Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Урок - "Відкриття й дослідження Євразії"

Географія

Для кого: 7 Клас

11.06.2019

1044

3

0

Опис документу:
Мета: закріпити знання про географічне положення Євразії; сформувати в учнів знання про історію відкриття та дослідження окремих регіонів Євразії, розви-ваючи навички роботи в групах і парах та пізнавальний інтерес до предмета; удосконалювати вміння працюваз додатковою літературою, картографічним матеріалом; стимулювати самостійні пошукові дії; виховувати культуру спілкування.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ВІДКРИТТЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ

ЄВРАЗІЇ

7-й клас

Мета: закріпити знання про географічне положен­ня Євразії; сформувати в учнів знання про історію від­криття та дослідження окремих регіонів Євразії, розви­ваючи навички роботи в групах і парах та пізнавальний інтерес до предмета; удосконалювати вміння працюва­ти з додатковою літературою, картографічним матеріа­лом; стимулювати самостійні пошукові дії; виховувати культуру спілкування.

Обладнання: стінна фізична карта Європи, портрети мандрівників, ілюстрації, контурні карти Євразії.

Тип уроку: комбінований з елементами інтерактив­них технологій.

Методи: ігрові, інтерактивні, практичні.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Різноманітний 4 цікавий світ Пізнати лиш сміливим личить. Ми вирушаємо в похід, Душа не спить, у мандри кличе.

Чи любите ви мандрувати?

Згадайте, які екскурсії ви класом здійснили по місту Суми, Сумській області, Україні.

Учитель. Сьогодні наша мандрівка буде шляхами географічних відкриттів та досліджень Євразії. Погляньте, на першій парті ми створили вистав­ку природничих дитячих журналів: «Дерево пізнання», «Великий атлас світу», «Юний натураліст» та багато ін­ших, принесених вами на урок (випереджальне завдання). Давайте уявимо, що наш кабінет географії — це ре­дакція нового журналу «Євразія».

На минулому уроці ви об'єднались у 4 групи — це відділи журналу, вибрали редактора та «господаря часу» (які за окремою партою).

III. Активізація опорних знань

Щоб вам подобався журнал, він має бути з ілюстра­ціями, іграми, цікавими матеріалами. Отже, перша сторінка журналу — ігрова.У повісті Ю. Олеша «Три товстуни» продавець по­вітряних кульок піднімається на них угору. Ми відпра­вимо в політ «корзину знань» з найвизначнішими осо­бливостями Євразії. Чим більше буде кульок, тим вище підніметься корзина. Робота в групах. Кожна група на окремому аркуші малює корзину з кульками (див. схему). Через 2—3 хв групи по черзі на­зивають кількість кульок та найвизначніші особливос­ті Євразії.

При вивченні наступних тем Євразії «корзина знань» буде поповнюватися новими кульками.

IV. Перевірка домашнього завдання

На другій сторінці журналу географічна дуєм біля бе­регів Євразії. У ній змагаються 2 учні з теми «Геогра­фічне положення Євразії».

Згадайте лицарське правило: «На дуель можна ви­кликати лише ту людину, яка має підготовку не гіршу, ніж ти». Спочатку дуелянти ставлять запитання один одному, а потім до них приєднуються із запитаннями інші учні. Кожний дуелянт отримує по 6 пострілів за­питаннями (правильна відповідь — 2 бали). Секундант записує на дошці бали та підраховує їх загальну кіль­кість. Дуелянти отримують оцінки.

V. Оголошення теми та очікуваних результатів

Тема першого номеру журналу «Євразія» збігається з темою нашого уроку: «Відкриття і дослідження окре­мих регіонів Євразії» (називає один з учнів).

Очікувані результати уроку — це випереджальні за­вдання кожного відділу журналу. Представники груп говорять, що їм треба було підготувати повідомлення про дослідження:

Євразії за античних часів і середньовіччя (І група);

перших мандрівок з Європи до Азії (II група);

районів Північної Азії та Далекого Сходу (НІ група);

Центральної та Східної Азії (IV група).

VI. Вивчення нового матеріалу

На минулому уроці ми домовились, що пари журна­лістів кожного відділу відбувають у відрядження до біб­ліотеки для збору інформації про видатних мандрівни­ків. Прізвища дослідників та план розповіді можна зна­йти на стенді «Готуємося до уроку»:

/ група — про фінікійців, греків, римлян, вікінгів, походи Олександра Македонського, торгові шляхи.

// група — Марко Поло, Афанасій Нікітін.

/// група — С. Дежньов, В. Беринг.

IV група — А. Гумбольт, М. Пржевальський, П. Се-менов-Тян-Шанський.

План розповіді

Прізвище, ім'я дослідника.

Час і шлях (схематично) досліджень.

Особливості та значення досліджень.

Протягом декількох століть географія була найваж­ливішою з усіх наук. Імператори та королі особисто приймали мандрівників, годинами слухаючи їхні роз­повіді про відкриті землі. З гордістю вони дивилися на карту з кордонами своїх нових володінь. Одного разу Наполеон, будучи ще генералом, відправився завойо­вувати Єгипет. У похід він узяв із собою цілу групу іс­ториків та географів. У найнебезпечнішу мить одного з боїв, коли Його успіх висів на волосині, майбутній Ім­ператор віддав наказ: «Ослів та вчених на середину!» Це не було жартом. Наполеон подбав про найцінніше: про незамінних у пустелі гужових тварин та про людей, які мали б описати його нові володіння.

Поки пари журналістів розповідають, показують на карті, інші члени групи прикріпляють на магнітну до­шку портрети мандрівників, схеми їхніх подорожей, ілюстрації, підготовлені всією групою.

За тривалістю відповідей слідкує «господар часу» (2—3 хв на відповідь кожної пари). Матеріали (у фай­лах) після відповіді віддають головному редакторові, який складає їх в одну папку, формуючи журнал.

Усі учні заповнюють таблицю в зошитах та просте­жують шлях подорожі на картах атласів:

Прізвище ім. я дослідника

Час досліджень

Що досліджував?

VII. Закріплення вивченого
1. Географічне лото.

До захоплення географією на все життя в дитинстві Петра Петровича Семенова-Тян-Шанського спонука­ла гра «Географічне лото». Відповідями на запитання в ній були ілюстрації. Ми пограємо в лото у зворотному напрямку. Кожна група отримає ілюстрації з фрагмен­том карти (див. додаток).

Завдання:

Назвіть за 1 хв ім'я дослідника й те, що було дослі­джено.

2. Шановні журналісти, скористайтеся мікрофоном, щоб дати відповіді на запитання:

У записках якого дослідника описується приро­да Індії?

Під чиїм керівництвом проходили 4 експедиції в Центральну Азію?

Іменем яких братів-дослідників названо море в Північному Льодовитому океані?

На честь кого назване море в Тихому океані та протока між Євразією та Північною Америкою?

Із якими відомими мандрівниками ви б хотіли здійснити уявну подорож? Чим зацікавили вас їхні від­криття?

VIII. Підсумки уроку

Головний редактор демонструє новостворений пер­ший номер журналу «Євразія», називаючи його відділи, що і є наочним підтвердженням виконання завдань уроку.

Командири груп підбивають підсумки роботи кож­ного в групі, заповнюючи таблиці:

Прізвище, ім'я учня

Робота в групі

Робота з таблицею

Робота в парі

Оцінки за роботу в групах та парах будуть виставле­ні на наступному уроці, враховуючи вашу підготовку до нього, а поки що вони зберігатимуться в «Скарбничці знань».

Можливо, після сьогоднішнього уроку ви теж захо­чете стати мандрівниками. Головне, щоб у вас з'явився інтерес до природи Землі, до людей, що її населя­ють, щоб ви полюбили найцікавішу науку — геогра­фію. Будьте цілеспрямовані, щоб «осягнути небо і зем­лю», як Александр фон Гумбольт, та не забувайте сло­ва Афанасія НікітІна про те, що кращої за рідну зем­лю немає.

IX. Домашнє завдання

І—II група — § 46; завдання на контурній карті.
III група скласти кросворди для журналу.

Список літератури

Видатні мандрівники: Історія географічних відкриттів. —
X.: Торнадо, 2003. - 224 с.

География: Знциклопедия для детей. — М.: Аванта+,
2004. - Т. 3. - 704 с.

Ревєнко М. В. Малншам о географических открьітиях. —
М.: Педагогика, 1989. — 128 с.

Я познаю мир: Детская знциклопедия: География. —
М.: АСТ-ЛТД, 1998. - 560 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.