Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Відкритий урок української мови в 3 класі

Українська мова

Для кого: 3 Клас

04.05.2020

599

2

0

Опис документу:
Тема: Читаємо навчальний текст, здобуваємо нову інформацію. Спостерігаємо за будовою речень. Мета: поглибити знання учнів про речення, його ознаки та правила оформлення на письмі; формувати вміння будувати речення, правильно інтонувати їх, виокремлювати з них словосполучення, ділити текст на речення; вдосконалювати навички грамотного письма, зв’язного мовлення; розвивати вміння спостерігати за мовними явищами; виховувати любов до природи, до Батьківщини, бажання оберігати її.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручника Українська мова: підруч. для 3 кл. загальноосв. навч. закл. із навч. рос. мовою. – К.:...
Слайд № 1

Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручника Українська мова: підруч. для 3 кл. загальноосв. навч. закл. із навч. рос. мовою. – К.: Освіта, 2013. – 169 с. Автори: О. Н. Хорошковська, Г. І. Охота, Н. І. Яновицька

1.1. Відповідність чинній програмі: Підручник укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з ...
Слайд № 2

1.1. Відповідність чинній програмі: Підручник укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автор О. Н. Хорошковська, завідувач лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук), що відповідає Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. № 462. За навчальним планом загальна кількість годин на курс «Українська мова» 3 клас – 70, із розрахунку 2 години на тиждень. Програма передбачає три основні змістові лінії (мовленнєва, мовна та соціокультурна), які повністю реалізовано в даному підручнику, що сприяє розвитку ключових компетентностей молодшого школяра.

1.2. Врахування вікових особливостей, попередньої підготовки учнів: Зміст навчального матеріалу відповідає віковій категорії дітей. Теоретичний мат...
Слайд № 3

1.2. Врахування вікових особливостей, попередньої підготовки учнів: Зміст навчального матеріалу відповідає віковій категорії дітей. Теоретичний матеріал викладено в цікавій інтерактивній формі. (Впр.36. с.21)

Зміст текстів вправ та ілюстративного матеріалу несуть в собі позитивне виховне значення: розвиток патріотичних почуттів (впр.52 с.29, впр.56 с.32)...
Слайд № 4

Зміст текстів вправ та ілюстративного матеріалу несуть в собі позитивне виховне значення: розвиток патріотичних почуттів (впр.52 с.29, впр.56 с.32), впр.56 с.32),

любов до української мови (впр.142 с.59), до сім’ї (впр.3 с.60, впр.144 с.61),
Слайд № 5

любов до української мови (впр.142 с.59), до сім’ї (впр.3 с.60, впр.144 с.61),

моральних цінностей (впр. 4 с. 6, впр.8 с.9, впр.21 с.15)
Слайд № 6

моральних цінностей (впр. 4 с. 6, впр.8 с.9, впр.21 с.15)

любов до праці (впр.60 с.32),
Слайд № 7

любов до праці (впр.60 с.32),

до природи (впр.33 с.20, впр.121 с.53, впр. для перевірки знань с. 63),
Слайд № 8

до природи (впр.33 с.20, впр.121 с.53, впр. для перевірки знань с. 63),

до прекрасного (впр.103 с. 46), що впливає на формування особистості молодшого школяра. Також навчальний матеріал є доступним і враховує попередню ...
Слайд № 9

до прекрасного (впр.103 с. 46), що впливає на формування особистості молодшого школяра. Також навчальний матеріал є доступним і враховує попередню підготовку. Так у другому класі учні у розділі «Навчання грамоти та розвиток мовлення» вивчили букви і звуки українського алфавіту, на основі чого в 3 класі вивчають норми вимови та правопису, будову слова. Спираючись на отримані в попередніх класах вміння читати та розуміти почуте, учні працюють над лексичним значенням слова, словосполученням. Вивчають будову речення, спостерігають за зв’язком речень у тексті.

1.3. Загальна характеристика науковості викладу навчального матеріалу; У викладі матеріалу зберігається принцип науковості, вводяться нові поняття ...
Слайд № 10

1.3. Загальна характеристика науковості викладу навчального матеріалу; У викладі матеріалу зберігається принцип науковості, вводяться нові поняття і терміни. В рубриці «Запам’ятай» чітко і лаконічно сформульовані правила (с. 34, 98).

1.4. Спрямованість навчального матеріалу на формування: науково-теоретичного мислення; мотивації навчання; світоглядних позицій; Спосіб подачі впра...
Слайд № 11

1.4. Спрямованість навчального матеріалу на формування: науково-теоретичного мислення; мотивації навчання; світоглядних позицій; Спосіб подачі вправ і завдань різноманітного характеру, введення різних форм роботи формують в учнів орфографічну і пунктуаційну грамотність, сприяють розвитку звязного мовлення, спонукають до самостійного здобуття знань, викликають інтерес до предмету. Структурування теоретичного матеріалу і практичних вправ, пояснення нових понять дають можливість учням отримувати глибокі знання, формують логічне мислення, збагачують словниковий запас учнів .

1.5. Використання інноваційних педагогічних технологій: Реалізація поставлених у програмі завдань та розуміння усіх взаємозалежностей у формуванні ...
Слайд № 12

1.5. Використання інноваційних педагогічних технологій: Реалізація поставлених у програмі завдань та розуміння усіх взаємозалежностей у формуванні комунікативної компетентності молодших школярів зумовили нові підходи до відбору змісту і його презентації у підручнику з української мови для 3 класу . Усе це знайшло своє відображення у текстовому матеріалі, навчальних вправах та методичному апараті підручника, адресованому безпосередньо учневі чи учениці. Практичне спрямування у навчанні української мови і мовлення зумовило нові підходи й до формування назв параграфів. Подано не назву мовного матеріалу, який мав опрацьовуватися, а види мовленнєвої діяльності, які повинні формуватися протягом уроку (Н-д: «Слухаємо і читаємо. Знайомимося зі словами, що мають протилежне значення – антоніми. Міркуємо про вживання антонімів у прислів’ях»).

У зв’язку із зазначеним автори відмовилися в деяких випадках від традиційного формулювання правил. Стислі сухі визначення (правила) часто є незрозу...
Слайд № 13

У зв’язку із зазначеним автори відмовилися в деяких випадках від традиційного формулювання правил. Стислі сухі визначення (правила) часто є незрозумілими й нецікавими для учнів початкових класів. Натомість відомості про мовний матеріал подано у вигляді розповідей професора лінгвіста або бесід Незнайка і Катрусі, які пропонуються як для слухання – розуміння (читає вчитель), так і для самостійного читання (суцільного чи вибіркового) (с. 73, с. 102).

Знайшли своє місце в підручнику і завдання для самостійної роботи. Вони є достатньо цікавими і дають можливість учителеві здійснювати диференційова...
Слайд № 14

Знайшли своє місце в підручнику і завдання для самостійної роботи. Вони є достатньо цікавими і дають можливість учителеві здійснювати диференційований підхід до навчання (с. 70-71).

Нові підходи до презентації мовного матеріалу в підручнику та його націленість на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності знаходять зацікавленіс...
Слайд № 15

Нові підходи до презентації мовного матеріалу в підручнику та його націленість на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності знаходять зацікавленість і розуміння в учителя. Підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників, проведеного МОН України в 2011 році.

1.6. Послідовність, логічність викладу матеріалу: Матеріал в підручнику поданий у логічній послідовності, відповідно до програми, з урахуванням між...
Слайд № 16

1.6. Послідовність, логічність викладу матеріалу: Матеріал в підручнику поданий у логічній послідовності, відповідно до програми, з урахуванням міжпредметних зв’язків з відповідними творчими завданнями для самоперевірки й узагальнення знань з рубрикою «Перевір себе: що ти знаєш, що ти вмієш?» (с. 113), і це дає змогу учням засвоїти подану в підручнику інформацію в повному обсязі.

1.7. Оптимальність розподілу матеріалу відповідно до норм навчального часу: Навчальний матеріал підручника структуровано згідно навчальної програми...
Слайд № 17

1.7. Оптимальність розподілу матеріалу відповідно до норм навчального часу: Навчальний матеріал підручника структуровано згідно навчальної програми. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. Їх чотири: «Звуки та букви. Норми вимови й правопису. Культура мовлення», «Слово. Лексичне значення слова», «Будова слова», «Синтаксичні відомості». В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів: «Читаємо й розповідаємо. Розігруємо діалоги. Вправляємося в письмі»

Послухай, подумай і скажи, хто и де так говорить (впр.21 с.15); Розіграйте діалог за змістом попередньої вправи (впр.22 с.16); Розглянь малюнок і с...
Слайд № 18

Послухай, подумай і скажи, хто и де так говорить (впр.21 с.15); Розіграйте діалог за змістом попередньої вправи (впр.22 с.16); Розглянь малюнок і скажи, скільки гривень зображено (впр.23 с. 16);

Аудіювання тексту (впр. 24 с.16);
Слайд № 19

Аудіювання тексту (впр. 24 с.16);

Попрацюйте в парах ( впр. 25 с. 17); Прочитай і перекажи (впр.27 с.17);
Слайд № 20

Попрацюйте в парах ( впр. 25 с. 17); Прочитай і перекажи (впр.27 с.17);

Вивчи вірш, запиши його з пам’яті (с.18 впр.28) 1.8. Відповідність підручника принципу наступності, логічної послідовності, органічність поєднання ...
Слайд № 21

Вивчи вірш, запиши його з пам’яті (с.18 впр.28) 1.8. Відповідність підручника принципу наступності, логічної послідовності, органічність поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу: У підручнику дотримано принцип наступності, логічної послідовності, органічного поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу.

1.9. Якість та доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, фотознімки): Зміст підручника оптимально ілюстрований методи...
Слайд № 22

1.9. Якість та доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, фотознімки): Зміст підручника оптимально ілюстрований методично доцільними малюнками, які доповнюють і конкретизують навчальний матеріал (с. 74, с. 111),

розвивають уяву школярів (с.9), сприяють розвитку естетичного смаку(с.149),
Слайд № 23

розвивають уяву школярів (с.9), сприяють розвитку естетичного смаку(с.149),

створюють позитивний настрій (с.144), допомагають орієнтуватися у завданнях. Н-д, якщо діти бачать професора Лінгвіста, це означає, що буде вивченн...
Слайд № 24

створюють позитивний настрій (с.144), допомагають орієнтуватися у завданнях. Н-д, якщо діти бачать професора Лінгвіста, це означає, що буде вивчення нового матеріалу, якщо Незнайка – треба допомогти і т. д. Яскраві умовні позначення - теж гарний путівник (провідник). Дозволяє учневі передбачити завдання або виконати його самостійно. Духовному збагаченню учнів сприяють також фрагменти картин Заслуженого художника України А. Яланського (с.151).

Виклад матеріалу вправ здійснено в основному у художньому стилі, широко застосовуються засоби виразності й образності задля посилення емоційного вп...
Слайд № 25

Виклад матеріалу вправ здійснено в основному у художньому стилі, широко застосовуються засоби виразності й образності задля посилення емоційного впливу. (Впр.28 с.18). Є й тексти наукового стилю, але їх зміст доступний і зрозумілий (впр. 102 с.46).

Основні поняття, які учням слід запам’ятати, виділені у правилах жирним шрифтом. Присутні елементи виразності і образності мови (рубрики: «Запам’ят...
Слайд № 26

Основні поняття, які учням слід запам’ятати, виділені у правилах жирним шрифтом. Присутні елементи виразності і образності мови (рубрики: «Запам’ятай», «Цікаво знати», «Зверни увагу», «Ти працював самостійно…»), а на форзаці в кінці підручника – невеличкі помічники школярів: український алфавіт, букви та знаки, які вживаються лише в українській мові, і які використовуються лише в російській мові; зразки звукових схем та будови слова, вживання багатозначних слів в ілюстрованій формі. Зокрема рубрика «Розрізняй» (с. 20) дає порівняння незрозумілих для учнів слів чи форми їх вживання з російськими аналогами. Це допомагає школярам збагачувати своє мовлення, воно стає більш правильним, образним та виразним.

2. Методичний апарат: 2.1. Відповідність системи питань, завдань, вправ вимогам державних стандартів загальної середньої освіти: Методичний апарат ...
Слайд № 27

2. Методичний апарат: 2.1. Відповідність системи питань, завдань, вправ вимогам державних стандартів загальної середньої освіти: Методичний апарат підручника (питання, завдання, вправи) відповідає вимогам державних стандартів початкової загальної освіти, метою яких є сприяння розвитку ключових компетенцій учнів, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.

2.2.Наявність завдань різного ступеня складності; Автори підручника подбали про наявність завдань різного ступеня складності. Завдання спрямовані н...
Слайд № 28

2.2.Наявність завдань різного ступеня складності; Автори підручника подбали про наявність завдань різного ступеня складності. Завдання спрямовані на формування знань і вмінь з мови, розвиток логічного мислення, творчих здібностей, пізнавальної активності. Дають можливість здійснювати диференційований підхід завдання для самостійної роботи та для домашніх завдань (с.29 «Попрацюй самостійно», впр.60 с. 32-33). Але відсутні завдання тестового характеру.

2.3.Різноманітність та оригінальність завдань; Підручник насичений великою кількістю різноманітних та оригінальних завдань всіх рівнів. В підручник...
Слайд № 29

2.3.Різноманітність та оригінальність завдань; Підручник насичений великою кількістю різноманітних та оригінальних завдань всіх рівнів. В підручнику є завдання для самостійної роботи, для самоперевірки, взаємоперевірки, роботи в парах. Автори пропонують види завдань від відтворювального до творчого характеру. Це дає змогу вчителю дібрати такі завдання, які націлені на виховання чуття слова і розуміння того, що мова є не лише знаряддям для спілкування, а й засобом, здатним об’єднати, пояснити всі види мистецтва.

2.4. Спрямованість на: розвиток логічного мислення; творчих здібностей; пізнавальної активності; Завдання у підручнику різноманітні та оригінальні,...
Слайд № 30

2.4. Спрямованість на: розвиток логічного мислення; творчих здібностей; пізнавальної активності; Завдання у підручнику різноманітні та оригінальні, спрямовані на розвиток логічного мислення, творчих здібностей та пізнавальної активності школярів. Система завдань підручника побудована так, щоб сприяти інтелектуальному розвитку школярів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Автори подають достатню кількість завдань різного типу: репродуктивних, проблемних, творчих. 2.5.Методична цінність ілюстративного матеріалу. Весь ілюстративний матеріал має методичну цінність, який підвищує цінність теоретичного матеріалу та сприяє пізнавальній активності учнів.  

3. Поліграфічне виконання: 3.1. Якість естетичного оформлення: Підручник оформлений естетично, у ньому кольорові ілюстрації. Текст підручника чітки...
Слайд № 31

3. Поліграфічне виконання: 3.1. Якість естетичного оформлення: Підручник оформлений естетично, у ньому кольорові ілюстрації. Текст підручника чіткий (на білому папері, шрифт відповідно до поліграфічних вимог). 3.2. Спрямованість на розвиток естетичного смаку: Якісне поліграфічне виконання підручника спрямовує на розвиток естетичного смаку школярів. Оформлення підручника продумане. Надрукований на якісному папері. Ілюстрований матеріал дібраний відповідно до вікових особливостей учнів та навчального матеріалу. 3.3. Дотримання гігієнічних, поліграфічних вимог (шрифт, формат, вага). Автори підручнику дотримались як гігієнічних, так і поліграфічних вимог (чіткий шрифт відповідного розміру,формат та вага книжки).

4.Зауваження та пропозиції. Апробуючи підручник О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької «Українська мова» 3 клас, хочемо внести деякі пр...
Слайд № 32

4.Зауваження та пропозиції. Апробуючи підручник О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької «Українська мова» 3 клас, хочемо внести деякі пропозиції: додати в кінці підручника орфографічний словничок слів, написання яких слід запам’ятати; винести на форзац посібника правила, які вивчаються в 3 класі, в таблицях чи схемах; збільшити кількість завдань для роботи учнів в групах; використовувати в рубриці «Перевір себе: що ти знаєш, що ти вмієш?» також завдання тестового характеру так як ЗНО учні здають у формі тестів. збільшити кількість диференційованих завдань.

5.Висновки. Якість навчання зумовлена багатьма чинниками, одним з яких, безумовно, є підручник. Аналіз підручника О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти,...
Слайд № 33

5.Висновки. Якість навчання зумовлена багатьма чинниками, одним з яких, безумовно, є підручник. Аналіз підручника О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької «Українська мова» 3 клас дає підстави стверджувати, що підручник – це не лише навчальна книга в руках учня , а й дидактичний засіб у діяльності вчителя, за допомогою якого він особливим чином організовує навчальний процес, залучає учнів до різних видів діяльності, здійснює навчання предмета. Даний підручник, окрім джерела інформації чи систематизованого зібрання знань, які треба засвоїти, є мотивацією до навчання, спонукаючою силою розвитку інтересу до мови. За допомогою різних мотиваційних прийомів, які присутні у підручнику, він підсилює зацікавленість учнів у пізнанні світу, спонукає їх до пошукової діяльності. Підручник створений відповідно до чинної програми Державного стандарту початкової загальної освіти, враховує вікові особливості школярів, їх попередню підготовку і може використовуватися як посібник на уроках української мови в третьому класі. Підручник можна рекомендувати з урахуванням зроблених зауважень до видання як масового.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.