Виховна година: «Ціннісне ставлення до себе. Як стати лідером? »

Опис документу:
МЕТА. Формувати в учнів активну життєву позицію; підтримувати учнів, які спрямовані на активну участь в учнівському самоврядуванні; допомагати ініціативним учням розвивати лідерські здібності; розвивати навички колективної взаємодії. Обладнання: «долоні», вирізані з паперу ; папір, олівці або фломастери; стікери трьох кольорів: салатовий, малиновий, помаранчевий; ватман із зображенням валізи, кошика та м’ясорубки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зміст виховної діяльності: Ціннісне ставлення до себе

Час проведення: 45 хвилин

Місце проведення: класна кімната

ТЕМА. Як стати лідером?

МЕТА. Формувати в учнів активну життєву позицію; підтримувати учнів, які спрямовані на активну участь в учнівському самоврядуванні; допомагати ініціативним учням розвивати лідерські здібності; розвивати навички колективної взаємодії.

Обладнання: «долоні», вирізані з паперу ; папір, олівці або фломастери; стікери трьох кольорів: салатовий, малиновий, помаранчевий; ватман із зображенням валізи, кошика та м’ясорубки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Слово вчителя.

Тема, яку ми порушуємо сьогодні, є досить актуальною, оскільки сучасні умови життя вимагають конкурентоспроможної особистості, здатної брати на себе відповідальність та швидко приймати рішення у нестандартних ситуаціях.

Кожна людина як особистість має важливе значення для суспільства, тому що всі ми впливаємо на ту чи іншу подію.

Лідерство, як і більшість понять у психології, має свої теорії. Найвідоміша ситуаційна теорія лідерства Фреда Фідлера. Ситуаційна теорія лідерства стверджує, що ефективність лідера залежить як від того, наскільки цей лідер орієнтований на завдання або на стосунки, так і від того, в якій мірі лідер контролює групу і реалізує свій вплив на неї.

Кожна людина сама обирає стиль своєї поведінки, коло свого спілкування, манери та жестикуляцію при спілкуванні. І відповідно в різних ситуаціях одна й та сама людина може проявлятися з різних боків. Відповідно до цього виділяють кілька типів буття:

природний, життєдіяльнісний, соціодинамічний,, соціокультурний, діяльнісний, культурний та духовний.

Лідерство – це певний тип стосунків між людьми. Завжди існують лідери та підлеглі, у будь-яких стосунках проявляється владно-підвладна взаємодія.

Тренінгове заняття Хочеш бути лідером – будь ним!

1. Знайомство. Вправа «Я – квітка»

Учитель пропонує назвати своє ім’я й квітку, з якою учасник асоціює себе у шкільному житті. Наприклад, «Мене звати Олександра, у своїй шкільній діяльності я асоціюю себе із кіткою-семицвіткою, тому що…». Потім відбувається обговорення почутого та того, що кожен з учасників відчував.

2. Правила роботи в групі

Для того, щоб досягти гармонії в роботі, необхідно виробити правила, якими будуть керуватися учасники. Що потрібно зробити для того, щоб робота в групі була ефективною?

(Правила записуються на «долонях» і вивішуються на дошці).

3. Інформаційне повідомлення «Молодіжне лідерство»

Слово вчителя.

Бесіда.

1. Що таке лідерство?

2. Які сфери вияву лідерства в навчально-виховному закладі?

Існує близько 130 визначень поняття «лідер». У тлумачному словнику «лідер» - це людина, яка бере на себе функції управління, домінування, посідає провідне місце в ієрархії групи та здатна впливати на цю групу більше, ніж будь-хто інший.

У словнику практичного психолога поняття «лідер» визначено як «член групи, за яким усі інші члени групи визнають право ухвалювати відповідальні рішення в значущих для неї ситуаціях – рішення, які стосуються їхніх інтересів та визначають напрям і характер діяльності всієї групи», тобто лідер – це авторитарна особистість, яка реально відіграє домінуючу роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у групі.

Відповідно до цього терміном «лідерство» охоплено взаємини домінування та міжособистісних стосунків у групі, процес, який здійснює лідер. З-поміж існуючих на сьогодні концепцій лідерства найпоширенішими вважають такі:

*Теорія лідерських ролей

Базується на уявленні функцій «професіонала», тобто лідера, зорієнтованого на розв’язання ділових проблем, і функцій лідера, який розв’язує проблеми міжособистісних стосунків.

*Теорія рис лідерства ґрунтується на припущенні того, що кожному лідеру мають бути притаманні особливі «лідерські» риси та здібності.

* Харизматична концепція лідерства передбачає, що лідерство властиве тільки окремим видатним особам, дано як дар, як специфічна форма обдарованості.

*Інтерактивна теорія лідерства визначає лідером будь-яку людину, котра посідає відповідне місце в системі міжособистісних стосунків. Питання, хто здатен узяти на себе лідерство, зумовлено наявністю в особистості певних індивідуальних рис, зокрема комунікативних, а також характером і змістом виконуваної діяльності.

*Ситуаційна теорія лідерства передбачає, що лідерство – це насамперед продукт тієї ситуації, що склалася в групі

*Синтетична теорія акцентує увагу на взаємозв’язку основних складових процесу організації міжособистісних взаємин (лідер – послідовник – ситуація), у якій здійснюється лідерство.

Зважаючи на таке розмаїття теорій, визначитись у перевазі тієї чи іншої з них видається непростим завданням.

Найбільш слушною можна вважати таку класифікацію лідерів: лідер, орієнтований на завдання,і лідер, орієнтований на групу.

4. Мозковий штурм «Що таке лідерство?»

Учитель пропонує учасникам дати своє визначення поняття «лідерство». Воно має бути стислим і глибоким.

Запитання для обговорення:

• Чи можна одне визначення поняття «лідерство»?

• Чи актуальна тема лідерства для вас: якщо так, то чому?

( У процесі обговорення слід звернути увагу учасників на те, що поняття «лідерство» можна краще усвідомити, якщо розглядати його як набір функцій, а не характерних рис особистості; лідерство складається з навичок, яких можна навчитися).

5. Притча про метелика.

Учитель.

У давнину був собі один мудрець, до якого люди приходили за порадою. Усім він допомагав, люди йому довіряли і дуже поважали його вік, життєвий досвід і мудрість.

Якось одна заздрісна людина вирішила знеславити мудреця у присутності багатьох людей. Заздрісник і хитрун придумав цілий план, як саме це зробити: «Я упіймаю метелика й у жмені принесу мудрецю, потім запитаю його: живий у мене в руці метелик чи мертвий. Якщо мудрець скаже, що живий, я стисну щільно кулак, роздавлю метелика й, розкривши долоню, скажу, що наш великий мудрець помилився. Якщо мудрець скаже, що метелик мертвий, я розкрию кулак, метелик вилетить живий і неушкоджений, і я скажу, що наш великий мудрець помилився».

Так і зробив заздрісник, піймав метелика і пішов до мудреця. Коли він запитав мудреця, той відповів: (пауза, відповіді учасників: «Який ти сам», «Усе залежить від тебе») «Усе в твоїх руках».

6. Вправа «Пінгвін».

Мета цієї вправи: зняти емоційне напруження, розвивати і зміцнювати групову згуртованість.

Учитель. Уявіть, що ви зараз не люди, а пінгвіни. Руки притисніть до тіла, голову втягніть у плечі. Пінгвінам холодно, вони збилися в купку. Але крайні мерзнуть і обережно притискаються до середини. Далі, як тільки я кажу: «Пінгвіни», ви виконуєте інструкцію, коли кажу: «Люди» - повертаєтеся в зворотне положення.

(Рефлексія: який у вас зараз настрій»?)

7. Малюнковий тест «Три тварини»

Мета: донести інформацію учасникам про те, що ми всі різні, кожна людина неповторна, завжди наше сприйняття себе відрізняється від того, як сприймають нас, нашу поведінку.

Учитель пропонує учасникам намалювати (написати) трьох тварин. Під кожним малюнком тварини написати три властивості (риси, якості характеру), які притаманні їй.

Ключ до тесту:

• перша тварина – це те , як ви бачите сам себе, з чим асоціюєте;

• друга тварина – яким бачать вас інші люди, які вас оточують;

• третя тварина – показує те, яким ви є насправді, з цієї точки зору це є об’єктивна характеристика.

Висновок: цей коротенький експрес-тест приблизно показує, як сприймається особистість, людина бачить себе з одного боку, соціальне середовище, люди, що оточують,- з іншого.

А насправді ми можемо бути зовсім не такими, якими себе уявляємо чи нас сприймають оточуючі. Часом ми не можемо зрозуміти власних учинків, бажань, думок. Не завжди з упевненістю можемо сказати, як саме відреагуємо на ту чи іншу життєву ситуацію, які почуття у нас виникнуть тощо.

8. Вправа «Валіза – кошик – м’ясорубка»

Учитель пропонує кожному учасникові висловити свої враження від тренінгу на стікерах та наклеїти на ватман, де намальовано валізу, кошик та м’ясорубку.

На салатовому стікері написати той найважливіший момент. Який кожен учасник особисто виніс із тренінгу, який він бажає забрати із собою та використовувати у своїй діяльності. Свою відповідь учасник розміщує на «валізі».

Малиновий стікер – це те, що виявилося цікавим для учасника, але поки що він не готовий застосовувати його у своїй роботі, тобто це необхідно доопрацювати, домислити , «докрутити». Малиновий стікер наклеюють на зображення «м’ясорубки».

Помаранчевий стікер – те, що було не потрібним, не цікавим, те, що не використовуватиметься, Цей стікер необхідно наклеїти на зображення «кошик для сміття».

9. Прощання. Вправа «Аплодисменти ланцюжком»

Учитель. Ми добре сьогодні попрацювали, і мені хочеться запропонувати вам гру., під час якої аплодисменти поступово доповнюються: спочатку починає аплодувати учасник, що сидить з правого боку перший, потім до нього приєднується другий. До них – третій, четвертий і так далі… Як тільки дійшли до моменту, коли аплодують усі присутні, зменшення оплесків відбувається у зворотному порядку.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!