«УСНИЙ ТВІР У ПІБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ «СУСПІЛЬСТВО У ЯКОМУ Я ХОЧУ ЖИТИ»

Опис документу:
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ТВІР У ПІБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ «СУСПІЛЬСТВО У ЯКОМУ Я ХОЧУ ЖИТИ» Мета: навчальна: повторити основні риси публіцистичного стилю, удосконалювати мовно-мовленнєві вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення у висловлюванні; розвивальна: розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що хвилюють сучасну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; розвиват

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Люди змінюються. Так буде!

Але кожний повинен

розпочати саме з себе.

І я готовий зробити все

залежне від мене, щоб любові

у нашому суспільстві стало більше.

Урок на запрошення за темою:

«УСНИЙ ТВІР У ПІБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ «СУСПІЛЬСТВО У ЯКОМУ Я ХОЧУ ЖИТИ»

9 клас

Учитель: Кузнєцова Олена Миколаївна

Дата________ Клас_________

Урок №

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ТВІР У ПІБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ «СУСПІЛЬСТВО У ЯКОМУ Я ХОЧУ ЖИТИ»

Мета:

навчальна: повторити основні риси публіцистичного стилю, удосконалювати мовно-мовленнєві вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення у висловлюванні;

розвивальна: розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що хвилюють сучасну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний аналіз тексту публіцистичного стилю на суспільну тему, сприймати і розуміти його, усно створювати власні твори в публіцистичному стилі на суспільні теми;

виховна: ивиховувати   милосердя, співчутливість, добре ставлення до людини та оточення, відповідальність за свої вчинки та активну громадську позицію.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: підручник, відеофільм «Ми за прекрасне життя», епіграф, схеми, пам`ятка, матеріал для складання схеми «Моє суспільство», матеріали до бесіди « Кожен громадянин суспільства має права та обов’язки»

Підготовка до уроку: учні в класі об’єднані в групи по 3-4чоловіка, для подальшої співпраці.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент Епіграф:

Крок за кроком, все далі і далі

Ми втрачаємо наше життя.

Чого варті ми без добра і моралі,

Без любові – найціннішого почуття?

Учитель.

Росте людина... її життя розпочинається світанком душі — дитинством. Назавжди воно залишається в пам'яті як найпотаємніше і найсвітліше. Здавалося б, життя прекрасне. Але звідки ж береться байдужість? Чому люди забувають про те, що є добро, шляхетність, гідність?

Сьогодні людство приходить до усвідомлення необхідності жити за законами взаєморозуміння, взаємоповаги, терпимості. Тож слід оздоровлювати тіло й душу. А ще нинішньому поколінню слід опанувати науку добра.

Давайте поговорим про життя.

Отак зберемося і поговорим,

Поділимося радістю і горем,

Давайте поговорим про життя.

Давайте поговоримо про світ,

Про ліс і поле, океан і сушу.

Давайте поговоримо про світ,

Давайте поговоримо про душу.

Бесіда.

 1. Розтлумачте почуте?

 2. Як ви розумієте цей вислів?

 3. Чому саме цей вислів є сьогодні таким актуальним?

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

Зверніть увагу на відеоролик і спробуйте здогадатися, про що йтиме мова на нашому сьогоднішньому уроці???

(відео фрагмент)

Бесіда з елементами роздуму(з використанням ОПЛ)

 1. Кожна людина має права та обов’язки. Давайте з`ясуємо в чому різниця цих термінів?

 2. Які права має кожен громадянин суспільства?

 3. Яких обов’язків повинен він дотримуватися?

 4. На що маєте ви право, знаходячись у шкільному суспільстві?

 5. Чи порушуються ваші права і яким чином?

 6. В якому суспільстві ви прагнете жити?

Запис теми уроку

ІІІ. Постановка проблемних запитань задля активізації мовленнєвої діяльності школярів

Робота з повторення стилів мовлення.

Назва стилю

Сфера

використання

Основні види

Розмовний

Побут,

сімейні,

дружні

стосунки

Розмова на побутові теми, лист до близької людини

Науковий

Наука,

техніка,

освіта

Наукова стаття, лекція, відповідь на уроці

Художній

Художня

література

Оповідання, повість, казка, вірш

Офіційно-діловий

Службові

стосунки,

законодавство

Заява, оголошення, наказ, закон

Публіцистичний

Суспільне життя

Виступ на зборах і мітингу, газетна стаття, звернення

Бесіда

1. Поміркувати і висловити власні припущення щодо сенсу життя. У чому полягає смисл життя для вас?

2. Які питання, на вашу думку, турбують сучасне суспільство?

3. Чого хочеться сучасній молоді від суспільства?

4. Що треба робити кожному для того, щоб комфортно почуватися і жити?

5. Яке місце в суспільстві посідають школярі сьогодні?

ІV. Основний зміст уроку.

Слово вчителя

Живучи в суспільстві, ми не можемо не реагувати на події, що відбуваються в країні. Багато новин дізнаємося з газет, телебачення, так чи інакше виражаємо своє ставлення до них.

При цьому користуємося суспільною лексикою, відповідним стилем. Наші роздуми про події суспільного життя частіше всього набувають рис публіцистичного стилю.

 1. Складання інформативного грона «Суспільство – за і проти»

(на дошці зображено дерево, одна сторона його квітне, а інша в’яне. Учні повинні вибрати із картинок і прикріпити на відповідну сторону дерева)

З'ясуванню деяких суспільних і моральних питань може бути присвячений і учнівський твір.

Здебільшого такий твір вибудовується у формі роздуму (міркування).

2. План твору відповідає такій схемі:

І. Вступ (підведення до проблеми: чому я над цим замислився — став учасником чи свідком якоїсь події, щось почув чи прочитав тощо).

 II. Теза твору.

доказ на підтвердження або спростування тези;

доказ (або приклад) ............................................................  ;

доказ (або приклад) ............................................................  ;

ІІІ. Висновок (власне судження)

3.Робота з особливостями складання твору у публіцистичному стилі.

У публіцистичному стилі виділяються такі підстилі:

власне публіцистичний,

політико-агітаційний (застосовується на політичних мітингах, у текстах прокламацій), газетно-публіцистичний, ораторський (використовується у публічних виступах).

 1. Роботу над твором на суспільну тему, як і над будь-яким учнівським твором, слід розпочинати з осмислення запропонованої вчителем теми . Потрібно з'ясувати, що саме потрібно сказати або написати, щоб розкрити тему, що для розкриття теми є найголовнішим, що менш важливим, але все ж бажаним, від чого слід відмовитись через несуттєвість або неактуальність.

 1. Після цього потрібно обміркувати головну думку майбутнього твору — висновок, який має випливати з усього сказаного чи написаного.

 1. Наступний етап роботи над твором — це добір відповідного фактичного матеріалу та його систематизація. Джерелами фактів для розкриття теми може стати досвід автора майбутнього твору, інформація, одержана ним від учасників або свідків певних подій, статистичні дані з довідників, підручників, періодики або те, що у вигляді фольклорних творів зберігає народна пам'ять чи увиразнює твір мистецтва. Авторові не слід нехтувати також власною уявою.

 1. Систематизувати   ретельно   дібраний  фактичний   матеріал   найкраще  у   вигляді плану  твору.  Оскільки   твір   традиційно  має   такі   структурні  елементи,   як   вступ, основна   частина  (виклад)  та   кінцівка  

4. Робота з пам’яткою(у підручнику)

Прочитати пам’ятку й запам’ятати послідовність складання твору в публіцистичному стилі на суспільну тему.

ПАМ'ЯТКА

«Як складати твори на суспільну тему в публіцистичному стилі»

1.  Продумати тему твору та його зміст.

2.  Опрацювати необхідну літературу.

3.  Визначити основну думку твору.

4.  Продумати послідовність твору, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основна частина, висновок).

5.  Самостійно скласти план висловлювання.

6.  Вибрати стиль викладу.

7.  Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.

8.  Бути уважними до вживання мовних засобів у творі.

9.  Викладення матеріалу обов'язково потрібно ілюструвати прикладами.
10.Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

 1. Словникова робота.

 Суспільство — соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

6. Колективна робота з текстами-взірцями. Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати учнівські твори. Якою проблемою вони об’єднані? Визначити типи мовлення їх. З’ясувати, чи важливі теми для суспільства висвітлено у висловлюваннях.

Текст № 1

Одним із негативних почуттів, на жаль, властивих людині, є заздрість. Мені здається, мало хто з нас може похвалитися тим, що ніколи не хотів мати такий же гарний одяг, чи велосипед, чи друга, чи оцінку, як, наприклад, в однокласника. Думаю також, не всі здатні щиро порадіти за того, хто в чомусь кращий, талановитіший, сильніший. Таких прикладів може бути безліч, і всі вони свідчать про те, що кожному з нас більшою чи меншою мірою властиве це почуття. Хороше воно чи погане? Напевно, все ж таки негативне, бо навіть у Біблії заздрість називається смертельним гріхом.

Заздрісна людина приречена на самотність. А це, зрештою, призводить до духовного падіння, відокремлення від суспільства взагалі. Заздрість може звузити коло друзів, зупинити наше моральне вдосконалення. Люди, найбільш схильні до заздрості, є, з одного боку, амбіційними, а з іншого — боягузами. Вони бояться визнати, що хтось кращий та успішніший. Обурення через те, що інша людина, так само як і ти, має право на матеріальний

добробут, на визнання, успіх, є невиправданим ницим почуттям. Колись один філософ сказав: «Заздрість плаче за тих, хто радіє, і радіє за тих, хто плаче».

Заздрість завжди є недоброю, а тому ніколи не приносить нічого хорошого ні тому, хто її відчуває, ні тому, хто її викликає. Слід позбутися цього невдячного почуття, навчитися зосереджуватися не на комусь, а в передовсім на собі. Коли думки зайняті власним добробутом, професійним зростанням і особистим життям узагалі, часу та й потреби заздрити іншим немає. Насамперед варто пишатися тим, яким є ти і що ти маєш. Людина впевнена й самодостатня ніколи не заздритиме чужому й завжди буде шанована в суспільстві .

Текст № 2

Гнів — це бурхливий вияв злості, спрямований на ближнього. Він може палати в душі, він може виявлятися у словах та вчинках, у грубій, неввічливій поведінці. Якщо гнів оселяється в серці людини надовго, він переростає в злопам’ятність. Яким би не був гнів і як би він не виявлявся, я засуджую його і вважаю, що це дуже небезпечне почуття, спалахи якого можуть призвести до жахливих наслідків.

Як гнів, так і злоба народжуються від безмірного самолюбства. Самолюбець у всьому шукає своєї користі, слави й честі. І якщо він бачить перешкоди своїм намірам і бажанням, його охоплює гнів на того, хто перешкоджає йому. Хто у гніві зробив щось добре? Хто, не маючи лагідності й довготерпіння, виявив доброчинство, здобув перемогу над собою? Ніхто!

Пожежа, якщо її вчасно не загасити, знищує багато будинків; так і гнів, якщо швидко не стримати його, може накоїти багато лиха. Тому слід якомога швидше викидати гнів зі свого серця, щоб він, набравшись сили, не зробив більшої шкоди й не занапастив і тих, на кого ми гніваємося, і нас самих.

Подивіться на гнів збоку: які ознаки він має? Що робить людина в гніві? Вона обурюється й галасує, іноді кляне й лає саму себе, шматує все, що потрапляє під руки, б’є не лише інших, а й себе, труситься, як у лихоманці. Якщо зовнішній вигляд розгніваної людини такий неприємний, то що ж відбувається в її бідній душі?

Не секрет, що від гніву страждають не лише оточуючі, а й сама гнівлива людина. Тому слід контролювати свої емоції для того, щоб не образити й не зробити боляче. Людина, яка вміє стриматися й поставитися до проблеми розумно, зуміє її вирішити, не заподіявши шкоди ні собі, ні комусь іншому .

Проаналізувати структуру творів. Чи можна назвати їх зразковими? Чи відповідають вони вимогам, що ставляться до робіт такого типу.

7. Читання вчителем зразка твору на суспільну тему.

В нашому суспільстві зараз багато несправедливості та жорстокості. Я вважаю, що це не може продовжуватися ще тривалий час. Вірю – все зміниться.
Я хотів би жити у небайдужому до чужого болю світі, де кожна людина прагне допомогти слабкому. Ті
, що більш заможні повинні допомагати з працевлаштуванням бідним, піклуватися про самотніх. Я хочу жити у суспільстві, де більш нема безхатченків : ні людей, ні тварин. Я хочу жити у світі, в якому модно не скуповувати коштовності, а віддавати велику частину заробленного на справи добра та милосердя.
Люди змінюються. Так буде! Але кожний повинен розпочати саме з себе. І я готовий зробити все залежне від мене, щоб любові у нашому суспільстві стало більше.
Суспільство у якому я хочу житии?
Я хочу жити в цивілізованому демократичному суспільстві
, де всі люди мають рівні права та обов’язки,де люди поважають честь та гідність інших людей. Де всі громадяни працюють на роботі, яка їм принось задоволення і де вони, не думають на які гроші прожити завтра, а знають що держава ніколи їх не кине на призволяще ,і я хочу зайти способи змінити суспільства, щоб жити в такому в якому я хочу житии.

VІ. Складання твору в публіцистичному стилі на суспільну темує

Робота в групах.

 • Користуючись пам’яткою, скласти твір у публіцистичному стилі на тему «Суспільство, у якому я хочу жити», критично оцінюючи факти і явища навколишньої дійсності та ставлення до життя різних соціальних груп.

 • Продемонструвати свою позицію щодо цього питання.

VІІ. Підсумки уроку.

Вправа «Асоціативний кущ»

(на дощці вислів- сонце «Моє суспільство» прикріпити до нього обраний промінчик і прокоментувати)

С -справедливість

У - упевненість, уважність

С - співчуття

П - піклування

І – інтенсивність, інтелігентність

Л – людяність, любов

Ь

С - стриманість

Т - толерантність

В -ввічливість

О – об’єднання заради змін на краще

VІІІ. Домашнє завдання

Підготуватися до написання письмового твору.

Повторити стилі мовлення.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали