Урок з теми "Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні"

Опис документу:
Розробка уроку з теми "Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні" містить такі види робіт: аналіз мовних одиниць, дослідження, трансформацію,творче конструювання, твір-мініатюру, тестові завдання, інтерактивні вправи. Даний матеріал можна використати на уроці узагальнення вивченого з теми "Складне безсполучникове речення".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок української мови в 9 класі

Тема. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (тренувальні вправи)

Мета: удосконалювати в учнів загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями, пунктуаційні вміння й навички, пов’язані з уживанням коми, двокрапки, тире в безсполучникових складних реченнях; формувати вміння визначати доцільність уживання відповідного розділового знака між частинами безсполучникового складного речення; розвивати творчі вміння відновлювати, моделювати й конструювати безсполучникові складні речення зі смисловими відношеннями відповідно комунікативного завдання; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу формувати моральну культуру дев’ятикласників.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння прислів’їв і приказок, що мають будову безсполучникових складних речень.

Культура мовлення і стилістика : особливості інтонації безсполучникового складного речення.

Текст (риторичний аспект): використання безсполучникових складних речень у тексті, творчій роботі.

Соціокультурна змістова лінія: прислів’я і приказки у житті.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елементами узагальнення.

Випереджаючі завдання : написати твір-мініатюру, в якому знайшло б пояснення прислівя :

«Вік живи – вік учись».

«Більше діла – менше слів».

«Посієш вчасно – збереш рясно» .

( прислів’я за вибором учня)

Епіграф

Люби справу – майстром будеш.

Народне прислів’я

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання.

2. Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».

Кома в складному безсполучниковому реченні вживається…

Крапка з комою в складному безсполучниковому реченні ставиться, якщо…

Двокрапка в складному безсполучниковому реченні вживається, якщо…

Тире в складному безсполучниковому реченні ставимо за умови...

ІІІ. Ознайомлення з темою, метою, завданнями уроку.

Мотивація уроку.

Створення ситуації успіху

Кожний прагне досягти успіху в житті. Щоб його досягти, важливо зрозуміти від чого це залежить. Тому звернімося до мудрості народної, вміщеної в нашому епіграфі. Стати майстром, бути потрібним людям, мати задоволення від своєї праці – це достойна доля для людини. І сьогодні ми продовжимо вчитися мислити, спостерігати, робити правильні висновки.

ІV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування загальних та пунктуаційних умінь і навичок

1.Аналіз мовних одиниць

Прочитайте прислів’я. Поясніть уживання тире, записавши номери речень у три колонки: 1) тире між підметом і присудком; 2) тире в неповному реченні; 3) тире в безсполучниковому складному реченні.

У безсполучникових складних реченнях визначте смислові зв’язки між його частинами.

1. Гарний початок – половина справи. 2. Хочеш їсти калачі – не сиди на печі. 3. Без сокири не тесляр – без голки не кравець. 4. Без діла жить – тільки небо коптить. 5. Добре роби – добре й буде. 6. Ранні пташки росу п’ють, а пізні – слізки ллють. 7. І будень, і неділя – усе лінивому безділля. 8. Праця, праця і праця – ось три вічні скарби. 9. Більше науки – розумніші руки. 10. Землю красить сонце, а людину – праця. 11.Неробство – мати всіх вад. 12. Рук робота – свято душі. 13. Є терпіння – буде й уміння. 14. Солодший від усіх плодів – плід людської праці.

2.Дослідження - відновлення – аналіз

Утворіть народні прислів’я, дібравши з довідки другу частину. Код-відповідь запишіть.

Довідка

1.Рідна мова не полова:... А. ... на осиці кислиці, на вербі груші

2.Наговорила:... Б. ...нехай тюрму знає.

3. Замкнув вовка межі вівці:... В. ...уранці вони поб’ються, а ввечері помиряться.

4.Брати що коти:... Г....її за вітром не розвієш.

Код-відповідь : 1- г; 2 - а; 3 - б; 4 – в.

- Пояснити уживання розділових знаків.

- Визначити смислові відношення в безсполучниковому складному реченні.

3. Дослідження – трансформація

Наведені речення перероблено із безсполучникових. Відновіть первісний вигляд цих прислів’їв, відкинувши сполучники. Між частинами складних безсполучникових речень поставте потрібні розділові знаки.

 1. Мир у світі таки буде, бо його хочуть усі люди.

 2. Дерево міцне корінням, а людина трудовим горінням.

 3. Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі.

 4. Коли достигне яблучко, то само відпаде.

 5. Більше діла, а менше слів.

 6. Слово не горобець, бо коли вилетить, то не зловиш.

 7. Брехня мов куля зі снігу, бо що далі котиться, то більше стає.

8. Коли здобудеш освіту, то побачиш більше світу.

4.Творче конструювання.

Продовжте речення, утворивши безсполучникове. Поясніть уживання розділових знаків.

Люди люблять лелек: ...

Настав вечір — ...

Надворі шумів вітер, ...

Старі люди розповідали: ...

Умієш кататися — ...

Хвилі набігали на берег; ...

-- Учні ставлять по черзі один одному питання про БСР.

5.Твір - мініатюра

Зачитайте свій твір-мініатюру, в якому знайшло б пояснення прислів’я „Вік живи – вік учись” . Використайте в ньому складні безсполучникові речення.

V. 4. Виконання тестових завдань. Самостійна робота.

 1. У безсполучниковому складному реченні

Своїм мовним багатством і змістом розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини? її погляди на світ, суспільні явища, громадські та родинні стосунки, побут тощо.

Пропущено

А) кому Б) крапку з комою В) двокрапку Г) тире

2.Правильна схема речення

І жодного слова звідси не викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

А) [ 1 ] : [ ]. Б) ( ), [ ] . B) [ ], ( ). Г) [ ] – [ ].

3.У реченні

Прислів’я і приказки – стислі крилаті вислови : у них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу.

Слова, прислів’я і приказки є

А) однорідними додатками ; Б) однорідними підметами;

В) словосполученням ; Г) однорідними присудками.

4. Коли речення

Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі.

переробити на безсполучникове, то потрібно поставити

А) кому Б) крапку з комою В) тире Г) двокрапку

5. Установіть відношення між безсполучниковими складними реченнями ( розділові знаки випущено) та їх схемами – моделями.

1. Говорить ? шовком вишиває (Народна творчість)

2. Мир у світі таки буде ? його хочуть усі люди. (Народна творчість)

3. Грати словом ? долею грати. (Народна творчість)

4. Два голуби гуде ? голубка туркоче. (Народна творчість)

5. Стоїть явір над водою, на воду схилився ? сидить козак у неволі, тяжко зажурився. (Народна творчість)

6. З добрим поживем ? добро переймем, а з лихим зійдешся ? того й наберешся. (Народна творчість)

схеми – моделі

а) [ ] : [ причина ]. б) [ умова] - [ ]. в) [ ], [ ]. г) [зіставлення ] - [ ]. д) [ ]- [ ], а [ ] - [ ]. є) [ ]; [ ].

- Самоперевірка тестових завдань (1- в, 2 – а, 3 – б, 4 – в, 5: 1 –г, 2 –а, 3 – б, 4 –в, 5 –є, 6 – д).

VІ. Підсумок уроку

Рефлексія

- Я сьогодні дізнався…

- Я сьогодні навчився…

Мікрофон

- У виконанні яких завдань виникали труднощі?

VІІ. Домашнє завдання( на вибір учнів) та інструктаж до його виконання

Виписати з поетичних творів української літератури безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями, пояснити розділові знаки, накреслити схему-модель до кожного речення.

Або:

Скласти БСР за схемами:

 1. [ ] : [причина].

 2. [умова] — [наслідок].

 3. [ ] — [ ] (протиставлення).

 4. [ ] : [пояснення].

 5. [час] — [ ].

Література.

1.Олександр Авраменко Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Грамота», 2017. – 159 с.

2.Рідна мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов., наук.ред. І. Вихованець. – К.: Зодіак – ЕКО. 2009. – 224 с.

3. С.А.Омельчук, А.І Ляшкевич Українська мова: Х.: Видавнича група «Основа», 2012. – 104 с. – (Серія «Мій конспект»).

4. Усі уроки української мови. 9 клас . Нова програма / Є.П.Голобородько, К.Ю. Голобородько, О. А. Павлик, С.В. Мунтян, І.А. Бондаренко. – Х.: Видавнича група «Основа», 2017. – 234 с.

5. Усі крилаті вислови, прислів’я, приказки, загадки / Укладач Н.В.Курганова. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 320 с.

Додаток до уроку: опорні схеми+ презентація

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
1
6
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!