ВІДОКРЕМЛЕНА ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ВІДОКРЕМЛЕНА ПРИКЛАДКА

ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ

Мета: виробити вміння розрізняти невідокремлену і відокремлену прикладки, класифікувати їх за семантикою і будовою, називати засоби введення відокремленої прикладки у структуру речення; удосконалювати комунікативні вміння моделювати синтаксичні конструкції, ускладнені відокремленою прикладкою; відшліфовувати навички учнів правильно писати власні назви; розвивати пам’ять; виховувати любов до рідного краю.

Тип уроку: урок формування мовної і мовленнєвої компетенції.

Вид уроку: урок-дослідження.

Епіграф уроку: Красо України, Подолля!

Леся Українка

Перебіг уроку

Актуалізація опорних знань.

Бліц-опитування.

 • Прикладка – це…

 • Прикладка, виражена одиничним іменником, – це…

 • Прикладка, виражена іменником із залежними слова, - це…

 • Синонімом до терміна прикладка є латинське слово…

Оголошення теми.

Випереджувальна інформація.

║ Відокремлена прикладка, або апозиція, – це різновид означення, виражений одиничним іменником або іменником із залежними словами, який пояснює слово за однією або кількома характеристиками чи вводить іншу назву особи, предмета, явища, поняття, терміна тощо.

Спробуйте проаналізувати речення, яким подана випереджувальна інформація. У ньому є відокремлена прикладка. Чи можете ви її схарактеризувати? Чи достатньо у вас знань для цього?

Оголошення мети.

Освоєння теми уроку.

♦ Прочитайте текст. Назвіть прикладки з означуваними словами. Визначте, чи вони відокремлені? Чи ускладнюють структуру речення?

Природа Поділля надзвичайно красива. З метою збереження, відтворення та раціонального використання природних ландшафтів Поділля створено Національний природний парк «Подільські товтри», який за площею є найбільшим у Європі. До складу парку ввійшли 15 заповідників, 4 геологічні пам’ятки природи (схил у долині річки Тернави, печера «Атлантида»), ботанічний сад у місті Кам’янці-Подільському тощо (З журн.).

 • Знайдіть у тексті власні назви, поясніть правопис їх.

 • Які області входили до складу Поділля?

Експрес-завдання.

♦ Від поданих прикметників (назв областей) утворіть іменники за допомогою суфікса –ин–.

Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська.

 • Чи називає слово Хмельниччина ту саму територію, що й сполучення Хмельницька область? Уведіть словосполучення Хмельницька область і прикладку Хмельниччина в речення. Назвіть семантичну групу, до якої вона належить. Визначте, чим в усному й письмовому мовлені відокремлюється прикладка.

║ Відокремлена прикладка в усному мовленні виділяється паузою, а на письмі комами або тире в тих самих випадках, що й відокремлене означення.

«Міркую».

♦ Прочитайте речення. Чи однаковий зміст висловлювання? Визначте синтаксичну роль виділеної частини речень.

1.Поділля – історико-географічна область України, яка охоплює територію сучасних Вінницької, Хмельницької (південь), Тернопільської, північні райони Одеської, а також прилеглі території Житомирської, Черкаської та Кіровоградської областей.

2.Поділля – історико-географічна область України – охоплює територію сучасних Вінницької, Хмельницької (південь), Тернопільської, північні райони Одеської, а також прилеглі території Житомирської, Черкаської та Кіровоградської областей.

Методична ремарка.

║ Відокремлювані та уточнювальні конструкції дають змогу сказати стисліше – простим реченням – те, що потребує речення складного.

║ У поданих реченнях наявна синтаксична синонімія, тобто однаковий зміст висловлювання передається різними типами речень.

║ Інша назва предмета, особи, явища, терміна тощо в реченні може бути і складеним іменним присудком, і відокремленою прикладкою.

Навчальний диктант.

♦ Прочитайте і запишіть речення. Знайдіть відокремлену прикладку, назвіть, чим вона введена у структуру синтаксичної конструкції. Визначте позицію відокремленої прикладки у реченні.

Серед пам’яток садово-паркового мистецтва Національного природного парку «Подільські товтри» заслуговує на увагу дендропарк «Поділля» –скарбниця цінних місцевих та інтродукованих деревних та кущових порід.

 • З’ясуйте лексичне значення виділеного слова.

 • Прокоментуйте розділові знаки.

║ Якщо прикладка є відносно самостійною, введена у структуру синтаксичної конструкції інтонацією, стоїть у постпозиції (щодо означуваного слова) у кінці речення, то перед нею ставимо тире.

Робота над словом.

♦ Визначте синтаксична роль сполучника або. Поясніть розділові знаки.

Інтродукований вид, або чужорідний організм, – рослина, яку навмисно або випадково завезли на нове місце.

║ Відокремлена прикладка, введена у структуру речення сполучником або, в усному мовлені виділяється паузою, а на письмі – комою.

║ Перед одиничним сполучником або, який з’єднує однорідні члени речення, кому не ставимо.

♦ Побудуйте речення за поданими схемами.

1.[…ОС , або …,…]. 2. [… або …]. 3. [Або …, або …].

Синтаксичний аналіз.

♦ Проаналізуйте наявні в тексті відокремлені прикладки за планом:

 1. Назвати прикладку.

 2. Відокремлена / невідокремлена.

 3. Семантична група.

 4. Поширена / непоширена.

 5. Препозиція / постпозиція.

 6. Уведена інтонацією / сполучником / сполучним словом.

 7. Розділові знаки.

Колекція дендропарку «Поділля» налічує понад 400 видів і форм флори, з яких платан східний, софора, катальпа`, тис ягідний, маклюра оранжева і багато інших занесено до Червоної книги України. Софора японська, тобто японська акація, – це дерево родини бобових. Платан східний, або чинара, – це дерево заввишки 60 метрів з густою широкою кроною. Катальпа´, чи індіанське бобове дерево, – деревовидна рослина роду катальп. Тис ягідний, так зване негній-дерево, – хвойне вічнозелене дерево родини тисових. Адамове яблуко, інша назва китайський апельсин, – це плід маклюри оранжевої.

║ У структуру речення відокремлена прикладка може бути введена й інтонацією, і сполучником, і сполучним засобом.

Лінгвістичне спостереження.

♦ Прочитайте речення, знайдіть прикладки, визначте відмінності в їхній структурі, поясніть пунктограми.

Ліс, або, як серби кажуть, шума, – це не просто сосни та дуби… (М.Рильський). Адміністративним центром парку «Подільські товтри» є старовинне місто Кам’янець-Подільський – національний історико-архітектурний заповідник України (З газ.).

║ У структуру відокремленої прикладки може бути введено вставні слова, словосполучення, речення.

Творче конструювання.

♦ використовуючи подані складники (початки речень, означувані слова і відокремлені прикладки), побудуйте речення за схемою

======== ___________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

І. Початки речень: 1.Вражає своєю красою… 2. Незбагненні емоції викликає… 3. Незабутнє враження справляє… 4. Хвилює уяву… 5. Захоплює величчю… 6. Змушує схилятися перед архітектурним генієм…

ІІ. Означувані слова: Кам’янець-Подільська фортеця, Домініканський монастир, Хрестовоздвиженська церква, Кафедральний костел, Подільська духовна православна семінарія, Будинок польського магістрату.

ІІІ. Відокремлені прикладки: шедевр архітектурного мистецтва, прекрасний зразок громадської будівлі, витвір народної інженерної думки, осередок духовного спілкування людини з Богом, центр громадського життя, мудрість давніх будівельників, тепло рук давніх майстрів, рукотворна фортифікаційна споруда, національне надбання, альма-матер багатьох видатних людей, краса дерев’яної архітектури України.

 • Поясніть правопис власних назв.

Дослідження-коментування.

Кам’янець-Подільський дав світові чимало живописців, графіків, художників театру та кіно, медальєрів, пейзажистів, портретистів. Прочитайте про одного з них. Поясніть розділові знаки чи відсутність їх при відокремлених прикладках. Перевірте себе за коментарями.

Прославився Антон Федорович Васютинський як художник-медальєр.

║ Якщо прикладка вказує на те, в ролі кого або чого виступає хтось і вводиться сполучником як, кому не ставимо.

Як досвідчений майстер, подолянин обіймав посаду старшого медальєра Петербурзького монетного двору.

║ Якщо прикладка вводиться сполучником як і має обставинний відтінок причини, то кому ставимо. Порівняйте: Подолянин обіймав посаду старшого медальєра Петербурзького монетного двору, бо був досвідченим майстром.

Він, талановитий учитель-наставник, виплекав цілу плеяду учнів та наступників: С. Тульчинського, М. Соколова, В. Голенецького та ін.

║ Якщо означуване слово – особовий займенник, то прикладку виокремлюємо комами незалежно від позиції. Порівняйте: Талановитий учитель-наставник, він виплекав цілу плеяду учнів та наступників: С. Тульчинського, М. Соколова, В. Голенецького та ін.

Синтаксичний практикум.

♦ Зробіть повний синтаксичний розбір речення.

Відомий монумент Слави в Кривому Розі – це витвір Нінель Гаркуші – художника, скульптора, майстрині художньої кераміки.

║ Своєрідний структурний тип становлять відокремлені ряди однорідних прикладок, які доповнюють означуване слово за кількома характеристиками.

Тести.

1. Назвіть речення, ускладнене відокремленою прикладкою, що введена інтонацією.

А. Ян Грейм був нагороджений срібною медаллю за серію малюнків, присвячених Кам’янцю-Подільському.

Б. Віктор Леонідович Маслянников – автор сатиричних ілюстрацій у журналі «Шершень», відомих ліричних пейзажів «Узимку», «Сірий вечір».

В. Милиця, або Майя, Миколаївна Симашкевич працювала як художник театру та кіно на Одеській, згодом на Київській кіностудіях.

Г. Зінаїда Вікторжевська, член Спілки художників України, в одній композиції органічно поєднувала портрет і натюрморт.

2. Назвіть речення, в якому допущено пунктуаційну помилку.

А. Інна Городецька, член Спілки художників України, працювала в жанрі станкового мистецтва та графіки.

Б. Семен Грузберг – відомий майстер портрета.

В. 1986 р. у Сухумі відбулася персональна виставка Миколи Писарчука майстра ліричного пейзажу.

Г. Микола Писарчук, вихованець дитбудинку, брав уроки художньої майстерності в художника Симонова.

3. Установіть схеми і речення, відновивши пропущені розділові знаки.

1.[― - =]

А. Юрій Химич професор Київського художнього інституту присвятив станкові серії пам’яткам архітектури Львова, Києва, Чернігова, Кам’янця-Подільського.

2.[―, ~, =]

Б. Сергій Іванов оформив повне видання творів Михайла Грушевського гордість української книги.

3.[― = ОС - ~ ]

В. Яким Левич співавтор пам’ятника скорботи в Бабиному Яру в Києві.

4.[= ― як ~ ]

Г. Василь Артеменко був знаний як графік і медальєр.

Ґ. На виставці представлені роботи відомої майстрині народного живопису Ольги Леонової.

4. Установіть відповідність між визначенням і реченням.

1.Просте речення, ускладнене однорідними членами

А. Як зазначають історики, однією із найяскравіших постатей початку 17 ст. був Мелетій Смотрицький.

2.Просте речення, ускладнене відокремленою прикладкою

Б. Як поціновувач українських пісень, Тарас Шевченко, який у 1846 році відвідав Кам’янець-Подільський, записав місцеві пісні про Кармалюка.

3.Просте речення, ускладнене вставною конструкцією

В. У 50-ті роки 19 ст. в Подільській духовній православній семінарії навчався Степан Руданський.

4.Складне речення

Г. На Хмельниччині жили і творили такі відомі композитори, як Владислав Заремба, Антон Шашкевич, Микола Леонтович.

Ґ. Міський голова Кам’янця-Подільського презентує путівник, за яким туристи з інших країн оглядатимуть старовинне місто Кам’янець-Подільський.

Робота з таблицею.

♦ Розгляньте таблицю. За допомогою пошуку в інтернеті відновіть приклади-цитати з художніх текстів і з'ясуйте, з яких творів їх узято. Поставте розділові знаки.

СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ПРИКЛАДОК

 • індивідуальне найменування осіб (ім’я, прізвисько, псевдонім тощо)

Потім бабуся пообіцяла хорунжівні зробити так, щоб уже ввечері її коханий, судденко Дем'ян Халявський, з'явився до своєї милої (Г.Квітка-Основ'яненко).

 • характеристика особи за спорідненістю, свояцтвом

Петро, старого Шрама син, скочив на землю і взяв од панотця коня (П. Куліш).

 • найменування особи за належністю до політичних, релігійних угрупувань тощо

Мій опікун, старий дядько, удовець Христофор Статкевич, вірою кальвін, і мої родичі князівського роду спротивляться і не видадуть мене за вас… (І. Нечуй-Левицький).

 • назва особи за національністю, територіальною ознакою

Замфір Нерон, ставний тридцятилітній молдуван, допив з глиняного глечика решту вина і встав з-за столу (М. Коцюбинський).

 • характеристика особи за соціальним станом

Забрьоха приїхав, привітався з братом Олени, паном хорунженком (Г.Квітка-Основ'яненко).

 • рід діяльності, фах особи

П'ятеро нас було дуже досвідчених охотників-влучаків, дуже цілких стрільців, що ото… (Остап Вишня).

 • означення особи за освітою, посадою, званням

Тут до нього прийшов Прокіп Григорович Пістряк, сотенний писар і добрий приятель Забрьохи (Г.Квітка-Основ'яненко).

 • характеристика особи за віком, зовнішністю

Старша Маринка, вже шістнадцятилітня тоненька дівчинка, була чорнявенька й гарна, як намальована (І. Нечуй-Левицький).

 • найменування предметів, явищ

При спокійній обстановці я, певно, пішов би в газету, в нашу дивізіонку, - там працювали славні хлопці (О. Гончар).

 • демонічні, міфічні, релігійні назви

Знав, що на світі панує нечиста сила, що арідник, злий дух, править усім… (М.Коцюбинський).

 • назви тварин, птахів, риб, комах

…Коли рипнули двері і на нього кинулась Мишка – любимий песик, расовий фокстер’єр (М. Коцюбинський).

 • назви рослин

Календула, або нагідки, має лікувальні властивості(З газ.)

 • географічні назви (топоніми)

Борисфен, чи Дніпро, вабить своєю красою художників (З газ.)

Робота зі схемами.

♦ Складіть речення за поданими схемами. Поясніть розділові знаки, сформулюйте правила.

1. ОС – ПП -. 2. …ОС – ПП. 3. ОС, П,… 4. ОС, сполучний засіб (крім як) П, .. 5. П, ОЗ… 6. П, ОЗ… 7. ПП, ОС… 8. Як П, ОС… 9. ОС як П (в ролі чого, кого)… 10. П ОС…

Умовні позначення: ОС – означуване слово, П – прикладка, ПП – поширена прикладка, ОЗ – особовий займенник.

Домашнє завдання. Написати твір-опис місцевості на тему «Мальовничі куточки Поділля», використовуючи речення, які ускладнені відокремленою прикладкою.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
7
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!