Узагальнення теми: «Рух і взаємодія.Закони збереження»

Фізика

Для кого: 9 Клас

05.04.2020

1053

29

0

Опис документу:
Рівноприскорений прямолінійний рух . Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху.Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. Прискорення a — це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху до інтервалу часу, за який ця зміна відбулась.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Узагальнення теми: «Рух і взаємодія.Закони збереження» Вчитель: Курчинська Д.В.
Слайд № 1

Узагальнення теми: «Рух і взаємодія.Закони збереження» Вчитель: Курчинська Д.В.

Рівноприскорений прямолінійний рух . Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий ру...
Слайд № 2

Рівноприскорений прямолінійний рух . Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху. Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. Прискорення a — це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху до інтервалу часу, за який ця зміна відбулась:

Одиниця прискорення в СІ — метр на секунду в квадраті (м/с2). Для рівноприскореного руху:
Слайд № 3

Одиниця прискорення в СІ — метр на секунду в квадраті (м/с2). Для рівноприскореного руху:

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху . Рівняння координати Для рівноприскореного прямолінійного руху тіла: -- проекція переміщ...
Слайд № 4

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху . Рівняння координати Для рівноприскореного прямолінійного руху тіла: -- проекція переміщення чисельно дорівнює площі фігури під графіком проекції швидкості руху, — графіком залежності у цьому полягає геометричний зміст переміщення; - рівняння проекції переміщення має вигляд: — це квадратична функція, тому графік залежності — парабола, вершина якої відповідає точці розвороту; - координату тіла визначають із рівняння графік координати — парабола.

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не д...
Слайд № 5

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані, — це сучасне формулювання закону інерції, який експериментально встановив Ґ. Ґалілей. У сучасній фізиці цей закон називають першим законом Ньютона.

Закон формулюють так: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не д...
Слайд № 6

Закон формулюють так: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані. Такі системи відліку називають інерціальними. Зазвичай як інерціальні використовують СВ, пов’язані із Землею. Будьяка СВ, що рухається відносно інерціальної СВ рівномірно прямолінійно, теж є інерціальною.

Другий закон Ньютона Другий закон Ньютона — основний закон динаміки: прискорення a , якого набуває тіло внаслідок дії сили F, прямо пропорційне цій...
Слайд № 7

Другий закон Ньютона Другий закон Ньютона — основний закон динаміки: прискорення a , якого набуває тіло внаслідок дії сили F, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі m тіла: Якщо на тіло одночасно діють кілька сил другий закон Ньютона записують так: Тіло рухається рівноприскорено прямолінійно тільки в тому випадку, якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла, не змінюється з часом.

Третій закон Ньютона Тіла завжди взаємно діють одне на одне — взаємодіють. Взаємодію тіл описує третій закон Ньютона (закон взаємодії): сили, з яки...
Слайд № 8

Третій закон Ньютона Тіла завжди взаємно діють одне на одне — взаємодіють. Взаємодію тіл описує третій закон Ньютона (закон взаємодії): сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком: Пари сил, що виникають під час взаємодії, завжди мають одну природу; ці сили не зрівноважують одна одну, тому що прикладені до різних тіл.

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння Взаємодію, яка є властивою всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому вза...
Слайд № 9

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння Взаємодію, яка є властивою всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного, називають гравітаційною. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою особливого виду матерії — гравітаційного поля.

Закон всесвітнього тяжіння: між будь-якими двома тілами діє сила гравітаційного притягання, яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл і обернено пр...
Слайд № 10

Закон всесвітнього тяжіння: між будь-якими двома тілами діє сила гравітаційного притягання, яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між ними: , де - гравітаційна стала.

Силу, з якою Земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї, називають силою тяжіння. Сила тяжіння напрямлена вертикаль...
Слайд № 11

Силу, з якою Земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї, називають силою тяжіння. Сила тяжіння напрямлена вертикально вниз, прикладена до центра тяжіння тіла, а її модуль обчислюють за формулами:

Рух тіл тільки під дією сили тяжіння називають вільним падінням, а прискорення, з яким при цьому рухаються тіла, — прискоренням вільного падіння g ...
Слайд № 12

Рух тіл тільки під дією сили тяжіння називають вільним падінням, а прискорення, з яким при цьому рухаються тіла, — прискоренням вільного падіння g . Це прискорення завжди напрямлене вертикально вниз і не залежить від маси тіла. На поверхні Землі g ≈ 9 8, м/с2.

Рух тіла під дією сили тяжіння
Слайд № 13

Рух тіла під дією сили тяжіння

Рух тіла під дією кількох сил
Слайд № 14

Рух тіла під дією кількох сил

Розв’язування задач
Слайд № 15

Розв’язування задач

 З якою силою притягується до станції масою 180 т транспортний космічний корабель масою 9 т у разі, якщо корабель перебуває на відстані 50 м від ст...
Слайд № 16

 З якою силою притягується до станції масою 180 т транспортний космічний корабель масою 9 т у разі, якщо корабель перебуває на відстані 50 м від станції?

Сила 60 Н надає тілу прискорення 0,8 м/с2. Обчисліть силу, яка надає тілу прискорення 2 м/с2.
Слайд № 17

Сила 60 Н надає тілу прискорення 0,8 м/с2. Обчисліть силу, яка надає тілу прискорення 2 м/с2.

Розв’яжіть самостійно: 1. Знайдіть проекцію сили, що діє на тіло масою 500 кг, яке рухається прямолінійно, а його координата змінюється за законом....
Слайд № 18

Розв’яжіть самостійно: 1. Знайдіть проекцію сили, що діє на тіло масою 500 кг, яке рухається прямолінійно, а його координата змінюється за законом.  2. У порту на відстані 200 м один від одного стоять два танкери, маса одного з них становить 150 000 т. Визначте масу іншого, якщо сила гравітаційного притягування між ними становить 20 Н.

Поміркуйте: 1.Якою є траєкторія руху тіла, кинутого вертикально? горизонтально? 2.Якою є траєкторія руху тіла, кинутого вертикально? горизонтально?...
Слайд № 19

Поміркуйте: 1.Якою є траєкторія руху тіла, кинутого вертикально? горизонтально? 2.Якою є траєкторія руху тіла, кинутого вертикально? горизонтально? 3. Сформулюйте третій закон Ньютона. Чому цей закон називають законом взаємодії? 4.Від яких чинників залежить прискорення руху тіла? 5.Які СВ називають інерціальними?

Дякую за увагу.
Слайд № 20

Дякую за увагу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.