Бібліотека

Узагальнюючий план по темі "Фізична картина світу. НТП"

Опис документу:
Це узагальнюючий план - схема уроків з курсу викладання фізики в 11 класі за рівнем стандарту за темами "Фізична картина світу. Фізика та НТП". Підійде для проведення підсумкових уроків за весь курс фізики.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Узагальнюючі плани (опорні конспекти)

з курсу «фізика 11 клас ».

Узагальнюючі плани - це стислий зміст теоретичного матеріалу з даної теми або розділу фізики у вигляді записів, таблиць, схем, графіків, розрахунків, фізичних моделей.

Мета використання узагальнюючих планів:

  1. Навчити учнів узагальнювати теоретичний матеріал;

  2. Навчити розуміти сутність фізичної моделі та аналогії у фізиці;

  3. Навчити класифікувати фізичні характеристики за певними ознаками;

  4. Формувати здатність будувати графіки залежностей фізичних величин й аналізувати їх;

  5. Формувати уміння розрізняти рівняння з усіх розділів фізики;

  6. Формувати уміння записувати формули законів фізики та усвідомлювати їх фізичний зміст;

  7. Формувати основні види компетентностей учнів: освітню; самоосвітню; компетентність, пов’язану з умінням розв’язувати задачі з використанням формул даного розділу; компетентність пов’язану з використанням фізичного обладнання за призначенням; соціально, комунікативну компетентності. Узагальнюючи плани використовуються на заняттях як при вивченні даної теми, так і при самостійній роботі студентів.

  8. Розвивати самостійність суджень учнів, залучаючи їх до складання узагальнюючих планів (опорних конспектів ) з вивченої теми.

Висновок: Практика показала, що використання узагальнюючих планів підвищує ефективність вивчення фізики на всіх етапах навчання.

Узагальнюючи заняття:

Тема 1: «Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу»

Матеріальний світ

Частина світу

Розміри у просторі

Основні структурні елементи

Основний тип взаємодії

Мікросвіт

‹10-8 м

Молекули

Атоми

Елементарні частинки

Електромагнітна

Сильна

Слабка

Макросвіт

‹10 -8 + 1020 м

Тіла на Землі

Земля та інші планети

Зірки

Гравітаційні та електромагнітні поля

Гравітаційна

Електромагнітна

Мегасвіт

›1020 м

Галактики

Гравітаційні та електромагнітні поля

Гравітаційна

Електромагнітна

Еволюція поглядів на фізичну картину світу

Фізична карта світу

Приблизний час існування

Вчені, які зробили найбільший внесок у розвиток фізичної карти світу

Основні принципи, закони, теорії

Механічна

XVI-XVIII ст.

Демокрит, Галілей, Декарт, Ньютон

Принцип відносності; закони динаміки; закон всесвітнього тяжіння; закони збереження

Електро-динамічна

XIX-початок XX ст.

Фарадей, Максвелл, Ейнштейн

Закон Кулона; закон електромагнітної індукції; рівняння Максвелла; спеціальна теорія відносності

Квантово-

польова

Початок XX-середина XX ст.

Планк, Ейнштейн, Бор, Резерфорд, Столєтов, де Бройль, Гейзенбург, Шредингер, Лебедєв

Гіпотеза Планка; робота Ейнштейна; постулати Бора; корпускулярно-хвильовий дуалізм.

Взаємодія в природі

Вид взаємодії

Квант поля

Радіус дії

Беруть участь у взаємодії

Прояви

Ядерна (сильна)

Пілони

Каони

10-15 м

Важкі частинки (нуклони)

Стійкість атомних ядер

Електромагнітна

Фотони

Заряджені частинки та фотони

Стійкість атомів, молекул, макроскопічних тіл

Слабка

Бозони

10-13 м

Всі частинки, крім фотона

Нестабільність елементарних частинок

Гравітаційна

Гравітони

(гіпотеза)

Всі тіла та частинки

Стійкість зірок, планетних систем

Тема 2:

«Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. Сучасні уявлення про будову речовини.»

Еволюція уявлень про будову речовини

Речовина

Молекули

Атоми

Нуклони

Ядро

Електронна оболонка

Протони

Нейтрони

Кварки

?

Матерія

Речовина

Поля

Газ

Сильне

Рідина

Рідкі кристали

Слабке

Тверде тіло

Електромагнітне

Плазма

Гравітаційне

Амфорні тіла

Кристалічні тіла

Монокристали

Полікристали

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.