і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Урок "Версальський мирний договір з Німеччиною"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 25 10.11.2017 р.

Тема: Версальський мирний договір з Німеччиною

Мета: - розглянути зміст Версальського договору, його результати і наслідки,

з’ясувати , як формувалася нова система міжнародних відносин;

 • сприяти розвитку аналітичного, критичного мислення, зорової пам’яті, цілісного сприйняття історичних явищ на основі здобутих з різних джерел знань;

 • формувати інформаційну, комунікативну компетентності;

 • сприяти вихованню загальнолюдських демократичних цінностей, взаєморозуміння та толерантних відносин між народами.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • аналізувати Версальський мирний договір з Німеччиною;

 • висловлювати власну точку зору щодо створення Ліги Націй;

 • продемонструвати вміння аналізувати та узагальнювати історичний матеріал, оцінювати хід подій;

 • показати на історичній карті територіальні зміни Німеччини та нові кордони держав Європи;

Поняття і терміни: «мандатна система», «репарації», «ратифікація», «демілітаризована зона», «Ліга Націй».

Основні дати і події:

28 червня 1919 р.- підписання Версальського мирного договору;

Історична особа: В. Вільсон, Ж. Клемансо, Д. Ллойд-Джордж.

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютер, мультимедійний проектор,

презентація «Версальський договір», електронний атлас «Всесвітня

історія. 10 клас», підручник – Ладиченко Т.В. Всесвітня історія. (профільний рівень) - К.,-2010 ( електронний варіант), сайт бібліотеки Новодмитрівського НВК, планшети учнів, підключені до мережі Інтернет

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

Проводиться у форму брифінгу на Паризькій мирній конференції.

Слайд №1 ( пояснення терміну брифінг)

Клас ділиться на 5 малих груп - делегації Франції, США, Великої Британії, Японії, Італії. Кожна група отримує завдання коротко представити цілі й задачі делегації країни на конференції. ( готуються 2 хвилини)

Учитель: Шановне панство! Вітаю Вас в цій конференц-залі після тривалої роботи Паризької конференції. І перше питання до делегації США:

 • Які були ваші наміри на конференції?

Слайд №2 ( з портретом В.Вільсона, символікою США)

Прогнозовані відповіді:
- США планували посилити свій вплив у світі з допомогою збереження Німеччини, як противаги країнам Антанти і створення Ліги Націй.
Учитель: Яку роль зіграв в ході конференції президент Вільсон? В чому його заслуги?
Відповіді: - Вільсон - автор “14 статей”, проекту післявоєнного облаштування світу, прихильник посилення впливу США в світі. Автор і творець Ліги Націй.

Учитель: Які були наміри англійської дипломатії?

Слайд № 3 ( з символікою Британії, портретом прем’єр-міністра Девіда Ллойд-Джорджа)
- Відповіді: Англійська делегація прагнула закріпити захоплені у Німеччини колонії, зберегти сильну Німеччину, як противагу Франції, зберегти своє панування на морі.

Учитель: Яка мета Франції на конференції?

Слайд № 4 ( з портретами Р. Пуанкаре та Ж. Клемансо, символікою держави)
- Відповіді: - Франція вимагала послаблення Німеччини, поділ її на декілька держав; повернення Ельзасу та Лотарингії, втрачених після франко-прусської війни.
- Встановлення панування в Європі, захоплення нових володінь. Отримання від Німеччини компенсації за втрати.
Учитель: Які цілі ставила перед собою делегація Італії?

Слайд № 5 (портрет короля Віктора Еммануіла, прапор Італії)

 • Відповідь: Італія претендувала на землі Балканського півострова, т.ч. мала надію на повернення Тиролю, Істрії , що перебували у складі не існуючої уже Австро-Угорщини.

Учитель: Якими були наміри японської дипломатії?

 • Відповідь: Японська делегація прикладала зусилля, щоб отримати Шандунь та німецькі колонії – острови в Океанії

ІII. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель звертає увагу на епіграф до уроку «Це не мир, а перемир’я на 20 років» - маршал Ф. Фош

IУ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Слайд № 6( тема й основні питання уроку)

Слайд №7 ( очікувані результати)

ІV. Сприймання й первинне усвідомлення нового матеріал

 1. Версальський мирний договір.

А) Політичні обмеження Німеччини

Б) Територіальні втрати

В) Військові обмеження

Г) Економічні обмеження Німеччини

Слайд № 9 ( В. Орпен «Підписання миру в Дзеркальному залі Версальського палацу 20 червня 1919 року»)

Учитель: Для того, щоб ви краще відчули атмосферу підписання мирного договору, пропоную переглянути сюжет (переглядом документального фрагменту «Підписання Версальського договору» ( 1 хвилина)

Робота над формуванням понять і термінів: «репарації», «демілітаризована зона», «ратифікація», «мандатні території» Слайд №8

Учні занотовують терміни у зошит.

Робота з історичним документом «Версальський договір, 28.06.1919р.»

( Учитель пропонує учням зайти на сайт НВК й в «бібліотеці» знайти відповідний документ для опрацювання. А тим часом учитель роздає 4 групам завдання для роботи з історичним документом) ( 10 хвилин)

І група – Визначити політичні обмеження Німеччини. Коротко й лаконічно

сформулювати їх на папері для запису в таблицю.

ІІ група – Визначити територіальні втрати Німеччини. Коротко сформулювати їх

для запису в таблицю. Продемонструвати на карті втрачені території.

ІІІ група – Визначити військові обмеження Німеччини. Коротко й лаконічно

сформулювати їх для запису в таблицю.

ІУ група - Визначити економічні обмеження Німеччини. Коротко сформулювати

їх для запису в таблицю.

Кожна група звітує про виконання завдання за текстом документу, учні класу починають заповнювати порівняльну таблицю:

"Мирні договори з Німеччиною та її союзниками"

( заповнення таблиці буде продовжено на наступному уроці)

Версальсь-

кий

Сен-Жер-

менський

Нейїський

Тріанонсь-

кий

Севрський

Лозаннський

Територіальні зміни

Воєнні обмеження

Інші умови

? Яких територіальних змін зазнала Німеччина?

Слайди № 14-16 (Анімаційні карти «Німеччина після Версальського

договору», з якими працювала ІІ група, що з’ясовувала територіальні втрати )

Один з учнів демонструє на анімаційній карті територіальні зміни, що

називають учні відповідно документу)

? Дайте оцінку воєнним статтям договору.

Слайд №17 ( Діаграма «Поділ німецьких репарацій між країнами-

переможницями») - аналізується

Слайд № 18 ( розміри репарації)

? Які з наведених статей договору могли стати джерелом для напруги у

міжнародних відносинах у наступні роки?

V. Узагальнення та систематизація знань

а) Засвоєння знань перевіряється за допомогою тестових завдань.

Слайди № 19-24 ( тести й правильні відповіді на тестові питання, самоперевірка й само оцінювання за інструкцією)

Тести: ( 12 х 0,5 бал. = 6 балів)

Підписання Версальського мирного договору країн Антанти з Німеччиною відбулося

А) 18.11.1918 року

Б) 18.01.1919 року

В) 28.06.1919 року

Г) 24.04.1919 року

2. Під контролем якої держави опинилися майже всі німецькі кораблі ще до Версальської угоди?

А) Франції

Б) Великої Британії

В) Росії

Г) Японії

Д) Італії

3. Яка країна не ратифікувала Версальський договір?

А) Японія

Б) Велика Британія

В) Італія

Г) США

Д) Польща

4. Познаньська земля була передана

А) США

Б) Франції

В) Чехословаччині

Г) Бельгії

Д) Польщі

5. Східна Пруссія відокремлювалася від Німеччини "польським...."

А) кордоном

Б) берегом

В) коридором

Г) законом

6.Управлінню Ліги Націй підлягали:

А) Мюнхен

Б) Саар

В) Данциг

Г) Померанія

7. Повне чи часткове відшкодування збитків, завданих війною, що виплачується переможеними переможцям: 

А) контрибуція

Б) репарація

В) компенсація

Г) інтервенція

8. Німеччині заборонялося об'єднуватися з ...

А) Австрією

Б) Бельгією

В) Прусією

Г) Францією

9. Виберіть правильну відповідь на питання: "Які цілі країн Антанти на Паризькій конференції?"

А) Велика Британія висунула проект Ліги Націй, Франція домагалась всіх колоній Німеччини, США вимагали Шандунь

Б) Франція прагнула ослабити Німеччину, й встановити кордон по Рейну, Велика Британія претендувала на Австрійські володіння на Балканах, США були зацікавлені в сильній Німеччині.

В) США стали  автором Ліги Націй, прагнули грати провідну роль в світі, Велика Британія бажала включення німецьких колоній в свою імперію, Франція хотіла повернути Ельзас і Латаргінію, ослабити Німеччину, встановити кордон по Рейну.

11. Версальський мирний договір підписано у ...

А) Бельгії

Б) Німеччині

В) Італії

Г) Франції

12. За умовами мирного договору Данія отримала...

А) Північний Шлезвіг

Б) Кенігсберг

В) Сілезію

Г) Ельзас

Самоперевірка відповідей ( Слайд № 24 )

б) Слайд № 25 ( карикатури на Версальський договір) – «Мозковий штурм»

VIII. Підсумки уроку

Підводиться підсумок, учні повертаються до змісту епіграфа, висловлюють свої думки.

Оцінювання роботи учнів відбувалося на всіх етапах уроку в табличках, які заповнює кожен учень

Брифінг

( 2бал.)

Робота з джерелами

( 2 бал.)

Тести

(12 х 0,5=6 бал)

Узагальнення

( 2 бал.)

Разом

Виставлення оцінок за урок.

VIII. Інструктаж з виконання домашнього завдання

Обов’язкове завдання: опрацювати п. 3 з параграф 24 електронного підручника, засвоїти терміни, знання карти.

Додаткове завдання : Прем'єр-міністр Великобританії Д.Ллойд-Джордж висловився щодо мандатної системи таким чином: "Мандати є просто прикриттям для анексії". Чи можна погодитись з таким відвертим твердженням? Фактами доведіть або спростуйте це твердження.

Додаток № 1

Версальський договір.

28 червня 1919 року

Стаття 1. …Всі держави, домініони чи колонії… можуть стати членами Ліги, якщо за їх прийом висловиться дві третини Зібрання, якщо вони дадуть дійсні гарантії щирого наміру зберігати міжнародні зобов'язання і приймуть положення, що встановлені Лігою стосовно їх військових, морських та повітряних сил та озброєння.

Будь-який член Ліги після попереднього, за два роки, оголошення може вийти з Ліги. За умови, що він виконає до цього моменту всі свої міжнародні зобов'язання, включаючи зобов'язання за чинним Статутом…

Стаття 2. Діяльність Ліги, як вона визначена в чинному Статуті, здійснюється Зборами і Радою, при яких діє постійний Секретаріат.

Стаття 3. Збори складаються із представників Ліги. Вони збираються у встановлений час і в будь-який інший момент, якщо цього вимагатимуть обставини, в місці перебування Ліги, або в іншому місці, яке може бути визначене. Збори вирішують усі питання, які входять в сферу діяльності Ліги або які стосуються миру.

Кожен член Ліги може мати не більше трьох представників у Зборах та мати лише один голос.

Стаття 4. Рада скликається із представників Головних Союзників та держав, що об'єдналися, а також із представників чотирьох інших членів Ліги. Ці чотири члени Ліги виносяться на розгляд Зборів і обираються на ті строки, які вони побажають…

Зі згоди більшості зібрання Рада може призначити інших членів Ліги, представництво яких в Раді відтоді буде постійним. Вона може, з такої ж ухвали, збільшувати кількість членів Ліги, які будуть обрані Зборами, щоб бути представленими в Раді.

Рада збирається тоді, коли цього потребують обставини, і, щонайменше, один раз на рік, в місці перебування Ліги, або в іншому місці, яке може бути призначене.

Рада розглядає всі питання, що входять в сферу діяльності Ліги, або стосуються загального миру.

Будь-який член Ліги, що не представлений в Раді, має право надсилати для присутності в ній представника, коли в Раді виноситься питання, яке заторкує його інтереси.

Кожен член Ліги, що представлений в Раді, має лише один голос і має лише одного представника.

Стаття 5.Рішення Зборів або Ради приймається одноголосно представленими в зібранні членами Ліги…

Стаття 7. Місцем перебування Ліги визначається Женева.

Стаття 8. Члени Ліги визнають, що збереження миру потребує обмеження національних озброєнь до мінімуму, що сумісний з національною безпекою і виконанням міжнародних обов'язків…

Після їх прийняття різними урядами межа озброєнь, що встановлена таким чином, не може бути перевищена без згоди Ради…

Стаття 10. Члени Ліги зобов'язуються поважати та оберігати від будь-якого зовнішнього нападу територіальну цілісність та існуючу політичну незалежність всіх членів Ліги. У випадку нападу, загрози або небезпеки нападу, Рада вказує засоби для забезпечення виконання цього зобов'язання.

Стаття 11. Оголошується, що будь-яка війна чи загроза війни, яка зачіпає прямо чи опосередковано кого-небудь з членів Ліги, цікавить Лігу загалом, і остання повинна вжити здатних дійсним чином захистити мир Націй заходів. В даному випадку Генеральний секретар негайно скликає Раду на вимогу будь-якого члена Ліги.

Стаття 12. Всі члени Ліги погоджуються, що якщо між ними виникне суперечка, яка може спричинити розрив, то вони передадуть її або третейському розгляду, або розгляду Ради.

Стаття 16. Якщо член Ліги вдається до війни, то він іpsо fasto розглядається, як той що здійснив акт війни проти всіх інших членів Ліги. Останні зобов'язуються негайно порвати з ним всі торгівельні або фінансові відносини, заборонити всі стосунки між своїми громадянами і громадянами держави, що порушила Статут…

Може бути виключений з Ліги будь-який її член, що виявиться винний в порушенні одного з зобов'язань, які випливають зі Статуту. Виключення здійснюється голосами всіх інших представлених у Раді членів Ліги.

Стаття 22. Інші принципи застосовуються щодо колоній і територій, які в результаті війни перестали перебувати під суверенітетом держав, що управляли ними перед тим, і які населені народами, що є нездатними самостійно керувати собою в особливо скрутних умовах сучасного світу. Добробут і розвиток цих народів складає священну місію цивілізації, тому і необхідно включити гарантії здійснення цієї місії в цей Статут.

Кращий метод практично застосувати цей принцип - довірити опіку над цими народами передовим націям, які, завдяки своїм ресурсам, своєму досвіду або своєму географічному положенню, найкраще спроможні взяти на себе цю відповідальність і згодні її прийняти: вони здійснювали б цю опіку в якості Мандатаріїв і від імені Ліги…

Стаття 34. Німеччина відмовляється, крім того, на користь Бельгії від будь-яких прав на території, що повністю включають в себе повіти (Кгеіsе) Ейпен і Мальмеді…

Стаття 42. Німеччині забороняється утримувати або споруджувати укріплення як на лівому березі Рейну, так і на правому березі Рейну на захід від лінії, що накреслюється в 50 км східніше за цю річку.

Стаття 43.Забороняється в зоні, визначеній в статті 42, утримання або зосередження збройних сил як постійне, так і тимчасове, так само як і будь-які військові маневри, якого б роду вони не були, і збереження будь-яких матеріальних засобів для мобілізації.

Стаття 45. Як компенсація за руйнування вугільних копалень на півночі Франції і в рахунок суми репарацій за військові збитки, належних з Німеччини, остання поступається Франції в повну і необмежену власність, вільними та чистими від всіляких боргів або повинностей і з винятковим правом експлуатації, вугільними копальнями, що розташовані в Саарському басейні…

Стаття 49. …Після закінчення п'ятнадцятирічного терміну від дня набуття чинності цього Договору, населення названої території буде закликане висловитися відносно суверенітету,  під який воно бажало б бути поставленим.

Стаття 51. Території, які відійшли Німеччині внаслідок Прелімінарного миру, підписаного в Версалі 26 лютого 1871 року і Франкфуртського договору від 10 травня 1871 року, повертаються під французький суверенітет від дня перемир'я 11 листопада 1918 року.

Постанови Договорів, що встановлюють зображення кордону до 1871 року, знову набирають юридичної сили.

Стаття 80. Німеччина визнає і буде суворо вшановувати незалежність Австрії в кордонах, які будуть встановлені Договором, укладеним між цією державою і Головними Союзними державами і державами, що об'єдналися; вона визнає, що ця незалежність не може бути ліквідована без згоди Ради Ліги націй.

Стаття 87. Німеччина визнає повну незалежність Польщі…

Стаття 104.Включити Вільне місто Данциг в межі митного кордону Польщі і вжити заходів до встановлення в порту вільної зони…

Стаття 119. Німеччина відмовляється на користь Головних Союзних держав і держав, що об'єдналися, від всіх своїх прав на свої заморські володіння.

Стаття 160. Найпізніше, з 31 березня 1920 року німецька армія не повинна нараховувати більше семи дивізій піхоти і трьох дивізій кавалерії для підтримки порядку на території та для прикордонної поліції.

Німецький Великий Генеральний штаб і будь-які інші подібні формування будуть розформовані і не можуть бути відновлені ні в якій формі.

Стаття 173. Будь-яка загальна обов'язкова військова служба буде скасована в Німеччині.

Німецька армія може будуватися і комплектуватися тільки шляхом добровільного найму.

Стаття 180. Всі сухопутні укріплення, фортеці і укріплені місця, що розташовані на німецькій території на захід від лінії, яка проходить в п'ятидесяти кілометрах на схід від Рейну будуть роззброєні і знищені.

Стаття 191. Спорудження і придбання Німеччиною будь-яких підводних суден, навіть торгівельних, буде заборонено.

Стаття 198. Військові сили Німеччини не повинні містити в собі жодної одиниці військової чи морської авіації…

Стаття 431. Якщо до закінчення п'ятнадцятирічного терміну Німеччина виконає всі зобов'язання, які випливають для неї з цього Договору, то окупаційні війська будуть негайно виведені.

 

Друк за: Документальні матеріли зі всесвітньої історії: Практикум для студентів. – Ніжин: Редкційно-видавничий відділ НДПУ, 2000. – С. 70-73.

Додаток № 2

НІМЕЧЧИНА ПІСЛЯ ВЕРСАЛЬСЬКОГО ДОГОВОРУ

Додаток № 3

НІМЕЧЧИНА ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 1. Північний Шлезвіг

 2. Округи Ейпен, Мальмеді, Морене

 3. Лотарингія

 4. Ельзас

 5. Мемель

6- місто Данциг

 1. - Західна Пруссія

 2. - Померанія

9 - Познань

10 Верхня і Східна Сілезія

11 –Тешинська область

Додаток № 4

ЄВРОПА ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Розробка уроку всесвітньої історії, 10 клас, за програмою профільного рівня.
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Всесвітня історія
 • Клас
  10 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  1073
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  HS628901
 • Вподобань
  1
Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь