Бібліотека

Узагальнюючий план по темі "Кванти. Спектри"

Опис документу:
Це узагальнюючий план - схема циклу уроків з курсу викладання фізики в 11 класі за темами "Кванти. Спектральний аналіз". Підійде для проведення узагальнюючого чи підсумкового уроків після вивчення даної теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Узагальнюючі плани (опорні конспекти)

з курсу «фізика 11 клас ».

Узагальнюючі плани - це стислий зміст теоретичного матеріалу з даної теми або розділу фізики у вигляді записів, таблиць, схем, графіків, розрахунків, фізичних моделей.

Мета використання узагальнюючих планів:

 1. Навчити учнів узагальнювати теоретичний матеріал;

 2. Навчити розуміти сутність фізичної моделі та аналогії у фізиці;

 3. Навчити класифікувати фізичні характеристики за певними ознаками;

 4. Формувати здатність будувати графіки залежностей фізичних величин й аналізувати їх;

 5. Формувати уміння розрізняти рівняння з усіх розділів фізики;

 6. Формувати уміння записувати формули законів фізики та усвідомлювати їх фізичний зміст;

 7. Формувати основні види компетентностей учнів: освітню; самоосвітню; компетентність, пов’язану з умінням розв’язувати задачі з використанням формул даного розділу; компетентність пов’язану з використанням фізичного обладнання за призначенням; соціально, комунікативну компетентності. Узагальнюючи плани використовуються на заняттях як при вивченні даної теми, так і при самостійній роботі студентів.

 8. Розвивати самостійність суджень учнів, залучаючи їх до складання узагальнюючих планів (опорних конспектів ) з вивченої теми.

Висновок: Практика показала, що використання узагальнюючих планів підвищує ефективність вивчення фізики на всіх етапах навчання.

Узагальнюючий план з теми: «Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання.»

Постулати Бора:

 1. Атомна система може перебувати в стаціонарних станах, кожному з яких відповідає певна енергія. У стаціонарному стані атом не поглинає та не випромінює енергію.

 2. Під час переходу атому зі стаціонарного станузбільшою енергією En в стацыонарний стан з меншою енергією Ekвипромінюється фотон з енергією E=En-Ek. У разіпоглинання атомом фотона з такою самою енергієювідбуваєтьсязворотнийперехід

Енергетичні рівні атома водорода

Серія Лаймана Серія Бальмера Серія Пашена та

ультрафіолетове випро- видиме світло Бреккетаінфра-

мінювання. червоне випромінювання

Узагальнюючий план з розділу: «Непервний спектр світла. Спектроскоп.»

Спектри

Спектри вимірювання:

Спектри поглинання

Неперервний спектр

Газ найбільш сильно поглинає випромінювання тих довжин хвиль, які він випромінює в сильно нагрітому стані (вперше спостерігав Й. Фраунгофер).

Лінійчатий спектр. 1860 року Г. Кірхгоф та Р. Бунзен виявили, що кожна речовина в газоподібному стані має свій характерний спектр.

Смугастий спектр

Спектральний аналіз: це метод визначення хімічного складу (якісного та кількісного)речовини за спектром.

Особливості методу:

 • Для аналізудостатньоречовинимасоюблизько 10-13 кг;

 • Проводиться набагатошвидше, ніжхімічнийаналіз

 • Можнапроводитибез контакту з речовиною, яку вивчають – достатньопроаналізувативипромінюванняречовини.

Можнаотриматиінформацію про хімічний склад:

 • Руд та мінералів по металургії;

 • У металургії;

 • У машинобудівництві;

 • В атомній індустрії;

 • Сонця та зір;

 • Складних органічних молекул.

Спектри дають інформацію про:

 • Температури речовини;

 • Тиск;

 • Швидкість руху джерела;

 • Магнітну індукцію.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.