Урок - узагальнення за темою "Антична грецька цивілізація класичної доби"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок - узагальнення за темою «Антична грецька цивілізація класичної доби»

Мета : ̶ систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань;

̶ сприяти розвитку учнів аналізувати, співвідносити, з’ясовувати історичний матеріал, володіти термінологією та хронологією, робити висновки, працювати з історичною картою; поглибити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; вдосконалити навички роботи в команді та в неординарних ситуаціях;

̶ допомогти учням осягнути, наскільки глибинною і цікавою є історія; виховувати комунікативні та соціокультурні здібності.

Обладнання: історична карта «Греко-перські війни», картки із завданнями.

Література: Баханов, К. О. Професійний довідник вчителя історії / К. О. Баханов. – Харків : Основа, 2011. – 239 с.

Голованов С. О., Костирко С. В. Історія Стародавнього світу: Підруч. для 6-го кл. – К., «Генеза», ̶ 2006. ̶ 296 с.

Мокрогуз, О. П. Інноваційні технології на уроках історії / О. П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2007. – 192 с.

Пометун О. І. Всесвітня історія. Історія України: підруч. ля 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.І. Пометун, П.Б. Мороз, Ю. В. Малієнко. – К. Видавничий дім «Освіта», 2014. ̶ 256 с.

Пометун О. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Генеза, 2005. – 328 с.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Після цього уроку учні зможуть:

 • називати хронологічні межі та дати греко-перських воєн, початку Олімпійських ігор, правління Перікла в Афінах;

 • характеризувати діяльність видатних політичних та культурних діячів Греції;

 • показувати на карті перебіг греко - перських війн та місця основних битв;

 • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «демос», «демократія», «Парфенон», «громадянин», «ареопаг», «стратег», «Олімпійські ігри»;

 • описувати пам’ятки давньогрецької культури, повсякденне життя і традиції афінян, становище афінського громадянина;

 • висловлювати судження про важливість афінської демократії, прав та обов’язків громадян;

 • визначати внесок античної грецької цивілізації в історію людства та України.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Усі сідайте тихо, діти.

Домовляймось – не шуміти,

Руку гарно підіймати,

На уроці не дрімати,

А знання мерщій хапати –

Щоб не було нам мороки.

Всі готові до уроку?

Тож, гаразд. Часу не гаймо

І урок наш починаймо.

Епіграф уроку. Написано на дошці. «Корінь навчання гіркий, а плід – солодкий»(Аристотель). Вкінці уроку учні мають пояснити цей вислів.

Методичні рекомендації. Урок узагальнення проходить у вигляді змагання трьох команд. На початку уроку вчитель об’єднує учнів у три групи, у кожній з яких визначається капітан.

Правила гри.

1) Командам будуть запропоновані завдання. За кожну правильну відповідь нараховуються бали (скільки балів і за який конкурс, можна оголосити потім додатково.

2) У команді повинні працювати виключно всі учні, оскільки за тих дітей, які не брали участі в змаганні, із команди будуть зніматися бали (за кожного учня – 1 бал).

3) Учні із команди, яка переможе, отримують оцінки за урок, на один бал вищі,ніж ті, які вони зароблять насправді.

4) За порушення правил гри з команди знімаються бали (за кожне порушення – 1 бал).

5) Команди можуть заробити додаткові бали за доповнення відповідей своїх суперників кожне доповнення – 1 бал0.

6) Капітани команд мають наприкінці уроку виставити оцінки членам своєї команди за роботу на уроці (оцінки потім узгоджуються з учителем).

7) Перемагає та команда, яка отримає найбільшу кількість балів.

ІІ. Урок-змагання.

Учням пропонується сім конкурсних завдань.

Завдання 1. Конкурс хронологічний. Цей конкурс має характер розминки і передбачає знання учнями хронологічних дат. Кожна команда отримує картку (готується як роздавальний матеріал), на якій указані певні історичні події. Завдання учнів – назвати рік, коли відбулась кожна із цих подій. За кожну правильно вказану дату команда отримує 1 бал

Картка

 1. Греко-перські війни -…………….

 2. Пелопоннеська війна - …………..

 3. Битва при Фермопілах -………….

 4. Перші Олімпійські ігри- ………...

 5. Марафонська битва - ……………..

Завдання 2. Дерево питань.

Для проведення цього конкурсу вчитель заздалегідь готує плакат у вигляді дерева, до якого прикріплюються листочки, на внутрішньому боці яких написані запитання до теми. По двоє представників кожної команди по черзі підходять до дерева і, обравши по два листочки, вголос читають запитання та дають відповіді на них. За кожну правильну відповідь команди отримують 2 бали.

Запитання

1. Ім’я скульптора, який зробив статую Зевса в Олімпії та Афіну Палладу? (Фідій)

2. Відомим грецьким комедіографом був? (Аристофан)

3. «Батьком історії» та автором «Історії греко-перських війн» називають? (Геродота)

4. За що обмовляли та засуджували Перікла його вороги? (за будівництво величних споруд)

5. В чому на думку історика Фукідіда переваги афінської демократії? (в однакових правах для всіх)

6. Мислитель-енциклопедист, був засновником філософської школи – Лікею. (Арістотель)

7. Філософ, який вважав, що істинне знання, попри обмежені можливості існує. «Я знаю, що я нічого не знаю…»,- казав він. (Сократ)

8. Назвіть три найвідоміші грецькі ордери. (дорійський, іонійський, коринфський)

9.З яких частин складався грецький будинок? (з чоловічої – андрон, та жіночої - гінекей)

10. Який стратег переміг в Саламінській битві? (Фемістокл)

11. Якого правила в усьому, а особливо в архітектурі дотримувалися греки? (правило золотої середини)

12. Як називалась війна, що тривала в Елладі 27 р., мала трагічні наслідки для всього грецького народу? (Пелопонесська)

Завдання 3. Весела абетка.

Завдання цього конкурсу – повторити основні поняття й терміни з теми. Учитель вимовляє будь-яку літеру алфавіту, а учні у відповідь називають якийсь історичний термін чи поняття, що починаються з цієї літери, після чого говорять, що вони означають. Відповідає та команда, у якої швидше буде готова відповідь. За кожний правильно названий термін команда отримує 1 бал.

Наприклад, якщо вчитель називає літеру А, учні мають сказати у відповідь: Агора – ринкова площа в Афінах; Андрон – чоловіча частина будинку в давній Греції; Аристофан – відомий давньогрецький комедіограф, і так далі.

Завдання 4. Кращий знавець карти.

Команди отримують завдання, яке передбачає знання карти «Греко-перські війни». Для участі в цьому конкурсі запрошується по одному представнику від команди. Учаснику потрібно показати цей географічний об'єкт на карті та назвати імена, дати, події, пов'язані з ними. За правильне виконання завдання команда отримує 3 бали.

Команда № 1. Марафонська рівнина.

Команда № 2. Фермопіли.

Команда № 3.Острів Саламін.

Завдання 5. Розв᾽яжіть кросворд.

Кожна команда отримує кросворд (у всіх команд він однаковий, готується як роздавальний матеріал для кожної команди), який їм треба розв’язати. Для виконання завдання надається 5 хвилин. За кожне правильно відгадане слово команда отримує 1 бал. Якщо правильно розв’язати кросворд, то у виділених клітинках можна прочитати слово – форма державного правління за активної участі всього населення.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. «Золота ….» - період найвищого розвитку Афін за часів Перікла.

2. Показник, що характеризує кількість майна, що належить певній особі. Майновий … .

3. Політичний метод боротьби проти політичних супротивників як спосіб уникнути загрози демократії з боку надміру сильних осіб, запобігання тиранії у деяких полісах Стародавній Греції, зокрема в Афінах шляхом вигнання з полісу.

4. Вищий судовий і урядовий контролюючий орган Стародавніх Афін. Спершу це була рада знаті, згодом складався з службових осіб — архонтів, його довічних членів.

5. Переселенці з інших міст, позбавлені громадянських прав в Афінах.

6. Коштовний подарунок для держави, який повинні були зробити багаті громадяни Афін, що належали до п᾽ятсотмірників.

7.Порядок призначення вищих урядовців, введений за Перікла.

8. Посада, яку займав Перікл з 443 по 429 р. до н.е.

9.Народні збори в Афінах.

10.Група урядовців, яка опікувалась окремими галузями державних справ – торговими, фінансовими, морськими. Обирали їх щороку, вони звітували перед народними зборами.

Завдання 6. Продовжте розповідь.

Кожна команда отримує завдання, за яким вони мають скласти розповідь.

Команда 1 – Господарювання та повсякденне життя в Стародавній Греції.

Команда 2 – Сім᾽я, освіта та виховання афінян.

Команда 3 – Мистецтво Стародавньої Греції.

Під час відповіді мають працювати всі учні. Член команди говорить одне-два речення, потім наступний і так далі, а в результаті має вийти зв’язна послідовна розповідь. Для підготовки завдання надається 1 хвилина. Максимальна оцінка за цей конкурс – 8 балів.

Завдання 7. Шкала думок.

Учитель пропонує командам за допомогою методу «прес» висловити свої думки з приводу запитань.

Команда № 1. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що давніх греків, зазвичай, називають волелюбним народом?

Команда № 2 Яке значення для Греції, Афін, всесвітньої історії має афінська демократія? Чи можна зауважити якісь риси афінської демократії нині в Україні?

Команда № 3 У чому полягає світове значення культури Стародавньої Греції?

Для обмірковування завдання надається 1 хвилина. Від команди має право виступити один учень і висловити точку зору всієї команди. Якщо вона не збігається з думками учасників інших команд, то останні мають право вступити в дискусію. При оцінюванні враховується вміння висловлювати власну точку зору, уміння аргументувати її, вести дискусію. Максимальна оцінка цього конкурсу – 6 балів.

Метод «прес». Учні висловлюють свої думки щодо поставленого запитання, аргументуючи їх, за такою схемою:

а) Я вважаю …

б) … тому, що…

в) Наприклад, …

г) Отже, …

ІІІ. Підбиття підсумків. Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання. Підраховуються зароблені командами бали й оголошується переможець. Разом із капітанами команд учитель виставляє учням оцінки за роботу на уроці. Вкінці учитель нагадує учням про епіграф до уроку і просить їх пояснити його. Учні повинні дійти думки, що як би важко не було навчатись, але здобуті знання – варті того. І наш урок є доказом цього.

ІV. Домашнє завдання. Підготуватись до уроку тематичного оцінювання. Скласти кросворд з теми.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!