Узагальнення з теми «Українські землі в XVI ст. »

Опис документу:
Урок узагальнення у 8 класі з теми «Українські землі в XVI ст. » перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Узагальнення з теми «Українські землі в XVI ст. »

Варіант – І

І рівень (0,5 бала)

1. Який з наведених станів українського суспільства в XVI ст. вважався напівпривілейованим ?
а) шляхта; б) селяни; в) міщани; г) духовенство.
2. Коли було прийнято «Устави на волоки» ?
а) 1529 рік; б) 1557 рік; в) 1566 рік; г) 1569 рік;
3. Вкажіть рік видання «Острозької Біблії»:
а) 1578 р.; б) 1581 р.; в) 1585 р.; г) 1595 р.
4. Яким роком датована перща згадка у писемних джерелах про козаків?
а) 1475 р.; б) 1489 р.; в) 1524 р.; г) 1569 р.
5. Вкажіть рік козацько-селянського повстання під проводом С. Наливайка?
а) 1594-1596 рр.; б) 1593-1595 рр.; в) 1591-1593 рр.; г) 1590-1593 рр.
6. Хто був автором першого шкільного підручника «Буквар» на українських землях ?
а) І. Федоров; б) С. Кленович; в) Д. Вишневецький; г) А. Заславська.

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняттям:
Гаптування______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Привілей________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Про яку історичну особу йдеться в описі ?
«Був польським королем. В 1578 році він провів козацьку реформу і цим самим погодився прийняти на державну службу 500 козаків - реєстровців, визначивши їхні права та обов’язки у спеціальній «Постанові щодо низовців», а також надав м. Трахтемирів у резиденцію козацтва.»
9.Хто зображений на малюнку?

1. ________________; 2._________________;

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Встановіть відповідність між поняттями та їхнім значенням:

1) Гравюра

А) заплава Дніпра, що простягалася з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км, шириною від 3 до 25 км.

2) Великий Луг

Б) хутір, маєток, велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок; був багатогалузевим господарством.

3)Магдебурзьке право

В) Друкований відбиток на папері з малюнка, вирізьбленого на дошці.

4)Фільварок

Г) землі в нижній течії Дніпра на південь від дніпровських порогів.

Д) середньовічне право, за яким міста звільнялися від управління й суду великих землевласників та створювали власні органи самоврядування.


11. Встановити хронологічну послідовність.
А) Перший литовський статут
Б) Перша писемна згадка про козаків
В) Заснування першої Січі на о. Мала Хортиця
Г) Створення Пересопницького Євангеліє

IV рівень (3 бала)

12. Охарактеризуйте основні здобутки українського образотворчого мистецтва.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оцінка___________

Узагальнення з теми «Українські землі в XVI ст. »

Варіант – ІІ

І рівень (0,5 бала)

1. Який з наведених станів українського суспільства в XVI ст. вважався непривілейованим?
а) духовенство; б) міщани; в) селяни; г) шляхта.
2. В якому році укладена Люблінська унія ?
а) 1489 рік; б) 1569 рік; в) 1596 рік; г) 1581 рік;
3. Яку назву носила перша Запорозька Січ, що утворилася наприкінці 70-х на початку 80-х рр.
XVI ст.
а) Томаківська; б) Базавлуцька; в) Чортомлицька; г) Микитинська.
4. В якому році відбулося козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського?
а) 1594-1596 рр.; б) 1591-1594 рр.; в) 1591-1593 рр.; г) 1593-1596 рр.
5. Вкажіть ім’я українського магната, який був засновником першої Запорозької Січі на о. Мала Хортиця?
а) К. Косинський; б) Д. Вишневецький; в) С. Кішка; г) І. Федоров.
6. Вкажіть рік видання І. Федоровим перших книг «Апостол» і «Буквар» ?
а) 1566 р.; б) 1589 р.; в) 1581 р.; г) 1574 р.

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняттям:
Соціальніистани__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Церковні братства_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Про яку історичну особу йдеться в описі ?
«Був видатним представником української шляхти XVIXVII ст., князь. магнат, культурний діяч. Виступав противником Люблінської унії, відомий своєю меценатською діяльністю збудувавши в 1578 році на власні кошти слов’яно-греко-латинські школи осередки середньої освіти в України».
9.Хто зображений на малюнку?

1____________________; 2____________;

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Встановіть відповідність між поняттями та їхнім значенням:

1) Гравюра

А) заплава Дніпра, що простягалася з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км, шириною від 3 до 25 км.

2) Великий Луг

Б) хутір, маєток, велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок; був багатогалузевим господарством.

3)Магдебурзьке право

В) Друкований відбиток на папері з малюнка, вирізьбленого на дошці.

4)Фільварок

Г) землі в нижній течії Дніпра на південь від дніпровських порогів.

Д) середньовічне право, за яким міста звільнялися від управління й суду великих землевласників та створювали власні органи самоврядування.


11. Встановити хронологічну послідовність.
А) створення першого реєстру козаків;
Б) Створення Благовіщенського церковного братства;
В) прийняття «Устави на волоки»;
Г) укладення Люблінської унії.

IV рівень (3 бала)

12. Охарактеризуйте становище православної церкви в XVI ст.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Оцінка___________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн