Велика буква в ПІП. Матеріали "СИНТАКСИС. Цікаві завдання при роботі над реченням"

Опис документу:
Пропоную колегам добірку матеріалів (схеми, таблиці, вправи, дидактичні ігри тощо) для вивчення окремих аспектів теми "Написання великої букви в словах". Сподіваюсь, мої наробки стануть вам у пригоді.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ВЕЛИКА БУКВА У НАПИСАННІ

ІМЕН, ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ, ПСЕВДОНІМІВ

ЦІКАВІ ВПРАВИ ПРИ РОБОТІ НАД РЕЧЕННЯМИ

Щоб помилки, хитрі й спритні, Опинились на місцях,

Не ховались у рядках, Будем гарно працювати,

Щоб слова у кожнім реченні Мовну пильність розвивати.

* Гра «Розсипанка»

Склади скоромовку, побудуй схему речення.

1) Клара 6) роялі 5) на 2) у 4) грає 3) Валі

Клара у Валі грає на роялі. .

* Гра «Полювання на злочинця»

З розрізних смужок склади загадку і ти дізнаєшся, що отримав «злодій» за

свої дії. Виділи основу записаного речення.

Макар

червоний по

плигнув в полю скакав,

борщ а (буряк)

Червоний Макар по полю скакав, а в борщ плигнув. (загадка)

* Гра «Криголам»

ло ють люб

да, ба Юр

Лю по

ко. мо ля

Лю і ко

(Люда, Люба і Юрко полюбляють молоко.)

ли у ли

Ка на Ки ни.

(Калина у Килини.)

* Гра «По доріжках»

1) Я 2) р т ь я

н г а є с

3) м’ ч и м

я к о (Ян грається м’ячиком.)

* Гра «З’єдналочка»

З'єднай частини народних прикмет.

йде сніг з дощем - на Введення (4.12)

Якщо на Дмитра снігу буде по коліна.

йде дощ - на пізню холодну осінь.

* Гра «Розширялочка»

Пошир речення другорядними членами.

1) Світланка співає. (Маленька Світланка весело співає радісну піс-

ню про яскраве сонечко на великій сцені.)

2) Миколка читає. (Миколка завжди перед сном читає цікаві книжки

про далекі мандри та захоплюючі пригоди.

* Гра «Перебудова»

Перебудуй поширене речення в непоширене.

Сергійко підтягується на турніку на дитячому майданчику.

(Сергійко підтягується.)

* Гра «Всі – по своїх місцях!»

Запиши речення, поставивши слова в певному порядку.

1) Марічка, котика, Пушка, молоком, напоїла.

2) Та, Івасик, Степанко, снігову, зліпили, бабу.

* Гра «Пофантазуй»

Склади речення за схемами, використовуючи імена та прізвища.

Яка? хто? де? що робить? Куди? хто? що зробив?

* Гра «Редактор - 1»

Відредагуй деформоване речення.

1) ММааррииннккаа ррввее ммааллииннккуу. (Маринка рве малинку.)

2) йірЮ агаГрін – перйши вткосмнао. (Юрій Гагарін – перший кос-

монавт.)

* Гра «Редактор – 2»

Виправ помилки, запиши відредаговане речення.

карина седіла напиньку. (Карина сиділа на пеньку.)

* Гра «Буриме»

Алгоритм: 1) Перечитати слова. 3) Записати їх в кінці рядка.

2) Знайти рими. 4) Скласти речення за змістом, записати.

Маринка, … Даринка,

… малинка. … калинка.

Під яблунею сиділа Маринка, По лісу блукала маленька Даринка,

у сад її кликала солодка малинка. віти протягала їй червона калинка.

* Гра «Пейджер»

Іме--, по батько-- та прізви-- пишуть-- з вели--- бук--.

(Імена, по батькові та прізвища пишуться з великої букви.)

Наведи приклад. (Олександр Сергійович Пушкін)

* Гра «Ремонт»

Встав у слова букви, що позначають голосні звуки, запиши речення.

(Максимко допомагав батькам збирати огірки на городі?)

М

.

к

с

.

м

к

.

д

.

п

.

м

.

г

.

в

б

.

т

ь

к

.

м

з

б

.

р

.

т

.

.

г

.

р

к

.

н

.

г

.

р

.

д

.

?

* Гра «У королівстві перевернутих літер»

(Мишко ловить

карасів в озері.)

* Гра «Кодувальники»

Склади та запиши за кодом речення, підкресли власну назву.

Маринка у звіробій рве материнку торбинку

і .

Рве Маринка у торбинку звіробій і материнку.

* Склади скоромовку та запиши скоромовку

і

р

о

ж

ю

а

п

с

ї

б

л

и

т

и

п

и

п

е

л

а

і

о

л

о

к

(Росте липа коло Пилипа.)

* Склади та запиши прислів’я.

нашого не робота

Для

Федота страшна

(Для нашого Федота не страшна робота.)

Оля

Юля

їздили

Чорне

та

влітку

на

море.

Г ра «Читай по хвилях»

Петрусь годівничку дощечок пташенят.

зробив з для

(Петрусь зробив годівничку з дощечок для пташенят.)

Іван

ратай-

співець

трибун

Франко-

народний

ватаг

пророк-

1

7

8

3

2

4

6

5

* Запиши речення, підкресли власні назви.

Іван Франко – трибун народний,

пророк – ватаг, ратай – співець. (М. Вороний)

* Гра «Лабіринт»

Ю Юрко від Уляни утік до млина.

р Юрка умиватись учила вона.

к

о

* Гра «Абетковий суп»

Розрізна азбука у «каструлі».

Витягніть букву, складіть речення з теми уроку, вико-

ристовуючи її у всіх словах.

Наприклад: В – Василько та Валерій зварили вермішель.

Г – Ганнуся і Гнат гонять гусей на луг.

* Гра «Полий кактус»

(Петрик та Юрасик доглядають

за кімнатними рослинами.)

* Гра «Головомийка»

Роз’єднай слова, прочитай. Напиши ім'я своєї бабусі.

Тамбабусиніруки, деонуки. (Там бабусині руки, де онуки.)

Наприклад: бабуся Катерина.

* Гра «Плутанина»

Запиши речення, повернувши букви на свої місця. Підкресли власні назви.

Дереп доїю Всильако заждив єим киру.

(Перед їдою Василько завжди миє руки.)

* Гра «Несінитниця» (автор І. Медюк)

Де сховалась «несінитниця»?

Улітку Микола катався на ковзанах по гладенькому льоду.

* Гра «Шкарпетки»

Розклади шкарпетки за розміром від найбільшого до найменшого. Запиши,

встанови зв’язок слів у реченні.

сорочку

дубочку штанці на Тарасик на дубочку рве

рве … штанці й сорочку.

й Тарасик . (М.Томенко)

* Гра «Закреслялочка». Чи у всіх словах зайва буква «ю»? (ремонтують)

Закресли букву «ю» та запиши речення.

Дмюитрюик з тюатусюемю ремюонтюують машюину.

(Дмитрик з татусем ремонтують машину.)

* Гра «По кольорах»

Склади по кольорах речення, запиши. Поясни вживання великої букви.

Кий, Щек, Хорив та Либідь побудували місто Київ на Дніпрі.

* Гра «Головомийка»

Букви, що розташовані справа, потрібно розташувати між буквами зліва.

Запишіть утворене речення, підкресліть власні назви хвилястою лінією.

Оя Тл л оя

Шр Нт уа аа

ве сіо ж нпк

нраи авл Оля, Толя, Шура, Ната

м’т яи. вже нарвали сніпок м’яти.

* Гра «Загадкові будиночки»

Перемнож цифри під будиночком, відніми число у ньому. Тоді ти дізнаєш-

ся порядок слів у реченні.

1) Юрій 2) Гагарін 4 ) у 3)полетів 6) першим 5) космос

3 30 21 36

35 66 83 99

Обчислення: (Юрій Гагарін першим полетів у космос.)

3х5-3=12 (1 - Юрій, 2 - Гагарін) 8х3-21=3 (3 – полетів)

6х6-30=6 (6 - першим) 9х9-36=45 (4 - у, 5 - космос)

* Гра «Перепони»

к а

л ь

в ий

м ь

и с л

нс и

у о

х (Василь Сухомлинський)

* Гра «Пазли». В якому значенні вживається дієслово «писати»?

1)

(Василь Сухомлинський писав оповідання для дітей.)

2) 2 5

1 3 4 6 7

(Художниця Яблонська писала картини про красу природи.)

* Гра «Склади кубики»

З «кубиків» склади скоромовку, вивчи, запиши з пам’яті.

Клари Карла

у у

украв Клара украла

Карл корали, кларнет.

(Карл у Клари украв корали, Клара у Карла украла кларнет.)

* Гра «Формочки для піску»

Мар справж ри пан га дру

ні та і зі. ко - Сте

«Рецепт» «тістечок» з піску: - .

(Маргарита і Степанко – справжні друзі.)

* Гра «Кмітливчик»

Здогадайся, які букви пропущено, впиши потрібні літери, запиши речення.

*ет**, *авл* * **л*п - това**ш*.

1 32 1 2 4 17 7 37 4

Б*ля **нтану г*ається **с**.

4 52 3 62 71

Завдання для кмітливих! За шифром склади ім'я і ти дізнаєшся, як раніше

часто називали парубків: 12357346 (Порфирій)

* Із кожного рядка виберіть лише ті букви, які не повторюються, склади з

них слова. Запиши речення.

м і о ю л я м і ю

й й т с а к к с с

б ю у р у б а ч ч

п я я о м л м и в ц а ю ц т ь

н к в н і є т є и (Оля та Юра поливають квіти.)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
9
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!