Величини логічного типу та операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Опис документу:
Цілі: навчальна: ознайомити учнів з правилами порівняння величин у програмах, операціями, які можна виконувати над величинами; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; навчитись використовувати логічні вирази в алгоритмічній структурі розгалуження; розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам'яті, уваги, спостережливості; виховна: виховувати інформаційну культуру;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Величини логічного типу та операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

Цілі:

 • навчальна: ознайомити учнів з правилами порівняння величин у програмах, операціями, які можна виконувати над величинами; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; навчитись використовувати логічні вирази в алгоритмічній структурі розгалуження;

 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;

 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання

 • перевірка присутніх

 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • що таке висловлювання та як їх класифікують;

 • правила використання алгоритмів із розгалуженням;

 • опис алгоритмів із повним і неповним розгалуженням;

 • опис умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі Скретч.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. Ви вже знаєте, що наука інформатика тримається на трьох основних китах: логіка/алгоритми й програми.

Засновником математичної логіки (булевої алгебри) є Дж. Буль (1815-1864). У XX ст. вчені об'єднали створений Дж. Булем математичний апарат з двійковою системою числення, заклавши тим самим основи для розробки цифрового електронного комп'ютера.

На цьому уроці ми розглянемо логічний тип даних, який має велике значення в програмуванні.

IV. Вивчення нового матеріалу

Як порівнюють значення величин у програмах?

Ви вже вмієте використовувати висловлювання для запису умов. Прості висловлювання мовами програмування можна записати у вигляді логічних виразів із використанням операцій порівняння.

Результатом виконання операції порівняння значень двох величин є величина логічного типу, яка може набувати одного із двох значень: True або False. Для опису логічних величин у мові програмування Free Pascal використовують службове слово: boolean.

Логічний тип отримав свою назву на честь англійського математика та логіка середини XIX ст., одного із засновників математичної логіки Джорджа Буля.

Порівняння значень величин різних типів має певні особливості. Числові величини порівнюються за правилами математики. Порівняння текстових величин мовою Free Pascal, у результаті якого отримано логічне значення True, продемонстровано виконується так:

'Алгоритм' < 'алгоритм' — код великої літери А менший за код літери а; 'алгоритм' > 'аго' — довжина першої величини більша за довжину другої;

'алгоритм' <> 'alhoritm'

'алг' = 'алг' .

Для логічних величин a = True, b = False результатом виконання операції а> b буде значення True, оскільки істинне значення True інтерпретується як 1, а хибне False — 0. Зрозуміло, що 1 > 0.

Які операції виконують над логічними величинами?

Окрім операцій порівняння над логічними величинами в усіх мовах програмування для запису складених висловлювань використовують логічні операції:

 • not (не) — заперечення;

 • and (і) — кон’юнкція;

 • or (або) — диз’юнкція (нестрога);

 • хог (виключне або) — диз’юнкція (строга).

Результати виконання цих операцій над змінними А та В логічного типу, які набувають значень True (1) та False (0) наведені в таблиці істинності.

З таблиці істинності видно, що за допомогою логічної операції not змінюється значення логічної величини на протилежне. Результат операції and збігається з результатом множення значень 1 та 0 - є істинним лише за умови, що обидві величини А та В набувають значення True - істина. Результат операції or буде хибним лише за умови, що величини А та В набувають значення False, та істинним в усіх інших випадках.

Наприклад, якщо А=5 і В=7, то значення логічного виразу (А<В) and (В=7) є True, тому за таблицею істинності результатом операції є значення True.

Щоб визначити значення складеного логічного виразу, який містить кілька логічних операцій, використовують таблицю істинності та враховують приорітет виконання операцій: у першу чергу виконується операція not, далі and, а в останню чергу or. Як і для числових виразів, для зміни порядку виконання логічних операцій використовують дужки.

Як описати алгоритмічну структуру розгалуження мовами програмування?

Прості та складені логічні вирази, значеннями яких є True або False, використовують в описі алгоритмічної структури розгалуження, за допомогою якої виконавець алгоритму може вибрати один зі сценаріїв подальших дій залежно від виконання певної умови.

Для опису алгоритмічної структури розгалуження мовою програмування, як і в середовищі Скретч, використовують оператор неповного розгалуження та оператор повного розгалуження.

Команда або блок команд в операторі неповного розгалуження буде виконуватися тільки у випадку, коли логічний вираз набуває значення True.

В операторі неповного розгалуження мовою програмування Free Pascal після службового слова then можна записати тільки одну команду або блок команд, які обмежені операторними дужками begin, end.

Для запису оператора повного розгалуження додатково використовують службове слово else.

Якщо є потреба врахувати значення декількох логічних виразів, то використовують вкладені розгалуження.

В описаних вкладених розгалуженнях, якщо значення логічного виразу 1— True, то виконується команда 1 чи блок команд І. Якщо значення логічного виразу 1 — False і значення логічного виразу 2 — True, то виконується команда 2 чи блок команд 2 і т.д. В іншому разі виконується команда інакше або блок команд інакше.

V. Фізкультхвилинка. Інструктаж з ТБ

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Вправа 1 ст. 159.

Вправа 2 ст.161.

Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому за введеним значенням температури води буде визначатись її агрегатний стан.

1. Сплануйте проект. Передбачте, які об'єкти будуть використані на екранній формі та які події відбуватимуться з ними.

2. Створіть папку Стан_води.

3. Відкрийте середовище Lazarus, створіть новий проект і збережіть його складові в папку Стан_води. Змініть властивості об'єкта Form1, розмістіть на формі потрібні об'єкти та надайте значень їх властивостям, щоб отримати форму, як на малюнку.

4. Візьміть до уваги, що для всіх об'єктів використовується властивість шрифта – Arial, розмір – 16. Стиль шрифту визначте за малюнком. Задайте значення False властивості Enabled текстового поля для виведення значення.

Створіть процедуру опрацювання події натиснення кнопки Визначити. У вікні редактора коду введіть програмний код. Зверніть увагу на структуру команди розгалуження.

5. Запустіть проект на виконання. Введіть значення температури, наприклад, 25. Перевірте отриманий результат. Установіть, яка умова відповідає отриманому значенню.

6. Запустіть проект на виконання ще раз для значення -10,5. Поясніть, чому проект не виконується. Внесіть зміни до проекту так, щоб користувач міг задавати температуру води дійсним числом. Зауважте, що дійсне число, яке вводиться в текстове поле, записується із десятковою комою, а в програмному коді використовують число, записане з десятковою крапкою.

7. Збережіть зміни у проекті.

8. Завершіть роботу з проектом і середовищем програмування.

9. Повідомте вчителя про завершення роботи.

VIІ. Підсумки уроку

Відповідь: налагодження

Рефлексія

 • Що нового ви сьогодні дізналися?

 • Чого навчилися?

 • Чи виникали труднощі?

VІІI. Домашнє завдання Підручник § 24 п. 1-3 ст. 157-161

ІХ. Оцінювання роботи учнів

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 1

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Програмування Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 2

Програмування Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 3

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Ти дізнаєшся: Як порівнюють значення величин у програмах Які операції можна виконувати над логічними ...
Слайд № 4

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Ти дізнаєшся: Як порівнюють значення величин у програмах Які операції можна виконувати над логічними величинами Як описати алгоритмічну структуру розгалуження мовами програмування

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Величини логічного типу. Алгоритми з розгалуженнями
Слайд № 5

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Величини логічного типу. Алгоритми з розгалуженнями

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Що таке висловлювання та як їх класифікують; Правила використання алгоритмів із розгалуженням; Опис а...
Слайд № 6

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Що таке висловлювання та як їх класифікують; Правила використання алгоритмів із розгалуженням; Опис алгоритмів із повним і неповним розгалуженням; Опис умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі Скретч Пригадайте:

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 7

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Порівняння значень величин Прості висловлювання мовами програмування можна записати у вигляді логічних виразів із використанням операцій порівняння Операція МовапрограмуванняFreePascal Більше > Менше < Не більше <= Не менше >= Дорівнює = Не дорівнює <>

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 8

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Порівняння значень величин True False Результатом виконання операції порівняння значень двох величин є величина логічного типу, яка може набувати одного із двох значень:

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 9

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Порівняння значень величин Для опису логічних величин у мовах програмування та використовують службові слова Логічний тип отримав свою назву на честь англійського математика та логіка середини XIX ст., одного із засновників математичної логіки Джорджа Буля Free Pascal boolean

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 10

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Операції над логічними операціями Для запису складених висловлювань використовують логічні операції: not(не) заперечення and(і) кон'юнкція or(або) диз'юнкція(нестрога) xor(виключне або) диз'юнкція(строга)

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 11

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Операції над логічними операціями Результати виконання цих операцій над змінними А та В логічного типу, які набувають значень True (1) та False (0) наведені в таблиці істинності A B Not A A and B A or B AxorB 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 12

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Опис розгалуження Опис алгоритмічної структури розгалуження мовою програмування Оператор неповного розгалуження Оператор повного розгалуження if <логічний вираз> then <команда>; if <логічний вираз> then <команда 1> else <команда 2>;

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 13

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Опис розгалуження Опис алгоритмічної структури розгалуження мовою програмування Після службового слова then можна записати тільки одну команду або блок команд, які обмежені операторними дужками begin, end begin <команда 1>; <команда 2>; … <команда п>; end;

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмуванн...
Слайд № 14

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Алгоритми роботи з об’єктами та величинами Програмування Вивчаємо Опис розгалуження Опис вкладених розгалуженнь if <логічний вираз 1> then <команда 1> else if <логічний вираз 2> then <команда 2> … else if <логічний вираз n> then <команда n> else <команда інакше>;

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Домашнє завдання Вивчити §24 с.157-161 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик Заповнити словнич...
Слайд № 15

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Домашнє завдання Вивчити §24 с.157-161 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик Заповнити словничок Операція порівняння, операції над логічними операціями, повне розгалуження, неповне розгалуження

Розгадай ребус Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 16

Розгадай ребус Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Розгадай ребус ЯКЩО ТО ІНАКШЕ
Слайд № 17

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Розгадай ребус ЯКЩО ТО ІНАКШЕ

Робота з комп'ютером Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вправа 2. Агрегатний стан води
Слайд № 18

Робота з комп'ютером Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк Вправа 2. Агрегатний стан води

Працюємо за комп’ютером Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Слайд № 19

Працюємо за комп’ютером Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Величини логічного типу. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Завдання 2. Агрегатний стан води

Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому за введеним значенням температури води буде визначатись її агрегатний стан.

1. Сплануйте проект. Передбачте, які об'єкти будуть використані на екранній формі та які події відбуватимуться з ними.

2. Створіть папку Стан_води.

3. Відкрийте середовище Lazarus, створіть новий проект і збережіть його складові в папку Стан_води. Змініть властивості об'єкта Form1, розмістіть на формі потрібні об'єкти та надайте значень їх властивостям, щоб отримати форму, як на малюнку.

4. Візьміть до уваги, що для всіх об'єктів використовується властивість шрифта – Arial, розмір – 16. Стиль шрифту визначте за малюнком. Задайте значення False властивості Enabled текстового поля для виведення значення.

Створіть процедуру опрацювання події натиснення кнопки Визначити. У вікні редактора коду введіть програмний код. Зверніть увагу на структуру команди розгалуження.

5. Запустіть проект на виконання. Введіть значення температури, наприклад, 25. Перевірте отриманий результат. Установіть, яка умова відповідає отриманому значенню.

6. Запустіть проект на виконання ще раз для значення -10,5. Поясніть, чому проект не виконується. Внесіть зміни до проекту так, щоб користувач міг задавати температуру води дійсним числом. Зауважте, що дійсне число, яке вводиться в текстове поле, записується із десятковою комою, а в програмному коді використовують число, записане з десятковою крапкою.

7. Збережіть зміни у проекті.

8. Завершіть роботу з проектом і середовищем програмування.

9. Повідомте вчителя про завершення роботи.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00