної середньої освіти.

Учні висловлюють власні думки щодо запитання. Ведуча доповнює й узагальнює відповіді.

7-й учень. 20 листопада 1989 року Генеральною асамблеєю ООН було ухвалено Конвенцію про права дитини; 27 вересня 1991 р. її було ратифіковано Верховною Радою України. Ця Конвенція проголошує такі принципи, які мають Враховуватись кожною державою, що визнала цю Конвенцію.

(Читає витяг із Конвенції прав дитини.)

Принцип 1. Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків.

Принцип 2. Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності.

Принцип 3. Дитині має належати від її народження прав на ім'я і громадянство.

Принцип 4. Дитина повинна користуватися благам соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток.

Принцип 5. Дитині, яка є неповноцінною у фізично психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.

Принцип 6. Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові й моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір´ю.На суспільстві й на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особливе піклування про дітей,що не мають сім'ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів існування.

Принцип 7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною й обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові й завдяки якій вона могла б основі рівності можливостей розвинути свої здібності й особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності і стати корисним членом суспільства.

Принцип 8. Дитина повинна за будь-яких обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.

Принцип 9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації.

Принцип 10. Дитина має бути захищена від практики, може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей.

Після виступу 7-го учня-читця ведуча запитує учнів, як вони розуміють вищезгадані принципи Конвенції. Учні висловлюють власні думки щодо запитання. Ведуча доповнює й узагальнює відповіді.

Ведуча. Сьогодні кожен із вас більш широко й детально ознайомився з основними документами, в яких іде мова про пава й обов'язки дітей, школярів та їхніх батьків.

І ваше завдання не лише знати, але й виконувати всі свої обов'язки, уміло і шанобливо використовувати свої права. І тоді у нашій державі завжди пануватимуть мир, справедливість і добробут.

Наперед виходить учень-читець.

8-й учень

Розквітай, прекрасна Україно,

Рідна земле, матінко моя.

Хай лунає мова солов'їна,

Пісня неповторная твоя.

Хай смереки, ясені, тополі,

Квіти, луки, трави і сади

Шепчуть вірші щедрі, добрі, вольні,

Чисті, із джерельної води

Нам би вічно милуватись нею,

А лихі дороги обминуть,—

Дай напитись серцем і душею

І піти з тобою в мрійну путь.

Розквітай, прекрасна Україно,

Рідна земле, матінко моя!

Виховний захід закінчується.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
4
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!