Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Урок "Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками" (11 клас)

Українська мова

Для кого: 11 Клас

26.11.2019

6390

792

2

Опис документу:
Мета: (формування компетентностей): предметні (знання про види синтаксичних помилок, про правила уживання прийменників в і на; навички грамотного письма); ключові (уміння вчитися: логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 24

ДАТА :

Тема:

Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками (відбувається в Україні, побувати в Німеччині; поглянути на Вкраїну; жити на Черкащині; піднятися на Еверест).

Мета:

(формування компетентностей): предметні (знання про види синтаксичних помилок, про правила уживання прийменників в і на; навички грамотного письма); ключові (уміння вчитися: логічне мислення, уміння зіставляти, порівнювати, робити висновки; інформаційні: робота з текстом; комунікативні: уміння працювати самостійно та в колективі, уміння складати власне монологічне висловлення; загальнокультурні: повага до народної мудрості, увага до слова).

Тип уроку:

урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання:

дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

  1. Перевірка домашнього завдання

1) Орфографічна хвилинка

- Випишіть у колонку слова, у яких букви, взяті в дужки, подвоюються.

Доне(ч)чина, осін(н)ій, за(б)ризкати, (с)савці, ві(д)дячити, на(д)ворі, іме(н)ний, Туре(ч)чина, ві(д)окремити, на (д)дністрянський, іме(н)ник, ро(з)умний, о(в)ва, гайдам(ч)чина, бе(з)успішний, небе(з) захисний, істи(н)ний.

2) Комунікативний практикум

- Поясніть слова Я. Вишневського: «В Інтернеті все на відстані витягнутої руки. Треба тільки знати, як витягнути руку».

- Чи згодні ви з ними?

- Якими вміннями повинен володіти справжній користувач Інтернету?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Слово вчителя. Одне з головних умінь, необхідних сучасній людині — уміння здобувати різноманітну інформацію. Саме для цього нам і потрібен Інтернет. Але часто ми навіть не замислюємося про небезпеку інформаційних технологій, що стають частиною нашого життя. Саме про це ми сьогодні поговоримо на уроці.

Мовна тема уроку — «Уживання прийменників в і на». Ми узагальнимо правила вживання цих прийменників з географічними назвами й просторовими іменниками.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Робота з підручником

- Вивчення параграфа «Уживання прийменників в і на».

2. Лінгвістичне дослідження

- Проаналізуйте подані у таблиці приклади вживання прийменників в і на. Зробіть висновок про те, які значення мають прийменники.

Прийменник в (у)

Прийменник на

У сусіда, у людей (особа, при якій щось відбувається)

На Київ, на вулицю (напрямок)

У кімнату, у море (рух усередину)

На місяць, на день (час дії)

В полі, в колективі (предмет, у якому щось міститься)

На сміх, на свято (мета дії)

У гніві, у хустці (відношення до іншого предмета)

Захворів на грип, багатий на ідеї (набуття предметом певних властивостей)

У вівторок, у бурю (час дії)

3. Робота з текстом

- Прослухайте текст. Визначте головну думку. З якими думками автора ви згодні?

Удосконалення інформаційних технологій створює умови для ефективного розвитку сучасного суспільства. Комунікаційні засоби стали невід’ємним складником життя людей у всіх сферах діяльності. Мобільні телефони, комп’ютери та Інтернет, розширивши комунікаційні, просторові й часові межі, розкрили нові можливості для спілкування, освіти, праці, відпочинку й творчої самореалізації особистості. Кількість користувачів мобільних телефонів та Інтернету щодня невпинно збільшується. Більшість із них — це молодь.

Незважаючи на безумовно позитивну роль сучасних комунікаційних засобів та Інтернету, існують певні ризики у використанні інформаційних технологій. Особливу небезпеку незахищений інформаційний простір приховує для дітей. Інтернет може містити інформацію агресивного чи соціально небезпечного змісту. А надання переваги віртуальному світові перед реальним справляє негативний уплив на психіку і здоров’я дитини, зокрема, може погіршити зір, поставу, порушити сон, викликати тривожність, дратівливість, соціальну дезадаптованість і узалежнену поведінку. За даними Центру цифрових технологій майбутнього, 25 % дорослих стурбовані тим, що їхні діти проводять в Інтернеті забагато часу, 53 % вважають кіберзлочинність реальною загрозою, а 63 % висловлюють схвильованість через спілкування їхніх дітей у віртуальних співтовариствах, що лякають сучасних батьків так само, як попередні покоління бачили загрозу в негативному впливі «вулиці» на дітей. При цьому 46 % користувачів усесвітньої мережі, які належать до молодіжної аудиторії, особисто зустрічалися зі своїми віртуальними знайомими. Для когось Інтернет може бути єдиним джерелом спілкування, але варто враховувати те, що віртуальна реальність ніколи не замінить гармонійних взаємин і повноцінного спілкування між людьми (С. Максименко).

- Випишіть прийменники з другого абзацу тексту. Яку роль у реченні відіграють прийменники?

4. Інтерактивний тренінг

- Складіть стисле висловлення на тему «Межі безпеки віртуального простору».

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Колективна робота

- Укажіть прийменники, з’ясуйте, з формами яких відмінків ужито їх.

От у садочку перед хатою, напрацювавшися як слід, із снігу білого, пухнатого зліпили ляльку баба й дід. Коли це галка враз пролинула понад садком і на льоту з крила пір’їнку чорну скинула на сніговую ляльку ту. З-за хмар вечірнє сонце блиснуло, зачерво-ніли промінці. І враз немов рум’янець виступив на білім ляльчинім лиці. І раптом, наче небилицею, дівчатко виникло живе з такими синіми очицями, як синє небо зимове, з такими чорними косичками, як чорне галиче крило, з червоними такими щічками, як сонце ввечері було. «Добридень, каже,— мамо й таточку! Ведіть скоріш до себе в хаточку!» (Наталя Забіла).

  1. Орфографічно-розподільча робота

- Запишіть прийменники в три колонки:

а) разом; б) з дефісом; в) окремо.

По/між, із/за, з/заду, на/в/круги, на/зустріч, з/по/серед, подібно/ до, близько/від, на/чолі, із/за, по/серед, з/по/між, у/супереч, відповідно/до, за/винятком, з/під, по/близу, на/в/коло, за/для, із/над, на/ перед, незалежно/від, з/поза, згідно/з.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

- Оцініть свою роботу на уроці за запитаннями.

1. Яку роботу виконували ви на уроці?

2. Що нового ви дізналися?

3. Чого ви навчилися сьогодні?

4. Якою оцінкою ви оцінили б свою роботу на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

- Повторіть теоретичні відомості з вивченої теми. Виконайте вправу з підручника.

ПРИЙМЕННИК — службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого в словосполученні або реченні.

Прийменники самі членами речення не виступають. Прийменник підкреслюють разом із тим членом речення, з яким він пов'язаний за змістом:

Я від колиски чую рідну мову. Зацвіла калина біля круч Дніпра.

Прийменники не мають лексичного значення: у, за, перед, через. Проте разом із відмінковими формами іменників, займенників та числівників вони можуть указувати на:

  • місце: По діброві вітер віє, гуляє по полю,

Край дороги гне тополю до самого долу( Т. Шевченко );

  • час: Сумним бузок стає під вечір (Г. Чубач);

причину: Повітря тремтить від спеки (М. Коцюбин­ський );

  • мету: А я піду за волю проти рабства (Леся Українка );

  • кількість: У майстерні невеликі, на чотири шибки, віконця (М. Стельмах ).

Найчастіше прийменники стоять при іменнику.

З усіма частинами мови прийменники пишемо окремо.

За способом творення (або походженням) усі прийменники поділяються на непохідні й похідні.

До непохідних належать прийменники в, на, від, до, при, під, з, за, над, через та ін., походження яких визначити неможливо.

П
охідні
прийменники утворені шляхом складання кількох непохідних прийменників (посеред → по + серед; з-за → з + за) або переходу самостійних частин мови в прийменники (край, близько, відповідно до).

Списати, розкриваючи дужки. Прокоментувати орфограму «Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс».

(За)для нас; (з)поміж нас; (по)між людьми; (на)чолі(з) учителем; (з)під опіки батьків; (на)зустріч щастю; (у)напрямку(до) площі; (на)передодні свята; (по)над деревами; (у)ві сні; (з)(по)над гір; (з)над вершин дерев.

Дослідження-зіставлення. Пояснити правопис однозвучних слів. Визначити, до яких частин мови вони належать.

Зібратися (в)гори — котитися (з)гори — котитися (з)гори високої; говорити (в)третє — заглянути (в)третє вікно; приїхати (в)двох — (у)двох кімнатах; йти (на)зустріч — (на)зустріч з братом.

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.