Урок з теми "Футбол"

Фізична культура

Для кого: 9 Клас

21.10.2021

34

1

0

Опис документу:

Даний урок допоможе вчителям підготуватися до проведення уроку фізичної культури з модуля "Футбол"для учнів 9 класу, під час засвоювання знань,навичок і умінь використовувати їх на практиці у нестандартних ситуаціях,використовуючи картки, мультимедійну дошку,музичний супровід,дидактичний матеріал,м'ячі.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Красна Поляна Волноваського району Донецької області

вчитель фізичної культури

Яйленко Ірина Сергіївна


Тема: Футбол

Мета уроку:

Навчальна:

формувати предметні компетентності:

 • комунікативну - удосоалювати вміння аналізувати,оцінювати діяльність однокласників;

 • особистісну – сприяти вихованню дбайливого ставлення до свого здоров'я; розвитку вміння викоувати пульсометрію,організовувати власну діяльність,дотримуватися співробітництва;вправа релаксації;

 • інтелектуальна – формувати уміння працювати з різною інформацією,застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях;

 • оздоровчу – формувати навички збереження здоров'я;

 • загальнокультурну –спияти засвоюванню системи знань про заняття фізкультурою,про види спорту,їх ролі й значення у формуванні здорового способу життя;

 • навчально-пізнавальну (компетентність рухової дії) – сприяти збагаченню рухового досвіду фізичних вправ,орієнтовних на підготовку до майбутнього життя.

Розвиваюча:

розвивати ключові компетентності:

 • соціальну – сприяти розвитку вміння працювати в колективі (групах,парах,колонах),оволодінню технологіями сучасних оздоровчих систеи фізичної культури,умінню використовувати їх у житті;

 • інформаційно-пізнавальну – сприяти розвитку активності пізнавальних процесів у школярів;

 • самонавчання і саморозвитку – сприяти розвитку фізичних якостей,координації рухів,уваги,рухової пам'яті,пошукової діяльності учнів;

 • здоров'язберігаючу – формувати знання ведення здорового способу життя і зацікавленого до власного здоров'я.

Виховна:

 • виховувати інтерес до предмета «фізична культура»,уміння спостерігати та аналізувати ситуації,які відбуваються,дисциплінованість,наполегливість у досягненні мети;

 • виховувати відповідальність за своє життя й життя оточуючих.

Завдання уроу:

Учні повинні знати:

 • правила техніки виконання прийомів у футболі;

 • правила безпеки життєдіяльності на уроах фізкультури;

 • теоретичний компонент розділу «Футбол»;

 • різновиди фізичних вправ;

 • стройові вправи,перестроювання;

Учні повинні вміти:

 • виконувати комплекс загальнорозвиваючих вправ;

 • працювати в групах;

 • аналізувати та оцінювати діяльність одноласниів;

 • працювати з різною інформацією;

 • вионувати спеціальні вправи футболіста;

 • володіти технікою виконання футбольних прийомів;

Учні повинні розуміти:

 • важливість дотримання техніки безпеки під час самостійних занять фізичними вправами;

 • значення рухової ативності в житті дитини;

 • роль фізичних вправ у житті людини і вплив на організм дитини.

Тип уроку: комбінований(засвоювання знань,навичок і умінь творчо використовувати їх на практиці у нестандартних ситуаціях).

Форма роботи: колективна,групова,індивідуальна.

Обладнання: картки, мультимедійна дошка,музичний супровід,дидактичний матеріал,м'ячі.

Методи,прийоми: фронтальний,груповий, змагальний.

Випереджальне завдання:

 • підготувати комплекс загальнорозвиваючих вправ;

 • ознайомитись з історією футболу;

 • підготувати українську рухливу гру.

Час проведення: 45 хвилин.

Місце проведення: спортивний зал.


Епіграф до уроку: Найкраща мотивація – виконувати те,що раніше здавалося неможливимЗміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча частина15хв.

Учні заходять в спортивний зал з м’ячами.


Мотивація навчальної діяльності.


1. Організований вхід до

залу.

2. Шикування, привітання, повідомлення теми та завдань уроку.

Додатково оцінюється робота в групах та індивідуально бонусами.


3. Опитування учнів про самопочуття.

4. Вимірювання ЧСС.5. Нагадати правила техніки безпеки і поведінки на уроці.


6. Історія розвитку футболу


30с

30с


30с


30с30с.2хв.


Звучить фонова музика «Гол!Гол! Гол! Все на футбол!»

Потоковий метод.

Шикування в одну шеренгу. Учні, звільнені від занять через хворобу, залучаються до співпраці з учителем, як помічники.Звернути увагу на дихання, потовиділення.

Норма не більше 15 ударів за 10с. Учням, пульс яких перевищує норму, одягнути на праву руку спеціальний браслет, або кольорову стрычку для того, щоб під час уроку звертати на їх більшу увагу.Фронтальний метод. Особливу увагу звернути на дотримання правил техніки безпеки та поведінки.

Фронтальний метод. Презентація історії розвитку футболу

1.. Сучасний футбол зародився зі створенням Футбольної асоціації Англії в Лондоні, Великобританія, в 1863 році.

2. Згідно з китайськими легендами, футбол винайшов Жовтий імператор Хуанді близько 5 тисяч років тому, тому ФІФА офіційно визнала цю країну батьківщиною футболу.

3. Грав у футбол, зокрема англійський король Генріх VIII.

4. Кембриджські правила, перший уніфікований з футбольних правил, був складений в Кембриджському університеті в 1848 році.

7. Організуючі та стройові вправи:

- ліво-РУЧ;

- право-РУЧ;

- кру-ГОМ;

- перешикування з колони по одному в колону по двоє.


1хв.

Стежити за чітким виконанням команд, прямою поставою.Перешикування з колони по одному в колону по двоє дробленням – зведенням.


8. Ходьба:

  • ходьба на носках,;

  • на п’ятках;

  • на зовнішній стороні ступні;

  • на внутрішній стороні ступні;

  • перекати з п’ятки на носок

  • ходьба на носках.


1хв.

10-12м


10-12м


10-12м10-12м


10-12м


10-12м


Дистанція 1,5м.

Слідкувати за осанкою. Руки на пояс


Лікті розвести в сторони. Спина рівна,

руки за голову

Спину тримати рівно.Спину тримати рівно.


Руки в сторони


Дотримуватися дистанції та правильної постави, руки в сторони.


9. Біг.

 1. Звичайний біг.

 1. Біг спиною вперед. 1. Біг змійкою.

 2. Біг змійкою спиною вперед.

 3. Забігання правим, лівим боком.


Перешикування з колони по одному в колону по двоє в русі.


Вправи для відновлення дихання (під рахунок) в русі.

1– руки вперед;

2 – руки вгору;

3 – руки в сторону;

4 – руки донизу.


Комплекс загально-розвиваючих вправ з елементами танцювальної аеробіки на місці:

1. В.п.-о.с.; ходьба на місці з високим підніманням колін


2. В.п.-о.с.( ноги нарізно), руки донизу. 1-нахил голови право-РУЧ; 2 – в.п.; 3 – нахил голови ліво-РУЧ;

4- в.п.


3. В.п.- стійка ноги нарізно, руки на пояс.

1-витягнути голову вперед;

2 – втягнутим голову назад.

4. В.п.- стійка ноги нарізно, руки на колінах, напівприсід.

1 – нахил голови праворуч, м’язи шиї розслабити;

2 – нахил голови вперед, м’язи шиї розслабити;

3 – нахил голови ліворуч;

4 – В.п,


5. В.п.- стійка ноги нарізно, руки донизу.

1 – підняти плечі доверху;

2 – В.п. т.с., піднятися на носки і опуститися, виконуючи напівприсід.


6. В.п.- стійка ноги нарізно, руки в сторони, кисті в кулаках. Круги руками назад.


7. В.п.- стійка ноги нарізно, руки донизу.

1. Присід, зігнуті руки в сторону, передпліччя донизу;

2 – руки донизу, долонями вперед, встати на носки.


8. В.п.- стійка ноги нарізно, руки донизу.

1-4 скрісні рухи руками піднімаючи їх догори;

5-8- скрісні рухи руками, опускаючи їх донизу.


9. В.п.- стійка ноги нарізно, руки в сторони.

1- напівприсід, нахил вправо;

2 – в.п.;

3 – 4- т.с. в іншу сторону.


10. В.п.- нахил вперед прогнувшись, руки доверху. Пружинячі нахили вперед, голову назад, круги руками в сторону – назовні.


11. В.п.-сід ноги нарізно, руки в сторону.

1 – нахил до правої ноги, руки догори;

2 – в.п.;

3 – нахил до лівої ноги, руки догори; 4 – в.п.


12. В.п – о..с., руки на поясі.

1 – стрибок на двох ногах праворуч;

2 - стрибок на двох ногах ліворуч.


13. В.п.- те саме.

1 – стрибок на двох ногах вперед;

2 – стрибок на двох ногах назад.

14. Спеціальні вправи футболіста.
. Вимірювання пульсу за 10с, та визначити середній показник ЧСС у класі


1хв.

10-12м

10-12м10-12м

10-12м


10-12м30-40с.30-40с.3хв.4-6р4-6р


4-6р
4-6р

6-8р6-8р
6-8р6-8р6-8р


6-8р


6-8р
6-8р


6-8р


3 хв.
30с

У повільному темпі, дистанція 1,5м. під музичний супровід.

Звернути увагу дітей на дихання. Дихати лише носом. Це сприяє дотриманню індивідуального обсягу навантаження.


Дотримуватися дистанції та слідкувати за рухом повороту голови ліворуч.


Дотримуватися дистанції.

Дотримуватися дистанції та слідкувати за рухом повороту голови ліворуч.

Слідкувати за чітким виконанням..Методом послідовних поворотів ліворуч дробленням. Кожен учень зупиняється біля своєї фішки з мячем.

Розвиток уваги та відновлення дихання.Фронтальний метод. Під музичний супровід. Темп швидкий.


Звернути увагу на осанку.Звернути увагу на осанку та рухи голови.


Тулуб тримати рівно.
Звернути увагу на осанку, м’язи шиї розслабити.
Спину тримати рівно.Максимальна амплітуда.
Звернути увагу на осанку.Руки прямі.Руки в сторони.


Руки прямі, максимально прогнутись.


Максимальна амплітуда.
Спину тримати рівно, максимальні стрибки.

Спину тримати рівно, максимальні стрибки.

Фронтальний метод. Гра на увагу з елементами стійок, пересувань, зупинок.

За сигналом вчителя (1 свисток) учні пересуваються «змійкою» між стійками прямо, (2 свистка) учні пересуваються «змійкою» спиною вперед, (3 свистка) учні пересуваються приставним кроком, (оплески у долоні) зупинка. Виграє та команда, яка допустила найменше помилокЗвернути увагу на учнів, пульс яких перевищує норму на початку уроку.


Основна частина 25хв.


 1. Навчити техніки зупинки м’яча підошвою


Спеціальні вправи:

А) Імітація вправи без м’яча;

Б) Зупинка м’яча, що котиться назустріч від партнера відстань 50 см. – 1м.;

В) Зупинка м’яча, що котиться назустріч від партнера відстань 2-3м.(права-права, ліва-ліва, права-ліва, ліва-права).

 1. Повторити техніку ведення мяча внутрішньою та зовнішньою стороною стопи.


  • Ведення м’яча внутрішньою стороною стопи

Спеціальні вправи:

А) ведення м’яча внутрішньою стороною стопи повільною ходьбою;

Б) ведення м’яча почергово правою та лівою ногою по прямій, «вісімкою», між фішками;

В) ведення м’яча зі зміною напрямку руху, швидкості бігу та ведення м’яча між фішок.


  • Ведення м’яча зовнішньою стороною стопи


Спеціальні вправи:

А) ведення м’яча зовнішньою стороною стопи повільною ходьбою;

Б) ведення м’яча почергово правою та лівою ногою по прямій, «вісімкою», між фішками;

В) ведення м’яча зі зміною напрямку руху, швидкості бігу, ведення м’яча між фішок.


 1. Закріпити техніку удару по м’ячу внутрішньою частиною стопи.


  • Спеціальні вправи:

А). Імітуючи вправи без м’яча;

Б). Удар по нерухомому м’ячу з місця;

В). Удар по нерухомому м’ячу після стрибка на опорну ногу;

Г). Удар по нерухомому м’ячу після ходьби, повільного бігу;

Д). Удар по м’ячу, що котиться гравцеві назустріч.


  • Робота на станціях:
1 станція.

Удар по м’ячу внутрішньою частиною стопи в орієнтир-мішень з відстані 50см.-1м;2 станція.

Удар по м’ячу внутрішньою частиною стопи на тренажері « Обертаючий м’яч »

3 станція.

Удар по м’ячу внутрішньою частиною стопи в орієнтир-мішень з відстані 2м.-3м. в парах.4 станція.

Удар по м’ячу внутрішньою частиною стопи в зустрічних колонах.

Шикування в одну шеренгу.Вправа на увагу. «Італійський футбол».

6хв.
8-10р.

8-10р.8-10р.
6хв.
4-6р.4-6р.4-6р.

4-6р.4-6р.4-6р.
4хв.

6-8р.

6-8р.


6-8р.


6-8р.


6-8р.8хв.
2хв.


2хв.
2хв.


2хв.
10с.1хв.


Фронтальний метод. Носок стопи повернутий назовні, а м’яч торкається внутрішньої сторони стопи, стопа розвернута вбік. Тулуб нахилений вперед, кроки короткі і часті, руки працюють розслаблено. Учень зорове безперервно повинен контролювати ситуацію і здійснювати контроль над м’ячем.

Для більш підготовлених дітей кількість зупинок м’яча збільшується
Фронтальний метод. Груповий метод.

Звернути увагу на те, щоб голова не була опущена донизу.


 

 


Можливі помилки під час ведення:

 1. Ведення м’яча перед собою, жорстко вдаряючи по м’ячу;

 2. Торкання м’яча напруженою ступнею;

 3. Відпускання м’яча далеко від себе;

 4. Під час ведення м’яча порушується ритм бігу;

 5. У ході ведення використовується лише одна нога.

Для більш підготовлених учнів кількість торкань м’яча збільшуєтьсяЦей спосіб найбільш універсальний, він дає можливість виконувати прямолінійні переміщення і легко змінювати напрямок руху.


Можливі помилки під час ведення:

 1. Ведення м’яча перед собою, жорстко вдаряючи по м’ячу;

 2. Торкання м’яча напруженою ступнею;

 3. Відпускання м’яча далеко від себе;

 4. Під час ведення м’яча порушується ритм бігу;

 5. У ході ведення використовується лише одна нога.


Особливо акцентувати увагу учнів на:

 1. Свободі рухів;

 2. Розслабленості стопи;

 3. Відстань від м’яча до учня;

 4. Постійний контроль учня за м’ячем;

 5. Нахил голови та тулуба;

 6. Уміння контролювати ігрові обставини під час ведення м’яча;


Фронтальний метод. Груповий метод.


Особливу увагу звернути на помилки в техніці:

 1. Вісь стопи опорної ноги спрямована не в бік удару;

 2. Кут між стопами як під час удару, так і після нього менше 90°. У цьому випадку м’яч обертається вбік, а ноги схрещуватимуться під час удару;

 3. Пальці ноги відтягнуті донизу і м’яч після удару підніматиметься вгору;

 4. Опорна нога на далекій відстані від м’яча;

 5. Замість удару учень штовхає м’яч, тобто немає замаху ноги.Груповий метод. Особливу увагу звернути на правильність виконання удару по м’ячу внутрішньою частиною стопи та правильне перешикування учнів.

Робота на станціях 2хв., перехід від станції до станції проти годинникової стрілки за вказівкою вчителя.

Особливо акцентувати увагу учнів на:

 1. Постійний контроль учня за м’ячем;

 1. Вісь стопи опорної ноги спрямована в бік удару;

 1. Розпочинати вправу з відстані 50см., і тільки при правильному виконанні збільшувати відстань;

 2. Підраховувати кількість правильних попадань в ціль за допомогою звукового сигналізатора;

 3. Удар по м’ячу правою та лівою ногою


Для більш підготовлених учнів кількість торкань м’яча, попадань м’яча в ціль збільшується.


Груповий метод. Особливу увагу звернути на правильність виконання удару по м’ячу внутрішньою частиною стопи.

Особливо акцентувати увагу учнів на:

 1. Постійний контроль учня за м’ячем;

 2. Вісь стопи опорної ноги спрямована в бік удару;

 3. Удар по м’ячу правою та лівою ногою;

 4. М’яч повинен здійснити повний оберт навколо осі.

Для більш підготовлених учнів кількість торкань м’яча правою та лівою ногою збільшується. Вправа виконана правильно тоді, коли м’яч здійснив повний оберт навколо осі. Особлива увага узгодженість командних дій.


Груповий метод. Особливу увагу звернути на правильність виконання удару по м’ячу внутрішньою частиною стопи.

Особливо акцентувати увагу учнів на:

 1. Постійний контроль учня за м’ячем;

 2. Вісь стопи опорної ноги спрямована в бік удару;

 3. Удар по м’ячу правою та лівою ногою;

 4. Розпочинати вправу з відстані 2м., і тільки при правильному виконанні збільшувати відстань;

 5. Підраховувати кількість правильних попадань в ціль та узгодженість командних дій;

Для більш підготовлених учнів кількість торкань м’яча, попадань м’яча в ціль збільшується.Груповий метод. Особливу увагу звернути на правильність виконання удару по м’ячу внутрішньою частиною стопи.

Особливо акцентувати увагу учнів на:

 1. Постійний контроль учня за м’ячем;

 2. Вісь стопи опорної ноги спрямована в бік удару;

 3. Удар по м’ячу правою та лівою ногою;

 4. Розпочинати вправу з відстані 2м., і тільки при правильному виконанні збільшувати відстань;

 5. Підраховувати кількість правильних передач м’яча та узгодженість командних дій;

 6. Пересування в зустрічну колону тільки з правої сторони.

Для більш підготовлених учнів кількість передач м’яча збільшується, а також при відмінному виконанні передач виконувати без зупинки м’яча.


«Клас в одну шеренгу шикуйсь!»Груповий метод.Умови гри:

 1. Піднята права рука – ГОЛ!

 2. Піднята ліва рука – МИМО!

 3. Підняті дві руки до пліч – ПОПЕРЕЧИНА!

 4. Підняті дві руки догори -УРА!

Перемагає та команда, яка допустить менше помилок.


Заключна частина 5хв.

1. Шикування в шеренгу.

2. Футбольна вікторина зі знань історії та правил гри.


Рефлексійна таблиця3. Вимірювання пульсу за 10с. та визначити середній показник ЧСС у класі.


4. Підбиття підсумків уроку.

5. Домашнє завдання:

Стрибки через скакалку:

Хл.-20р.

Дів.-25р.


6. Організований вихід із залу.

30с.

2хв.


30с.
1хв.30с.30с.


Фронтальний метод.

Питання вікторини:

1. «Матч відбудеться при любій………»

(погоді)

 1. Виграє команда, програє.....(тренер)

 2. Сучасна форма воротаря за кольором повинна відрізнятися від форми товаришів. А до 1913 року воротаря відрізняла тільки одна деталь одежі. Яка?........ (кепка)

 3. Вперше вони з’явилися на футболках гравців в 1933 році. Що це?........... (номери)

 4. Розповідають, що в ХІХ ст.. в Англії, під час гри в спірний момент арбітр не зарахував гол. Один вболівальник-торговець запропонував рішення спору за допомогою свого товару. Що він запропонував?........ (рибацькі сіті)

Слайд (рефлексійна таблиця)

- Я дізнався…

- Я навчився…

- Мені було найважче

- Мені сподобалось…


Звернути увагу на учнів, пульс яких перевищує норму на початку уроку.Визначається найкраща команда та найактивніші учні на уроці.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.