ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ АНГЛІЇ XII СТОЛІТТЯ В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОКИ № ___________

ТЕМА: ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ АНГЛІЇ XII СТОЛІТТЯ В РОМАНІ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»

Мета: проаналізувати окремі епізоди роману; розвивати навички переказу тексту, виразного читання, логічного мислення, усного зв’язного мовлення; виховувати інтерес до художньої історичної літератури.

Хід уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературна вікторина

1. Король Англії, який перебував у полоні. (Річард I Левове Серце.)

2. Найлихіший ворог Річарда. (Принц Джон.)

3. Місце турніру. (Біля міста Ашбі.)

4. Донька Ісаака. (Ревекка.)

5. Храмовник. (Бріан де Буагільбер.)

6. Що було написано на щиті Айвенго? (Позбавлений спадку.)

7. Родич Седріка Сакса. (Атальстан Коннігбурзький.)

Бесіда на повторення

1. Який внесок В. Скотта у розвиток світової літератури?

2. Дайте визначення історичного роману.

3. У чому полягає історизм роману В. Скотта «Айвенго»?

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Історичний коментар до роману В. Скотта «Айвенго».

У романі «Айвенго» зображується епоха Раннього Середньовіччя, зокрема XII століття. У цей період в Англії відбувалось утвердження феодальних відносин, що супроводжувалося

тяжким закріпаченням селянства. Цей процес ускладнювався вторгненням норманів. Іноземці захоплювали кращі землі, поступово витісняючи місцевих землевласників. Дія роману розпочинається приблизно в 1194 році й пов’язана з поверненням короля Річарда I Левове Серце після тривалої відсутності до Англії. Йому довелося вести боротьбу проти свого брата Джона, який намагався захопити престол. Боротьба ускладнювалася тим, що принца Джона підтримувала частина феодалів.

  1. Завдання для учнів

1. Подумайте, який соціальний статус мають герої роману?

2. Якими вони зображені у творі?

  1. Коментар учителя

У романі зображено різні соціальні прошарки. Серед них — вища королівська верхівка: принц Джон, король Річард I. Духовенство — пріор Еймер, монахи з різних абатств. Англосаксонські феодали — Седрік, Ательстан, леді Ровена та інші. Лицарі представлені образами Айвенго, Бріана де Буагільбера, Моріса де Брасі, Фрона де Брефа та інших. Автор змальовує селян (Гурт, Вамба), городян, вільних йоменів.

Автор однаково правдиво зображує представників різних кла­сів, їхні переживання, проблеми, вчинки. Герої показані різнобічно, вони виявляють як позитивні, так і негативні риси. Отже, у зобра­женні персонажів В. Скотт дотримується принципу об’єктивності.

  1. Бесіда з учнями

1. Чому раби Седріка не хотіли показати норманам шлях до замку? (Тому що нормани були ворогами саксонців.)

2. Як храмовник Бріан де Буагільбер ставився до саксонської знаті та воїнства? Із чим це було пов’язано? Підтвердьте при­кладами із тексту. (Храмовник ставився до саксонців із вели­чезним презирством і погордою. Він грубо переривав їх, втру­чався у розмови, називав місцеве населення «тубільцями».)

3. Як характеризує Ательстана той факт, що він виступив на турнірі проти лицарів-саксонців? Які наслідки мало це рішення для нього? (Вчинок Ательстана сприймається як зрада. Саме тому Ровена й слухати не хотіла про одруження з ним, кажучи, що краще піде у монастир.)

4. Як принц Джон збирав своїх прихильників? Чи чесними були його методи? (Принц Джон обіцяв їм владу, багатство, по­честі, землі, якщо вони тільки підтримають його у боротьбі проти короля Річарда I.)

5. Якими були плани Бріана де Буагільбера та його помічни­ків? Якими методами вони їх досягали? (Бріан де Буагільбер, Моріс де Брасі вважали, що їм усе дозволено. Вони завжди діяли тільки силовими методами. Саме так лицарі хотіли заволодіти Ровеною та Ребеккою.)

6. Якими зображені нормани? (Нахабними, жорстокими, сва­вільними. Вони поводяться так, тому що прийшли в Англію завойовниками.)

7. Подумайте, на прикладі яких героїв роману показані між­усобні війни. (На прикладі Уїлфреда Айвенго та Фрон де Брефа. Останній, як відомо, забрав володіння Айвенго.)

8. У чому полягала складність боротьби Річарда I за владу? (Деякі саксонські феодали зраджували його й переходили на бік норманів.)

  1. Читання 29 розділу роману

  2. Слово вчителя. Історичний коментар

Особливу увагу необхідно звернути на те, як у романі зобра­жено короля Річарда I. У В. Скотта він мало чим нагадує свого реального прототипа. Відомо, що реальний Річард I був грубим, жорстоким, непорядним у питаннях честі. А в романі він відваж­ний, благородний лицар, простий у спілкуванні, добре почувається у будь-якому товаристві: чи то монахи, з якими він п’є, чи ватага лісових сміливців із загону Робіна Гуда.

  1. Проблемна ситуація

1. Як ви вважаєте, чим було викликано таке вільне поводження з історичними фактами?

2. Чи є такий підхід виправданим?

  1. Коментар учителя

Король Річард зображувався у старовинних народних баладах справді «народним королем». Багато епізодів роману взяті пись­менником саме звідти. Річард у баладах — утілення народної мрії про доступного, демократичного, справедливого короля. В. Скотт розвиває цю тему далі. У його романі король штурмує замок барона Фрон де Брефа разом із селянами і «лісовими лицарями» Робіна Гуда, виступає на боці принижених, відновлює справедливість.

Короля зображено так тому, що він виступає в романі пред­ставником корінного населення Англії — саксів, а головне — на­роду. Він сприяє утворенню єдиної англійської нації, що на той час було необхідно, історично прогресивно.

Звичайно, як справжній художник, В. Скотт розумів, що об­раз Річарда, створений ним у романі, — це лише поетична правда. Та саме вона найбільш повно відповідала головній ідеї всього ро­ману.

Проблемне завдання

Визначте проблематику роману «Айвенго». Відтворіть відпо­відь схематично.

ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»

Влада

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда на повторення

1. Яка проблема роману є найголовнішою?

2. Назвіть реальних героїв і вигаданих персонажів. Як вони вза­ємодіють у романі?

3. Із якою метою автор використовує фольклорні мотиви у сво­єму творі? Як вони допомагають йому розкрити основний за­дум?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Доберіть матеріал, у якому показано життя серед­ньовічної Англії

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!