Відкритий урок з теми: «Поняття комунікації, як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу»

Опис документу:
"Актуалізувати й систематизувати знання про комунікацію; розвивати вміння спілкуватися з дотриманням вимог культури мовлення; збагачувати й уточнювати словниковий запас, виховувати культуру мовлення».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 22

Тема: «Поняття комунікації, як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу»

Мета: «Актуалізувати й систематизувати знання про комунікацію; розвивати вміння спілкуватися з дотриманням вимог культури мовлення; збагачувати й уточнювати словниковий запас, виховувати культуру мовлення»

Тип уроку: розвиток комунікативних умінь

Вид уроку: урок-практика

Форма проведення: комбінований

Методи уроку: словесний, наочний, самостійної роботи

Міжпредметні зв’язки: українська література

Очікуванні результати: учні розуміють поняття комунікації, ділового спілкування, дотримуються вимог культури мовлення з метою ефективної комунікації.

Хід уроку:

 1. Організаційний момент. Привітання. Перевірка відсутніх.

 2. Актуалізація опорних знань:

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Бесіда:

-Що таке спілкування

-Доберіть синоніми до слова «спілкування»

 1. Оголошення теми і мети уроку.

Перш ніж ми перейдемо до нашої теми, попрацюємо в групах. Поділ на групи.

Складіть пам’ятку «Правила спілкування»

Зразок:

1.Будьте завжди чемні, ввічливі, привітні й доброзичливі у спілкування й поведінці!
2.Не хваліться даремно, нехай інші вас похвалять;
3. Умійте слухати і не перебивати інших!
4. Не будьте нав’язливими!
5. Говоріть про те, що може бути цікавим й корисним для тих, хто слухає!

Отже, тема нашого уроку…

Комунікація – поняття комплексне, являє собою сукупність із взаємодій людей, у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності

Комунікація охоплює такі аспекти:

 1. Інформаційний: обмін інформацією (спілкування)

 2. Інтерактивний: взаємозв’язок і взаємовплив учасників спілкування

 3. Перцептивний: сприйняття органами чуття, осмислення сказаного і почутого, його розуміння.

Складовою професіональної діяльності є ділове спілкування, у якому послуговуються офіційно-діловим стилем. Він потребує чіткого дотримання загальноприйнятих літературних норм. (Пригадати, що таке офіційно-діловий стиль, літературні норми)

Тренувальні вправи (робота біля дошки і в зошитах)

 1. Згрупуйте слова, пов’язані з професіями: швачки верстатника, перукарня, коклюшку (переписати слова з презентації)

А зараз в мене до вас таке запитання:

Що таке суперечка і чи є вона засобом комунікації?

Давайте разом подивимось, що ж означає це слово.

Суперечка – це словесне змагання між двома або кількома особами, при якому кожна із сторін обстоює свою правоту.

Перегляд відео. Обговорення.

Зараз кожна група отримує текст. Ознайомиться з інформацією й підготує її презентацію у формі плакату. 3 групи. Презентація. Зробіть будь-ласка опорний конспект з теми (с. 210, І. П. Ющук Укр. мова10 кл.)

 1. Закріплення набутих знань.

Проблемно-пошукові завдання.

Знайдіть серед тверджень такі, де є привід для суперечки:

 1. Мовний режим у школі;

 2. Куріння школить здоров’ю;

 3. Телебачення та Інтернет скоро повністю замінять книги та газети

 4. Взимку випадає сніг;

 5. Дівчата завжди краще навчаються за хлопців;

 6. Комп’ютерні ігри сприяють покращенню навчання та інтелектуальному розвитку.

Робота з підручником. Впр. 278, ст. 199
Декламування.

Обговорення.

 1. Підсумок уроку.

Інтерактивна вправа «Рефлексія»:

 • Який із видів роботи на уроці вам найбільше сподобався?

 • Чого не вдалося досягти?

 • На скільки ви впоралися з поставленим завданням?

 • Які труднощі виникли під час уроку?

 1. Домашнє завдання.

 2. Творче завдання

Уявіть, що вам запропонували бути ведучим телепередачі «Говорить Україна», де ваші ровесники, запрошені в телестудію, обговорюють складні, суперечливі питання: про здоров’я, відповідальність, екологію.

На наступний урок придумайте свою тему для дискусії і відповідні запитання до неї.

Додаток

У грецькій риториці мистецтво вести суперечку, полеміку називалось еристикою. Суперечку можна визначити як процес обміну протилежними думками.

Будь-яка суперечка побудована на зіткненні думок або позицій. Кожна сторона активно відстоює свої погляди й намагається розкритикувати погляди супротивника. Якщо немає такого зіткнення думок, то немає й самого спору. Так, наприклад, лекція, доповідь не є суперечками. Якщо висловлення думки з приводу якогось питання спрямоване на людей, які нейтрально або позитивно (тобто некритично) ставляться до неї, то немає ніяких підстав уважати це суперечкою.

Отже, суперечка - це ситуація мовлення, де наявне активне ставлення до позиції співрозмовника, що виражається в її критичній оцінці. Обов’язковими учасниками суперечки є пропонент, опонент і аудиторія.

Пропонент – це той, хто висуває, обстоює деяку тезу. Без пропонента не може бути ані спору, ані аргументативного процесу, оскільки спірні питання не виникають самі собою, вони повинні бути кимось сформульовані й висунуті для обговорення. Пропонент може висловлювати власну думку або представляти колективну позицію з того чи іншого питання.

Опонент – другий обов’язковий учасник суперечки. Це той, хто заперечує, піддає сумніву слушність тези, яку висунув пропонент.

Аудиторія – третій колективний учасник суперечки. Це не пасивна маса людей, а колектив, який має свої переконання, свої позиції з приводу питання, що обговорюється. Вона є основним об’єктом аргументативного впливу в спорі.

Суперечка за формою може бути дискусією, полемікою, диспутом або дебатами.

Дискусія (від лат. discussioдослідження, розгляд) – це публічна суперечка, мета якої полягає у з’ясуванні й порівнянні різних поглядів, у знаходженні правильного розв’язання спірного питання, обговорення певної проблеми або групи питань чи одного дуже важливого питання з метою досягнення істини.

Дискусію можна також розглядати як своєрідний спосіб пізнання. Вона дозволяє краще розуміти те, що не є достатньо чітким і зрозумілим. Навіть якщо учасники дискусії не приходять до спільного висновку, усе ж таки взаєморозуміння між протилежними сторонами посилюється. Безпосередня мета дискусії – це досягнення згоди між учасниками суперечки стосовно проблеми, що обговорюється.

Дискусія ведеться за певними правилами і за згодою її учасників. Тема дискусії формулюється заздалегідь, або до початку дискусії. Учасники її почергово висловлюють свої положення, думки, спростування, у результаті чого дискусія набуває логічного, зв’язаного характеру. Мовні засоби дискутування мають бути прийнятими для всіх учасників дискусії, толерантними. Використання непередбачуваних засобів осуджується й може зупинити дискусію без висновків і завершення її. У зв’язку з цим застосування некоректних прийомів, спрямованих на обдуренні співрозмовника, у такій суперечці заборонене. У протилежному випадку дискусія може зупинитися, і виникне конфліктна ситуація.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»