і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

"Відсотки". Методичні матеріали до уроку математики з підприємницьким тлом

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Перегляд
матеріалу
Файл не распознан
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Цільова група:

 • учні 5 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • ввести поняття відсотків, сформувати вміння записувати відсотки у вигляді десяткових дробів і навпаки дроби відсотками;

 • розвивати певні професійні якості майбутніх фахівців: почуття відповідальності, вміння працювати в колективі, культуру мовлення, вміння утримати увагу аудиторії, висловлювати та відстоювати свою думку, враховувати погляди інших;

 • формувати підприємницькі компетентності, продуктивні способи (уміння планувати послідовність дій для досягнення поставленої мети та застосовувати раніше отримані знання при вивченні нового матеріалу) свідомого оперування знаннями в життєвих ситуаціях;

 • виховувати освічено-свідомого громадянина.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • поняття відсоток;

розуміє

 • значення відсотків в різних сферах життєдіяльності людини;

вміє

 • записувати відсотки у вигляді десяткових дробів і навпаки дроби відсотками;

 • працювати з електронною таблицею та діаграмою Excel;

може

 • аналізувати проблемну ситуацію;

 • прогнозувати майбутні результати;

 • оцінювати та усувати ризики;

 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;

 • брати на себе відповідальність;

 • спілкуватися, висловлювати свою думку та захищати її;

 • співпрацювати в команді.

Методи і техніки:

 • проблемна ситуація;

 • робота в групах.

Обладнання:

 • маркери, ручки, олівці;

 • лінійки;

 • зошити, папір (у клітинку) А4.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Усний рахунок

Додаток 2. Рекламний проспект

Додаток 3. Опорний конспект «Відсотки»

Додаток 4. Соті частини величин

Додаток 5. Практичне завдання

Додаток 6. Відповіді до практичного завдання

Додаток 7. Картка само оцінювання учня

Додаток 8. Картка «Оцінювання роботи малої групи»

Хід уроку

  1. Вступна частина

  1. Зробіть аналіз контрольної роботи.

  2. Запропонуйте учням згадати вивчене й виконати усні вправи (Додаток 1).

  3. Змоделюйте для учнів ситуацію у вигляді проблемної задачі: «Друзі, збираючись сьогодні до вас на урок, я отримала електронного листа від Петрика Пяточкина. 1 вересня Петрик йде до школи у 1-й клас. Та от халепа, портфель ще не придбаний, шкільні речі теж, пропозицій – шалена кількість, та ще й вітрини магазинів майорять якимись невідомими ієрогліфами. Петрик надіслав рекламні проспекти магазинів, де відбувається розпродаж шкільних товарів. Просить у нас допомоги: як придбати якісне й водночас отримати найбільшу скидку у магазині. Запитує, що це за цифри з двома кружечками і рисочкою?» (Додаток 1)

  4. Запитайте учнів про те, що вони думають про проблему Петрика. Запитайте учнів, які асоціації із загадковими цифрами на рекламному проспекті, запишіть їх на дошці у вигляді асоціативного куща і залиште питання відкритим.

  5. Запитайте у учнів яку частину становить 1 ар від 1 гектара, 1 м2 від 1 ара, 1 см від 1 м, 1 копійка від 1 гривні, 1 рік від 1 століття. [Відповідь – ]

  6. Скажіть учням, що в повсякденному житті часто маємо справу із сотими частинами величин. Тому для цього часто вживаного дробу дібрали спеціальну назву й позначення: 1 відсоток.

  7. Повідомте учням тему і мету уроку – ознайомитися з поняттям «Відсотки», навчитися записувати відсотки у вигляді десяткових дробів і навпаки дроби відсотками. Нагадайте учням, що основна мета вивчення теми «Відсотки» – це оволодіння найпростішими способами подання, обробки й оцінювання інформації про реальні життєві ситуації.

  1. Основна частина

 1. Запропонуйте учням на основі представлених даних проблемної задачі назвати відсоткові величини.

 2. Повідомте учнів, що далі вони будуть працювати у малих групах. Цей метод допоможе їм самостійно ознайомитися з новим матеріалом, сприятиме вмінню слухати інших, обговорювати, ставити запитання. Наголосіть, що, згідно з правилами, кожен з учнів бере на себе відповідальність за здобуті на уроці знання і від його власної праці залежатиме якість завдання, яке виконала вся група.

 3. Поділіть клас на 3 групи і скажіть, щоб кожна група зайняла місце за окремим столом. Поясніть учням правила роботи в групах. Роздайте групам підготовлені опорні конспекти (Додаток 3). Наголосіть, що після того, як усі члени групи прочитають матеріал, вони мають обговорити його і впевнитися, що всі члени експертних груп правильно його зрозуміли, уміють розв’язати запропоновані приклади. Найважливіше, на що важливо звернути увагу,це виділити головне, щоб пояснити матеріал іншим учням. Відведіть на це приблизно 5 хвилин.

 4. Пам’ятайте, що Ви повинні бути тільки пасивним спостерігачем прислухайтеся, чи правильно подають матеріал експерти, намагайтеся не поправляти їх, а запропонуйте іншим учасникам ставити запитання до експертів. Втручайтеся тільки у разі суперечки або конфлікту.

 5. Коли завершиться час, перепитайте учнів, чи впоралися вони з поставленим завданням і чи готові продовжувати. При потребі додайте час на закінчення.

 6. Запропонуйте групам залишатися на своїх місцях і роздайте практичне завдання (Додаток 5). Наголосіть, що тепер вони зможуть застосувати здобуті знання на практиці. Також роздайте групам підготовлені допоміжні матеріали (аркуші паперу, папір у клітинку, маркери, ручки, олівці, лінійки та інше). Повідомте, що на виконання завдань групи мають 10 хвилин, а після закінчення роботи один учень від групи має представити результати.

 7. Вислухайте представлення виконаної роботи від груп. Обговоріть результати, особливо якщо виявиться, що в різних груп вони відрізняються. Важливо вислухати кожну групу в тій частині завдання, де відбувався аналіз проблемної ситуації. При потребі заохочуйте інших учнів висловлювати власну думку щодо коректності зроблених висновків, правильності застосованих методів.

  1. Підсумкова частина

 1. Підведіть підсумки уроку. Запитайте учнів, де в житті вони бачать застосування відсоткових розрахунків.

 2. Запропонуйте учням провести самооцінювання набутих знань (Додаток 5) й оцінити роботу групи (Додаток 6).

 3. На домашнє завдання запропонуйте учням підібрати власні приклади до вивченої теми, взятими з інтернет-енціклопедій та додаткової літератури (з історії, природознавства, економіки тощо), та розв’язати придумані вправи на запис відсотків у вигляді десяткових дробів і навпаки дроби відсотками.

 4. Подякуйте учням за урок, називаючи конкретно їхні якості, за які ви вдячні (за активність, проявлену ініціативу, уміння організувати роботу групи, креативність, математичну кмітливість тощо).

Додаток 1. Усний рахунок

 1. Обчисліть:

 1. 500:100

 1. 15:100

 1. 3:100

 1. 10 000:100

 1. 350:100

 1. 1246:100

 1. Знайдіть від числа:

 1. 200

 1. 60

 1. 7

 1. 3000

 1. 5,47

 1. 67,3

 1. Яку частину від числа 100 становить число: 10, 20, 25, 50, 75, 100.

 1. Розвяжіть задачу: У саду росло 300 дерев, від них становлять яблуні. Скільки яблунь росло в саду?

 1. Порахуйте: У школі навчається 900 учнів, з них 0,15 отримали за рік з математики 11 балів. Скільки учнів отримали 11 балів з математики?

 1. Виконайте множення на 0,01:

 1. 3

 1. 11

 1. 100

 1. 1000

 1. 123

Додаток 2. Рекламний проспект

Додаток 3. Опорний конспект «Відсотки»

Друзі! Сподіваюсь, ви помітили, що в повсякденному житті часто маємо справу із сотими частинами величин: 1 ар = га, 1м2 = а, 1 см = м, 1 к = грн. Тому для цього часто вживаного дробу дібрали спеціальну назву й позначення: 1 відсоток («від ста»), позначається 1 % і = 0,01 = 1 %.

Тобто відсотки це особлива форма запису дробів. 1% (один відсоток) чого небудь, це його сота частина. Тому можна перетворювати відсотки у дроби:

1 % = 0,01,

2% = 2 · 0,01 = 0,02;

15% = 15 · 0,001 = 0,15;

100% = 100 · 0,01 = 1;

125% = 125 · 0,01 = 1,25.

Маємо: щоб записати відсотки десятковим дробом, треба кількість відсотків помножити на 0,01 (поділити на 100), при цьому 100 % = 1!

Також можна розвязувати обернену задачу: будь-який десятковий дріб записати у вигляді відсотків: знаючи, що 1 = 100%, можемо сказати, що

2 = 2 · 1 = 2 · 100 % = 200 %; 0,3 = 0,3 · 1 = 0,3 · 100%; = 30 %;

0,125 = 0,125 · 1 = 0,125 · 100 % = 1,25.

Висновок: будь-яке число можна виразити у відсотках і навпаки; будь-яку кількість відсотків можна виразити десятковим дробом.

Але зазвичай записом у формі відсотків користуються, коли мають справу із сотими частинами величини.

Згадаймо, що: 1 ар дорівнює 1 % від 1 га; 1 м2 дорівнює 1 % від 1 ар і т. д.

Можна знайти відсоткову долю будь-чого, питання полягає чи доцільно це робити і де це використовують. Задачі на відсотки знаходять широке застосування в шкільних курсах з хімії, фізики, біології, а далі…

Слово «відсоток» вимовляється людьми постійно. У магазині деякі люди читають на упаковці, скільки міститься відсотків солі або цукру в тому або іншому продукті. У банку ми бачимо скільки відсотків прибутку можна отримати на вкладені гроші або під який відсоток можна позичити гроші. Часті акційні скидки у магазинах пропонують знижки на 5%, 10%, 25% тощо. Відсотки в повсякденному житті використовуються практично постійно: у медицині, на виборах, у магазині, у розчинах, у статистиці, у податках, у кулінарії…

Друзі! Подумайте і скажіть, що складає: 1% гривні, 1% долара, 1% метра, 1% кілометра, 1% центнера, 1% тони? (Додаток 4. Соті частини величин)

Тобто, щоб знайти 1% будь-якої величини, треба поділити значення цієї величини на 100.

Додаток 4. Соті частини величин

1% від гривні – це 1 копійка.

1% від долара – це цент.

1% від метра – це сантиметр,

1% від кілометра – це 10 метрів;

1% від центнера – це кілограм;

1% від 1т це 10 кг.

Додаток 5. Практичне завдання

Завдання 1. Записати десяткові дроби у відсотках

 1. 0,2

 1. 0,005

 1. 0,1

 1. 0,95

 1. 1,15

Відповідь:

Завдання 2. Записати відсотки у вигляді десяткових дробів

 1. 10%

 1. 35%

 1. 2%

 1. 0,3%

 1. 230%

 1. 500%

Відповідь:

Завдання 3. Записати дроби у вигляді десяткового дробу та відсотків

Відповідь:

Завдання 4. Наочні уявлення про відсотки

Зверніть увагу! 100% площини квадрата — це і є весь квадрат!!! 100 частин – 100%, 1 частина – 1%.

 1. Скільки відсотків квадрата зафарбовано?

Відповідь:

%

%

 1. Практичне завдання. Накресліть квадрат, сторона якого дорівнює 10 клітинкам зошита. Зафарбуйте різними кольорами частину квадрата, площа якої від площі квадрата становить: 1% (червоним), 7% (зеленим), 13% (жовтим), 25% (синім).

Завдання 5. Загадкова діаграма. Петрик Пяточкин бешкетував на уроці математики й прослухав пояснення до домашньої роботи. Дома відкрив завдання, а там – загадкова діаграма. Допоможіть Петрику прочитати дані на діаграмі та знайти втрачені відомості.

Додаток 6. Завдання з відповідями

Завдання 1. Записати десяткові дроби у відсотках

 1. 0,2

 1. 0,005

 1. 0,1

 1. 0,95

 1. 1,15

Відповідь:

 1. 20%

 1. 0,5%

 1. 10%

 1. 95%

 1. 115%

Повторюємо правило. Для перетворення десяткового дробу у відсотки його треба помножити на 100. Далі вкінці дописуємо знак відсотків. Зворотнє правило, щоб відсотки перетворити у десятковий дріб їх потрібно поділити на 100.

Обчислення: Виконуємо перетвореня

 1. 0,2 = 20% (оскільки 0,2•100=20);

 2. 0,005 = 0,5% (так як 0,005•100=0,5);

 3. 0,1 = 10% (оскільки 0,1•100=10);

 4. 0,95 = 95% (0,95•100=95);

 5. 1,15=115% (1,15•100 = 115).

Завдання 2. Записати відсотки у вигляді десяткових дробів

 1. 10%

 1. 35%

 1. 2%

 1. 0,3%

 1. 230%

 1. 500%

Відповідь:

 1. 0,1

 1. 0,35

 1. 0,02

 1. 0,003

 1. 2,3

 1. 5

Обчислення:

 1. 10%=0,1 (оскільки 10:100=0,1);

 2. 35%=0,35 (оскільки 35:100=0,35);

 3. 2%=0,02 (так як 2:100=0,02);

 4. 0,3%=0,003 (так як 0,3:100=0,003);

 5. 230%=2,3 (230:100=2,3);

 6. 500%=5 (500:100=5).

Завдання 3. Записати дроби у вигляді десяткового дробу та відсотків

Відповідь:

 1. 0,05=5%

 1. 0,15=

15%

 1. 0,48=

48%

 1. 0,69=

69%

 1. 1,23=

123%

 1. 4,56=

456%

Завдання 4. Наочні уявлення про відсотки

Зверніть увагу! 100% площини квадрата — це і є весь квадрат!!! 100 частин – 100%, 1 частина – 1%.

 1. Скільки відсотків квадрата зафарбовано?

Відповідь:

16%

15%

 1. Практичне завдання. Накресліть квадрат, сторона якого дорівнює 10 клітинкам зошита. Зафарбуйте різними кольорами частину квадрата, площа якої від площі квадрата становить: 1% (червоним), 7% (зеленим), 13% (жовтим), 25% (синім).

Відповідь (можливий інший варіант зафарбування):

Завдання 5. Загадкова діаграма. Петрик Пяточкин бешкетував на уроці математики й прослухав пояснення до домашньої роботи. Дома відкрив завдання, а там – загадкова діаграма. Допоможіть Петрику прочитати дані на діаграмі та знайти втрачені відомості.

Відповідь: в нашій школі 27% учнів відвідують танцювальний гурток, 12% – навчаються у музичній школі, 15% – займаються у футбольному гуртку, 32% – ходять на заняття гуртка «Юний інформатик», решта учнів відвідує математичний гурток.

Математичний гурток відвідують 100% – (27%+12%+15%+32%) = 100% – 86% = 14%.

Додаток 7. Картка само оцінювання учня

Виставте у відсотках (від 0% до 100%), наскільки ви почуваєтеся компетентними щодо здобутих на уроці знань та вмінь на уроці.

 

Знаю

 • що таке відсоток

 • яким знаком позначають відсоток

 • де застосовують відсоткові величини

Вмію

 • записувати відсотки у вигляді десяткових дробів

 • записувати відсотки у вигляді звичайних дробів

 • записувати дроби відсотками

 • виконувати завдання з геометричним змістом

 • виконувати обчислення на додавання і віднімання відсотків (усно)

 • виконувати обчислення на додавання і віднімання відсотків, застосовуючи електронні таблиці Excel

 • читати діаграми Excel

Можу

 • аналізувати проблемну ситуацію

 • подавати ідеї що до її вирішення

 • спілкуватись, відстоювати свою думку, відповідати під час підсумкового обговорення

 • робити висновки, вносити пропозиції щодо розв’язання завдань

 • аналізувати та узагальнювати думки інших членів групи

Додаток 8. Картка «Оцінювання роботи малої групи»

Ця форма дає можливість оцінити роботу малої групи самими учасниками групи. Можна ставити значок (наприклад, + чи ) у відповідній графі, відзначаючи, як працювала група в цілому, або вписувати імена учасників групи.

Показники

Завжди

Іноді

Ніколи

Ми перевіряли, чи всі учасники групи розуміють, що потрібно зробити

Ми відповідали на запитання, пояснюючи, коли це було необхідно

Ми зясовували те, що нам було незрозуміло

Ми допомогали один одному, щоб всі учасники групи могли зрозуміти і застосувати на практиці здобуті теоретичні знання

Ми надавали можливість всім взяти участь в обговоренні, ухваленні рішення та представленні результатів роботи групи

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Методичні матеріали складені відповідно до чинної програми з математики класу загальноосвітніх шкіл. Містять презентаційні матеріали та план – конспект уроку з підприємницьким тлом. Матеріали можуть бути використані вчителями для підготовки до теми «Відсотки».
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Математика
 • Клас
  6 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  688
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  10
 • Номер матеріала
  UR030059
 • Вподобань
  0
Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь