Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Відкритий урок з дисципліни "Економіка підприємств різних типів"

Економіка

31.05.2021

133

2

0

Опис документу:
Матеріали методичного забезпечення організації і проведення відкритого заняття (лекції) з дисципліни "Економіка підприємств різних типів" по темі: "Трудові ресурси підприємств ресторанного господарства. Ефективність праці та матеріальне стимулювання праці"
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
лекційне заняття на тему: “Трудові ресурси підприємств ресторанного господарства. Ефективність праці та матеріальне стимулювання ” МІНІСТЕРСТВО ОСВ...
Слайд № 1

лекційне заняття на тему: “Трудові ресурси підприємств ресторанного господарства. Ефективність праці та матеріальне стимулювання ” МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ ЦИКЛ ОРГТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ПЛАН 1. Характеристика персоналу торговельного підприємства; 2. Форми і системи заробітної плати, їх характеристика; 3. Мотивація і оплата праці пр...
Слайд № 2

ПЛАН 1. Характеристика персоналу торговельного підприємства; 2. Форми і системи заробітної плати, їх характеристика; 3. Мотивація і оплата праці працівників торговельного підприємства; 4. Аналіз і планування фонду оплати праці; 5. Система додаткового стимулювання.

1.Характеристика персоналу торговельного підприємства Під персоналом підприємства розуміють сукупність осіб, що працюють на певному підприємстві та...
Слайд № 3

1.Характеристика персоналу торговельного підприємства Під персоналом підприємства розуміють сукупність осіб, що працюють на певному підприємстві та вкладають свою працю, фізичні та розумові здібності, знання та навички в проведення фінансово-господарської діяльності підприємства, реалізацію його статутних завдань (закупівлю та реалізацію товару, виробництво продукції, надання послуг та інше).

Характеристика персоналу підприємства здійснюється за такими ознаками класифікації: 1.За характером участі у господарській діяльності підприємства ...
Слайд № 4

Характеристика персоналу підприємства здійснюється за такими ознаками класифікації: 1.За характером участі у господарській діяльності підприємства Персонал основного виду діяльності (виробничий персонал) Персонал неосновного виду діяльності (невиробничий персонал)

2.Залежно від функцій у складі виробничого персоналу виділяють: Керівники Службовці Спеціалісти Робітники
Слайд № 5

2.Залежно від функцій у складі виробничого персоналу виділяють: Керівники Службовці Спеціалісти Робітники

3.Залежно від напряму спеціальної підготовки персонал поділяють за: Професіями Спеціальностями
Слайд № 6

3.Залежно від напряму спеціальної підготовки персонал поділяють за: Професіями Спеціальностями

4.Залежно від кваліфікаційного рівня персонал поділяють на групи: Спеціалісти вищої та середньої кваліфікації Висококваліфіковані Некваліфіковані М...
Слайд № 7

4.Залежно від кваліфікаційного рівня персонал поділяють на групи: Спеціалісти вищої та середньої кваліфікації Висококваліфіковані Некваліфіковані Малокваліфіковані Спеціалісти - практики

5.За статтю та віком персонал поділяють: Чоловіки віком: до 30 років; від 30 до 60 років; понад 60 років. Жінки віком: до 30 років; від 30 до 55 ро...
Слайд № 8

5.За статтю та віком персонал поділяють: Чоловіки віком: до 30 років; від 30 до 60 років; понад 60 років. Жінки віком: до 30 років; від 30 до 55 років; понад 55 років.

6.За стажем роботи в торгівлі персонал поділяють: До 1 року Від 1 до 3 років Понад 10 років Від 3 до 10 років
Слайд № 9

6.За стажем роботи в торгівлі персонал поділяють: До 1 року Від 1 до 3 років Понад 10 років Від 3 до 10 років

7.Залежно від відношення працівників до власності підприємства персонал поділяють: Співвласники Наймані працівники
Слайд № 10

7.Залежно від відношення працівників до власності підприємства персонал поділяють: Співвласники Наймані працівники

8.Залежно від характеру трудових відносин персонал поділяють: Постійні Тимчасові
Слайд № 11

8.Залежно від характеру трудових відносин персонал поділяють: Постійні Тимчасові

9.Залежно від посад, які займаються, персонал підприємства поділяється на певні групи відповідно до штатного розпису підприємства .  
Слайд № 12

9.Залежно від посад, які займаються, персонал підприємства поділяється на певні групи відповідно до штатного розпису підприємства .  

Продуктивність праці працівників, методи її визначення, чинники, що на неї впливають Продуктивність праці – результативність праці, результат праці...
Слайд № 13

Продуктивність праці працівників, методи її визначення, чинники, що на неї впливають Продуктивність праці – результативність праці, результат праці отриманий на одиницю витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів підприємства, у вузькому розумінні – обсяг реалізації товарів одними працівником за одиницю робочого часу або кількість робочого часу, що витрачається на реалізацію одиниці товарообігу. Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці працівників торгового підприємства є виробіток, який визначається середнім розміром товарообороту на одного працівника:   П = Т / n, де  П - середня виробка на одного працівника, грн; Т - розмір товарообігу за період у фактичних цінах, грн; n - середньоспискова чисельність робітників підприємства, чол.  

Чинники, що впливають на продуктивність праці персоналу торговельного підприємства Зовнішні Внутрішні Загальноекономічні (політика держави, рівень ...
Слайд № 14

Чинники, що впливають на продуктивність праці персоналу торговельного підприємства Зовнішні Внутрішні Загальноекономічні (політика держави, рівень інфляції, рівень матеріального добробуту населення…); Галузеві (спеціалізація галузі, стабільність попиту на продукцію, кон’юнктура споживчого ринку, динаміка грошових доходів населення та ін.) Організаційні (поглиблення спеціалізації, зменшення широти асортимент, вдосконалення системи управління на підприємстві, введення прогресивних форм організації праці, забезпечення ритмічності постачання та реалізації товарів); технічні (підвищення рівня механізації, автоматизації праці та ступеня використання наявної техніки і обладнання, заміна обладнання біль потужним та прогресивним); економічні (зростання обсягу товарообігу, якості товарів скорочення апарату управління та допоміжного персоналу, удосконалення методів планування і контролю, удосконалення системи оплати та стимулювання праці, удосконалення форм організації трудових відносин) соціальні (створення умов праці та відпочинку, наявність профілактично-лікувальних установ, дитячих садочків та ін.).

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ Зниження трудомісткості виробу Підвищення технології виробу; Автоматизація виробництва; Застосування високопр...
Слайд № 15

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ Зниження трудомісткості виробу Підвищення технології виробу; Автоматизація виробництва; Застосування високопродуктивного обладнання. Підвищення використання робочого часу   Досконалість організації виробництва і праці; Зміцнення трудової дисципліни; Поліпшення умов праці. Підвищення ефективності використання кадрів   Підвищення кваліфікації кадрів; Зниження плинності кадрів.

Згідно статті 1 Закону України «Про оплату праці» :   Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим д...
Слайд № 16

Згідно статті 1 Закону України «Про оплату праці» :   Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. ФОРМИ І СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПОГОДИННА ВІДРЯДНА Проста погодинна Погодинно-преміальна За посадовим окладом Відрядна прогресивна Непряма відрядна Пряма відрядна Відрядно-прогресивна Акордна Колективна (бригадна)

3.Аналіз і планування фонду оплати праці Фонд заробітної плати — цe загальна сума грошових коштів, спрямована на оплату праці робітників і управлін...
Слайд № 17

3.Аналіз і планування фонду оплати праці Фонд заробітної плати — цe загальна сума грошових коштів, спрямована на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за певний обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства. Метою проведення аналізу формування та використання фонду оплати праці торгового підприємства є оцінка доцільності та ефективності запровадженої системи матеріального стимулювання та визначення "вузьких місць", що потребують удосконалення або ліквідації.

Розмір фонду оплати праці може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме: — питомою вагою фонду оплати праці в поточних витратах підприє...
Слайд № 18

Розмір фонду оплати праці може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме: — питомою вагою фонду оплати праці в поточних витратах підприємства; — питомою вагою фонду оплати праці в доході підприємства; —рівнем витрат на оплату праці у % до товарообороту. Аналіз складу основної заробітної плати дозволяє встановити обсяги застосування окремих систем оплати праці (відрядної, погодинної, контрактної тощо).

4.Мотивація та оплата праці працівників ЗРГ Мотивація — це процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей і цілей орг...
Слайд № 19

4.Мотивація та оплата праці працівників ЗРГ Мотивація — це процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей і цілей організації. МОТИВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛЬНА НЕМАТЕРІАЛЬНЕ Заробітна плата, доплата Премії Відсотки з дивідендів, прибутку Подарунки на свята Путівки Навчання, підв.кваліфікації Просування по кар’єрі Харчування Грамоти, подяки, медалі

ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ Надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового просування за критерієм результативності праці. ві...
Слайд № 20

ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ Надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового просування за критерієм результативності праці. відповідність рівня оплати праці з її результатами та визнання внеску кожного працівника в загальний обсяг виробництва. забезпечення належних умов безпеки праці, охорони здоров'я та зростання добробуту всіх працівників створення умов і забезпечення можливостей для зростання фахової майстерності, підвищення кваліфікації та перекваліфікації створення у колективі сприятливого психологічного клімату, атмосфери довіри й адекватних двосторонніх відносин між керівниками і працівниками.

СИСТЕМА ДОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ система преміювання за поточні результати господарської діяльності та окремі досягнення.   доплати та надбавки   о...
Слайд № 21

СИСТЕМА ДОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ система преміювання за поточні результати господарської діяльності та окремі досягнення.   доплати та надбавки   одноразові заохочення за результати праці   системи участі найманих робітників у прибутках та капіталі підприємства;   інші соціальні виплати та пільги.  

Домашнє завдання 1.Конспект
Слайд № 22

Домашнє завдання 1.Конспект

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили