Виготський Лев Семенович

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Виготський Лев Семенович (1896-1934 рр.)
Слайд № 1

Виготський Лев Семенович (1896-1934 рр.)

Лише те навчання є добрим, яке передує розвиткові дитини, тобто викликає дитину до життя, пробуджує та приводить у дію низку внутрішніх процесів ро...
Слайд № 2

Лише те навчання є добрим, яке передує розвиткові дитини, тобто викликає дитину до життя, пробуджує та приводить у дію низку внутрішніх процесів розвитку. Л.Виготський

Виготський творив в часи революційних подій 1917 року. Кожна його ідея в педагогіці ґрунтувалась не на теоретичних засадах науковця, а на глибокому...
Слайд № 3

Виготський творив в часи революційних подій 1917 року. Кожна його ідея в педагогіці ґрунтувалась не на теоретичних засадах науковця, а на глибокому психологічному аналізі тих чи інших факторів людського розвитку та діяльності, тобто на експериментальному досвіді. Яскравим прикладом вчителя з «великої літери» є видатний радянський психолог і педагог початку ХХ століття Виготський Лев Семенович (1896-1934 рр.).

Протягом своєї короткої, але надзвичайно насиченою творчої діяльності він написав близько 180 наукових робіт – монографій і статей, створив абсолют...
Слайд № 4

Протягом своєї короткої, але надзвичайно насиченою творчої діяльності він написав близько 180 наукових робіт – монографій і статей, створив абсолютно новий напрямок в психології, в центрі якого стояла розробка конкретно психологічної теорії свідомості, його будови і функції в поведінці й усього життя людини.

Однією з найяскравіших праць була «Історія розвитку вищих психічних функцій» (1928-1931 рр.). Практичний досвід, накопичений за час роботи в психіа...
Слайд № 5

Однією з найяскравіших праць була «Історія розвитку вищих психічних функцій» (1928-1931 рр.). Практичний досвід, накопичений за час роботи в психіатричних та неврологічних клініках, був життєвою основою цих праць.

Початок 30-х років ознаменувався репресивним наступом сталінізму на психологію, ідеї Виготського піддавались сумнівам, але він і його соратники тве...
Слайд № 6

Початок 30-х років ознаменувався репресивним наступом сталінізму на психологію, ідеї Виготського піддавались сумнівам, але він і його соратники твердо стояли на своїх позиціях. Виготський паралельно з психологією займається й поширеним на той час напрямом – педологією. Публікуються його роботи «Педологія шкільного віку» (1928), «Педологія юнацького віку» (1929), «Педологія підлітка» (1930-1931). Ці роботи опинились під забороною після того, як Сталін оголосив педологію шкідливою для практики, такою, що не відповідає марксистським теоріям.

1931-1934 рр. – третій і останній період діяльності Л.С.Виготського. В ці роки він активно займається розробкою нової програми, основні теорії якої...
Слайд № 7

1931-1934 рр. – третій і останній період діяльності Л.С.Виготського. В ці роки він активно займається розробкою нової програми, основні теорії якої були викладені в монографії «Мислення й мовлення», яка вийшла вже через декілька місяців після його смерті. Головним відкриттям цього періоду було дослідження розвитку значень в онтогенезі, їх стадіальне перетворення. Він розглядав значення під кутом бачення «історії системи».

Виготський і його школа, дослідивши значення слова, його зміст, та прослідкувавши стадії його змін в історії народу (аналіз робіт лінгвістів, вивче...
Слайд № 8

Виготський і його школа, дослідивши значення слова, його зміст, та прослідкувавши стадії його змін в історії народу (аналіз робіт лінгвістів, вивчення мотивів, які спонукають та керують думкою), дійшли висновку, що ці зміни є наслідком процесу розвитку індивідуального усвідомлення.

Основні положення теорії Л. Виготського Кожному віку притаманна своя специфічна соціальна ситуація розвитку. При переході від однієї вікової ступен...
Слайд № 9

Основні положення теорії Л. Виготського Кожному віку притаманна своя специфічна соціальна ситуація розвитку. При переході від однієї вікової ступені до іншої, виникають новоутворення. При зміні стабільних періодів виникають вікові кризи.

4 закони психічного розвитку дитини ( за Л.Виготським): 1. Закон циклічності; 2. Закон нерівномірності розвитку; 3. Закон «метаморфози»; 4. Закон п...
Слайд № 10

4 закони психічного розвитку дитини ( за Л.Виготським): 1. Закон циклічності; 2. Закон нерівномірності розвитку; 3. Закон «метаморфози»; 4. Закон поєднання процесів еволюції та інволюції в розвитку дитини.

Найбільш визначною та поширеною концепцією в педагогіці стало визначення Виготським «зони найближчого розвитку». Спираючись на вивчення розвитку ди...
Слайд № 11

Найбільш визначною та поширеною концепцією в педагогіці стало визначення Виготським «зони найближчого розвитку». Спираючись на вивчення розвитку дитини, він дійшов до аналізу того, як цей розвиток співвідноситься з навчанням, що й було поштовхом до вироблення власного бачення, тобто концепції про «зону найближчого розвитку». Виготський був переконаний, що навчання є двигуном психічного розвитку. 

За словами самого Виготського: «...Обучение и развитие (...) связаны друг с другом с первого дня жизни ребенка». Виготський стверджував, що  «Зоною...
Слайд № 12

За словами самого Виготського: «...Обучение и развитие (...) связаны друг с другом с первого дня жизни ребенка». Виготський стверджував, що  «Зоною найближчого розвитку» є відстань між актуальним рівнем розвитку (наявними можливостями дитини) та потенційним, коли дитина справляється з поставленими завданнями під керівництвом дорослих.

«Історія розвитку вищих психічних функцій»  (1928-1931 рр.) Вивчаючи проблеми розвитку особистості, Л.С. Виготський виділив психічні функції людини...
Слайд № 13

«Історія розвитку вищих психічних функцій»  (1928-1931 рр.) Вивчаючи проблеми розвитку особистості, Л.С. Виготський виділив психічні функції людини, які формуються у специфічних умовах соціалізації і володіють деякими особливими ознаками. Ці функції він визначив як вищі, розглядаючи їх на рівні ідеї, поняття, концепції і теорії.

В цілому їм було визначено два рівні психічних процесів: природні і вищі. Якщо природні функції дані індивіду як природному суті і реалізуються у с...
Слайд № 14

В цілому їм було визначено два рівні психічних процесів: природні і вищі. Якщо природні функції дані індивіду як природному суті і реалізуються у спонтанному реагуванні, то вищі психічні функції (ВПФ) можуть бути розвинені тільки в процесі онтогенезу при соціальній взаємодії.

«Педологія шкільного віку» (1928) Педологія – комплексна наука про розвиток дитини, що охоплює обидві сторони цього розвитку - і тілесну, і психічн...
Слайд № 15

«Педологія шкільного віку» (1928) Педологія – комплексна наука про розвиток дитини, що охоплює обидві сторони цього розвитку - і тілесну, і психічну. Її сильною стороною була розроблена система психологічної діагностика розвитку, для чого в школі були створені спеціальні педологічні кабінети або лабораторії.

Це була система постійного медичного і психологічного контролю за розвитком школярів, система психодіагностики, що дозволяла розділити дітей не за ...
Слайд № 16

Це була система постійного медичного і психологічного контролю за розвитком школярів, система психодіагностики, що дозволяла розділити дітей не за «паспортним», а за психологічним віком, попередити їх відставання, поставити кожного школяра в умови, так би мовити, найбільшого сприяння.

«Педологія юнацького віку»  (1929) У цій праці Виготський підкреслював, що середовище треба розглядати не як «обстановку розвитку», яка ззовні визн...
Слайд № 17

«Педологія юнацького віку»  (1929) У цій праці Виготський підкреслював, що середовище треба розглядати не як «обстановку розвитку», яка ззовні визначає розвиток дитини: впливу середовища самі змінюються кількісно і якісно залежно від того, в яких раніше виникли психологічних властивостях, включаючи вікові особливості дитини, вони переломлюються.

«Педологія підлітка» (1930-1931) Виготський намагався відтворити загальну картину розвитку психічного світу. Він перейшов від вивчення знаків як де...
Слайд № 18

«Педологія підлітка» (1930-1931) Виготський намагався відтворити загальну картину розвитку психічного світу. Він перейшов від вивчення знаків як детермінант інструментальних актів до вивчення еволюції значень цих знаків, насамперед речових.

Монографія  «Мислення й мовлення» В даній монографії Виготський розвивав ту точку зору, що мова і мислення, мовні і розумові процеси, слово і думка...
Слайд № 19

Монографія  «Мислення й мовлення» В даній монографії Виготський розвивав ту точку зору, що мова і мислення, мовні і розумові процеси, слово і думка не збігаються між собою. Він аргументував це положення дуже серйозними доказами. Вони утворюють дві групи: перша – це генетичні доводи; друга – це доводи систематичного аналізу. Джерело перше – вивчення розвитку. Джерело друге – систематичний аналіз, аналітичні дослідження.

Досягнення Л. С. Виготського та його послідовників мають величезне значення та залишаються основою наукового світогляду більшості професіоналів в ц...
Слайд № 20

Досягнення Л. С. Виготського та його послідовників мають величезне значення та залишаються основою наукового світогляду більшості професіоналів в цій сфері.

Дякуємо за увагу!
Слайд № 21

Дякуємо за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
8
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!