"Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи"

Українська мова

Для кого: 6 Клас

10.03.2018

11022

777

1

Опис документу:
Урок української мови
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Предмет _______________________ Клас ___ Урок № ___ Дата___/___/___

Прізвище вчителя __________________

Тема уроку: «Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і мякої груп»

Мета: повторити й поглибити знання шестикласників про прикметник як частину мови; узагальнити та систематизувати знання учнів про тверду і м’яку групи прикметників, сприяти зміцненню навичок відмінювання прикметників та позначати орфограми у відмінкових закінченнях, пояснювати їх за допомогою відповідних орфографічних правил; формувати загально-пізнавальні вміння відмінювати прикметники твердої і м’якої груп, правильно писати прикметники в непрямих відмінках; розвивати творчі вміння відтворювати деформоване висловлювання, що містить прикметники; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов школярів до рідного краю.

Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.

Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення, стилістика.

Міжпредметні звязки: українська література.

Обладнання уроку: підручник, дидактичний матеріал.

Методика та прийоми проведення уроку: бесіда, розповідь, контроль і самоконтроль, самостійна робота, «вільний мікрофон».

Епіграф уроку:

Країно моя – Україно,

Ще пращурів пам'ять жива,

Знайома тут кожна стежина,

І сонце мене зігріва.

М. Підгірянка

План уроку:

 1. Організаційний момент.

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми та мети уроку.

 4. Актуалізація опорних знань.

 5. Закріплення вивченого матеріалу.

 6. Підсумок уроку.

 7. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

 8. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Встаньте, діти, підведіться,

Одне одному всміхніться,

До уроку підготуйтесь

І активно всі працюйте.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми та мети уроку.

 1. Психологічна настанова учнів на виконання завдань уроку.

 2. Опрацювання епіграфа уроку.

 1. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування.

 1. Яка частина мови називається прикметником?Наведіть приклади.

 2. Що означає прикметник?

 3. На які питання відповідає прикметник?

 4. Які морфологічні ознаки має прикметник?

 5. Яку синтаксичну роль виконує прикметник?

 6. На які групи за значенням поділяються прикметники?

 7. Що таке якісні прикметники? На які питання вони відповідають? У чому їх особливість? Наведіть приклади.

 8. Що таке відносні прикметники? На які питання вони відповідають? У чому їх особливість? Наведіть приклади.

 9. Що таке присвійні прикметники? На які питання вони відповідають? У чому їх особливість? Наведіть приклади.

 10. Чому відбувається перехід прикметників з однієї групи за значенням в іншу? Наведіть приклади.

 11. Які є ступені порівняння прикметників?

 12. Як утворюється проста форма прикметників вищого й найвищого ступенів порівняння?

 13. Як утворюється складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння?

 14. Які прикметники не утворюють ступені порівняння? Чому?

 15. Яку роль відіграють у мовленні прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння?

 16. Які є форми прикметників?

 17. Що таке повна форма? Наведіть приклади.

 18. Що таке коротка форма? Наведіть приклади.

 19. Яка форма називається нестягненою? Наведіть приклади.

 20. Що таке стягнена форма? Наведіть приклади.

 21. Де зазвичай використовуються короткі та нестягнені форми прикметників? Для чого?

 22. Які є групи прикметників?

 23. Які прикметники належать до твердої групи? Наведіть приклади.

 24. Які прикметники належать до мякої групи? Наведіть приклади.

 25. До якої групи належать прикметники на -лиций? Наведіть приклади.

 26. Як відмінюються прикметники твердої і мякої груп?

 27. Як відмінюються прикметники на -лиций?

 1. Закріплення вивченого матеріалу.

Вправа 1. Розподільний диктант. Прикметники твердої та м’якої груп записати у дві колонки.

І. Величний, майстерний, давній, працьовитий, літній, сторонній, молодий, середній, присутній, батьків, Андріїв, Маріїн, мужній, задній, подорожній, певен, жив, ясен, ближній, колишній, житній, рад, художній, телячий, будній, сизий.

ІІ. Земляні, смішні, братні, брудні, босі, вчорашні, голі, вірні, житні, рідні, заячі, майбутні, сухі, смішні, незабутні, могутні, брудні, заможні.

Вправа 2. Переписати прикметники, на місці крапок дописуючи закінчення називного відмінка однини чоловічого роду. Визначити, до якої групи належить кожний прикметник. Навіщо прикметники поділено на групи?

Веснян..(ий), учорашн.. (ій), крайн.. (ій), модн.. (ий), городн.. (ій), кутн.. (ій), західн.. (ий), туг.. (ий), тямущ.. (ий), міцн.. (ий), зовнішн.. (ий).

Вправа 3. Робота біля дошки. Провідміняти прикметники навчальний, освітній, довгошиїй.

Вправа 4. Подані словосполучення поставити у родовому та орудному відмінках однини. Пояснити правопис відмінкових закінчень прикметників та іменників.

Висока круча, вужча межа, гаряча каша, простора площа, родюча вишня, пахуча груша, розкішна черешня, лагідна теща, боязка миша, заяча душа, ведмежа послуга, теляча покірність, овеча вдача, вовча паща, ближня дача.

Вправа 5. Самостійна робота. Провідміняти за варіантами: самітний, самотній.

Вправа 6. Вибірково-розподільна робота. Записати прикметники у формі називного відмінка однини чоловічого роду. Указати на групи прикметників за типом відмінювання.

Прибережн…, братн…, пшеничн…, сінешн…, заможн…, природн…, художн…, мужн…, висок…, дружн… .

Розтлумачити слова дружній і дружний.

Відповідь: дружній — приязний, дружний — одностайний.

Вправа 7.Творча робота. Записати словосполучення в орудному відмінку однини, пояснити правопис. Скласти 2—3 речення, використовуючи подані сполучення слів.

Вужча кімната, більша площа, нижча круча, домашня локшина, порожня скриня, старожитній звичай, хатній посуд, зовнішній вигляд.

Вправа 8. Навчальне редагування. Прочитати прикметники. Знайти неправильні форми слів. Записати, виправляючи недоліки.

1. Кварцевий, помаранчовий, шавлієвий, грушевий, вишньовий, життьовий, миттьовий.

2. Хатний оберіг, тутешний звичай, літний чоловік, дорожний знак.

Вправа 9. Дослідження-моделювання. Змоделювати ланцюги відмінкових форм прикметників, розташувавши їх у правильній послідовності. Виділити закінчення, назвати відмінки.

1) Гіркому, на гіркому, гіркий, гірким, гіркого.

2) На нижнім, нижній, нижньому, нижнього, нижнім.

3) Правильна, правильною, правильної, правильну, на правильній, правильній.

4) Справжніми, справжніх, справжні, на справжніх, справжнім.

5) Вродливим, вродливими, вродливі, на вродливих, вродливих.

6) Заключним, на заключному, заключного, заключному, заключне.

Вправа 10. Робота у групах. Записати словосполучення, уставляючи в закінчення прикметників букву и або і. Визначити відмінки. Виділити закінчення.

Група 1. Невелик..й став, у чист..й воді, весел.. хлопці, на чуж..й землі, живо-дайн.. краплини.

Група 2. Широк..й долині, велик..м співом, могутн..й дуб, на величн…м святі.

Група 3. Задумлив..м поглядом, щаслив..й долі, народн.. гуляння, пінист..й воді.

Вправа 11. Творча робота. Записати прикметники, додавши до них іменники. Виділити закінчення. Визначити групу прикметників та іменників за м’якістю. Кривош.., городн.., дорожн.., природн.., самобутн.., порожн.., потужн.., безробітн.., дочірн.., завтрашн.., домашн.., дорожн.., коричнев…

Провідміняти по одному прикметнику твердої і м’якої групи. Виділити закінчення.

Вправа 12. Відновити деформований текст, уставивши в нього прикметники з довідки у відповідному відмінку. Виділити закінчення, визначити відмінок.

Коли в … степи приходила … весна, по селах починали лаштуватися в … дорогу чумаки. Минали … дні перед виходом валок із сіл, і ось уже випливали … вози у … подорож.

Проводжали чумаків урочисто, усім селом. Співали пісень, виголошували напуття, а … у громаді чоловік благословляв їх перед … дорогою (М. Слабошпицький).

Довідка: величезний, ранній, останній, неблизький, нелегкий, український, далекий, найшанованіший.

Розподілити прикметники на групи за м’якістю.

Розібрати за будовою прикметники величезний, найшанованіший.

 1. Підсумок уроку.

 1. Подумати і дати відповіді.

Подумати і дати відповіді на питання:

 1. Які прикметники належать до твердої, а які – до м’якої групи?

 2. Які особливості відмінювання прикметників твердої групи?

 3. Які особливості відмінювання прикметників м’якої групи?

 4. Як відмінюються прикметники на -лиций?

 1. «Мікрофон»: «На сьогоднішньому уроці я…».

 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час вивчення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

 1. Домашнє завдання.

 1. Повторити теоретичний матеріал § 47 (стор. 163-166).

 2. Підготуватися до контрольної роботи, повторити § 44-47.

 3. Виконати тестові завдання (додаток 1).

Тестові завдання

1.Прикметник означає:

А предмет;

 • Б ознаку предмета або його приналежність;

В кількість предметів або їх порядок при лічбі.

Дібрати й записати прикметник.

2. Ступені порівняння можна утворити від

 • А якісних прикметників;

Б відносних прикметників;

В присвійних прикметників.

Від самостійно дібраного прикметника утворити всі форми вищого й найвищого ступенів порівняння (напр.: мудрий – мудріший; більш (менш) мудрий; наймудріший; найбільш (найменш) мудрий).

3. Ознаку предмета за його відношенням до часу, місця, матеріалу тощо позначають:

А якісні прикметники;

 • Б відносні прикметники;

В присвійні прикметники.

Від іменника лебідь утворити прикметник, увести його до словосполучень або речень так, щоб він був присвійним та відносним (напр.: лебедине гніздо; лебедина вірність).

4. На питання чий? чия? чиє? Відповідають:

А якісні прикметники;

Б відносні прикметники;

В присвійні прикметники.

Визначити, до якої групи за значенням належить прикметник у виразі ведмежа послуга.

5. У формі найвищого ступеня порівняння стоять прикметники:

А гарніший, біліший, гіркіший;

Б більш легкий, менш вдалий, більш творчий;

 • В найкращий, найбільш міцний.

Утворити просту форму найвищого ступеня порівняння прикметника стрункий (близький) (напр..: стрункий – найстрункіший) або скласти (пригадати) й записати речення з прикметником у формі вищого ступеня порівняння (напр..: Чим більший тягар несемо на плечах, тим глибші лишаєм сліди! (Л.Талалай). Йде стежка берегом, шовковіша од стрічки (М.Доленго).

6. Короткі форми прикметників - це

А золотая, широкеє, відважнії;

Б юний, мужній, блакитний;

 • В повен, рад, золот, зелен.

Пригадати й записати речення з народної пісні (або прислівя), що вміщує коротку форму прикметника (напр.: Пливе човен, води повен. Так голоден, що робити не годен (Нар.творч.)

Відмінювання прикметників.

Прикметники твердої і мякої груп

Вправа 1. Розподільний диктант. Прикметники твердої та м’якої груп записати у дві колонки.

І. Величний, майстерний, давній, працьовитий, літній, сторонній, молодий, середній, присутній, батьків, Андріїв, Маріїн, мужній, задній, подорожній, певен, жив, ясен, ближній, колишній, житній, рад, художній, телячий, будній, сизий.

ІІ. Земляні, смішні, братні, брудні, босі, вчорашні, голі, вірні, житні, рідні, заячі, майбутні, сухі, смішні, незабутні, могутні, брудні, заможні.

Вправа 2. Переписати прикметники, на місці крапок дописуючи закінчення називного відмінка однини чоловічого роду. Визначити, до якої групи належить кожний прикметник. Навіщо прикметники поділено на групи?

Веснян.. , учорашн.. , крайн.. , модн.. , городн.. , кутн.. , західн.. , туг.., тямущ.. , міцн.. , зовнішн.. .

Вправа 3. Робота біля дошки. Провідміняти прикметники навчальний, освітній, довгошиїй.

Вправа 4. Подані словосполучення поставити у родовому та орудному відмінках однини. Пояснити правопис відмінкових закінчень прикметників та іменників.

Висока круча, вужча межа, гаряча каша, простора площа, родюча вишня, пахуча груша, розкішна черешня, лагідна теща, боязка миша, заяча душа, ведмежа послуга, теляча покірність, овеча вдача, вовча паща, ближня дача.

Вправа 5. Самостійна робота. Провідміняти за варіантами: самітний, самотній.

Вправа 6. Вибірково-розподільна робота. Записати прикметники у формі називного відмінка однини чоловічого роду. Указати на групи прикметників за типом відмінювання.

Прибережн…, братн…, пшеничн…, сінешн…, заможн…, природн…, художн…, мужн…, висок…, дружн… .

Розтлумачити слова дружній і дружний.

Вправа 7.Творча робота. Записати словосполучення в орудному відмінку однини, пояснити правопис. Скласти 2—3 речення, використовуючи подані сполучення слів.

Вужча кімната, більша площа, нижча круча, домашня локшина, порожня скриня, старожитній звичай, хатній посуд, зовнішній вигляд.

Вправа 8. Навчальне редагування. Прочитати прикметники. Знайти неправильні форми слів. Записати, виправляючи недоліки.

1. Кварцевий, помаранчовий, шавлієвий, грушевий, вишньовий, життьовий, миттьовий.

2. Хатний оберіг, тутешний звичай, літний чоловік, дорожний знак.

Вправа 9. Дослідження-моделювання. Змоделювати ланцюги відмінкових форм прикметників, розташувавши їх у правильній послідовності. Виділити закінчення, назвати відмінки.

1) Гіркому, на гіркому, гіркий, гірким, гіркого.

2) На нижнім, нижній, нижньому, нижнього, нижнім.

3) Правильна, правильною, правильної, правильну, на правильній, правильній.

4) Справжніми, справжніх, справжні, на справжніх, справжнім.

5) Вродливим, вродливими, вродливі, на вродливих, вродливих.

6) Заключним, на заключному, заключного, заключному, заключне.

Вправа 10. Робота у групах. Записати словосполучення, уставляючи в закінчення прикметників букву и або і. Визначити відмінки. Виділити закінчення.

Група 1. Невелик..й став, у чист..й воді, весел.. хлопці, на чуж..й землі, живо-дайн.. краплини.

Група 2. Широк..й долині, велик..м співом, могутн..й дуб, на величним святі.

Група 3. Задумлив..м поглядом, щаслив..й долі, народн.. гуляння, пінист..й воді.

Вправа 11. Творча робота. Записати прикметники, додавши до них іменники. Виділити закінчення. Визначити групу прикметників та іменників за м’якістю. Кривош.., городн.., дорожн.., природн.., самобутн.., порожн.., потужн.., безробітн.., дочірн.., завтрашн.., домашн.., дорожн.., коричнев…

Провідміняти по одному прикметнику твердої і м’якої групи. Виділити закінчення.

Вправа 12. Відновити деформований текст, уставивши в нього прикметники з довідки у відповідному відмінку. Виділити закінчення, визначити відмінок.

Коли в … степи приходила … весна, по селах починали лаштуватися в … дорогу чумаки. Минали … дні перед виходом валок із сіл, і ось уже випливали … вози у … подорож.

Проводжали чумаків урочисто, усім селом. Співали пісень, виголошували напуття, а … у громаді чоловік благословляв їх перед … дорогою (М. Слабошпицький).

Довідка: величезний, ранній, останній, неблизький, нелегкий, український, далекий, найшановніший.

Розподілити прикметники на групи за м’якістю.

Розібрати за будовою прикметники величезний, найшановніший.

Тестові завдання

1.Прикметник означає:

А предмет;

Б ознаку предмета або його приналежність;

В кількість предметів або їх порядок при лічбі.

Дібрати й записати прикметник.

2. Ступені порівняння можна утворити від

А якісних прикметників;

Б відносних прикметників;

В присвійних прикметників.

Від самостійно дібраного прикметника утворити всі форми вищого й найвищого ступенів порівняння (напр.: мудрий – мудріший; більш (менш) мудрий; наймудріший; найбільш (найменш) мудрий).

3. Ознаку предмета за його відношенням до часу, місця, матеріалу тощо позначають:

А якісні прикметники;

Б відносні прикметники;

В присвійні прикметники.

Від іменника лебідь утворити прикметник, увести його до словосполучень або речень так, щоб він був присвійним та відносним.

4. На питання чий? чия? чиє? Відповідають:

А якісні прикметники;

Б відносні прикметники;

В присвійні прикметники.

Визначити, до якої групи за значенням належить прикметник у виразі ведмежа послуга.

5. У формі найвищого ступеня порівняння стоять прикметники:

А гарніший, біліший, гіркіший;

Б більш легкий, менш вдалий, більш творчий;

В найкращий, найбільш міцний.

Утворити просту форму найвищого ступеня порівняння прикметника стрункий (близький) або скласти (пригадати) й записати речення з прикметником у формі вищого ступеня порівняння (напр..: Чим більший тягар несемо на плечах, тим глибші лишаєм сліди! (Л.Талалай).

6. Короткі форми прикметників - це

А золотая, широкеє, відважнії;

Б юний, мужній, блакитний;

В повен, рад, золот, зелен.

Пригадати й записати речення з народної пісні (або прислівя), що вміщує коротку форму прикметника (напр.: Пливе човен, води повен. Так голоден, що робити не годен (Нар.творч.).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.