До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
5
міс.
0
6
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

відкритої виховної години - міркувань за темою: «Магічні таємниці часу»

Опис документу:
Тема кураторської години « Магічні таємниці часу » актуальна на сьогоднішній день тому, що її метою є формування морально – духовної, життєво - компетентної особистості, яка змогла б успішно само реалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин та професіонал.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН – БАРАНОВСЬКОГО

КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритої виховної години - міркувань

за темою: « Магічні таємниці часу »

спеціальність:

5.03050401 « Економіка підприємства »

ЗМІСТ

стор.

Вступ 4

1. План проведення відкритого виховного заходу 5

2. Зміст відкритого виховного заходу 6

3. Література 7

4. Додатки 8

ВСТУП

Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентовано увагу в державних нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» передбачає створення таких умов навчання та виховання, які б забезпечували «можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості».

Завжди в історії суспільства поряд з іншими проблемами на передній

план висувалася проблема цінності людського часу - життя. Вічні питання « що є людина», « як народжується особистість » знаходяться в центрі суспільної свідомості і досі.

Метою даної методичної розробки відкритої виховної години є наповнення студентів знаннями. Це особливо важливо і тому, що на сучасному етапі реформування освіти на перший план ставиться особистісно – орієнтований підхід, тобто визнання людської особистості, забезпечення оптимальних умов для її інтелектуального та морального розвитку.

Тема кураторської години « Магічні таємниці часу » актуальна на сьогоднішній день тому, що її метою є формування морально – духовної,

життєво - компетентної особистості, яка змогла б успішно само реалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин та професіонал.

Використання такого методу виховання як переконування - передбачає навмисний цілеспрямований вплив на свідомість, волю і почуття вихованців з метою формування в них стійких переконань. Переконування — провідний спосіб впливу куратора на студентів з використанням такого важливого засобу, як слово. Для реалізації вимог методу переконування використовують низку прийомів, які є складовими методу. Це пояснення, розкриття наслідків дій, бесіди, міркування, роздуми , звернення до почуттів совісті та ін.

Методика проведення відкритої виховної години може бути використана кураторами та викладачами вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації.

ПЛАН

проведення відкритого виховного заходу

Дата проведення: 20 березня 2013 року.

Група: ЕП 10 - А

Тема виховної години: « Магічні таємниці часу »

Форма проведення: філософська година - міркувань з використанням методу переконування

Мета виховної години:

методична: вдосконалити методику проведення виховної години у контексті

особистісно-орієнтовного навчання, допомогти студентам

зрозуміти складну філософську категорію « час»;

дидактична: сприяти формуванню усвідомлення та розуміння студентами

поняття « час », його унікальності, цінності, значущості для

кожної особистості; спонукати їх до роздумів над важливими

життєвими проблемами; ставлення до власного часу та часу інших

людей, як до найвищої цінності, розвивати вміння формувати

ціннісні судження про гармонійне життя;

виховна: виховувати у студентів такі риси як людяність, працьовитість,

відповідальність; допитливість, інтерес до навколишнього життя,

майбутньої професії, прагнення з`ясовувати, доводити, міркувати

над власним життям; виховувати наполегливість у досягненні

поставленої мети.

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор

Програмне забезпечення: Power Point

Методичне забезпечення: презентації, слайд-шоу, відео-уривки, тести, пам’ятка

« Бережіть час », музичний супровід ( інструментальні композиції ).

Оформлення: плакати, цитати про час, вернісаж годинників.

ЗМІСТ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми відкритого виховного заходу

« Магічні таємниці часу »

ІІІ. Повідомлення мети відкритого виховного заходу

Мета даної кураторської години - допомогти студентам зрозуміти складну філософську категорію « час», навчити їх знаходити і блокувати основні канали втрати часу.

ІV. Мотивація виховної діяльності студентів

Цінність часу зараз значно зросла. Часто дорогоцінний час втрачається через неорганізованість, зайву суєту, невміння використовувати його раціонально. Навчитися берегти свій і чужий час треба вже зараз, так як юнацькі роки - це не тільки роки навчання, але й час становлення особистості, підготовки до праці, це період найбільшої гнучкості і сприйнятливості.

Люди, які вміють розпоряджатися своїм часом, - завжди в ціні, а в наш бурхливий час - особливо. Кожен роботодавець зацікавлений у працівнику, який вміє планувати робочий день, ставити цілі та досягати їх у намічені терміни. Тільки люди, які раціонально використовують час, - надійні, ефективні, успішні...

V. Виховний етап ( проведення кураторської години у формі філософської години - міркувань з використанням методу переконування )

VI. Заключний етап

6.1. Підведення підсумків відкритого виховного заходу.

6.2. Одержання пам’ятки « Бережіть час » з головними висновками кураторської години - міркувань.

ЛІТЕРТУРА

1.  Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія.: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

2.  Винославська О. В. Психологія: Навч. посіб. для студ. вузів / Ред. О. В. Винославська. – К.: ІНКОС, 2005. – 352 с.

3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

4. Закон України «Про вищу освіту» // Освіта в Україні. Нормативна база. – К.: КНТ, 2006. – С.40 – 93.

5. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 304 с.

6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – 2005.   485с. 

7. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи. – К.: Знання, 2005. – 55 с.

8. "Так говорив Заратустра: Книга для всіх і не для кого" - Ніцше Ф. Соч.: У 2-х т. М.,1990.

9. По той бік добра і зла: Прелюдія до філософії // Ніцше Ф. Соч.:В 2-х т. Т.2

10. Данто А. Ніцше як філософ. - М., 2000

11. Зайверт Л. “Ваше время в Ваших руках: советы деловым людям, как эффективно использовать рабочее время” М.: Интерэксперт, 1995

12. “Организация рабочего времени”, учебник М: ”ДеКА”, 1994

13. Гамидуллаев Б.Н. “Экономия времени и показатели ее оценки в процессах управления предприятием” Пенза, 1997

14. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології : навчально-методичний

посібник для керівників шкіл, вчителів, класних керівників, вихователів, слухачів

ІПО / Сорока Г.І. – Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2002. – 128 с.

15. Виховна робота в школі: актуальні проблеми розвитку та модернізації. Методичні рекомендації заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-

організаторам, класним керівникам загальноосвітніх закладів / Під ред. Т.М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2001. – 152 с.

Додаток А

СЦЕНАРІЙ

проведення відкритого виховного заходу

Звучить музика ( Презентація № 1 )

Студент : Дні міняються швидко, мов на крилах,

З днями промине життя,

І свої розправивши вітрила

Відлетить у майбуття.

Студент : Не марнуй же юність, дні найкращі,

Бо з усіх життєвих втрат

Втрата часу сама є найважча,

Час – це найдорожчий скарб!

Студент : А літа пливуть, немов на крилах

З ними відлетить життя.

Юність, направляй свої вітрила

У щасливе майбуття.

Вступне слово куратора:

Добрий день! Сьогодні ми проводимо виховну годину - міркувань за темою « Магічні таємниці часу». Чи замислювалися ви, що таке час? Хто здатний коротко і ясно визначити його? Адже в наших бесідах ми ні про що не говоримо з такою впевненістю й настільки часто, як про час, і ,безсумнівно, розуміємо про що йдеться мова. Так що ж таке час?

Презентація № 2

Що таке час? Я звертаюсь до вас, шановні студенти, що на вашу думку є час?

Студенти висловлюють власну думку .

Куратор: І, дійсно, секунди, хвилини, години нашого життя непомітно перетворюються в струмочок місяців і років, які витікають безслідно. Іноді ми навіть не соромимося відверто «вбивати час», не замислюючись, що так ми вбиваємо самих себе.

Таким чином : Час - це наше життя! На що ми його витрачаємо?

Люди, які вміють розпоряджатися своїм часом, - завжди в ціні, а в наш бурхливий час - особливо. Кожен роботодавець зацікавлений у працівнику, який вміє планувати робочий день, ставити цілі та досягати їх у намічені терміни. Тільки люди, які раціонально використовують час, - надійні, ефективні, успішні...

Дослідження показують, що 36% (78 днів на рік) робочого часу витрачаються даремно. І хто винен? А ніхто! Бо ми самі не вміємо цінувати свій час, своє життя, свої можливості! Що робити? Навчитися цінувати кожну мить, організувати себе так, щоб життя, нарешті, стало в радість, щоб потім «не було болісно за безцільно прожиті роки».

Мета даної кураторської години - допомогти вам, шановні студенти , зрозуміти складну філософську категорію « час», навчити вас знаходити і блокувати основні канали втрати свого часу. Існує гарне прислів’я :

« Втративши гроші - ви втрачаєте тільки гроші, а втративши час - ви втрачаєте частину свого дорогоцінного життя!»

Презентація № 3

Студент : Так що ж таке час? Природа часу не доступна нашому розумінню. Час подібен вітру - ми не бачимо його, але судимо про нього лише по його справах. Людина, намагаючись осягнути таємницю часу, ще в давнині переконувалась, що «все тече, все змінюється», як і вона сама.

Студент : Таємниця часу... Вона хвилювала людей завжди з того періоду, як вони усвідомили себе живими істотами. Чи має час якусь мету і сенс, і в чому вони? Хто керує людським часом? Чи можна його зупинити? Ці й багато інших подібних питань в усі часи привертали увагу не тільки філософів ( вислови яких ми з вами зараз згадаємо), а й письменників, поетів, художників, учених— кожного, хто хоч раз замислювався над таємницею часу.

Студенти виступають з презентацією цікавих висловлювань та цитат відомих філософів та письменників про час …

Презентація № 4

Студенти декламують вірші про час …

Презентація № 5

Куратор: давайте поміркуємо сьогодні про час, якого нам постійно не вистачає та про те як треба берегти власний час та цінувати чужий. Як ви вважаєте, хвилина — мало це чи багато? Бачу, що не знаєте…

Презентація № 6

Куратор: Кожній людині відведено досить короткий час на Землі, і успіх людини залежить від того, чи зуміє вона той час використати раціонально.

Отож, давайте з’ясуємо : чи не витрачаєте ви даремно часу на другорядні справи? Давайте поміркуємо: чи вміємо ми розраховувати свій час, чи усвідомлюємо ціну хвилини? Уміння цінувати кожну хвилину особливо важливо в наші дні, коли прискорюються темпи життя, праці, збільшується обсяг інформації і знань. А давайте зараз спробуємо визначити на скільки ефективно ви використовуєте свій час за допомогою тесту.

Презентація № 7

Студентам пропонується пройти тест « На скільки ефективно ви використовуєте свій час? »

Куратор : Свого часу Бенджамін Франклін любив повторювати вислів Семюеля Річардсона, англійського письменника, що « час – це тканина, з якої складається життя». Від себе додам: «Лише від конкретної людини залежить, чи буде ця тканина тонкою шовковою чи грубою льняною». Іншими словами, кожен сам для себе визначає своє ставлення до часу та те, як і в якій мірі його витрачати на ті чи інші справи. Я хочу нагадати вам, що час не можна відновити і його втрата є не поправною. Тому, затямте: щоб встигати робити більше, потрібні, насамперед, організованість і самодисципліна. Досягти цього допоможуть наступні правила:

Презентація № 8

Студент: Випробуй, чого варті ці правила, і ти відчуєш себе в іншому світі, де час перестане бути твоїм постійним супротивником.

Студенти виконують пісню « Час » під музичний супровід.

Презентація № 9

Куратор : Про правильне розподілення особистого часу не думає лише лінивий. Та, якою б популярною та часто обговорюваною не була вище проаналізована тема, універсальної формули у цій справі не існує, але можна запропонувати ще декілька порад, які допоможуть більш ефективно використовувати свій час…

Студенти виступають з порадами щодо більш ефективного використання часу

Презентація № 10

Куратор : Певно, плинність часу особливо гостро відчувають ті, хто веде активний спосіб життя, намагаючись реалізувати себе у різних сферах. З рештою, саме так і повинно бути, адже гармонійною особистість є тоді, коли веде повноцінне, насичене життя. Пам’ятайте, час – наш найбільший скарб! А успіх любить організованих, наполегливих та цілеспрямованих людей, котрі вміють слідкувати за стрілками годинника.

А зараз давайте поміркуємо, чи можна обійтися без виміру часу? Для чого людині потрібні годинники ? Послухаємо студентів про історію розвитку годинників.

Презентація № 11

Студент: Спочатку людина придумала сонячні, водяні, пісочний годинник, потім з'явилися годинники механічні, кварцові, електронні. Напевно, в історії людства не було б так багато самих різних годинників, якби не треба було знати час, жити за визначеним розкладом, щоб встигнути виконати все задумане.

Студент: СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК . Ми звикли до годинника. Вже й не віриться, що в давнину люди не знали його. А такий час був. Наші далекі предки розпізнавали лише ніч, ранок, день і вечір. Пізніше час стали вимірювати довжиною тіні: подовжилася тінь людини на три ступні — незабаром вечір. Ти маєш прийти в гості «у 4 ступні» — не поспішай, бо ще рано. Незабаром було виявлено незручності цього способу: взимку тінь стає довшою швидше, ніж улітку, та й ступні у людей не однакові, через що таке обчислення часу призводило до багатьох непорозумінь. Край цьому поклали винахідники. На рівному, відкритому для сонця майданчику вони вкопали палицю, обвели її колом і стали уважно-спостерігати за рухом тіні від неї. Так почалася історія годинника. Отже, першим був годинник сонячний.

Студент: ВОДЯНИЙ ГОДИННИК. У високий і вузький скляний посуд з дірочкою біля дна наливалася вода. Крапля за краплею вона текла із отвору. Води в посудині ставало все менше. На стінках посудини були зроблені рисочки — відмітки, які показували, скільки часу минуло відтоді, коли в посуд налили воду. Водяний годинник був теж незручним, тому що треба було постійно доливати воду в порожній посуд.

Студент: ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК. Стали люди голову ламати, як придумати годинник, щоб він однаково точно показував час і вдень, і вночі, і взимку, і влітку, і в будь-яку погоду. І придумали. У цьому годиннику немає ні стрілок, ні кружка з цифрами, ні зубчатих коліщат усередині. Зроблені вони із скла. Два скляних пузирчики з'єднані разом з тонесеньким отвором. Всередині — пісок. Коли годинник працює, пісок з верхнього пузирчика сиплеться в нижній. Висипався пісок — це означає, що минуло 3, 5,10  хвилин. Годинник перевертають, і рахунок часу продовжується. Пісочним годинником люди користуються і тепер.

Студент: МЕХАНІЧНИЙ ГОДИННИК. За переказами, перший механічний годинник з'явився у 996 році у німецькому місті Магдебурзі. Досі зберігся годинник на башті Вестмінстерського абатства в Лондоні. Ще в XIII ст. він показував час мешканцям цього міста, показує й нині. На початку XVI ст. нюрнберзький винахідник Петер Генлейн змайстрував кишенькового годинника. Через півстоліття винайшли хвилинну стрілку, а ще через 200 років — секундну.

Студент: Антимагнітні, електронно-механічні та навіть атомні — яких

тільки годинників не випускають тепер!

Студенти пригадують приказки, прислів`я та загадки про час та годинники.

Куратор : І справді… Минають хвилини, за ним години, за годинами дні, а за днями і роки. Сьогодні ми з вами пробуємо розібратися : «Що таке час? Для чого він нам з вами даний?». Скажіть будь-ласка чи запізнювався хтось з вас коли-небудь? Звичайно, запізнення – це для декого буденна справа. Там дві хвилини, в іншому випадку пів години, нічого, буває, але в житті надзвичайно боляче запізнитись сказати найголовніші слова, такі як: я тебе люблю, чи вибач мене. Здається і не винен, і жити б можна було от так просто, без людини якій здається, що ти її образив… Але, друже, задумаймося сьогодні можливо й так, але жоден із нас не знає що з ним буде в наступному дні, наступної години, а що тоді коли твій час закінчиться завтра?! Кажіть – люблю, не думаючи ні про що, тому що завтра вже може бути пізно. Люди, бережімо час, адже його завтра у нас може не бути!!!

Презентація № 12

Куратор : Так, час минає. Секунда за секундою складаються у дні, дні переходять у роки. Діти підростають, дорослішають, потім старіють. У них підростають уже свої діти та онуки.

Презентація № 13 (пісочна анімація)

Куратор : Так , час іде. Історія плинна. Живучи день у день, прокидаючись, ідучи на навчання в технікум чи на роботу, ми не замислюємося, яке, власне, коротке наше життя. І що воно у нас одне. І, марнуючи час, ми марнуємо своє життя:

- Дуже довгими ваганнями.

- Гонитвою за тим, що дає нам хліб і можливість нормально прожити,- за грошима.

- Дріб’язковими сварками і бездумним цілодобовим сидінням перед телевізором або комп’ютером .

Це все марнує наш час, розмінює дорогоцінне золото хвилин і годин, які можна було б прожити інакше.

Сподіваюся, тепер ви вже знаєте ціну хвилині і будете завжди берегти свій та чужий час.

На останок хочу вручити вам пам'ятку « Бережіть час » з головними висновками та порадами. Ось вони:

1.Не марнуйте свого часу, переходьте до справи відразу й використовуйте кожну хвилину.

2  Працюйте швидше, організованіше, зосередженіше.

3. Пам'ятайте, що час - ваш найбільший скарб! Час - це ваше життя!

4. Живіть сьогоденням, теперішнім днем​​. І робіть те, що приведе Вас до здоров'я, щастя, успіху.

5. Цінуйте кожну мить, адже у вас не буде можливості прожити життя знову.

6. Запам’ятайте - час безцінний !

До побачення !!!

Додаток Б

ЦИТАТИ ВІДОМИХ ФІЛОСОФІВ ПРО ЧАС

"Час минає!" - Звикли ви говорити внаслідок усталеного невірного поняття. Час вічний: минаєте ви!

М. Сафір

Часом слід розпоряджатися так само обдумано, як і грошима.

Ренді Пауш

Зазвичай люди не помічають як біжить час.

Антуан де Сент-Екзюпері

Час - найдорогоцінніший з усіх коштів.

Теофраст

Є час працювати, і є час любити. Ніякого іншого часу немає.

Коко Шанель

Час - найкращий вчитель, але, на жаль, він вбиває своїх учнів ...

Г. Берліоз

Час, можливо, існує, однак, ми не знаємо, де його слід шукати. Якщо час існує в природі, то він ще не відкритий ...

К. Ціолковський

У часі зникає все, і зникає без сліду, і в цьому-то й полягає справжня сутність часу.

Ю. Молчанов

Часу немає, є тільки мить. І тому в одну цю мить треба вкладати всі свої сили.

Л.М. Толстой

Час йде для різних осіб по-різному.

В. Шекспір

Насправді ж ніякого часу не існує, немає ніякого "завтра", є тільки вічне "зараз".

Б. Акунін

Життя - не танення свічки. Це щось схоже на чудовий факел, який потрапив мені до рук на мить, і я хочу змусити його палати якомога яскравіше, перш ніж передати наступним поколінням.

Джордж Бернард Шоу

Время обладает исключительным даром убеждения.

(Юзеф Булатович, современный польский писатель)

Время есть отношение бытия к небытию.

(Федор Михайлович Достоевский, 1821-1881, русский писатель)

Время — это тиран, который имеет свои капризы и который каждое столетие другими глазами смотрит на то, что делают и говорят.

(Иоганн Вольфганг Гете, великий немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель)

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

(Квинт Гораций Флакк, 65-8 до н. э., римский поэт, философ)

Время — движущееся подобие вечности.

(Платон, 427-347 до н. э., древнегреческий философ и писатель)

Кто выиграл время, тот выиграл все.

(Мольер- французский драматург, актер, театральный деятель)

Время — драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать умнее, лучше и совершеннее.

(Томас Манн, 1875-1955, немецкий писатель)

Время — самое драгоценное из всех сокровищ.

(Теофраст, 372-287 до н. э., древнегреческий натуралист, философ, ученый)

"Кто не умеет с толком употреблять свое время, тот первым жалуется на его нехватку" (Жан де Лабрюйер);

«Истинно велик тот человек, который овладел своим временем».

Гесиод, 700 г. до н. э.

Берегите время — это ткань, из которой сделана жизнь.

(Сэмюэл Ричардсон, 1689-1761, английский писатель)

Додаток В

КРИЛАТІ ВИРАЗИ ПРО ЧАС

1.Не трать время зря.

2.Все знают, как выглядит время, но не все знают что с ним делать.

3.Самый дорогой способ оплаты – время.

4.Невени время, вини себя.

5.Верти в то, что время лечит, но не забывайте о том, что оно убивает.

6.Каждая проходящая минута - это еще один шанс все изменить

7.Ни когда не убивай время, потом может не хватить.

8.Время уходит… не стой на месте… решись на первый шаг…Иначе, его больше не будет.

9.Время приближается медленно, а уходит быстро.

10.Время! Его нет, есть только часы отчитывающие дни до нашего ухода.

11.Время лечит всех по разному, кого-то как опытный врач, а кого-то как неумелый стажер.

12.Каждая проходящая минута-это еще один шанс все изменить.

13.Время нельзя купить…Его можно только выиграть.

14.Люди были бессмертны, пока не придумали время.

15.Время проходит. Пройдешь и ты.

16.Сожаление о потерянном времени отнимает его у тебя еще больше.

17.Время!Вот так утекает твое время. Не пролей остатки.

18.Вечность-время которого нет.

19.И только в таком случаи можно сказать: Извините у меня сейчас нет времени.

Додаток Г

ВІРШІ ПРО ЧАС

Свічки життя

По-різному горять свічки життя:

Одна - лиш мерехтить, друга - палає.

А ще в житті й по іншому буває:

Ледь загорівшись, свічка затухає,

Не залишаючи свого сліда.

По-різному горять свічки життя:

Одні - для інших, інші - лиш для себе.

Одні горять, бо звикли, так вже треба,

Другим горіти - це уже потреба,

Бо - це минуле наше й майбуття.

В чеканні минають години,хвилини…

В чеканні минають години,хвилини…

Час не чекає, він собі лине.

Годинник нетерпляче відбиває такт.

Палахкотіла свічка, та вогник раптом згас.

Так минає життя: день за днем!

Не оглядаємось назад, а тільки уперед ідем!

Люди, схаменіться! Часу мало!

Нема його для помилок!

Ви скажете: «усе дістало!»

А я скажу - вперед - ще крок!

Усе минає…

Ніхто й ніщо на місці не стоїть,

Усе в житті іде, усе минає,

Зі швидкістю гепарда час біжить,

І тільки пам’ять вічність зберігає.

І тільки в ній ми юні та малі,

І тільки в ній ми є самі собою,

І тільки в ній наші минувші дні

Просякнуті довірою й любов’ю.

Думки у часі

Важливий для людини лише час,

Думки у часі, в радості, здоров’ї.

Ми в ногу з ним, а він біжить від нас,

Лиш проміжки заповнює любов’ю.

І невблаганно ляже час в роки,

І пробіжить життя скоріше миті.

І збережуть його лише віки,

І пригадаються роки давно прожиті.

По сонцю варто визначати час

І берегти його, коли життя дарує.

І варто жити в світі без прикрас,

І слухатися серця, що хвилює.

Час

Я думаю про дивний час,

Який він швидкоплинний.

Він вдаль несе і кличе нас.

Сам по собі — неспинний.

Початку теж немає в нім,

Він без кінця і краю.

Час безконечний, але втім,

Для нас кінець він має.

Час непідкупний, він іде,

Пливе, летить, вирує.

Його не взяти нам ніде,

І він своє диктує.

То ж треба встигнути усе,

Змістовно час прожити.

Бо він так швидко вдаль несе,

Не можна ґав ловити.

Тим час безцінний для людей,

Що треба все зуміти.

Від втілення своїх ідей

До вміння добре жити.

Час не вкладеш на депозит

На потім, на відсотки.

Його не візьмеш у кредит,

Щоб збудувать висотки.

Додаток Д

Тест: « На скільки ефективно ви використовуєте свій час »

№ п/п

Вопросы

Да

Нет

1

Мне не удается по-настоящему отдохнуть, расслабиться.

2

Я все время пытаюсь выполнять одновременно несколько дел.

3

Иногда я страдаю расстройством сна из-за стресса.

4

Я чувствую, что мое время ежедневно пожирают несущественные мелочи.

5

Очень часто мне приходиться находиться в цейтноте.

6

Передо мной постоянно маячит гора незавершенных дел.

7

Я чувствую себя ответственным за все.

8

Честно сказать, у меня никогда нет свободного времени.

9

Одно дело следует за другим.

10

Если случается что-то непредвиденное, весь мой плотный график рушится.

11

Частенько мне приходиться извиняться за опоздание.

12

У меня нет времени ни на семью, ни на друзей.

13

Мне трудно начать какое-то новое дело.

14

Планирование для меня не имеет никакого смысла.

15

У меня нет времени ни на здоровье, ни на самообразование.

16

Я не представляю себе, как можно быть безработным.

17

Я страшусь незанятости в старости.

18

У меня всегда работает телевизор.

19

Если я не смогу работать, для меня это будет несчастье.

20

Не спланированный заранее отпуск мне кажется скучным.

Додаток Е

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ

Вопросы 1—10

Если большинство ответов на вопросы 1 —10 положительные, это значит, что у Вас большие проблемы со временем. Вы лихорадочно пытаетесь сделать что-то, впадаете в больший стресс и вскоре теряете контроль над ситуацией. Основная причина подобного положения вещей находится обычно в нас самих.

Если большинство Ваших ответов на вопросы 1—10 отрицательные, Вас можно поздравить: Ваша жизнь выглядит довольно размеренной и почти лишенной стресса. Вы умело управляете своими нагрузками, распределяя их вполне оптимально.

Вопросы 11–12

Если Вы положительно ответили на вопросы 11–12, это значит, что Вы стараетесь всем угодить и при этом следовать своим планам. Такой ритм жизни удается выдержать не каждому и не долго.

Отрицательные ответы свидетельствуют о том, что Вы успешно следуете пословице «Делу – время, а потехе – час». У Вас хватает времени, чтобы Ваша служебная часть жизни не мешала Вашим домашним делам.

Вопросы 13–15

Если количество положительных ответов составляет большинство, это значит, что Вы не удовлетворены Вашим настоящим образом жизни. В будущем Вы собираетесь устроить все по-другому. Так дальше продолжаться не может, Вы чрезмерно пренебрегаете собой.

Отрицательные ответы описывают Вас как человека, который старается не пренебрегать личными интересами.

Вопросы 16–20

Если ответы на вопросы 16–20 в основном положительные, это значит, что Вы просто не знаете, как убить время и страдаете от лени. Вы остро реагируете на требования Вашего окружения, без которого Вы проваливаетесь в вакуум.

Отрицательные ответы указывают на то, что Вы вполне самодостаточный человек и прекрасно обходитесь обществом своих близких, книгами, самообразованием.

Додаток К

ПРАВИЛА ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ

1. ТОЧНО ВИЗНАЧАЙ СВОЮ МЕТУ. Не знаючи певно, до чого йдеш і чого хочеш, дуже легко збитись навіть на старті чи звернути зі свого шляху на якусь випадкову стежку, підупасти духом. Визнач хоча б свій «пункт призначення». Це вирішальна умова.

2. ЗОСЕРЕДЬСЯ НА ГОЛОВНОМУ. Інші справи май увазі, але берися за них грунтовно тільки після завершення головної справи.

3. ВИЗНАЧ СОБІ СТИМУЛИ, краще робиться те, що хочеться робити, а не те, що вкрай потрібно. Отже, перетвори «треба" в "хочеться", і справа піде сама.

4. ВСТАНОВИ ТВЕРДУ ДАТУ ВИКОНАННЯ. При цьому попередньо обміркуй, щоби поновлений термін був реальним, а тоді підкори всього себе для неухильного його дотримання.

5. НЕ ЗЛОВЖИВАЙ ТЕЛЕФОНОМ, бо телефон — для економії, а не для витрачання часу.

6. ЗАВЕДИ ЗАПИСНИЧОК, де нотуй всі свої заплановані справи. Бережи час, що витрачаєш на довідки, а тому тримай в порядку списки потрібних адрес і телефонів.

7. НАВЧИСЬ СЛУХАТИ. Ти уникнеш серйозних помилок, повторів і переробок, якщо з самого початку прагнутимеш отримати вичерпні вказівки та відомості. Перед тим як робити, уточни: ДЕ, КОЛИ, ЯК, ЩО і ЧОМУ? Коли щось залишилося неясним, одразу ж запитай, не соромлячись, бо сором є не твоє незнання, а небажання знати і наслідки того.

8. ПОЧИНАЙ РАНІШЕ. Починай свій робочий день всього на 15—20 хвилин раніше того, до чого звик, і Ти задаси тон усьому дню і перестанеш запізнюватися.

9. ВИХОВУЙ ПОВАГУ ДО СВОГО ЧАСУ. Набувай звички в думках давати своєму часові якусь оцінку — Ти станеш інакше до нього ставитися. Це допоможе Тобі зрозуміти, чи варто займатися тими невеличкими справами, що, можливо, забирають більше часу, ніж вони того варті, перебиваючи Твою основну справу.

Додаток Л

ПОРАДИ щодо ефективного використання часу

Знайдіть час для роботи - це ціна успіху.

Знайдіть час для роздумів - це джерело сили.

Знайдіть час для гри - це секрет молодості.

Знайдіть час для читання - це основа знаннь.

Знайдіть час для дружби - це джерело щастя.

Знайдіть час для любові - це священний дар життя.

Знайдіть час для мрії - тільки так душа досягне зірок.

Знайдіть час для сміху - він допоможе вам впоратися з труднощами життя.

Знайдіть час для здоров'я - цей єдиний скарб життя.

Знайдіть час для веселощів— це музика душі.

Знайдіть час для планування - це секрет того, як знайти час на усі попередні справи.

ПАМ 'ЯТКА « Бережіть час »

Додаток М

  • Не марнуйте свого часу, переходьте

до справи відразу й використовуйте

кожну хвилину.

  • Працюйте швидше, організованіше,

зосередженіше.

  • Пам'ятайте, що час - ваш найбільший скарб! Час - це ваше життя!

  • Живіть сьогоденням, теперішнім днем​​.

І робіть те, що приведе Вас до здоров'я, щастя, успіху.

  • Цінуйте кожну мить, адже у вас не буде можливості прожити життя знову.

  • Запам’ятайте - час безцінний !

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку відкритої виховної години

за темою: « Магічні таємниці часу »

підготовлену куратором гр. ЕП 10 – А

Майоровою О.С.

Методична розробка, яка представлена на рецензію, містить вступ, план, структуру та хід проведення відкритого виховного заходу за темою « Магічні таємниці часу » у формі філософської години - міркувань з використанням методу переконування.

Тема виховної години є досить актуальною, сучасною, відповідає вимогам часу і спрямована на особистісно – орієнтований підхід виховання, тобто на визнання людської особистості, забезпечення оптимальних умов для її інтелектуального та морального розвитку.

Матеріал викладається доступно, логічно, послідовно і повністю розкриває

запропоновану тему і сприймається з зацікавленістю.

Головна мета кураторської години допомогти студентам зрозуміти складну

філософську категорію « час», спонукати їх до роздумів над важливими

життєвими проблемами; навчити їх відноситися до власного часу та часу інших людей, як до найвищої цінності, розвинути вміння формувати ціннісні судження про гармонійне життя, навчити студентів знаходити і блокувати основні канали втрати часу.

Виховна мета методичної розробки: виховувати у студентів такі риси як

працьовитість, відповідальність; допитливість, інтерес до навколишнього життя,

майбутньої професії, прагнення з`ясовувати, доводити, міркувати над власним життям; виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети.

Методична розробка рекомендується для використання у роботі кураторів та викладачів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації.

Рецензент:

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі НУШ: технології, методики, вправи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.