"ВІДКРИТИЙ ВИХОВНИЙ ПРОСТІР "БІБЛІОКРЕ@ТИВ"

Опис документу:
Розгорнутий опис ВВП "Бібліокреатив" Каховської гімназії. Другий рік роботи

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Відкритий виховний простір «Бібліокре@тив»

Роль виховання як пріоритетна сфера соціальної життя визначається напрямками освітньої політики, одним з яких є створення нової цілісної системи суспільства - системи відкритої й варіативної, духовно і культурно насиченої, діалогічної, толерантної, що збирає воєдино сучасні соціально значущі цінності й установки, а також кращі вітчизняні традиції.

Шкільна бібліотека сьогодні має вирішувати одне з важливих завдань, поставлених державою перед сучасною освітою: створення єдиного інформаційного освітньо-наукового простору, умов для максимального забезпечення потреб особистості в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійного самоствердження. Адже сучасна освіта прагне виховати відповідальну особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще життя і життя своєї країни. Тому успіх у реалізації цих завдань залежить і від шкільних бібліотекарів. Головною метою роботи шкільної бібліотеки є надання допомоги всім читачам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Але особливої уваги заслуговують творчо обдаровані учні. Саме на роботу з ними перш за все спрямована діяльність відкритого виховного простору «Бібліокре@тив».

Мета ВВП: Реалізація індивідуального творчого потенціалу користувачів бібліотеки Каховської гімназії; розвиток інтелектуальних і творчих здібностей (дослідництва, критичного мислення, ораторства, акторських, літературних, організаторських здібностей тощо) самостійності, ініціативності, впевненості, прагнення до успіху через нетрадиційні методи й форми бібліотечної роботи.

Завдання ВВП:

- виховання мислячого, вдумливого грамотного читача;

- впровадження інноваційних форм і методів роботи;

- сприяння вивченню, задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів, зростанню кола пізнавальних, читацьких інтересів;

- інформування, консультування та допомога у виборі книги;

- навчання цих учнів сприймати й аналізувати різні види і типи джерел інформації;

- виховання національної свідомості, формування громадянської позиції, моральних якостей, розвиток культури мовлення;

- підготовка і мотивація учнів до здійснення самостійної, дослідницької, експериментальної діяльності;

- створення організаційних та матеріально-технічних умов для здійснення дослідницької діяльності учнів.

Принципи ВВП:

1.Принцип суб'єктивності виховання передбачає визнання вихованця як суб'єкта педагогічної взаємодії, використання куратором у процесі виховання переважно діалогічних форм комунікативної взаємодії.

2.Принцип діагностики передбачає побудову і корекцію виховного процесу на основі психолого-педагогічних діагностичних досліджень, а саме: оцінювання рівних розвитку творчих можливостей дітей і дитячих колективів, з якими куратор вступає у взаємодію (за допомогою практичного психолога)

3.Принцип оптимальності. Оптимальною творчою взаємодією можна вважати таку, яка забезпечує не тільки успішне засвоєння знань, умінь, навичок, а й позитивну динаміку розвитку творчих можливостей дітей в конкретних умовах.

4.Принцип оптимальності передбачає роботу куратора з відбору таких дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку творчих можливостей більшості дітей, враховують рівень розвитку творчих можливостей меншості, а тому сприяють розвитку творчих можливостей.

5.Принцип взаємозалежності відображає взаємозумовленість творчого особистісного розвитку суб'єктів взаємодії системи "куратор-вихованець"; відбиває взаємозалежність і взаємзумовленість творчої праці куратора й творчої навчальної діяльності дітей.

6.Принцип фасілітації передбачає розуміння формування творчої особистості вихованця у виховному процесі як процес полегшення, сприяння творчій навчальній діяльності дитини, стимулювання його творчої активності. Це пов'язане з необхідністю створення на занятті, в позаурочній діяльності слухачів творчої атмосфери (співдружності, співтворчості, співробітництва), яка б сприяла розвитку мотивів творчої діяльності, надихала вихованців на творчість.

7.Принцип креативності відображає необхідність виявлення можливостей змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на формування творчої особистості дитини.

8.Принцип доповнення передбачає посилення розвитку творчих можливостей дітей за рахунок реалізації додаткового змісту в організаційних формах навчально-пізнавальної діяльності. У практичній діяльності реалізація принципу означає введення таких додаткових курсів, які б компенсували прогалини в розвитку творчих умінь і психічних процесів, що сприяють успішній творчій діяльності людини і на розвиток яких об'єктивно не вистачає часу в процесі виконання державного компонента навчального плану.

9.Принцип варіантності виражає необхідність подолання одноманітності змісту, форм, методів навчання. Для ефективності взаємодії у системі "куратор-вихованець" принцип варіантності має регулятивне значення, визначає мету та стратегію проектування педагогічної взаємодії.

10.Принцип самоорганізації відображає особливості управління процесом формування творчої особистості дитини, які зумовлені особливостями управління нелінійними системами та орієнтують куратора на внутрішній вплив, на узгодження розвитку вихованця з власними тенденціями розвитку, а також на необхідність "збуджувати" та ініціювати творчу активність, при цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним у своєму зовнішньому впливі й здійснюватися опосередкованими методами. Саме в цьому разі можна говорити не про управління, а про процеси самоуправління.

Компоненти ВВП:

1. Просторово-предметний: затишна, комфортна, неформальна обстановка бібліотеки, пристосованість її до різних видів діяльності

2. Соціальний компонент – відносини співробітництва між куратором і бібліотечним активом, наявність колективно розподіленої діяльності, комунікативне насичення спілкування

3. Психодидактичний компонент - зміст навчально-виховного процесу, способи діяльності, організація навчання й виховання.

Функції ВВП: інформаційно-мотиваційна, культурна, креативна, рефлексивна, розвиваюча;

Інноваційні технології: ІКТ (мультимедійні, мережеві), проектні, ігрові, інтерактивні.

Співпраця з психологом: діагностика творчих здібностей, добір форм роботи у відповідності до індивідуальних особливостей дітей, зняття стресу

Види діяльності: навчальна, ігрова, трудова

Форми роботи:

«Бренд – автор – шоу» - зустрічі з письменниками, переважно - рідного краю, як окремий вид роботи або в рамках масштабних акцій

Театралізовані заходи: Вистави, лялькові вистави, театралізовані бібліотечні уроки

Бібліоperformance - Театралізований захід, присвячений певному письменнику, в якому особлива увага приділяється біографічним фактам, вони стають основою сценарію

Деблер – шоу - учні виконують функції бібліотекаря на певному проміжку часу

Інтелектуальні ігри:

Медіаігри – електронні варіанти ігор, що потребують використання мультимедійної дошки або проектора; Розміщення інтелектуальних ігор і розваг у соцмережах

Квести - інтелектуальні змагання, пов’язані з книгою або творчістю окремого письменника, основою яких є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями

Настільні ігри – переважно ті, що мають додаткове інформаційне навантаження

Вікторини, конкурси різної тематики.

Модель ООН - освітня ролева гра, в ході якої імітується засідання різних органів системи ООН. ЇЇ учасники виступають в ролі дипломатів, відтворюючи роботу Організації з дотриманням реальних правил процедури

Дебати - інтерактивна інтелектуальна гра, в котрій дві сторони намагаються довести третій стороні свою позицію. Дебати використовують як спосіб розвитку аналітичного та критичного мислення, де гравці за обмежений час повинні довести позицію за чи проти

Екскурсії: до театру, музеїв, по Каховці й інших містах, реальні й віртуальні (за допомогою мультимедійних презентацій), за готовою експозицією

Шкільні соціальні проекти - соціальне нововведення, метою якого є створення, модернізація або підтримання в змінилася середовищі матеріальної чи духовної цінності, яке має просторово-часові і ресурсні межі і вплив якого на людей визнається позитивним за своїм соціальним значенням 

Відеопродукція: написання сценаріїв, редагування, зйомка, просування продукту: реклама, новини, мультиплікація, тематичні відео для заходів

Фотозони: оформлення тематичних зон для фотографування, присвячених певній події. Можуть нести благодійний характер (в рамках соціального проекту)

Мульткінозал: перегляд з учнями початкових класів мультфільмів українською - казок, науково – популярних, начальних.

Участь у конкурсах : пошук, добір конкурсів у відповідності до бажання, схильностей і талантів вихованців. Допомога в підготовці, оформленні конкурсних робіт, організаційний супровід.

Поширення інформації: анонси, прес-релізи в соціальних мережах, на сайтах і блогах, у місцевій пресі.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!