УСЛАВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ І ВІРА В ЛЮДИНУ В ОПОВІДАННІ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК № ______

ТЕМА: УСЛАВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ І ВІРА В ЛЮДИНУ В ОПОВІДАННІ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»

Мета: ознайомити учнів із фактами життя і творчості М. Шолохова; визначити ідейно-художній зміст оповідання, гуманістичний пафос твору; розвивати навички аналізу персонажів; сприяти вихованню стійкості, мужності, відданості рідній землі.

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

До теми Великої Вітчизняної війни звертався і відомий ро­сійський письменник, лауреат Нобелівської премії (1965) Михайло Шолохов. У таких творах, як «Доля людини», «Вони воювали за Батьківщину», «Наука ненависті» письменник розповідає про долю звичайної людини, яка проходить тяжкими дорогами війни. Майстерність Шолохова виявилась у вмінні створювати яскраві ко­лоритні образи, поєднуючи в них індивідуальну своєрідність і со­ціальне тло.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Повідомлення підготовлених учнів

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М. ШОЛОХОВА

Народився письменник 24 травня 1905 р. на хуторі Куржиліні Вешенської станиці на Дону. Шолохов має українське коріння. Його мати — родом із Чернігівщини. Вона 281

прищепила синові любов до українського народу, української пісні — однієї з наймилозвучніших у світі.

Шлях майбутнього письменника у літературу був складним. Із 15 років почалося його самостійне життя. У 1924 р. Шолохов опублікував своє перше оповідання «Родимка», а че­рез рік вийшла збірка «Донських оповідань». Протягом трьох років (1925—1928) він пра­цює над романом-епопеєю «Тихий Дон», який став одним із шедеврів сучасної російської літератури. Згодом з’явився роман «Піднята цілина».

У роки Другої світової війни перо письменника кликало співвітчизників стати на захист Батьківщини. Війна обпекла і його своїм чорним крилом. Письменник був на фронті, пере­жив поранення, у 1942 році втратив 75-річну матір, яка загинула від розриву німецької бомби. В роки Великої вітчизняної війни Шолохов був військовим кореспондентом «Правди», «Червоної зірки», часто виїжджав на фронт. Його нариси «На Дону», «На Смоленському на­прямку» публікувалися в різних виданнях і були надзвичайно популярними. За роки війни були написані публіцистичні твори, оповідання «Російський характер», «Наука ненависті» трохи згодом — «Доля людини», «Вони воювали за Батьківщину».

У центрі всіх творів письменника — життя людини на зламі соціальних потрясінь з усіма його проблемами й негараздами. Шолохова ще справедливо називають співцем Дону, що став невід’ємною частиною як життя автора, так і його героїв.

У 1965 році М. Шолохов був нагороджений Нобелівською премією, що стала одним із виражень світового визнання таланту російського письменника. В одному зі своїх інтерв’ю М. Шолохов говорив: «Мені б хотілося, щоб мої книги допомогли людям стати кращими, стати чистішими душею, пробуджували любов до людини, прагнення активно боротися за ідеали гуманізму та прогресу людства». Цій благородній меті й служило перо письменника.

Український поет М. Рильський присвятив М. Шолохову вірш, у якому дав високу оцінку гуманістичній спрямованості творчості митця:

Оманливою простотою Одним керуючись законом,Він не купує читачів. Писав він книгу вогнянуЖиття для нього — поле бою Про бурі, що над тихим ДономДвох сил, світоглядів, світів. Гриміли, несучи весну.

Повідомлення вчителя. Історія написання твору

У 1946 році під час полювання М. Шолохов зустрівся на бе­резі річки з колишнім фронтовиком. Чоловік розповів письменни­кові, якого прийняв за шофера-фронтовика, історію свого життя. Шолохов довго виношував задум і лише через 10 років з’явилося оповідання під назвою «Доля людини». Воно було надруковане у 1956 році, 1 січня, у центральній газеті «Правда». Невеликий за розміром твір викликав шквал листів у редакцію газети, на ра­діо, в станицю Вешенську. Писали люди, що пережили усі жахи полону, сім’ї загиблих фронтовиків, робітники, лікарі, педагоги, вчені, друзі по перу (Б. Польовий, Е.-М. Ремарк, Е. Хемінгуей). Багато читачів хотіли знайти Андрія Соколова, низько вклонитися йому за його незламність, оточити людським співчуттям.

Бесіда з учнями на первинне сприйняття твору

1. Яке у вас склалося враження від оповідання?

2. Чим ви пояснюєте таку високу оцінку твору читачами?

3. Чи подивилися ви кінофільм «Доля людини» (режисер Сергій Бондарчук, 1959 р.)?

4. Як ви сприйняли фільм?

Перевірка написаних учнівських рецензій на фільм «Доля людини» (3—4 роботи)

Робота з текстом. Виразне читання

Прочитайте початок оповідання.

Евристична бесіда

1. У чому полягає значущість зображеної весни? (Це перша по­воєнна весна).

2. Де відбувається дія твору? (На верхньому Дону).

3. З якою метою автор вказує конкретне місце дії? (Це підкрес­лює правдивість зображених подій).

4. Яка деталь зовнішності несподіваного супутника вразила опо­відача? («Очі, наче присипані попелом», «сповнені невимовної туги».)

5. Яку роль відіграє художня деталь? (Вона ненав’язливо на­гадує читачеві, якою ціною була завойована весняна краса.)

6. Визначте тему оповідання. (В оповіданні тісно перепліта­ються теми війни й миру, долі людей, обпалених війною.)

Переказ тексту

«Життя Андрія Соколова до війни».

Усне словесне малювання

Спробуйте створити словесні «портрети» Андрія Соколова в різні періоди його життя (до війни, під час війни, після війни).

Робота з підручником

1. Розгляньте ілюстрації художника О. Верейського. Яким він змальовує Андрія Соколова? (

Бесіда з учнями

1. Які випробування випали на долю Андрія Соколова? (Він пе­режив війну, що зруйнувала всі його плани, смерть рідних, полон, життя після полону і війни).

2. Пригадайте, чи були в житті героя хвилини відчаю. Як він тоді поводився? (Були, але герой завжди умів знайти в собі сили, щоб вибратися зі скрутного становища).

3. Поміркуйте, що є найголовнішим у характері Соколова? (Його незламність, незборима сила духу людини, що при­йняла на себе всі страждання війни і вистояла, незважаючи ні на що).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Підсумкова бесіда

1. Що приваблює вас в образі Андрія Соколова? (Його гуманізм, висока моральність, стійкість, незламність).

2. Як доля головного героя оповідання співвідноситься з долею всього народу? (Андрій Соколов — частина цілого народу, який вистояв у важкій борні з ворогом).284

3. Яка тематика творів М. Шолохова?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть план розповіді про Андрія Соколова; доберіть цитати для характеристики образу; повторіть матеріал про поняття «художня деталь».

УРОК № ________

ТЕМА: ОБРАЗ АНДРІЯ СОКОЛОВА В ОПОВІДАННІ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»

Мета: продовжити роботу над ідейно-художнім змістом оповідання; розкрити зміст образу Андрія Соколова; навчати володіти мистецтвом розуміння деталі; роз­вивати зв’язне мовлення учнів, творчу уяву; формувати навички виразного читання; викликати у школярів захоплення красою людської душі, стійкістю духу, відданістю Батьківщині.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда на повторення вивченого

1. Пригадайте історію написання оповідання «Доля людини».

2. Яка, на вашу думку, роль прототипу у створенні образу Андрія Соколова? (Відомо, що початок оповідання збіга­ється з дійсними подіями, очевидцем і учасником яких був Шолохов. Але прототип завжди є поштовхом до створення художнього образу, який виступає носієм певних авторських думок та ідей).

3. Згадайте, що таке художня деталь. (Художня деталь — це один із засобів створення художнього образу, що допомагає уявити зображувану автором картину, предмет чи харак­тер у його неповторній індивідуальності. Художня деталь може відтворювати риси зовнішності, одяг, навколишню об­становку, переживання.)

4. Які види художніх деталей ви знаєте? (Наскрізна та одно­моментна.)

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемне запитання уроку

У чому полягає загадковість і сила російського характеру за оповіданням М. Шолохова?

Евристична бесіда

1. Як розвивається сюжет твору? (Сюжет твору розвивається у двох вимірах— минуле й сучасне).

2. Подумайте, з якою метою Шолохов використовує цей прийом. (Цей прийом дає можливість письменникові повніше роз­крити образ головного героя, його душу, допомагає читачеві сприйняти усю глибину почуттів Андрія Соколова. Це ще й нагадування усім живим про те, якою ціною дісталася перемога.)

3. Як автор розкриває характер головного героя? (Через його вчинки).

Переказ прочитаного (з творчим завданням)

1. Відтворіть історію життя головного героя, виділивши най­головніші епізоди. (Роки громадянської війни, кохання, одру­ження, сім’я, Велика Вітчизняна війна, полон, смерть сина, зустріч із Ванюшею).

2. Схарактеризуйте риси вдачі Андрія Соколова. (Доброта, по­рядність, вірність обов’язку, мужність, сила волі, витримка, стійкість духу, широта натури).

3. Подумайте, яку фразу найчастіше повторює Андрій Соколов. Про що це свідчить? («Я повинен!» Перед нами людина дії, здатна на сміливі, мужні вчинки).

Виразне читання учнями уривка «Розмова Соколова з комендантом табору Мюллером»

Бесіда за прочитаним

1. Яким зображено Мюллера? Як розкривається його внутрішня сутність?

2. Яка художня деталь підкреслює жорстокість коменданта? (Його погляд порівнювався з поглядом змії. Вчинки Мюллера ще більше підкреслюють його жорстокість.)287

3. Які риси характеру Андрія Соколова розкриваються під час цієї розмови? (Героїзм, сміливість, гордість, почуття власної гідності, відвага.)

4. Чим Соколов вразив Мюллера? (Своєю хоробрістю і почут­тям власної гідності. «Ти хоробрий солдат. Я — теж солдат і поважаю достойних супротивників».)

5. Хто, на вашу думку, переміг у цьому поєдинку? (Перед чи­тачем розгортається психологічний поєдинок ворожих сил. Перемога у ньому була на боці Соколова. Важливим є той факт, що перемогу визнає сам гітлерівець.)

6. Як Соколову вдалося втекти з полону?

7. Яким було життя героя після полону?

8. Чи припинилися його випробування? (Ні, адже він дізна­ється про загибель рідних і смерть сина у день закінчення війни.)

Проблемна ситуація

1. Поміркуйте, чому Андрій Соколов вирішив забрати Ванюшку до себе. Свою думку підтвердьте словами з тексту.

2. Це було миттєве рішення? (Ні. Андрій Соколов довго думав, перш ніж зробити такий крок. Адже він розумів усю відпові­дальність, яка лягала на його плечі. Та невитрачене батьків­ське почуття взяло своє. Діти не повинні бути самотніми.)

Виразне читання

«Діалог Соколова з Ванею у машині».

Перегляд уривка з фільму «Доля людини». Епізод «Діалог Соколова з Ванею у машині»

Бесіда за змістом прочитаного і побаченого

Які нові риси розкриваються в образі головного героя? (Пройшовши через нелюдські страждання, полон, втрату най­дорожчих людей, герой зумів зберегти людяність, здатність до співпереживання. Пізнавши сирітство, Соколов не був байду­жим до долі самотнього хлопчика. Захистити цю маленьку били­ночку — у цьому він вбачає сенс свого подальшого буття.)

Виразне читання вчителем фіналу оповідання

Бесіда з учнями

1. Чи можете ви сказати, якою буде подальша доля героїв?288

2. Як би ви відповіли на питання: «Чому ж плачуть літні чо­ловіки?» (Тому що розуміють усю складність життя дітей, знедолених війною. Вони прагнуть відвести горе від дитячих сердець, захистити їх.)

Робота з ілюстрацією О. Верейського «Андрій Соколов»

1. Доберіть із тексту підпис до малюнка.

2. Яким зображений герой?

3. Чи таким ви його собі уявляли?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота

Придумайте і запишіть складний план характеристики пер­сонажа.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

1. Андрій Соколов — головний герой оповідання «Доля людини» М. Шолохова.

2. Рядовий солдат як втілення морально-етичних поглядів автора на людину:

а) на полях громадянської війни;

б) довоєнне життя Андрія Соколова;

в) чорне крило Великої Вітчизняної війни;

г) звістка про смерть рідних;

д) останній постріл війни;

е) зустріч з Ванею;

є) «Що жде їх попереду?»

3. Моє ставлення до героя.

Перевірка складених планів

Розв’язання проблемного питання

У чому полягає загадковість і сила російського характеру в оповіданні «Доля людини» М. Шолохова? (Це стійкість і муж­ність, відвага і здатність зберегти людську гідність навіть у най­скрутніших ситуаціях. А ще — надзвичайно висока моральність, гуманізм, людяність, які не могли знищити навіть нелюдські страждання.)

Заключне слово вчителя

Витримавши усі страждання полону, втративши рідних, за­лишившись без домівки, Андрій Соколов не зламався. Його зболена душа здатна була обігріти теплом маленького самотнього хлопчика, захистити його від буревіїв життя. І в цьому полягає ще один по­двиг героя, найвищий, — подвиг людяності.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Світова література, 7 клас

________

УРОК № ______

ТЕМА: КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ М. ШОЛОХОВА «ДОЛЯ ЛЮДИНИ». РОЛЬ ОПОВІДАЧА У ТВОРІ

Мета: поглиблювати навички аналізу художнього твору; з’ясувати жанрову своєрід­ність оповідання, поняття про композицію твору, образ оповідача; розвивати зв’язне мовлення учнів, виразне читання; сприяти вихованню високих мораль­них якостей школярів.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда на повторення

1. Дайте визначення оповідання.

2. Доведіть, що твір М. Шолохова «Доля людини» є оповіда­нням.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда з учнями

1. Коли відбувається дія? (Навесні.)

2. Якою зображена весна? (Бурхлива, повноводна, «дружна і раптова». А ще — довгоочікувана, адже це перша мирна весна. Навіть вітри й ті теплі. Усе віщує розквіт життя.)

3. З якою метою у фінал оповідання автор уводить образ хмар, «що пропливають у синяві неба»? (Цей образ невипадково виникає наприкінці оповідання. Він дає можливість перейти 291

до філософських узагальнень про вічний перебіг життя, про перемогу життя над смертю, добра над злом. Усе погане піде з цього життя так само, як вітер прожене хмари з небесної синяви.)

4. Яка роль пейзажу у творі? (Картини природи мають сим­волічний підтекст. Вони співвідносяться з думками й по­чуттями героїв, поглиблюють філософський зміст твору, виступають своєрідним обрамленням оповідання.)

Словникова робота

Композиція (лат. compositio — побудова, складання, поєднання, створення) — побудова твору, доцільне поєднання усіх його компонентів у художньо-естетичну єдність.

Композиція показує взаємозв’язки і взаємодію персонажів, сцен, епізодів, зображення подій, розділів твору. Компоненти ком­позиції: експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка.

Творче завдання

1. Визначте композицію оповідання «Доля людини».

(Експозиція — опис весни й повільна оповідь автора про не­значні події (як він опинився на переправі).

Зав’язка — зустріч із незнайомцем.

Розвиток дії — розповідь Андрія Соколова про своє життя.

Кульмінація — розмова з Ванюшкою у машині.

Розв’язка — прощання з випадковим супутником.)

2. У чому, на ваш погляд, полягає особливість композиції опові­дання Шолохова? (Це оповідання в оповіданні. Композиційна будова твору цікава тим, що у ньому епічна зав’язка пов’язується із драматизмом сюжетних ситуацій і лірич­ним закінченням. Усі частини органічно поєднуються, утво­рюючи художню цілісність.)

3. Подумайте, з якою метою автор використовує таку різножан­рову побудову? (Автор використовує різноманітні способи творення образу головного героя. Відповідно до епічної, дра­матичної та ліричної побудови твору характер героя вияв­ляється через авторські описи, у саморозкритті та через взаєморозкриття.)

Дослідницька робота

1. Проведіть спостереження за мовою Андрія Соколова.

2. Зробіть узагальнення результатів спостереження.

Коментар учителя

Мова Андрія Соколова вирізняється влучністю й виразністю. У ній часто використовуються повтори («товариші-друзі»), образні порівняння («дитяча пам’ять, як літня зірниця», «прийняли, як свою»), виразні епітети («невиплакані сльози»), риторичні фігури («Щоб я, російський солдат, та пив за перемогу німецької зброї?!»). Багата лексика. Є у ній елементи солдатської говірки («браток», «брат», «самосад», «кріпачок» (тютюн)), професіоналізми (з мови водіїв), слова простої мови («ядуха душить», «самосад», «жерти»). Трапляються лайливі слова, що виражають почуття ненависті, пре­зирства до ворогів і недостойних людей («гад», «падло», «дурень»), фразеологізми («пропади пропадом», «один чорт вмирати»).

Бесіда з учнями

1. Від чийого імені ведеться оповідь? (У творі два оповідача: автор-оповідач та Андрій Соколов.)

2. Як ви вважаєте, з якою метою автор використовує цей при­йом? (Цей прийом дає авторові можливість показати життя об’ємніше, зобразити світ у складних взаємозв’язках.)

Коментар учителя

Обидва оповідача відіграють активну роль у творі, взаємодо­повнюючи один одного, але водночас у кожного з них своя «пар­тія». Слухаючи Андрія Соколова, читач може «побачити» війну очима простого солдата, почути розповідь про долю звичайної лю­дини. А введення автора-оповідача дає можливість письменникові вдатися до глибоких філософських узагальнень про сенс життя.

Упродовж усього оповідання автор намагається показати ду­шевну красу людини-трудівника, яку не скорять ніякі трагедії. Саме завдяки цьому розповідь про долю однієї людини виростає до широкого узагальнення зображення долі цілого народу, що ви­ніс на плечах тягар війни і не втратив найголовнішого — багатства душі.

Завдання для учнів

Визначте художні особливості оповідання. (Глибокий психо­логізм і ліризм оповіді, напруженість сюжету, яскравість змалю­вання образу головного героя, правдивість зображуваного, прийом монологу, діалоги героїв.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творчі завдання

1. Російський критик О. Бритіков, визначаючи жанр твору «Доля людини», сказав: «Це епопея, “стиснута” до новели або новела, духовною своєю сутністю пов’язана з епопеєю». Чи згодні ви з такою оцінкою? (Твір М. Шолохова виходить за межі звичайного оповідання. Адже у ньому зображений значний період життя головного героя, широко висвітлені події епохального значення.)

2. Знайдіть спільні риси між оповіданнями німецького письмен­ника Г. Белля і росіянина М. Шолохова. (Спільним в обох письменників є засудження війни і зображення звичайної людині на війні.)

Бесіда з учнями

1. Які герої вам запам’яталися?

2. Як вони пов’язані з долею Андрія Соколова?

3. Чим, на вашу думку, твір М. Шолохова приваблює сучасних читачів?

Узагальнююче слово вчителя

У творчості М. Шолохова, зокрема в оповіданні «Доля лю­дини», розкривається одна з важливих тем світової літератури — людина і війна. Письменник змальовує звичайних рядових солдат, які пройшли тяжкі випробування, захищаючи свою Батьківщину, домівку, сім’ю.

Образ Андрія Соколова є втіленням стійкості характеру усього російського народу. Саме такі непомітні герої війни ви­являли мужність, незламність характеру, залишалися сильними у найскрутніших обставина і наближали перемогу.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйтеся до уроку позакласного читання; прочи­тайте повість Б. Васильєва «Завтра була війна»; підготуйте повідомлення про письменника.

УРОКИ № ___________

ТЕМА: РЕДЬЯРД КІПЛІНГ. «ЯКЩО…». ВЕЛИЧНИЙ ГІМН ЛЮДИНІ

Мета: поглибити знання учнів про творчість англійського письменника Р. Кіплінга, проаналізувати його вірш «Якщо…»; розвивати навички аналізу поетичного твору, логічного мислення, усного зв’язного мовлення, уміння робити уза­гальнення; сприяти моральному вихованню школярів.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Аналіз письмових робіт учнів(Зачитування 2—3 кращих робіт.)

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Творчість відомого англійського письменника, поета, нове­ліста, лауреата Нобелівської премії (1907) Редьярда Кіплінга завжди викликала суперечливі відгуки. Але ніхто не міг залишитися байдужим до його творів, герої яких — лісовий хлопчик Мауглі, ватажок вовчої зграї Акело, ведмідь Балу, пантера Багіра, мудрий пітон Каа, жорстокий і самотній тигр Шер-Хан, його незмінний су­путник, підступний і лицемірний шакал Табакі, слон Хатхі, сміли­вий мангуст Ріккі-Тіккі-Таві — приходять до нас ще з дитинства.

Літературознавці називають письменника представником «літератури дії» — складової частини неоромантизму, культу, що проголосив домінанту мужнього оптимізму, життєлюбного світо­відчуття й енергійних пошуків самостійних рішень. Яким він був насправді, ми й дізнаємося на уроці.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ301

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з портретом письменника

СЛОВЕСНИЙ ПОРТРЕТ Р. КІПЛІНГА

Кіплінга ніхто й ніколи не назвав би красенем. Зросту він був невисокого, горбився, носив окуляри. В обличчі його помітна була якась непропорційність, рухи були різкими, навіть недостатньо координованими. Усіх, із ким він був знайомий, Кіплінг полонив своїм надзвичайним розумом, прекрасним почуттям гумору, незвично глибоким голосом і зді­бностями оповідача. Говорив цей чоловік із такою ж енергією, як і писав. Один із його лондонських приятелів згадував про вечерю з Кіплінгом у ресторані. Редьярда попросили розповісти про Індію. Коли він заговорив, усі відвідувачі навіть за сусідніми столиками замовкли. Усі слухали його із незвичайним захопленням. А сам оповідач цього не помічав. Він перебував у своїх спогадах. Окрім того, Кіплінг мав незалежний характер і ніколи не хизувався своїми здібностями.

Повідомлення про письменника

Творчість Р. Кіплінга (1865—1936) — цікава й важлива сторінка в історії англійської літератури. Його називали письменником, який прославляв Британську імперію, у роки Першої світової війни він виступав як переконаний прибічник британського мілітаризму.

Редьярд Кіплінг народився у Бомбеї в родині професора місцевої школи мистецтв. Своє ім’я хлопчик отримав, як уважають, на честь англійського озера Редьярд, де познайомилися батьки.

Раннє дитинство провів в Індії, що була однією з найбільших колоній Англії. Шкільні роки минули в Англії, звідки сімнадцятирічним юнаком він знову повернувся до Індії, де у 1882 році почалася його журналістська діяльність в одній із газет Лахора.

Перші збірки оповідань Кіплінга були опубліковані наприкінці 1880-х років: «Прості оповідання з гір» , «Три солдати» , «Рикша-привид» , «Життя не дає форм» , «Труди дня» , «Шляхи й відкриття» . Потім світ побачили романи «Світло погасло» , «Відважні капітани» , «Сток і компанія» , «Кім» . Анімалістичні твори письменника, його оповідання про суворі закони джунглів — це інакомовне зображення життя людського суспільства. У «Книзі джунглів» він створює чудові картини природи, поетизує енергію й волю людини. Мауглі, живучи серед дикої природи, навчається її розуміти і стає володарем джунглів.

У деяких своїх творах письменник розвиває думку про непідвладність природи ні людям, ні техніці. Підхід Р. Кіплінга до «машинної цивілізації» неоднозначний. У його трактуванні техніка є силою, що непідвладна людям, вона пригноблює їх. У письменника 302

з’являються думки про те, що техніка може навіть витіснити людину. В оповіданні «007» героями твору є машини: локомотиви, цистерни, платформи, вагони-льодовні. Вони роз­мовляють, сперечаються, обговорюють якості нових марок локомотивів, а десь поряд із машинами метушаться люди, майже непримітні на їхньому тлі. Кіплінг поетизує ма­шини, наділяючи їх рисами живих істот.

Та все-таки Р. Кіплінга більше цікавлять люди. Його героям, на думку критиків, властива романтика самовідданості, сміливих вчинків, вірності обов’язку. Письменникові не було байдуже, яким буде людське суспільство, адже і ньому житиме і його син. Свої роздуми з цього приводу він і відобразив у вірші «Якщо…» (англійське «If» у деяких перекладах передається словом «Коли…», а ще деякі перекладачі ставили як заголовок цієї поезії «Заповідь» (М. Лозинський), «Синові» (В. Стус)). Вірш уперше було надруковано в жовтне­вому номері «Американського журналу» за 1910 рік. Він одразу став дуже популярним.

Виразне читання вчителем вірша Р. Кіплінга «Якщо…» (у перекладі на вибір учителя)

Бесіда за змістом прочитаного

1. Поміркуйте, про що цей вірш. (У цьому вірші автор розмір­ковує над етичними категоріями, які були особливо важли­вими для нього.)

2. Яким зображений світ у вірші? (Суєтний і облесливий, не­нависний і злий.)

3. Якою має бути людина? (Бути мужньою, не схибити, не бо­ятися ризикувати.)

4. Що головне для людини? (Не відступати від правди, не втрачати надії, боротися.)

5. Які риси характеру слід мати? (Волю, честь, совість, розум, віру у краще.)

6. Як слід приймати успіхи й поразку? (Спокійно, адже в житті буває все.)

7. Як ви розумієте вислів «Мудрості нема без доброти»? (Бути добрим, незважаючи на всілякі негаразди, заздрощі, нена­висть, мабуть, і є найбільшою мудрістю.)

Проблемна ситуація

1. Як ви вважаєте, чи легко жити по честі і совісті?

2. Чи можна боротися з брехнею?

Словникова робота. Поняття про анафору

Анафора (грецьк. — піднесення) — єдинопочаток. Одна з риторичних фігур; вжива­ний на початку віршованих рядків звуковий, лексичний повтор чи повторення протягом цілого твору або його частини синтаксичних, строфічних структур. Використовується для посилення емоційно-смислової значущості окремих слів чи фраз.

Завдання для учнів

1. Знайдіть у тексті вірша приклад анафори. (У тексті вірша повторюється слово «якщо». Так починаються 13 рядків поезії.)

2. З якою метою її використовує автор? (Слово «якщо» кожного разу посилює складність життєвих обставин, які має про­йти ліричний герой.)

Творче завдання

Знайдіть у тексті інші художні засоби, які використовує автор.

Коментар учителя

У тексті активно використовується прийом антитези. Це вті­люється у вживанні контрастної лексики: «успіх» — «поразка», «загубили» — «відродив», «оплески» — «каміння», «вистоїш» — «упали духом», «юрба» — «король» та ін. Саме цей прийом до­зволяє повно розкрити ідейний зміст вірша. Є у вірші й епітети: «дальня путь», «бідний люд», «дихає в повні груди». У вірші переважають іменники і дієслова. Перші допомагають створити враження констатації факту, другі надають текстові динамізму.

Бесіда з учнями

1. Яка головна думка твору? (Людиною може називатися лише той, хто в будь-яких ситуаціях прагне і вміє залишатися самим собою, йти своїм шляхом, бути вірним своєму вибору, не втрачати почуття гідності, робити добрі справи, не хи­зуючись цим.)

2. Які проблеми порушує автор у творі? (Проблеми пошуку сенсу буття, вибору шляху, морально-етичні.)

3. Що ви думаєте з цього приводу?

Творча робота

Вірш «Якщо…» вважається своєрідним кодексом поведінки джентльмена. Які риси повинен мати справжній джентльмен? (Риси справжнього джентльмена: витримка за будь-яких обста­вин, розум, чесність, порядність, мужність, совість, почуття власної гідності.)

Колективна робота. Складання кодексу честі справжнього джентльмена

Проблемне запитання

Чому слово «Людина» у кінці вірша написано з великої літери? (Тому що мається на увазі справжня самодостатнья людина.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Цікава інформація

Відомий вірш Кіплінга «Якщо…» за результатами опитування, проведеного в 1995 році, був визнаний найулюбленішим британським віршем усіх часів.

Бесіда з учнями

1. Поміркуйте, чи можливо жити за такими моральними нор­мами, які викладено у вірші Р. Кіплінга.

2. Чи можете ви назвати людину, життя якої було б підпоряд­коване таким нормам?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Підготуйтеся до письмової роботи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!