Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Узагальнення знань за темою «Українські землі в ХVІ ст.»

Історія України

Для кого: 8 Клас

15.03.2021

199

5

0

Опис документу:
Даний матеріал дозволяє оцінити рівень навчальних досягнень учнів, набутих під час вивчення даного розділу. Узагальнити та систематизувати знання учнів. Учні зможуть отримати оцінку рівня знань, умінь та навичок під час вивчення розділу.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Прізвище, імя___________________________Дата_________Клас____

Контрольна робота №1 за темою «Українські землі в ХVІ ст.»

Варіант 2

Початковий рівень ( за кожну правильну відповідь 0,5 балів)

  1. Який з наведених станів українського суспільства ХVІ ст. вважався напівпривілейованим?

А) шляхта; В) міщани;

Б) духівництво; Г) селяни.

2. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися українські землі у складі Речі Посполитої?

А) князівства; В) воєводства;

Б) полки; Г) губернії.

3. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах датована:

А) 1475 р.; В) 1524 р.;

Б) 1489 р.; Г) 1569 р.

4. Під чиїм керівництвом була зведена у 1550-ті роки перша відома Січ на о. Хортиця?

А) Д. Вишневецький; В) І. Підкова;

Б) К. Косинський; Г) С. Кішка.

5. Укажіть ім’я гетьмана запорозьких козаків, який очолив у 1591 р. козацьке повстання проти польського уряду:

А) І. Підкова; В) С. Наливайко;

Б) С. Кішка; Г) К. Косинський.

6. Берестейська унія, яка дала початок греко-католицькій церкві, була укладена:

А) 1569 р.; В) 1591 р.;

Б) 1586 р.; Г) 1596 р.

Середній рівень (за кожну правильну відповідь 1 бал)

  1. Позначте прізвище першого ректора Острозької академії:

А) Йов Борецький; В) Іпатій Потій;

Б) Демян Наливайко; Г) Герасим Смотрицький.

2. Позначте назву містечка, поблизу якого зазнав поразки у 1593 р. Криштоф Косинський:

А) Вісімка; В) Сімка;

Б) Пятка; Г) Шістка.

3. Прочитайте визначення і позначте поняття, яке відповідає його змісту:

«Спеціальний список, у який вносили козаків, найнятих на службу».

А) городовик; В) номенклатура;

Б) найм; Г) реєстр.

Достатній рівень (за кожну правильну відповідь 1 бал)

  1. Установіть послідовність

А) Перша згадка про козаків

Б)Берестейська унія

В)Повстання під проводом Северина Наливайка

Г)Видання І. Федоровим Острозької Біблії

  1. Позначте правильне твердження

А) Берестейська унія утворила Українську католицьку церкву;

Б) Перше братство було засноване у Києві;

В) Першу Запорізьку Січ заснував Северин Наливайко;

Г) Повстання 1591-1593 рр. очолив Криштоф Косинський.

3. Прочитайте уривок і позначте рік, коли відбулася описана подія:

«В урочищі Солониця поблизу Лубен спорудили міцний табір. Їх становище ускладнювалося тим, що в таборі перебувала велика кількість поранених, жінок, дітей. Облога тривала два тижні. Оборона табору на Солониці закінчилася кривавою розправою над повстанцями».

А) 1594 р.; В) 1596 р.;

Б) 1595 р.; Г) 1597р.

Високий рівень

  1. Охарактеризуйте особливості військового мистецтва козаків.

2. Назвіть імена видатних історичних діячів з історії України XVI ст. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України?

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Прізвище, імя___________________________Дата_________Клас____

Контрольна робота №1 за темою «Українські землі в ХVІ ст.»

Варіант 1

Початковий рівень ( за кожну правильну відповідь 0,5 балів)

  1. Позначте назву соціального стану, який став панівним в українському суспільстві:

А) козацтво; В) селянство;

Б) міщани; Г) шляхта.

2. Позначте назву унії, внаслідок якої утворилася Річ Посполита:

А) Берестейська унія; В) Кревська унія;

Б) Городельська унія; Г) Люблінська унія.

3. Позначте кількість козаків, занесених у 1572 р. в перший реєстр:

А) 300; В) 1000;

Б) 600; Г) 3000.

4. До якого періоду належать перші письмові згадки про українських козаків?

А) початок XV ст.; В) початок XVI ст.;

Б) кінець XV ст.; Г) кінець XVI ст.

5. Позначте, коли була надрукована Острозька Біблія:

А) 1574 р.; В) 1586 р.;

Б) 1581 р.; Г) 1596 р.

6. Укажіть прізвище керівника повстання 1594-1596 рр.:

А) Дмитро Вишневецький; В) Северин Наливайко;

Б) Криштоф Косинський; Г) Іван Підкова.

Середній рівень (за кожну правильну відповідь 1 бал)

  1. Позначте коли була заснована Острозька академія:

А) 1556 р.; В) 1576 р.;

Б) 1569 р.; Г) 1586 р.

2. Позначте назви воєводств, утворених на українських землях Речі Посполитої:

А) Белзьке; Г) Житомирське;

Б) Волинське; Д) Подільське;

В) Галицьке; Е) Черкаське.

3. Прочитайте визначення і позначте поняття, яке відповідає його змістові:

«Релігійно-громадські обєднання міщан при православних церквах».

А) братства; В) клейноди;

Б) єзуїти; Г) ставропігії.

Достатній рівень (за кожну правильну відповідь 1 бал)

  1. Установіть відповідність

А) Дмитро Вишневецький; 1) Берестя;

Б) Криштоф Косинський; 2) Мала Хортиця;

В) Северин Наливайко; 3) Острог;

Г) Іпатій Потій. 4) Пятка;

5) Солониця.

  1. Позначте правильне твердження

А) внаслідок Берестейського собору утворилася Українська греко-католицька церква;

Б) козацтво виникло на Київщині;

В) першим отаманом Січі став Іван Підкова;

Г) реєстрове козацтво виникло за ініціативи Дмитра Вишневецького.

3. Прочитайте уривок і позначте назву міста, де відбулась описана подія:

« Іван Федорович (Федоров), зазнавши переслідувань у Московії, на початку 70-х років XVI ст. прибув в Україну. У створеній коштом міщан друкарні 1574 р. він надрукував «Апостол». Того самого року в друкарні Федоровича вийшов перший український друкований підручник для навчання грамоти – «Буквар». 12 примірників «Апостола» перебувають у бібліотеках і музеях міста, де він був надрукований».

А) Луцьк; В) Острог;

Б) Львів; Г) Почаїв.

Високий рівень

  1. Якою була соціальна структура українського суспільства в XVI ст. Порівняйте становище його верств і прошарків.

2. Складіть перелік подій з історії України XVI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.