Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

Урок з всесвітньої історії "Вступ. Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація" (7 клас)

Всесвітня історія

Для кого: 7 Клас

27.09.2021

178

2

0

Опис документу:

Матеріал містить інформацію про Середньовіччя як історичні епоху. Презентація з визначеннями та описами історичних періодів сприяє швидшому засвоєнню матеріалу учнями та дозволить швидше органіщувати роботу з конспектування.

Оберіть документ з архіву для перегляду:
87,552 Кб
314,88 Кб
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дата__________ Клас __7 клас___


Урок № 3


Тема: Вступ. Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

Мета: ознайомити учнів із завданнями і структурою курсу, його хронологічними межами, зі структурою підручника; визначити, що і як вивчає історія середніх віків; розвивати вміння зіставляти та аналізувати, висловлювати власну точку зору; виховувати почуття зацікавленості історією.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, карти з історії України доби Середньовіччя.

Основні терміни і поняття: доба Середньовіччя, Київська держава (Русь-Україна).

Основні дати і події: 476 р. – падіння Західної Римської імперії; 1492 р. – відкриття Америки Христофором Колумбом.

Компетентності:

  • Спілкування державною мовою (бесіда);

  • Математична компетентність (перетворення джерельної інформації з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо); побудова логічних ланцюжків подій, вчинків; використання статистичних матеріалів);

  • Уміння вчитися впродовж життя (критичний аналіз і узагальнення здобутих відомостей та досвіду попередніх поколінь);

  • Екологічна грамотність і здорове життя (моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу природного та техногенного середовища на здоров’я і безпеку людини).


Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності.

II. Повторення вивченого матеріалу.

IІІ. Вивчення нового матеріалу:

  1. Ознайомлення учнів із завданням і структурою курсу.

  2. Поняття «історія середніх віків». Хронологічні межі й періодизація історії середніх віків.

  3. Найбільші досягнення.

ІV. Підсумки уроку.

V. Домашнє завдання.


Хід уроку

  1. Організація навчальної діяльності.

II. Повторення вивченого матеріалу.

    • Фронтальне опитування

  1. Дайте визначення поняттю «історія»

  2. Що вивчає всесвітня історія?

  3. На які періоди поділяють всесвітню історію?


IІІ. Вивчення нового матеріалу:

1. Ознайомлення учнів із завданням і структурою курсу.

Історія людства нараховує багато тисяч століть. Безліч народів з’являлося і зникало за час існування нашої планети. Зараз людство все більше цікавиться своїм минулим, намагається оцінити й зрозуміти, чому воно було саме таким. Літописці давнини — історики — збирають різноманітні свідчення про людську історію, систематизують, вивчають, аналізують і розкривають перед нами картини нашого минулого.

Вивчення історії Середніх віків у шкільному курсі сьомого класу буде включати такі розділи:

  • Перші середньовічні держави;

  • Середньовічний світ Західної Європи

  • Європейське суспільство і держави в Х – ХV ст.

  • Середньовічний Схід

Під час вивчення цих розділів ви зможете називати дати основних подій епохи, імена визначних особистостей Середньовіччя, ознайомитеся з новими поняттями, зможете порівнювати особливості розвитку людства в період стародавньої історії та у середні віки, а також прослідкувати історію держав в епоху Середньовіччя.


2. Поняття «історія середніх віків». Хронологічні межі й періодизація історії середніх віків.

Першим термін «середні віки» розпочали використовувати в ХV – ХVІ столітті італійські мислителі. Цією назвою вони характеризували великий історичний відрізок між двома «просвіченими» епохами Античністю та Відродженням. Добу V – ХV століття вони вважали часом дикунства і варварства до тих пір, доки не стали відомими втрачені та забуті досягнення античної культури.

Середні віки — період історії від середини V до кінця XV ст. (476 – 1492 рр.).

Середньовіччя, як доба в історії Європи, охоплює приблизно тисячу років, і як правили поділяється на три періоди:

  • Раннє Середньовіччя – охоплює період кінець V – Х століття. Характеризується зародженням та становленням західноєвропейської християнської середньовічної цивілізації;

  • Розвинене Середньовіччя – охоплює період Х – ХІV століття. Характеризується розквітом західноєвропейської середньовічної культури;

  • Пізнє Середньовіччя – охоплює період другої половини ХІV – кінець ХV століття. Характерним для цього періоду є епоха пишного і прекрасного відцвітання культури, що завершує історію середніх віків.

3.Найбільші досягнення.

Ви вже багато знаєте про історію Стародавнього світу і ці знання допоможуть вам вивчити історію Середніх віків. Навіщо ми вивчаємо епоху Середньовіччя? Вона ж давно минула! Однак якщо придивитися уважніше, сучасність тісно пов’язана із Середньовіччям.

Дотепер у містах можна побачити діючі споруди Середньовіччя, у музеях — неперевершені витвори майстрів, а праці середньовічних авторів мають велику популярність. Люди користуються тими речами, які були винайдені в епоху Середньовіччя,— ґудзиками, окулярами, ножицями, механічними годинниками, кінською збруєю тощо. І цей перелік можна продовжувати. Вивчення минулого дає змогу краще зрозуміти сучасність, а іноді й винайти щось нове. Не дарма існує вислів: «Усе нове — це добре забуте старе».

Якщо історія Стародавнього світу вивчає цивілізації, які розвивалися переважно в Середземноморському регіоні, то історія Середніх віків вивчає народи, які заселили Європу та Азію. Перед вами період, який розповідає про ці далекі події.IV. Підсумки уроку

    • Фронтальне опитування

  • Де і коли виник термін «середні віки»?

  • Назвіть хронологічні межі доби Середньовіччя.

  • Назвіть три періоди історії середніх віків

  • Визначте до яких історичних джерел відносять:

А) збірник законів візантійського імператора Юстиніана І;

Б) Реймський собор;

В) коштовна чаша на якій викарбовано прізвище майстра, що її виготував;

Г) народні пісні;

Д) збірник заонів франків «Салічна правда»;

Е) флоріни – монети середньовічного міста Флоренція;

Є) Коран – священна книга мусульман.


V. Домашнє завдання.

    • Написати твір-роздум (есе) «Історія середніх віків в житті сучасної людини» у якому необхідно висловити судження щодо необхідності й доцільності вивчення історії Середніх віків.


Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Вступ. Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація
Слайд № 1

Вступ. Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація

Вивчення історії Середніх віків у шкільному курсі сьомого класу буде включати такі розділи: Перші середньовічні держави; Середньовічний світ Західн...
Слайд № 2

Вивчення історії Середніх віків у шкільному курсі сьомого класу буде включати такі розділи: Перші середньовічні держави; Середньовічний світ Західної Європи; Європейське суспільство і держави в Х – ХV ст.; Середньовічний Схід.

Середні віки — період історії від середини V до кінця XV ст. (476 – 1492 рр.).
Слайд № 3

Середні віки — період історії від середини V до кінця XV ст. (476 – 1492 рр.).

Середньовіччя, як доба в історії Європи, охоплює приблизно тисячу років, і як правили поділяється на три періоди: Раннє Середньовіччя – охоплює пер...
Слайд № 4

Середньовіччя, як доба в історії Європи, охоплює приблизно тисячу років, і як правили поділяється на три періоди: Раннє Середньовіччя – охоплює період кінець V – Х століття. Характеризується зародженням та становленням західноєвропейської християнської середньовічної цивілізації; Розвинене Середньовіччя – охоплює період Х – ХІV століття. Характеризується розквітом західноєвропейської середньовічної культури; Пізнє Середньовіччя – охоплює період другої половини ХІV – кінець ХV століття. Характерним для цього періоду є епоха пишного і прекрасного відцвітання культури, що завершує історію середніх віків.

Слайд № 5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.