Відкритий урок на тему : "Планування собівартості автоперевезень, ТО і ремонту рухомого складу."

Економіка

Для кого: Дорослі

23.08.2021

62

0

0

Опис документу:
Планування собівартості. Планування кошторису витрат АТП, АРП, цехів та дільниць. Калькуляція собівартості продукції, її види і призначення на автомобільному транспорті (- дослідження ринку і виявлення потреби в продукції; - підготовку і освоєння нової продукції; - виробництво (витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних виробничих фондів, оплату праці персоналу та ін.); - обслуговування виробничого процесу і управління ним;
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Знайти правильне твердження ( правильна відповідь + , неправильна відповідь - ) 1. Основна заробітна плата ремонтного робітника визначається за фор...
Слайд № 2

Знайти правильне твердження ( правильна відповідь + , неправильна відповідь - ) 1. Основна заробітна плата ремонтного робітника визначається за формулою: ОЗП р.р. = Тзаг. * Сгод.сер., грн.. 2. Середньомісячний фонд робочого часу для нормальних умов праці на 2013р. становить – 166,8год 3. Основна заробітна плата це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 4. Мінімальна заробітна плата з 01.01.13р становить 1140 грн. 5. Тривалість відпустки в 21 робочих днях відповідає відпустці в 31 календарний день. 6. Кількість святкових днів у 2013р. становить - 10 днів. 7. Плановий фонд робочого часу – це кількість годин за відповідний плановий період, яку повинен відпрацювати працівник при встановленій організації праці, визначеному режимі робіт та умовах праці. 8. Фонд робочого часу (ФРЧ) при нормальних умовах праці на 21 робочий день становить 1589,8 год 9. Середньомісячна заробітна плата ремонтного робітника визначається за формулою ДЗП ЗПс.м = ------------ , грн Nр.р. * 12 10. Тривалість робочого дня при нормальних умовах праці законодавчо визначена – 7,2 год, при п’ятиденному ( 40 годинному) робочому тижні.

Відповіді 1. + 2. + 3. + 4. - 5. - 6. + 7. + 8. - 9. - 10. -
Слайд № 3

Відповіді 1. + 2. + 3. + 4. - 5. - 6. + 7. + 8. - 9. - 10. -

Планування собівартості автоперевезень, ТО і ремонту рухомого складу. Планування собівартості. Планування кошторису витрат АТП, АРП, цехів та дільн...
Слайд № 4

Планування собівартості автоперевезень, ТО і ремонту рухомого складу. Планування собівартості. Планування кошторису витрат АТП, АРП, цехів та дільниць. Калькуляція собівартості продукції, її види і призначення на автомобільному транспорті.

Планування собівартості – це система техніко-економічних показників, що дозволяє визначити суму загальних витрат, що включаються в собівартість. Со...
Слайд № 5

Планування собівартості – це система техніко-економічних показників, що дозволяє визначити суму загальних витрат, що включаються в собівартість. Собівартість продукції – це грошове вираження витрат на виробництво та реалізацію продукції. Собівартість перевезень (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов’язаних з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів та пасажирів, а також виконанням робіт і послуг,що сприяють та забезпечують перевезення.

Собівартість перевезень (робіт, послуг) визначається на формулами: Собівартість вантажних перевезень B B Sкм = ––––––– , грн.. Sавт.год. = –––––––,...
Слайд № 6

Собівартість перевезень (робіт, послуг) визначається на формулами: Собівартість вантажних перевезень B B Sкм = ––––––– , грн.. Sавт.год. = –––––––, грн.. Lзаг АГексп. де Взаг. – витрати загальні операційної діяльності, грн.. Собівартість пасажирських перевезень Bзаг Sпас.км. = ––––––– , грн.. Pпаскм де Рпаскм – обсяг перевезень в пасажирокілометрах Собівартість ПР Bзаг Sпр = –––––– * 1000 грн /1000км Lзаг де Lзаг – загальний пробіг автомобіля, км Bзаг Sто = ––––––– , грн.. Nто де Nто - кількість технічного обслуговування Взаг SАРЗ = ––––––– , грн.. Nкап.р. де Nкап.р. – кількість капітальних ремонтів.

До собівартості включають витрати на такі цілі: - дослідження ринку і виявлення потреби в продукції; - підготовку і освоєння нової продукції; - вир...
Слайд № 7

До собівартості включають витрати на такі цілі: - дослідження ринку і виявлення потреби в продукції; - підготовку і освоєння нової продукції; - виробництво (витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних виробничих фондів, оплату праці персоналу та ін.); - обслуговування виробничого процесу і управління ним; - збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати); - добір та підготовку кадрів; - поточну раціоналізацію виробництва (вдосконалення технологій, організації виробництва і праці, підвищення якості продукції), крім капіталовкладень.

Кошторис витрат — це повне зведення витрат на виробництво і реалізацію продукції на плановий період виробничо -фінансової діяльності. Планування ви...
Слайд № 8

Кошторис витрат — це повне зведення витрат на виробництво і реалізацію продукції на плановий період виробничо -фінансової діяльності. Планування витрати на виробництво виконують у такій послідовності: складають кошторис витрат і калькулюють собівартість продукції та послуг допоміжних цехів; 2. складають баланс розподілу продукції та послуг допоміжного виробництва за калькуляційними напрямами й за внутрішньозаводськими підрозділами; 3. складають кошториси та розраховують:  витрати на сировину, матеріали, купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо й енергію в основному виробництві; - основну та додаткову заробітну плату робітників; -   кошториси витрат цехів допоміжного виробництва; кошториси витрат, пов’язаних із підготовкою та освоєнням виробництва нової продукції; - кошториси витрат на утримання, експлуатацію та ремонт устаткування; кошториси витрат, пов’язаних із відшкодуванням зношування спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення; - кошториси загальновиробничих витрат.

Слайд № 9

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ Зміст витрат Звіт  за минулий рік, тис. грн План на 20_ р. (тис. грн) Усього У тому числі покварт...
Слайд № 10

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ Зміст витрат Звіт  за минулий рік, тис. грн План на 20_ р. (тис. грн) Усього У тому числі поквартально І ІІ ІІІ ІV Сировина й матеріали             Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи, послуги виробничого характеру від сторонніх підприємств             Паливо й енергія на технологічні цілі             Зворотні відходи (вираховують)             Основна заробітна плата             Допоміжна заробітна плата             Відрахування на соціальні заходи             Витрати на утримання та експлуатацію устаткування             Загальновиробничі витрати             Інші виробничі витрати             Втрати від браку             Усього витрат            

Собівартість продукції, яка виготовляється підприємством та його підрозділами визначається калькулюванням. Під калькуляцією собівартості розуміють ...
Слайд № 11

Собівартість продукції, яка виготовляється підприємством та його підрозділами визначається калькулюванням. Під калькуляцією собівартості розуміють визначення витрат на одиницю продукції по окремим статтям. Калькуляцію собівартості по кожному елементу витрат для ремонтних робітників ПР визначають за формулами: ВОП S ВОП = ––––––– * 1000 , грн./ 1000 км Lзаг. В с.з. S В с.з. = ––––––– * 1000 , грн./ 1000 км Lзаг. МВ S МВ = ––––––– * 1000 , грн./ 1000 км Lзаг. Ав S А в. = ––––––– * 1000 , грн./ 1000 км Lзаг. Вінш S В інш = ––––––– * 1000 , грн./ 1000 км Lзаг.

При калькуляції собівартості перевезень всі затрати на утримання автомобільного транспорту групують за такими статтями: - прямі матеріальні витрати...
Слайд № 12

При калькуляції собівартості перевезень всі затрати на утримання автомобільного транспорту групують за такими статтями: - прямі матеріальні витрати ( входить вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовлюваної продукції, що виробляється, і які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат); - прямі витрати на оплату праці (входить заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим виробництвом продукції, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат); - амортизацію основних виробничих фондів; - вартість придбаних послуг (вартість поточних ремонтів, техогляду та технічного обслуговування автотранспорту, що виконана сторонніми підприємствами) - інші прямі витрати (входять всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на єдиний соціальний внесок, плата за оренду земельних і майнових паїв); - загальновиробничі витрати (входять виробничі накладні витрати на організацію виробництва і управління структурними підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію устаткування загальновиробничого призначення.)

Слайд № 13

Розв’язування задач Задача 1. Задача 2. Визначити Sто-1. Дано: ВОП – 12540 грн., МВзаг. – 33000 грн., Ав – 22000 грн., Nто-1 - 1550 Розрахувати кал...
Слайд № 14

Розв’язування задач Задача 1. Задача 2. Визначити Sто-1. Дано: ВОП – 12540 грн., МВзаг. – 33000 грн., Ав – 22000 грн., Nто-1 - 1550 Розрахувати калькуляцію собівартості Sто-2 Дано: ВОП – 14400 грн., Вс.з. – 5410 грн. МВзаг. – 33200 грн., Ав – 21400 грн., Вінш.оп.д. – 3900 грн., Nто-2 - 900

Задача 3. Визначити Sкм. Дано: ВОП – 24000 грн., МВзаг. – 75000 грн., Ав – 42000 грн., Вінш. – 32000 грн., Lзаг – 40000 км
Слайд № 15

Задача 3. Визначити Sкм. Дано: ВОП – 24000 грн., МВзаг. – 75000 грн., Ав – 42000 грн., Вінш. – 32000 грн., Lзаг – 40000 км

Домашнє завдання Вивчити конспект лекції; вивчити структуру собівартості автоперевезень, ТО і ремонту рухомого складу, законспектувати шляхи знижен...
Слайд № 16

Домашнє завдання Вивчити конспект лекції; вивчити структуру собівартості автоперевезень, ТО і ремонту рухомого складу, законспектувати шляхи зниження собівартості перевезень. Література Осн. 3 {166-167},Осн. 1 {239-242},Дод. 8 {147-149} Підготуватись до практичної роботи № 10.1. Розрахунок кошторису витрат ТО і ремонту.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.