Бібліотека

Узагальнюючий план по темі "Механічні та електомагнітні хвилі"

Опис документу:
Це узагальнюючий план - схема уроків курсу викладення фізики в 11 класі за темами "Механічні та електомагнітні хвилі". Підійде для проведення узагальнюючого чи підсумкового уроків після вивчення даної теми

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Узагальнюючі плани (опорні конспекти)

з курсу «фізика 11 клас ».

Узагальнюючі плани - це стислий зміст теоретичного матеріалу з даної теми або розділу фізики у вигляді записів, таблиць, схем, графіків, розрахунків, фізичних моделей.

Мета використання узагальнюючих планів:

 1. Навчити учнів узагальнювати теоретичний матеріал;

 2. Навчити розуміти сутність фізичної моделі та аналогії у фізиці;

 3. Навчити класифікувати фізичні характеристики за певними ознаками;

 4. Формувати здатність будувати графіки залежностей фізичних величин й аналізувати їх;

 5. Формувати уміння розрізняти рівняння з усіх розділів фізики;

 6. Формувати уміння записувати формули законів фізики та усвідомлювати їх фізичний зміст;

 7. Формувати основні види компетентностей учнів: освітню; самоосвітню; компетентність, пов’язану з умінням розв’язувати задачі з використанням формул даного розділу; компетентність пов’язану з використанням фізичного обладнання за призначенням; соціально, комунікативну компетентності. Узагальнюючи плани використовуються на заняттях як при вивченні даної теми, так і при самостійній роботі студентів.

 8. Розвивати самостійність суджень учнів, залучаючи їх до складання узагальнюючих планів (опорних конспектів ) з вивченої теми.

Висновок: Практика показала, що використання узагальнюючих планів підвищує ефективність вивчення фізики на всіх етапах навчання.

Узагальнюючий план до розділу: «Механічні коливання та хвилі.»

Механічними коливаннями називають періодичний або майже періодичний рух тіла.

Вільні коливання – це коливання, які здійснюються під дією внутрішніх сил системи після виведення зі стану рівноваги.

Вимушені коливання – це не затихаючи коливання, які відбуваються під дією зовнішніх сил і періодично змінюються з часом.

Гармонічні коливання – це коливання, які відбуваються за законом синуса або косинуса.

Характеристики коливальної системи:

 1. амплітуда коливань – модуль найбільшого зміщення від положення рівноваги

 2. період коливань – проміжок часу, за який відбувається одне повне коливання

 3. частота коливань – кількість повних коливань за одиницю часу

 4. циклічна частота – кількість повних коливань за 2π секунд

 5. фаза коливань – фізична величина, що характеризує стан коливальної системи в даний момент часу

Т=1/ν, ν=1/Т, Т=t/N, ν=N/t, ω=2πν, ω=2π/T, φ=ωt

Рівняння гармонічних коливань:

X=Xmcos (ω0t+φ0)

X=Xmsin (ω0t+φ0)

Резонанс – це явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань уразі збігу частот зовнішньої сили з власною частотою коливальної системи.

Умова виникнення резонансу:частота власних коливань системи збігається з частотою зміни зовнішньої сили.

Використання явища резонансу:

 1. віброущільнювач

 2. вібраційне занурення свай, труб

 3. для вимірювання частоти коливань (променевий частотомір)

 4. в акустиці для аналізу звуків, для їх посилення

Маятник – це будь-яке тіло, підвищене таким чином, що його центр тяжіння перебуває нижче від точки підвісу.

 • Математичний маятник – це модель ниткового маятника (вантажу на нерозтяжній нитці), для якого маса вантажу набагато більша за масу нитки, а довжина нитки набагато більша за розміри вантажу.

 • Формула Гюйгенса (формула періоду коливань математичного маятника):

T=2π l/g

 • Пружинний маятник – це вантаж, що здійснює коливання на пружині

 • Формула періоду коливань пружинного маятника: T=2πm/k

Механічною хвилею називається процес поширення механічного коливання в просторі із часом.

Види хвиль:

Поперечні хвилі – це хвилі, у яких коливання відбуваються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі.

Поздовжні хвилі - це хвилі, у яких коливання відбуваються вздовж напрямку поширення хвилі.

Довжина хвилі – це:

 • це відстань, на яку поширюється хвиля впродовж одного періоду коливань,

 • це мінімальна відстань між двома точками хвилі, які коливаються однаково.

λ= υТ

υ=λν

Звукові хвилі є поздовжніми хвилями, вони являють собою почергові згущення та розрідження середовища.

Звукові хвилі поширюються в газах, рідинах та твердих тілах, але не поширюються у вакуумі (відсутнє середовище, у якому збуджуютьсяколивання).

Звукові хвилі

Інфразвук (ν˂16 Гц)

Звук (16Гц˂ν˂20 кГц)

Ультразвук (ν˃20 к Гц)

Звукові хвилі частотою від 16 до 20 000 Гц, що діють на органи чуття людини та зумовлюють слухові відчуття, є тими звуками, які ми чуємо

Основний тон

Шум Музичний тон Обертон

Узагальнюючий план до розділу: «Електромагнітні коливання та хвилі.»

Електромагнітні коливання - це періодичні зміни значення електричного заряду, сили струму та напруги в електричному колі.

Коливальний контур – це котушка індуктивності та конденсатор, з’єднані між собою провідниками.

Т=2π LC

Період власних коливань у коливальному контурі (формула Томсона):

Т=2π LC

Рівняння гармонічних коливань в коливальному контурі:

q= qm cos φ, i=qʹ (t),

q= qm cos ωt,

q= qm cos 2πνt,

q= qm cos 2πt/T,

u=Um cos φ,

u=Um cos ωt,

u=Um cos 2π νt,

u=Um cos 2πt/T

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.