Утворення Української козацької держави - Гетьманщини

Опис документу:
Утворення Української козацької держави - Гетьманщини

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

(Історія України 8 клас)

Тема: Утворення Української козацької держави - Гетьманщини

Мета: з’ясувати та характеризувати політичний та адміністративно­ територіальний устрій Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, якими були військо, фінанси та судочинство Української козацької держави; визначати основні зміни, які відбулися внаслідок утворення Гетьманщини в соціально ­ економічному житті українського народу; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал; виховувати почуття патріотизму і взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії.

Обладнання: підручник «Історія України. 8 клас» В.С. Власов, 2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія України. 8 клас»

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Основні терміни та поняття: «Гетьманщина», «полково-сотенний устрій», «демократія», «авторитаризм», «республіка»

Основні дати: 1649 р. - створення Української козацької держави.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

  • Показувати на карті територію козацької держави - Війська Запорізького;

  • Встановлювати зміни в адміністративно – територіальному устрої українських земель після їхнього визволення від польського панування;

  • Визначати особливості здійснення державної влади та роль гетьмана в ній;

  • Порівнювати соціально – економічне становище українського суспільства цього періоду з попереднім;

  • Характеризувати фінансову та судову системи Гетьманщини, організацію збройних сил.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація знань

Бесіда

1. Коли і за яких умов був підписаний Зборівський мирний договір?

2. Який зміст цього договору?

3. Чи відповідав він фактичним успіхам національно-визвольної війни?

4. Чому ж тоді Б. Хмельницький пішов на його підписання?

5. Яке мав значення Зборівський договір в історії України?

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

На звільненій з-під польсько-шляхетського панування території в роки Національно-визвольної війни формувалася й міцніла Українська козацька держава. Її офіційна назва в цей час була Військо Запорозьке. Унаслідок того, що терени, на яких вона була розташована, підпорядковувалися гетьманській владі, неофіційно її називали Гетьманщиною. Сучасні дослідники називають її також Українською козацькою або Гетьманською державою. Зародком новоствореної держави стали традиції і звичаї козацької демократії Запорозької Січі та основні засади устрою Війська Запорозького.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота з документом

Із записок венеціанського посла Альберто Віміни

«...З цієї юрби неосвіченого народу складається суворий сенат, у якому бере участь гетьман. Якщо визнають кращою думку інших, то не соромляться цього, без упертості відмовляються від власного погляду і пристають до правильнішого. Тому я сказав би, що цю республіку можна уподібнити до Спартанської. ... Проте вони (козаки) можуть змагатися зі спартанцями щодо суворості свого виховання» (Власов В. Історія України. Підручник для 8 класу. — К.: Ґенеза, 2004. — С. 106).

Завдання

1. Охарактеризуйте політичний устрій гетьманщини.

2. Чи можна назвати Українську козацьку державу республікою? Свою

відповідь обґрунтуйте.

3. Як ви думаєте, чим керувався Альберто Віміна, порівнюючи Українську державу зі Спартою. Чи згодні ви з його думкою? Чи маєте свою думку з даного питання?

Робота в групах

1-а група. Опрацювавши текст підручника, скласти схему «Політичний устрій гетьманщини».

Завдання

1. Охарактеризуйте політичний устрій гетьманщини.

2. Чи можна назвати Українську козацьку державу республікою? Свою

відповідь обґрунтуйте.

Орієнтовний вигляд схеми

Вищі органи влади Української держави сер. XVII ст.

Генеральна (військова) рада

Гетьман

Старшинська рада

генеральна старшина, полковники

Генеральний писар

Генеральний

обозний

Генеральні судді

Генеральний

підскарбничий

Гетьманські

ад’ютанти

Тимчасовий

головнокомандувач

2-а група. Опрацювати текст документа і дати відповіді на запитання.

«Територія держави ділилась на 16 полків; на правому березі Дніпра: Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсунський, Білоцерківський, Уманський, Брацлавський, Кальницький і Київський; на лівому березі: Переяславський, Миргородський, Полтавський, Прилуцький, Ніжинський, Чернігівський і Стародубський. На чолі полків стояли полковники, які були заразом начальниками полків як військових одиниць і правителями полку, округи. Полки ділилися на сотні, що на їх чолі стояли виборні старшини - одночасно і військові начальники, й правителі округи-сотні. У кожному полку була своя старшина; полковий писар, суддя, обозний, осавули, що скла дали раду при полковникові і виконували в полку обов’язки, що їх по цілому війську виконували старшини генеральні» (Дорошенко Д. Історія України.— К.: Освіта, 1993.— С. 123).

Завдання

1. Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій Української козацької держави.

2. Покажіть на карті полки, які увійшли до складу Війська Запорізького.

3. Як ви вважаєте, чому Богдан Хмельницький за столицю своєї держави обрав місто Чигирин?

3-я група. Українська армія

«Територіальний принцип побудови збройних сил Української держави був ефективним. Він давав змогу створити велику для свого часу армію, а також швидко здійснювати її мобілізацію. Протягом 1648–1651 рр. чисельність української армії сягала 150 тисяч осіб. З них близько 100 тисяч були добре навчені козаки і до 50 тисяч — учорашні селяни і міщани. Уже в 1648 р. був прийнятий військовий статут, що мав назву «Статті про устрій Війська Запорозького».

Основу армії становила оснащена вогнепальною зброєю козацька піхота. Вона мала славу однієї з найкращих в Європі. У бойових операціях використовували також кінноту. на озброєнні армії була легка і важка польова артилерія. Козацьке військо мало добре налагоджену розвідку і контррозвідку, сторожову, обозну, санітарну та інші служби» (Сас П. М. Історія України XVI–XVIII ст. Навчальний посібник. — Львів, 2001. — С. 126).

Завдання

1. Який принцип був покладений в основу побудови української армії? Як ви його розумієте?

2. Яких заходів було вжито Б. Хмельницьким для зміцнення армії?

3. Які війська становили основу армії?

V. Закріплення знань учнів.

Дидактична гра «Правда — неправда»

Правила гри. Учитель називає твердження. Якщо воно правильне, учні ставлять «+», а якщо ні, то «–».

1) Козацька держава була монархією.

2) В Українській козацькій державі всі стани мали рівні права.

3) Найбільша кількість козацьких полків існувала в 1650 р.

4) Головним соціальним наслідком Національно-визвольної війни стала фактична ліквідація кріпацтва.

5) За часів Національно-визвольної війни кількість реєстрових козаків зростала.

6) Офіційна назва держави, що постала в результаті Національно-визвольної війни, - Українська козацька держава.

7) У 1648 -1649 рр. козацьке військо здійснило дві переможні кампанії проти Польщі.

8) Союзниками козаків у подіях 1648 - 1649 рр. були кримські татари.

9) Вищою судовою інстанцією Гетьманщини був гетьман.

10) Зборівський мир визначав межі козацької держави.

11) Під час кампанії 1648 р. козаки не змогли захопити Львів.

12) Програму побудови Української козацької держави Б. Хмельницький оголосив у Києві в 1648 р.

VІ. Домашнє завдання

  1. Опрацювати § 18

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
4
дн.
0
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!