Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Від текстового редактора до комп’ютерної презентації

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
249 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №HQ316976
За публікацію цієї методичної розробки Западня Валентина Анатоліївна отримав(ла) свідоцтво №HQ316976
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Западня Валентина Анатоліївна

викладач математики і інформатики

Княжицький навчально- виховний

комплекс «Дошкільний навчальний

заклад - загальноосвітній навчальний

заклад І-ІІІ ступенів»

Звенигородської районної ради,

Черкаської області

Телефон: 0968498813

e-mail: vzapadnya@i.ua

«Від текстового редактора до компютерної презентації»

(тип програми: факультатив)

для учнів 5 класу

Факультатив «Від текстового редактора до компютерної презентації» сприяє самовизначенню школяра щодо усвідомленого вибору професії у майбутньому.

Мета факультативу:

 1. факультатив має сприяти розвитку в учнів уміння логічно, доступно й ефективно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її зображення, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію;

 2. учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.

Головне завдання факультативу – ознайомити з основними принципами роботи з комп'ютером і відповідними до віку учнів програмними засобами; навчити використовувати комп'ютер як інструмент для своїх цілей: випуск електронних газет, журналів, створення презентацій з інших предметів.

Під час вивчення тем передбачено використання активних методів навчання, створення діяльнісного середовища для досягнення учнями основних завдань та вимог щодо вивчення теми. Курс спланований на 1 рік у 5-му класі з розрахунку 0,5 години на тиждень.

Пояснювальна записка

Кардинальні зміни у суспільстві, розвиток науки, техніки та виробництва, зростання інформатизації об’єктивно потребують змін у всіх сферах життя, в тому числі і в освіті. Сьогодення вимагає від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, можливість інтегруватись у сучасне інформаційне середовище, здатність володіти комунікативною культурою, цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації, використовувати знання для розв’язування життєвих проблем, володіти навичками опрацювання отриманих даних та відомостей – здобувати, аналізувати й застосовувати їх, критично мислити, бути здатними до вибору з багатьох альтернатив ту, що пропонує життя сьогодні. Основним завданням навчання повинно стати актуальне дослідження навколишнього життя, яке дозволяє будувати весь навчально-виховний процес у режимі випередження, що веде дитину в ногу з часом, а не тільки адаптує до наявних змін.

Факультатив «Від текстового редактора до компютерної презентації» сприяє самовизначенню школяра щодо усвідомленого вибору професії у майбутньому.

На сучасному етапі розвитку суспільства більшість людей щодня працює з великими обсягами різноманітної інформації. Тому першочерговим завданням сучасної загальної середньої освіти є навчити учнів отримувати інформацію, обробляти, аналізувати, зберігати її та на основі цього приймати своєчасні ефективні рішення. Крім того, під час вивчення інформатики у школі треба створити такі умови навчання, які б забезпечили широкі можливості розвитку всіх здібностей, якими природа наділила кожну дитину. Нині чимало загальноосвітніх навчальних закладів практикують систематичне навчання інформатики з 5класу. Зазначене не суперечить віковим особливостям розвитку учнів і повною мірою узгоджується з сучасними процесами інформатизації суспільства та модернізацій загальної середньої освіти і профілізації старшої школи.

Запровадження факультативу «Від текстового редактора до комп’ютерної презентації» має на меті оволодіння учнями способів здійснення навчальних досліджень з комп’ютерною підтримкою і реалізується в таких завданнях:

 • розвиток навчально-пізнавальних інтересів на основі одержання практично значущих результатів за допомогою комп'ютера;

 • поглиблення вивчення навчальних дисциплін за рахунок ознайомлення учнів із педагогічними програмними засобами різних предметів;

 • розвиток писемного мовлення на основі засобів опрацювання текстів;

 • побудову індивідуальних навчальних стратегій шляхом створення презентацій;

 • забезпечення свідомого вибору профілю навчання у старших класах за рахунок інтеграції знань та предметної спрямованості навчальних проектів.

Мета факультативу:

 1. факультатив має сприяти розвитку в учнів уміння логічно, доступно й ефективно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її зображення, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію;

 2. учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.

Головне завдання факультативу – ознайомити з основними принципами роботи з комп'ютером і відповідними до віку учнів програмними засобами; навчити використовувати комп'ютер як інструмент для своїх цілей: випуск електронних газет, журналів, створення презентацій з інших предметів.

Під час вивчення тем передбачено використання активних методів навчання, створення діяльнісного середовища для досягнення учнями основних завдань та вимог щодо вивчення теми. Курс спланований на 1 рік у 5-му класі з розрахунку 0,5 години на тиждень.

Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу, кількість годин

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Тема 1. Текстовий редактор (10 годин)

Правила техніки безпеки і поведінки під час роботи за компютером.

Ознайомлення з текстовим процесором MS Word. Діалогове вікно. Параметри сторінки.

Створення нового документа. Правила набирання тексту. Перевірка орфографії.

Робота з фрагментами тексту. Буфер обміну. Меню Правка. «Швидкі» клавіші. Скасування помилкових команд.

Робота з існуючим документом. Створення списків. Меню Вікно.Діалогове вікно Списки.

Добір і зміна шрифту. Діалогове вікно Шрифт. Вид шрифту (гарнітура), накреслення, розмір шрифту. Колір тексту. Спеціальні ефекти.

Форматування абзаців. Діалогове вікно Абзац. Табуляція. Робота з колонками.

Учні повинні знати:

 • правила техніки безпеки і поведінки під час роботи з ПК;

 • призначення та основні функції текстового процесора MS Word;

 • правила роботи з текстовим про­цесором MS Word ;

 • правила набору й редагування тексту;

 • основні операції, що можна вико­нувати з текстом за допомогою текстового процесора MS Word;

 • об'єкти текстового процесора MS Word та їх властивості;

 • основні режими роботи текстово­го процесора;

 • правила створення та редагуван­ня документів;

 • правила форматування тексту;

 • правила пошуку й заміни фраг­ментів тексту.

Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію програм для опрацювання текстових документів.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати текстовий проце­сор MS Word;

 • створювати новий текстовий документ;

 • редагувати й зберігати текст на зовнішніх носіях, друкувати текст;

 • працювати з текстом, що зберіга­ється на зовнішніх носіях;

 • створювати новий документ на базі існуючого;

 • працювати з фрагментами тексту;

 • створювати новий текст з фраг­ментів інших текстових докумен­тів;

 • здійсняти пошук і виправля­ти орфографічні та граматичні помилки;

 • створювати маркіровані та нуме­ровані списки;

 • змінювати шрифт, розмір, накреслення шрифту, колір тек­сту;

 • вирівнювати абзаци, встанов­лювати відступи, інтервали між абзацами та між рядками.

Тема 2. Компютерні презентації (7 годин)

Поняття електронної презентації. Правила створення електронних презентацій.

Призначення та основні можливості програми ство­рення електронних пре­зентацій.

Запуск програми MS PowerPoint.

Основні елементи вікна програми. Слайд. Макети слайдів.

Вибір початкової розмітки та оформлення слайда, введення, редагування та форматування заголовка й основного тексту слайда. Вставлення рисунків

Створення фону слайда.

Заливання фону вибраним кольором. Показ електрон­ної презентації.

Режим переглядання слайдів.

Зміна порядку слайдів.

Копіювання, дублювання, видалення слайдів.

Робота над індивідуальними завданнями.

Учні повинні знати:

 • поняття електронної презентації;

 • призначення та основні можливості програми створення електронних презентацій;

 • основні елементи вікна програми;

 • поняття слайда;

 • послідовність зміни шрифту, розміру літер та накреслення тексту, що нале­жить до складу слайда;

 • послідовність дій для вставлення рисунків у слайд;

 • послідовність дій для зміни фону слайда;

 • спосіб перегляду електронної пре­зентації, перехід на наступний слайд у режимі показу, повернення до основ­ного вікна програми;

 • послідовність дій для призначення та настроювання анімаційних ефектів до різних об'єктів;

 • послідовність дій для копіювання, дублювання, видалення слайдів та змі­ни порядку їх слідування у презентації;

 • призначення макетів слайдів;

 • порядок зміни розміру об'єкта, що належить до складу слайда;

 • порядок зміни способу вирівнювання тексту;

 • вибір виду фону, який можна викорис­товувати для слайда;

 • властивості анімаційних ефектів, застосованих до різних об'єктів;

 • призначення копіювання та дублю­вання слайдів, відмінність між цими процесами.

Учні повинні мати уявлення про:

 • використання електронних презента­цій у різних галузях діяльності люди­ни, у навчальному процесі.

Учні повинні вміти:

 • розуміти призначення комп’ютерних презентацій;

 • описувати способи створення презентацій;

 • дотримуватися правил роботи з комп’ютерними презентаціями;

 • оцінювати можливості використання різних типів об’єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентацій;

 • характеризувати способи демонстрації слайдів;

 • завантажувати програму для створення презентацій;

 • створювати найпростіші презентації та фотоальбоми;

 • демонструвати створену презентацію;

 • зберігати презентації на носіях.

Для забезпечення курсу необхідні такі програмні засоби:

 1. Операційна система – для ознайомлення з правилами роботи із системою введення та виведення програм і даних та управління ними, а також їх зберігання на зовнішніх носіях.

 2. Програми для підготовки комп’ютерних презентацій – для ознайомлення з правилами підготовки, перегляду, налагодження і запуску комп’ютерних презентацій.

 3. Редактор текстів – для ознайомлення з правилами підготовки, опрацювання та зберігання текстів за допомогою комп’ютера.

 4. Редактор електронних таблиць – для ознайомлення з можливостями опрацювання за допомогою комп’ютера значних за обсягом таблиць і з діловою графікою.

 5. Набір програм навчального призначення – для ознайомлення з можливостями комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, географії, історії, мов та інших навчальних предметів.

 6. Набір програм для ознайомлення з правилами роботи з глобальною мережею Інтернет.

Тематичне планування навчального матеріалу

з/п

Тема

Кількість годин

Примітка

Тема 1. Текстовий редактор (10 годин)

1

Правила ТБ і поведінки під час роботи за компютером.

1

2

Завантаження тестового редактора. Системи опрацювання текстів.

1

3

Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях компютера. Введення тесту з клавіатури.

1

4

Редагування й форматування тексту.

1

5

Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту.

1

6

Робота з фрагментами тексту – видалення, копіювання, вилучення, вставлення, переміщення.

1

7

Використання таблиць у текстах.

1

8

Робота з обєктами у середовищі текстового редактора.

1

9

Робота з шрифтами. Шаблони документів, робота з ними.

1

10

Структура документа. Друкування документів.

1

Тема 2. Компютерні презентації (7 годин)

11

Компютерні презентації, їх призначення. Запуск програми.

1

12

Обєкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентації.

1

13

Створення слайда. Заливка ескізу обраним кольором, градієнтна заливка, використання текстур.

1

14

Вставлення до слайдів графічних обєктів. Режим перегляду слайдів.

1

15

Анімаційні ефекти. Зміна слайдів.

1

16

Гіперпосилання та кнопки дій. Демонстрація презентацій.

1

17

Створення презентації та її захист.

1

Всього

17

ВИСНОВКИ

Важливим завданням сучасного вчителя є постійне удосконалення

інструментальних складників розвитку пізнавальної активності учнів, зокрема в

процесі вивчення інформатики, які б забезпечували швидке й міцне опанування

навчального матеріалу школярами з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей.

Тому за основу роботи з учнями для розвитку рефлексивної діяльності поряд з лекціями, практичними роботами, використовуються нетрадиційні (неординарні) форми навчання, інтерактивні методи, які стимулюють учня до активної діяльності, дозволяють учасникам виявити себе, аналізувати свої уміння і готують умови для подальшого самовдосконалення.

Заняття з елементами інтеграції змісту створюють умови для різнобічного розгляду учнями об’єкта, поняття, явища. Гра впливає на психічний стан школяра, допомагає подолати страх і психологічний бар’єр, розширює пізнавальні можливості, викликає потребу вчитися, дає змогу відчути задоволення від роботи. Будь-яка гра тільки зовні здається легкою. А насправді

вона вимагає, щоб граючий віддав максимум своєї енергії, розуму й витримки, але й від учителя потребує великої підготовки.

Така методика викладання інформатики на практиці вже показала позитивні

результати: учні вміють самостійно опрацьовувати матеріал, знаходити необхідну інформацію, краще володіють практичним навичками роботи на ПК. Кожен учень навчається у свій спосіб і своєму темпі. А це у свою чергу стимулює учнів до вивчення предмета, розвиває їх самостійність та самодисципліну, вміння мислити творчо.

А такий учень буде:

• вміти постійно навчатися;

• цікавитися та любити працювати над складними ситуаціями;

• вміти засвоювати великий обсяг інформації;

вміти творчо і винахідливо розв’язати складні проблеми.

Список використаної літератури

 1. Антонов В. Інтернет: Енциклопед. видання: Навч.-метод. посіб. – К.: ІІТМЗ, 2008. – 128 с.

 2. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: Навчальний
  посібник.- К.: ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.

 3. Копичко С., Макаров С. Системне програмне забезпечення: Енциклопед. видання: Навч.-метод. посіб. – К.: ІІТМЗ, 2008. – 128 с.

 4. Морзе Н. Бази даних: Енциклопед. видання: Навч.-метод. посіб. – К.: ІІТМЗ, 2008. – 120 с.

 5. Power Point: Створюємо презентації. – К.: Ред.. загальнопед. газет, 2095. – 112 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Факультатив «Від текстового редактора до комп’ютерної презентації» сприяє самовизначенню школяра щодо усвідомленого вибору професії у майбутньому. Мета факультативу: 1) факультатив має сприяти розвитку в учнів уміння логічно, доступно й ефективно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її зображення, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію; 2) учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Інформатика
 • Клас
  5 Клас
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  2614
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  HQ316976
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
290 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №HQ316976
За публікацію цієї методичної розробки Западня Валентина Анатоліївна отримав(ла) свідоцтво №HQ316976
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти